You are on page 1of 33

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ

BULETINUL STATISTIC LUNAR
AL
REGIUNII DE DEZVOLTARE
SUD - VEST OLTENIA
- date operative -

9/2015

noiembrie 2015

Coordonator al ediţiei:
Ispas Carmen Isabelle - Director executiv
Coordonator:
Dragomir Carmen - Şef serviciu
Autor:
Floarea Cioc - Consilier superior
Tehnoredactare:
Floarea Cioc - Consilier superior
Concepţie şi realizare:
Coperta:
Floarea Cioc - Consilier superior
Grafica:
Floarea Cioc - Consilier superior

CUPRINS

Note metodologice……………………………………………………...………………….…………...

Pag.
1

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL
I. INDUSTRIE
1.

Indicii producţiei industriale...................................................................................................

6

2.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa internă şi piaţa externă)..............................

6

3.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) ......................

6

II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII
4.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor)..........................................................................................

5.
6.

6

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea
şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor....................................................................

7

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaţă prestate populaţiei........................

7

III. COMERŢ INTERNAŢIONAL
7.

Comerţul internaţional cu bunuri ..........................................................................................

7

IV. TURISM
8.

Sosiri în structurile de primire turistică ..................................................................................

8

9.

Înnoptări în structurile de primire turistică .............................................................................

8

10.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare......................................................................

8

V. PREŢURI
11.

Indicii preţurilor de consum al populaţiei...............................................................................

8

VI. FORŢĂ DE MUNCĂ
12.

Câştigul salarial mediu brut...................................................................................................

9

13.

Efectivul salariaţilor din economie.........................................................................................

9

14.

Numărul şomerilor înregistraţi...............................................................................................

10

15.

Rata şomajului înregistrat .....................................................................................................

10

VII. INDICATORI SOCIALI
16.

Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat ............

10

17.

Mişcarea naturală a populaţiei……………………………………………………………...........

10

VIII. ALŢI INDICATORI
18.

Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris ........

I

10

........................................................................... 12 III............ Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale. Sosiri în structurile de primire turistică ......... ALŢI INDICATORI 11.................. TABELE STATISTICE ŞI COMENTARII LA NIVEL DE REGIUNE II 14 ................ Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris ............................... Rata şomajului înregistrat .............................. ................ 12 3....................... TURISM 2................. 14 8..... 13 6... Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat ...Pag.............................. 14 VI. Înnoptări în structurile de primire turistică .................................... Numărul şomerilor înregistraţi....... FORŢĂ DE MUNCĂ 4......................... 13 IV.................................... Locuinţe terminate ........................................... 13 5............. Mişcarea naturală a populaţiei…………………………………………………………........... INVESTIŢII – CONSTRUCŢII 9......................................... INDICATORI SOCIALI 7.......................................................... PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA I...................... 14 10...................................................... 14 V........ Efectivul salariaţilor ....... Comerţul internaţional cu bunuri ................................................................................ 12 II.................... COMERŢ INTERNAŢIONAL LA NIVELUL REGIUNII DE 1....................

Pentru calculul indicelui producţiei industriale se utilizează date cantitative privind producţia unui număr însemnat de produse. adică sunt exprimaţi în termeni nominali. .exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări). Introducerile în România includ: . exportul de bunuri de origine naţională.2: 05÷33. . care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe industriale. Calculul IPI se mai poate realiza de asemenea şi pe baza valorii producţiei industriale realizată de unităţile din nomenclator. având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum.Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. include schimburile de bunuri între România şi statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.sistemul EXTRASTAT. Valoarea producţiei realizate se calculează din înmulţirea producţiei fizice realizate cu preţul mediu al producţiei livrate. • Sfera de cuprindere Comerţul INTRA-UE cuprinde expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru UE şi introducerile de bunuri în România provenind din alt stat membru UE.bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare sub control vamal în România şi care sunt destinate altor state membre. . Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie caracterizează evoluţia veniturilor totale. în calculul indicelui cifrei de afaceri. include schimburile de bunuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.bunuri în liberă circulaţie care părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat membru UE. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt.sistemul INTRASTAT. Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele INTRASTAT şi EXTRASTAT: . . precum şi exportul de bunuri importate. declarate pentru consumul intern.bunuri în liberă circulaţie într-un stat membru UE. înregistrate în perioada respectivă. Se cuprind. pentru comerţul extra-UE. Expedierile din România includ: . provenite atât din activităţile principale. acesta fiind un indice de volum. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum. se cuprind diviziunile CAEN Rev. 1 . 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. Comerţul internaţional cu bunuri.importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor). .importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării). care intră pe teritoriul statistic al României. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. . Comerţul EXTRA-UE cuprinde schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE.exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea activă. de asemenea: .bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României. pentru comerţul intra-UE.

Cifra de afaceri totală din comerţul interior şi servicii reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprinderi în perioada respectivă.declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către Direcţia Generală a Vămilor (DGV). Se consideră „ţara de destinaţie”. cât şi din activităţile secundare exercitate de acestea. cu excepţia cazului în care ţara de origine este un stat membru UE.Nu sunt cuprinse în comerţul internaţional: bunurile în tranzit. provenite atât din activitatea principală. colectate de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum al introducerilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragului statistic Intrastat stabilit pentru fiecare flux si an de referinţă. Datele publicate sunt provizorii şi periodic se rectifică pe baza corecturilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion. ţara din care bunurile au fost expediate şi „ţara de origine”. petrol brut. Serviciile de piaţă prestate pentru populaţie sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă – având ca principal beneficiar populaţia – şi sunt produse de societăţi ale căror venituri provin în proporţie de cel puţin 50% din vânzarea producţiei proprii. pe baza principiului „ţara de destinaţie” (la export) şi „ţara de origine” (la import. preţ de vânzare). respectiv servicii de piaţă pentru populaţie. piese de schimb pentru acestea. • Valoarea bunurilor expediate/exportate şi introduse/importate Se stabileşte pe baza preţurilor FOB la expedieri/exporturi şi a preţurilor CIF la introduceri/importuri. ţara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferit ultima transformare substanţială. ¾ Datele privind comerţul internaţional cu bunuri cu energie electrică şi gaze naturale sunt colectate pe formulare statistice de la societăţile importatoare/exportatoare şi de la operatorii de reţea (CN Transelectrica SA şi SNTGN Transgaz SA) de către INS. „ţara de expediţie”. vânzările de carburanţi pentru autovehicule. dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE. caz în care se ia în considerare ţara de expediţie). Comerţul cu amănuntul include revânzarea mărfurilor către consumatorii finali. pe baza principiului „ţara de destinaţie” (la expedieri) şi „ţara de expediţie” (la introduceri). etc. bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia celor pentru prelucrare). . • Repartizarea pe ţări a schimburilor internaţionale se determină astfel: . Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul interior şi servicii sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Importul şi exportul nu cuprind cantităţile fizice de energie electrică care tranzitează teritoriul naţional. În comerţul cu amănuntul nu se cuprind: vânzările de produse agricole pe piaţa ţărănească. indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif. taxă. asupra datelor completate anterior de către acestea. ţara în care bunurile vor fi consumate. care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import. 2 .declaraţiile statistice Intrastat. bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România. bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente. vânzări de produse alimentare şi băuturi pentru consumul pe loc. în general în cantităţi mici şi în starea în care au fost cumpărate. pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal.pentru comerţul INTRA-UE. seminţe. Datele privind comerţul internaţional cu bunuri pentru fiecare judeţ au fost stabilite în funcţie de sediul social din Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS) al agenţilor economici care au realizat exporturile/importurile de bunuri. . - ¾ Pentru comerţul EXTRA-UE: Direcţia Generală a Vămilor (DGV). Datele lunare se obţin pe baza cercetării selective a întreprinderilor care au activităţi principale de comerţ cu amănuntul. vânzările de produse care nu sunt bunuri de consum (cereale.). • Sursa datelor: ¾ Pentru comerţul INTRA-UE: .pentru comerţul EXTRA-UE. bunuri care se mişcă din/către părţi ale teritoriului statistic al UE. vânzarea de autovehicule.

învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ . . managerul sau administratorul). Efectivul salariaţilor din tabelul nr. S.distribuţia apei. Datele sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor. angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază”. M. care au fost completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor (REGIS). declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat. conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din 2013. 770 de unităţi). Informaţiile aferente activităţilor secundare sunt cuprinse. urmând a fi revizuite pe baza reconcilierii cu sursele de date administrative.activităţi culturale. .2. 48/2005. fiecare. de tipul: . 3%. în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori.. activităţi de decontaminare. MAI etc. având ca sferă de cuprindere unităţile din „sectorul bugetar” cuprinse exhaustiv în cercetare (excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ . Informaţiile corespunzătoare formei de finanţare sunt gestionate de Ministerul Finanţelor Publice.producere şi furnizare de energie electrică şi termică.2 corespunzătoare.cca. Datele au caracter provizoriu. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. existente în evidenţele unităţilor economico-sociale la sfârşitul perioadei de referinţă. sumele plătite din fondul de salarii 3 . . 7 – secţiunea „Principalii indicatori economico-sociali la nivel de judeţ” a fost estimat pe baza datelor obţinute din cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale. respectiv pe sectoare de activitate. .I.N.I. respectiv „orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. 9%). .cca. Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile. sportive şi recreative. Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate. pentru unităţile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe. salubritate.Efectivul salariaţilor cuprinde persoanele cu contract de muncă/raport de serviciu pe perioadă determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri. cu completările şi modificările ulterioare. .2 nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală. . respectiv sănătate şi asistenţă socială . 13 este determinată de includerea în sfera de cuprindere a unităţilor cu 1-3 salariaţi. 13 – secţiunea „Principalii indicatori economico-sociali la nivel naţional” a fost estimat prin cercetarea statistică lunară asupra câştigurilor salariale.transport şi depozitare.peisagistică şi servicii pentru clădiri. . 7 şi efectivul de salariaţi din tabelul nr. în conformitate cu prevederile OUG nr. Diferenţa dintre numărul total al salariaţilor calculat prin însumarea efectivelor de salariaţi ale fiecărui judeţ din tabelul nr.cca. respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată. Sunt excluse cadrele militare şi personalul asimilat (M. etc. Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare.. sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii. Pentru a evita dubla/multipla înregistrare se respectă definiţia din Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la activitatea dependentă la funcţia de bază. SRI.Ap. apă caldă şi aer condiţionat. gaze. respectiv unităţile din sectorul economic.construcţii. Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie.agricultură. exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN. Efectivul salariaţilor din tabelul nr.2 de administraţie publică.. zile de sărbătoare şi alte zile libere. deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.asistenţă socială.).). la activităţile economice conform CAEN Rev.A.închiriere şi sub-închiriere a bunurilor imobiliare etc. scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev. aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică conform CAEN Rev. gestionarea deşeurilor. sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe. alte adaosuri la salarii potrivit legii.R.10% din numărul total al salariaţilor din acest sector). cu 4 salariaţi şi peste (care reprezintă 93.

4 . inclusiv fundaţia. contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj. primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă. Din anul 2010. Aceasta se eliberează beneficiarului lucrării. Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia activă civilă. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti. indiferent pentru ce perioadă se cuvin. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată. care trebuie să completeze chestionarul statistic este actualizată periodic. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate. sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichetele de masă). într-o perioadă determinată. în grevă. executarea şi funcţionarea construcţiilor. în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. cercetarea statistică referitoare la “Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează structurilor de primire turistică cu o capacitate de minim 10 locuri pat care funcţionează în luna de referinţă – circa 4000 operatori economici. începând cu ora hotelieră. Sursa datelor pentru sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică o reprezintă chestionare statistice Turism 1A completate de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează în locaţie de gestiune astfel de structuri. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură sosire pe turist. Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către operatorii economici în luna de referinţă. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă. cu informaţii privind structurile nou clasificate sau reclasificate. şi numărul mediu de salariaţi. Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea. din perioada respectivă. Lucrarea se referă la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale. de Autoritatea Naţională pentru Turism. Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă). ale căror elemente. chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă. s-au construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de beneficiar. Lista structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat. în vederea începerii lucrărilor de construcţii. la capacitatea de cazare turistică în funcţiune. pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat. premiile. proiectarea. Turism .Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective. Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti). contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate. indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.pentru concediile medicale). Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL .

2 106.6 100. gaze.9 105.7 91.0 106.2) 108.86 99. feb.3 107. mai iun.29 99. dec.6 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.I-30.8 105. dec.5 102.19 100. INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % luna precedentă = 100 2014 Total ţară 1) 2) 2015 sep.71 Date rectificate Date provizorii II. dec. iul. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2014 2015 1.6 102.2 107.8 110. aug.4 103.I-30.2) Total ţară 106.8 109.8 90. mar.2) 99.3 111.3 97.7 104. aug.6 Date rectificate Date provizorii *) Fără TVA 1) 2) 6 .9 105. apr.0 112.5 105.I-30.3 92.1) sep.7 104.21 100. iul. SERVICII 4.9 99.7 99.26 99.5 107.7 100.9 1.4 96. iul. oct. nov.3 98.4 98.3 107.4 108. CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2014 Total ţară Cu vânzare predominantă de produse alimentare.0 97. feb. mar.2015 faţă de 1. mar. ian.5 106.0 95.6 123.1 103.2 109.7 98.1 104.9 103. feb.4 104.3 104.IX. băuturi şi tutun Cu vânzare predominantă de produse nealimentare 1.7 105. nov.2 102. apă caldă şi aer condiţionat 93.2 100. oct.2 104.2 97.9 103.9 110.3 127.0 106.54 99.2 112. apr.I-30.9 106.8 80.2 94.2 104.IX.3 103.3 1) 2) Date rectificate Date provizorii 2.6 108. oct.87 98.I-30.5 104. aug.2015 faţă de 1.3 104.0 Industrie extractivă 98.9 99.9 102.4 108.3 103.2 103.2 105.IX.4 101.IX.1 103.2 93.3 80. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ) % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2014 Total ţară 2015 sep.I. INDUSTRIE 1. nov.3 97.73 100.0 96.7 103.49 100.20142) sep.4 101.9 110.1) sep. apr. COMERŢ INTERIOR.40 99. mai iun.1 101.6 100.2 102.0 99.1 124.20142)) 2015 sep. ian. feb.2 91. mar.63 99.2) 104.1 102.6 116.3 96.1 122.3 103.9 105.7 100.7 103.3 101. ian. nov. mai iun.5 Date rectificate 2) Date provizorii 1) 3. mai iun.5 110. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU AMĂNUNTUL.2015 faţă de 1. oct.7 109.4 103. apr.6 90.0 106.6 86.6 103. aug. iul.I-30.2 102.IX.4 103. dec.20142)) 102. ian.3 Industrie prelucrătoare 107.0 101.IX.1) sep.81 99.9 95.6 103.1) sep.6 104.5 105.1 107.

3) 1.I-30. apr.1 105.3 91.5 95.3 104.7 92. mai iun.7 90.7 73.9 111.3 110. 2) apr. 2) feb. mai iun.5 104. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE POPULAŢIEI serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2014 Total ţară din care: Hoteluri şi restaurante Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor. ian.6 98.4 112.5 118.3 126.9 139.1 118. dec.2 105.8 101.2015 faţă de 1. întreţinerea şi 111.5 103.0 97.I-30. iul.6 106.6 105.6 115.5 95. sep.0 103. nov. iul. feb.1 99.2 98. aug.3 116.9 100.3 102.6 113.0 99.1) sep. piese şi accesorii aferente.6 98.9 94.0 116.6 117.9 113.0 129.1 104.4 86.1) sep.4 105.3 87.6 103.1 107. 2015 1) oct. 2) mai2) iun.5 93.I-30.3 106.2 104.5 113.5 108.6 Comerţul cu autovehicule 105.8 100.7 115.6 95. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR serie brută % luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2014 2015 1.2 106.6 120.8 110. alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare Spălarea.7 113.9 105.1 101.3 97.2 114. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI mii euro 2014 aug.I-30.5 100.3 104. aug. mar.7 109.9 77.9 115.5 111.2015 faţă de 1.IX.4 123. INDICII VOLUMULUI CIFREI DE AFACERI*) PENTRU COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL.9 108. nov.2 96. oct.6 101.20142) sep.2) 92.9 102.3 99.0 84.3 92.IX.2 94.1 112.2 105.5 171. dec.8 105.2 100.3 114.2 89.4 110. ian.IX.5 107.9 80.0 106.5 99.0 117.3 102.1 94.8 95.5 115.5 104.8 94.0 110.1 99.4 107.5 99. oct.6 112. feb.1 93.0 96.5 102.7 111.8 98. COMERŢ INTERNAŢIONAL 7.6 122.3 112.8 116.7 110.VIII3) Exporturi FOB 3864217 4906102 4932531 4665805 3799341 4185206 4395153 4800577 4398118 4484184 4766005 5043342 3920692 35993276 Importuri CIF 4306378 5392183 5499938 5104156 4553545 4364312 4781034 5611382 5045288 5035063 5486568 5680502 4777298 40781446 Sold FOB/CIF -442161 1) 2) 3) -486081 -567407 -438351 -754204 -179106 -385881 Date semidefinitive Date revizuite Date estimate 7 -810805 -647170 -550879 -720563 -637160 -856606 -4788170 . apr.0 101.1 123. nov.0 102.4 98.8 pentru autovehicule Comerţul cu motociclete.1 109.0 111.6 143.8 98.1 106.3 122. ian.9 95.6 94.20142)) sep.8 112.9 104.8 123.4 95.8 122.3 113.2 94.2 102.0 107.0 117.0 autovehiculelor Comerţul cu piese şi accesorii 97.9 114.2 104.0 Date rectificate Date provizorii *) Fără TVA 1) 2) III. mar.0 105.2 102.8 104. curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 2015 1.2) 102.2 repararea motocicletelor 96.7 95.I31.1 116.6 91.2) iul.4 97.IX. dec.6 Total ţară Date rectificate Date provizorii *) Fără TVA 1) 2) 6.5.7 Întreţinerea şi repararea 103.9 110.3 102. 2) mar.4 117.9 109.3 113.8 95.7 101.7 106.2) aug.

sep. aug.3 Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. feb.33 100. iul. 825660 715607 611015 548457 498378 529165 581323 638128 829902 950707 1281281 1420133 978761 Hoteluri 635343 550823 464713 395645 367762 397583 449023 479006 627449 707625 905325 995005 726626 Moteluri 22578 20720 18062 17168 16127 14619 16281 18776 21935 22495 28292 34056 24977 Vile turistice 19821 16535 15404 16670 14516 15669 13896 16861 23881 25854 46418 51160 26908 Cabane turistice 9643 6759 5023 8148 7050 4841 3905 4163 5826 7795 14980 17143 9868 Pensiuni turistice 64533 58766 54347 52523 48182 49507 52331 60109 71836 78175 104359 120132 89790 Pensiuni agroturistice 49158 40424 35059 41552 31418 31832 29669 38429 50182 63855 92305 104797 67876 Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.08 100.33 100.25 100.29 100.8 42. nov.23 100.5 20. 29. oct. apr. iul. INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE % 2014 Total ţară 2015 sep.61 99.75 91.17 100. sep.8 19.09 100.8 18. dec. aug.49 100. PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică 2014 sep.73 100. nov. iul.6 27. oct. dec. mai iun. mar.21 100.32 100. sep. dec. ian.83 99.12 100. mai iun. ian. dec. oct.62 99.16 100.05 99.4 29.31 100.1 26.90 Mărfuri nealimentare 100.53 100. mar.02 100.IV. feb. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ.6 22.81 100.0 38. oct. apr.48 99. aug.07 100.5 31.55 99. mai Total ţară din care: iun. Total ţară 100.49 100.57 100. 9. 10.13 8 . mar. aug.90 100. ian.85 Servicii 100. feb. iul. V.73 99.16 100.24 100. 2015 nov. ian.39 100. PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică 2014 2015 sep. INDICII PREŢURILOR DE CONSUM AL POPULAŢIEI % luna precedentă = 100 2014 2015 sep.43 100.26 Mărfuri alimentare 100. nov.99 100.77 98.47 97. mar.8 24. mai iun.07 99.13 100. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ.46 99. feb.19 99. PREŢURI 11. apr.14 100.83 99.92 99.15 100. Total ţară din care: 2005221 1629616 1399980 1146105 988551 1067582 1157565 1304149 1818109 2330816 3606403 3985657 2343628 Hoteluri 1641673 1323127 1126644 835704 732182 809553 902823 1000280 1430989 1834672 2739096 2990961 1843654 Moteluri 34860 32411 28399 28492 26228 23760 30733 34434 39729 41629 48082 57828 43946 Vile turistice 44650 32951 29462 35331 30644 31060 27159 33469 45772 54124 127081 151075 60926 Cabane turistice 17365 10127 9096 16057 13447 9626 6642 8304 10715 15428 27829 34792 17721 Pensiuni turistice 112399 103350 94168 102675 87909 91307 93859 107598 126244 139932 204241 233424 163529 Pensiuni agroturistice 94784 78101 67152 88212 63292 60848 57085 75049 100522 128328 192353 219928 134214 Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat.0 21. apr. sep.22 100. TURISM 8.41 100.81 99.

6 Industrie 1301.2 4508.9 2721.800 unităţi economicosociale. au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.5 1312.9 4481.3 4463.2 360. ştiinţifice şi tehnice din care: 3595 3600 3668 4069 3606 3770 4110 4116 3866 3850 3944 3845 3868 Cercetare-dezvoltare 3651 3715 3940 4351 3673 3747 3896 4205 4056 4185 4060 3992 3994 Administraţie publică şi apărare.0 Notă: Datele lunare privind efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă.3 2689. Începând cu luna ianuarie 2015.2 104. ian.1 2736.4 1301. 2015 dec. la sfârşitul perioadei mii persoane 20141) 20151) sep.6 358.1 4443.8 352.2 99. 770 de unităţi).3 4577. Unităţile din sectorul bugetar (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.800 unităţi economico-sociale.8 4423. dec.1 2686.3 344.1 344. aug. oct. Pentru sectorul economic. apr.5 354. FORŢĂ DE MUNCĂ 12. care reprezintă 93.8 1325.1 Construcţii 354.8 2690.5 371.9 1335.5 363. Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. iul.2 103. Total ţară 4443. 1) Date operative.0 4449.4 1317. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale).3 104.VI.9 4551.0 Agricultură.10% din numărul total al salariaţilor din acest sector. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT lei 2014 sep.8 2711.8 104. au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste.5 99.0 2746. nov. mar. oct.2 4520.5 1325.4 342. reasigurări şi ale fondurilor de pensii. mai iun.4 2759. aug. eşantionul cuprinde 22. silvicultură şi pescuit 1820 1905 1845 2053 1840 1837 1870 1968 1990 1923 2041 2007 2044 Industrie 2423 2394 2465 2720 2409 2391 2563 2607 2536 2596 2637 2522 2573 Construcţii 1803 1788 1802 1947 1784 1773 1821 1847 1822 1841 1927 1923 1923 2085 2108 2141 2309 2114 2130 2293 2268 2178 2212 2271 2254 2256 2069 2098 2122 2257 2159 2110 2206 2215 2300 2252 2244 2256 2247 Transporturi pe apă 2838 2861 2996 3198 3077 3026 3202 3206 3038 3037 3089 3184 3122 Transporturi aeriene 5345 5323 5203 5213 5166 5203 5301 5275 5520 5367 5394 5370 5927 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport 3314 3323 3632 3926 3777 3424 3726 3734 3648 3601 3880 3578 3587 Activităţi de poştă şi de curier 2083 2152 2341 2193 2240 2157 2297 2225 2198 2204 2223 2204 2251 Hoteluri şi restaurante 1365 1369 1416 1460 1376 1371 1363 1390 1391 1414 1496 1472 1480 Informaţii şi comunicaţii 4483 4384 4400 4881 4681 4669 4795 4957 4801 4940 4995 4937 4929 5223 5424 5700 6381 5605 5365 5817 6825 6010 5813 6001 5713 5460 4556 4681 4812 4973 4976 5435 6008 5834 4971 4987 5168 4912 4884 Tranzacţii imobiliare 2014 1991 2029 2274 2072 2079 2150 2250 2119 2094 2125 2148 2158 Activităţi profesionale. mar.9 102.3 370.7 1328.3 97. silvicultură şi pescuit 100. Total ţară 2349 2358 2412 2582 2408 2395 2529 2564 2500 2516 2563 2515 2541 Agricultură.7 353. 13. iul.10% din numărul total al salariaţilor din acest sector. cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale Sănătate şi asistenţă socială 2065 2067 2102 2135 2180 2150 2188 2181 2196 2180 2209 2215 2212 Activităţi de spectacole.6 100.6 4570. ian. excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca.6 1304. asigurări sociale din sistemul public 3320 3326 3353 3359 3436 3446 3484 3461 3485 3499 3569 3595 3624 Învăţământ 2038 2151 2196 2131 2141 2127 2262 2258 2265 2247 2171 2183 2310 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.9 369. feb.2 2774. feb.2 1326.5 1328. 770 de unităţi).4 4585. mai iun.1 97.4 2731. Începând cu luna ianuarie 2015. 9 . repararea autovehiculelor şi motocicletelor Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Intermedieri financiare. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE. apr. care reprezintă 93. sep. cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii Activităţi de asigurări.3 1325.3 4535.2 100. culturale şi recreative 1781 1769 1807 1865 1802 1813 1823 1902 1861 1858 1919 1978 1953 Alte activităţi de servicii 1629 1635 1646 1799 1678 1709 1774 1818 1771 1827 1909 1893 1910 Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale individuale (OUG nr. Pentru sectorul economic.0 2768.6 97. Unităţile din sectorul bugetar (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare. nov.3 Servicii şi alte activităţi 2686.5 1294. eşantionul cuprinde 22. sep.0 2773. excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca.

apr. 2) Datele pentru anul 2014 sunt definitive.0 269.5 5.1 199. aug.3 1139319. oct.0 246. iul. ALŢI INDICATORI 18. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 2014 2015 trim.mii lei - Dolari SUA EURO 445 5039.7 4. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT.0 5. aug. dec.7 4.8 187.8 283.1) ian.7 4.6 468.9 6. nov.2 444.4 435.3 493. Născuţi-vii 1) 16831 15216 13887 13620 16740 14078 15147 15178 14877 16630 20540 21051 19686 Decedaţi 1) 18604 21781 21215 23369 24402 23680 25864 23233 20482 19747 20426 19277 18779 Spor natural 1) -1773 -6565 -7328 -9749 -7662 -9602 -10717 -8055 -5605 -3117 +114 +1774 +907 Căsătorii 2) 14528 11482 5879 4251 4364 5233 4005 7629 10887 9395 17791 22701 16867 Divorţuri 2) 2322 2752 2333 2113 972 2617 2696 2557 2657 2650 2229 2373 2501 Decedaţi sub 1 an 1) 152 142 122 133 152 112 131 136 128 131 137 122 113 Datele pentru anul 2014 sunt semidefinitive. oct.IV trim.2 445.1 5. dec. nov. 1) VIII.4 5. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS.4 5.0 4.6 4.1) feb.5 485.6 268.1) mai1) iun.8 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 15. mai iun.6 Bărbaţi 262.1 192.mii persoane 4680 4677 4682 4690 4688 4679 Pensia medie – lei 845 845 845 844 886 886 1) Date provizorii 17. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) date absolute număr 2014 20153) sep.0 5.6 4. Total ţară 5.7 4. Total ţară 461. la sfârşitul perioadei mii persoane 2014 2015 sep.1) aug.7 202.1 252.1 194.7 5.8 Femei 199.7 4.7 451.1) apr. la sfârşitul perioadei % 2014 2015 sep.0 4.4 5.6 5. sep.7 278.2 Femei 4.2 206.1 6.I trim.5 446.II1) Numărul mediu al pensionarilor .3 199. mai iun.4 498. INDICATORI SOCIALI 16. în luna septembrie 2015 Total ţară Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: Înmatriculări de societăţi comerciale -număr- Moneda naţională .4 5. sep.5 4.14. nov.6 257.4 289.4 258.2 291.9 204.1) iul.4 188. mar.9 5. ian.5 264. oct.8 478.III trim.1 5.5 5. recalculat cu populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2015.0 200. feb. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI.9 463.9 Bărbaţi 5.4 5. 3) Date provizorii.2 5.1) sep.1 6.0 256. dec.4 Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 10 Valută . mar.I trim.8 4.6 5.1 5.2 5.0 5. apr. Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 1) VII.9 4.3 5. iul. ian.1) mar.II trim. feb.5 190.9 193.6 Notă: Rata şomajului înregistrat.5 5.8 463.5 1289471.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – VEST OLTENIA 11 .

2) iul. 3) 1. mai iun.2) mai2) iun. Notă: Diferenţele între datele pe total regiune şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ. dec.SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ. 2015 nov. 2) Date revizuite. dec. Total exporturi FOB Total importuri CIF aug.VII3) 210876 247476 223696 262153 239012 239989 259516 251871 1723713 128306 147853 169688 187241 155425 157450 180497 184074 1182228 Date semidefinitive. aug. aug. feb. 172316 133882 125263 80364 56313 67500 72161 107328 157877 178269 238638 253347 185714 142791 110004 105877 58669 39675 49295 53344 din care: Hoteluri 85866 128611 142944 180649 187343 150468 Moteluri 3470 3503 3442 2268 1737 2099 2733 2715 3313 4321 4893 6603 3377 Vile turistice 3461 1657 1494 2124 1531 1845 1328 1943 3107 2688 7856 9745 4529 Cabane turistice 485 217 229 694 772 762 380 410 479 777 1124 1779 818 Pensiuni turistice 8145 7074 5333 7348 5180 4983 6388 6810 8501 9369 13149 16214 10737 Pensiuni agroturistice 7075 5111 4018 5074 4211 4169 3274 3836 6028 7960 11625 14351 7527 Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. mar. apr. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ. 2015 oct. sept. 3) Date provizorii.2) apr.2) feb. dec. oct. 257348 201816 251474 233281 231851 177505 127080 161576 181592 152130 ian. 3. PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică Total regiune 2014 sep.2) mar.I. 12 . ian. PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ număr Tipuri de structuri de primire turistică 2014 sep. mai iun. iul. sep. COMERŢ INTERNAŢIONAL 1. feb. sept. iul. ian. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI mii euro 2014 1) iul. apr. nov. 32407 42192 50901 52930 69875 78313 57317 21456 22244 29330 35284 35023 42101 47265 37766 1461 1771 1728 2194 2184 2799 3378 2463 1385 din care: 1220 643 681 750 790 806 580 900 1185 1396 2446 3074 Cabane turistice 330 157 145 311 368 326 178 242 285 393 580 970 528 Pensiuni turistice 4575 4008 3226 3475 3070 3133 3299 3993 4413 4774 6868 8332 6109 Pensiuni agroturistice 3172 2288 1912 2308 2183 2114 1701 2138 3002 4017 6040 7407 4104 Notă: Cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează tuturor structurilor de primire cu o capacitate de cazare turistică de minim 10 locuri-pat. 51161 40806 Hoteluri 35633 Moteluri 2011 Vile turistice Total regiune 2015 nov. 1) II.I-31. 35061 32745 30504 31362 27779 24470 21842 20985 1914 1760 1445 1169 mar. oct. TURISM 2. datele pe secţiuni şi datele obţinute din însumarea capitolelor pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor din euro în mii euro.

1) ian. 7.5 8. apr. FORŢA DE MUNCĂ 4. aug.6 7. completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2014. aug.1) Total regiune Agricultură. Silvicultură şi Pescuit Industrie şi construcţii oct. 7. iul. 1) 1) IV.2 8. ian. 2) Date definitive. iar în lipsa acestora.6 8.0 8. iul. feb. 1) feb. datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale. mar.6 9.1) dec. după domiciliul sau reşedinţa tatălui.1) ian.3) 379075 379569 379145 377504 375561 376040 377288 378238 383848 380710 382191 382751 383352 8413 8423 8414 8378 8883 8895 8925 8946 8519 9006 9040 9054 9068 144005 144193 144032 143408 141809 141982 142445 142804 145793 143738 144298 144509 144737 Servicii 226657 226953 226699 225718 224869 225163 225918 226488 229536 227966 228853 229188 229547 Datele pentru anul 2014 au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale.III.2 7. oct.2015 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. mai iun. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT – la sfârşitul perioadei % 2014 2015 sep. vânătoare şi servicii anexe.1 9. 1) iul. 20153) nov. 1) aug.1) 2015*) nov. 2) Date reestimate.9 9. 1) sep. 1) mar. oct. apr. sep.5 7.1 7.0 Total regiune Bărbaţi Femei dec.9 8.4 8.2.4 7.8 9.7 8.2) feb.01.1 7.5 9. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI date absolute INDICATORI SOCIALI (persoane cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România) număr 20141) sep. 3) Date provizorii.5 7.4 8. oct. Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul sau reşedinţa mamei. 1) 5.0 9.6 8. 3) Începând cu luna iulie 2015. EFECTIVUL SALARIAŢILOR – la sfârşitul perioadei persoane 2014*) sep.9 8. decesele după domiciliul sau reşedinţa decedatului. mar.2) iul.8 7. nov. Femei dec. completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2013. feb. 71482 71475 71911 72839 76139 78856 77038 74075 70779 71976 74205 71620 69200 41406 41655 42049 43070 45229 46742 45554 43882 42027 42696 43596 41952 40325 30076 29820 29862 Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 29769 30910 32114 31484 30193 28752 29280 30609 29668 28875 Total regiune Bărbaţi nov. 6.2) mai2) iun. ian. sep.7 9.8 7. dec. 7.3 7.8 7. 13 .2 8.8 8.2) apr.0 7. căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.1 7. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI – la sfârşitul perioadei persoane 2014 2015 sep. 1) mai1) iun.2) mar.1 8. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2015 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale.2 8. mai iun. Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.8 8. *) Date operative.3) sep.2 7.0 7.3) aug. 1) apr. completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2014.0 Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaţia activă la 01. Născuţi-vii1) 1715 1561 1373 1395 1454 1217 1277 1367 1223 1370 1826 1820 1744 Decedaţi1) 1955 2505 2408 2631 2736 2698 2941 2582 2209 2119 2303 2006 1996 Spor natural1) -240 -944 -1035 -1236 -1282 -1481 -1664 -1215 -986 -749 -477 -186 -252 Căsătorii2) 1417 1243 574 351 395 411 312 675 839 711 1474 1943 1643 Divorţuri2) 183 140 222 154 57 144 227 166 175 257 127 282 131 Decedaţi sub 1 an1) 11 8 16 9 9 11 10 9 11 22 15 13 13 1) Date semidefinitive.

aug.II1) 553 531 685 753 426 686 mediul urban 355 274 417 292 177 457 mediul rural 198 257 268 461 249 229 Date provizorii Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.0 14 Valută .II 484593 483957 482071 795 834 835 INVESTIŢII – CONSTRUCŢII 9.I trim. oct. 2015 trim. dec. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE număr 2014 Total regiune 2015 sep. nov. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS.I trim.persoane trim. mai iun.III trim. sep.II trim.IV trim. Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: Înmatriculări de societăţi comerciale . ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2015 Total regiune Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. iul. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 2014 Numărul mediu al pensionarilor .număr - Moneda naţională .II 485163 484438 484287 793 795 795 Pensia medie – lei V. mar.3 831. feb.mii lei - Dolari SUA EURO 8 3.I trim.III trim. ian.IV trim. ALŢI INDICATORI 11. 1) VI.6 737.I trim.8. LOCUINŢE TERMINATE număr 2014 Locuinţe terminate 2015 trim. apr. 233 243 184 165 131 141 184 230 270 307 295 308 246 10.

VEST OLTENIA 15 .TABELE STATISTICE ŞI COMENTARII LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD .

4 113.1%). în timp ce IPI.IX.2%) şi scăderi în Olt (-2.3 127.5 58. Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ.6 A TOTAL 1) TOTAL Date provizorii Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS).0 118.9 98.IX. STAREA ECONOMICĂ 1. Indicii producţiei industriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .1.Vest Oltenia % luna corespunzãtoare a anului anterior = 100 200 150 100 50 0 Dolj Gorj MehedinÆi septembrie 2014 Olt septembrie 2015 16 Vâlcea .I – 30. INDUSTRIE Analiza indicilor rezultaţi din prelucrarea producţiei industriale pe principalele ramuri oferă informaţii pentru caracterizarea activităţilor cu caracter industrial la nivelul regiunii de dezvoltare şi a judeţelor componente acesteia.6 114.Vest Oltenia a înregistrat creşteri la nivelul judeţelor Dolj (+46. Gorj (+24.30. producţia industrială obţinută în Regiunea de Dezvoltare Sud .0 124. În luna septembrie 2015 comparativ cu luna septembrie 2014. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .Vest Oltenia -% Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 1 2 3 4 5 luna septembrie 2015 faţă de luna septembrie 20141) 146.0%) şi Mehedinţi (-41.2 1.2015 faţă de 1.20141) 112. calculat la nivel naţional. realizată în activitatea industrială.5%) şi Vâlcea (+18. caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor. Indicii producÆiei industriale.0 94.0%).1.I .

înregistrate în perioada respectivă. în perioada 1.IX. Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza cercetării statistice selective.0%) şi Dolj (+12. Gorj (+13. Vâlcea (+14.IX.2015 faţă de 1. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă) la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .În perioada 1.VII. la nivelul judeţelor componente Regiunii de Dezvoltare Sud .2015 comparativ cu perioada 1.4%) şi Olt (+4.4% din nivelul naţional).9%) şi reduceri în Gorj (-0.1 547.VII. prezintă.8 99. exprimată prin soldul FOB/CIF.4 A TOTAL TOTAL 1) Date provizorii Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS).8%) şi Dolj (-4. COMERŢ INTERNAŢIONAL În perioada 1. indicii valorici ai cifrei de afaceri în luna septembrie 2015 comparativ cu luna septembrie 2014.I.I . indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. La nivelul judeţelor. Vâlcea (+13.5 113.30.2015.I – 30. În perioada 1.5%) şi Gorj (-21.30.I .7%).6 104.6 98.49 salariaţi.4%) şi scădere în Mehedinţi (-5.2014.3% din nivelul naţional). iar importurile CIF au înregistrat valoarea de 1182228 mii euro (3.30.I .0%) şi Dolj (+1.-31.2%).2015. Dolj (103365 mii euro). Repartizarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date. Vâlcea (+12. Mehedinţi (9286 mii euro) şi Gorj (2842 mii euro).2014. producţia industrială a înregistrat creşteri în judeţele Olt (+27.IX.2015 comparativ cu perioada 1.2 125.9 112.6%).31.I – 30. 17 .IX. Conform recomandărilor europene.9 78.IX. aceasta a înregistrat valori pozitive în toate judeţele. . Vâlcea (64126 mii euro). Balanţa comercială. care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4 .2. 1.6%).Vest Oltenia -%- Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 1 2 3 4 5 luna septembrie 2015 faţă de luna septembrie 20141) 101. cât şi din activităţile secundare ale întreprinderilor din eşantion. indicii valorici ai cifrei de afaceri au înregistrat creşteri în Mehedinţi (+25.Vest Oltenia.9%).6%). au înregistrat creşteri în Mehedinţi (+447. respectiv: Olt (361866 mii euro).6%).IX.I .9%) şi scăderi în Olt (-1. Caracterizând evoluţia veniturilor totale. exporturile FOB realizate de Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia s-au cifrat la 1723713 mii euro (5.30.0 1. un excedent de 541485 mii euro.I. provenite atât din activităţile principale.20141) 95.

6 dolari SUA şi 737. Exporturile (FOB) şi importurile (CIF şi FOB) de mărfuri la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud . Vâlcea (70511 mii euro).07.07.01. gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a avut următoarele ponderi: 203. 123.Vest Oltenia. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. În cadrul judeţelor componente ale regiunii.Vest Oltenia.VII. aceasta a înregistrat valori pozitive în Olt (377500 mii euro).Vest Oltenia.31. 147. 121. În funcţie de moneda în care s-au realizat înmatriculările de societăţi comerciale. în luna septembrie 2015 s-au înmatriculat 8 societăţi comerciale.1% faţă de 154.3 mii lei. – 31.I.În Regiunea de Dezvoltare Sud .-31. Dolj (126616 mii euro).5% în Vâlcea. ca urmare a modificării sau anulării unor declaraţii vamale întocmite în lunile anterioare.3.8% în perioada 01. a fost de 152.2015. valoarea capitalului social subscris a fost de 3.0 Euro.mii euro - A Regiunea de Dezvoltare Sud . 831. balanţa comercială (soldul FOB/FOB) a înregistrat în perioada 1.I.2014.VII. AGENŢII ECONOMICI La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .01.7% în Gorj.-31.2015. în perioada 01.8% în Olt.4% în Dolj. 18 . La nivelul judeţelor.Vest Oltenia 1 EXPORT (FOB) IMPORT (CIF) IMPORT (FOB) Sold FOB/CIF (+/-) Sold FOB/ FOB (+/-) 1723713 1182228 1133488 541485 590225 Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 2 3 4 5 6 667327 563962 540711 103365 126616 31311 28469 27295 2842 4016 64987 55701 53405 9286 11582 741092 379226 363592 361866 377500 218996 154870 148485 64126 70511 Notă: Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectificări succesive din partea Autorităţii Naţionale a Vămilor.7% în Mehedinţi şi 114. un excedent în valoare de 590225 mii euro.2015 . Mehedinţi (11582 mii euro) şi Gorj (4016 mii euro). 1. în perioada 1.

2 dolari SUA şi 40500.septembrie 2015 s-au înmatriculat 125 societăţi comerciale. cele mai multe autorizaţii au fost eliberate la nivelul judeţului Dolj (26. în luna septembrie 2015 A Înmatriculări de societăţi comerciale (număr) Valoarea capitalului social total subscris exprimat în: ¾ moneda naţională (mii lei) ¾ dolari SUA ¾ Euro Regiunea de Dezvoltare Sud .1.3%) şi Mehedinţi (10.3 90. AUTORIZAŢII PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE În luna septembrie 2015.9 Euro.0%).1 536.6 474. Vâlcea (18. Gorj (20. cu 13 mai mult decât în luna corespunzătoare a anului anterior.4 102. 1.4 81. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .5. 19 .Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .Vest Oltenia. valoarea capitalului social subscris fiind de 179.8%). s-au eliberat 246 autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale.5.3%). Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale.5 - În perioada ianuarie .4 101.6 737.3 831.6%).5 0.4 91.Vest Oltenia 1 Dolj Gorj 2 3 Mehedinţi 4 Olt Vâlcea 5 6 8 2 2 2 2 - 3.0 2.6 mii lei. acesta fiind urmat de Olt (24.6 0. AUTORIZAŢII PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE ŞI CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE 1.număr - A Regiunea de Dezvoltare Sud . la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .Vest Oltenia 1 ¾ Autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale 246 Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 2 3 4 5 6 64 50 26 61 45 În teritoriu.4 0. 45153. în luna septembrie 2015 . în funcţie de moneda în care s-au realizat înmatriculările de societăţi comerciale.Vest Oltenia.Vest Oltenia.3 90.

CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE În primul semestru al anului 2015. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia.2015.30. Vâlcea (16.Vest Oltenia au fost terminate 1112 locuinţe.Vest Oltenia 1 Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 2 3 4 5 6 369 277 447 347 672 2112 În teritoriu.5%). Gorj (-50 locuinţe) şi Dolj (-15 locuinţe).Vest Oltenia. în perioada 1.În perioada 1. s-au eliberat 2112 autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale. 1. Distribuţia intraregională a pus în evidenţă faptul că cele mai multe locuinţe s-au dat în folosinţă în judeţele Dolj (37. 20 . Autorizaţiile pentru clădiri rezidenţiale. Scăderea numărului de locuinţe terminate a fost înregistrată în următoarele judeţe: Mehedinţi (-100 locuinţe).1%). în creştere cu 28 locuinţe faţă de semestrul I al anului anterior.8%).6%).4%) şi Mehedinţi (13. faţă de 2073 în perioada corespunzătoare a anului anterior.IX.I .5. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .2%). acesta fiind urmat de Olt (21.2.număr - A TOTAL Regiunea de Dezvoltare Sud . Gorj (17. Creşterea numărului de locuinţe terminate a fost înregistrată în judeţele Vâlcea (+182 locuinţe) şi Olt (+11 locuinţe).6%) şi Vâlcea (34.I – 30. cele mai multe autorizaţii au fost eliberate la nivelul judeţului Dolj (31.IX. în Regiunea de Dezvoltare Sud . Distribuţia pe medii de rezidenţă a pus în evidenţă existenţa a 634 locuinţe terminate în mediul urban (faţă de 629 locuinţe terminate în semestrul I 2014) şi a 478 locuinţe terminate în mediul rural (faţă de 455 locuinţe terminate în semestrul I 2014).2015 .

trecută în cartea de identitate.2. POPULAŢIA ŞI FENOMENELE DEMOGRAFICE Regiunea de Dezvoltare Sud . la 1 iulie 2015 . Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală. la 1 iulie 2015.9%).1% 49. delimitat după criterii administrativ . la 1 iulie 2015 Structura populaÆiei. 1) Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliu pe teritoriul României.9% 50.1% masculin urban feminin rural Municipiile şi oraşele concentrau 49. Populaţia după domiciliu pe sexe. o populaţie după domiciliu1) de 2212539 locuitori.9% 50. 21 . evidenţiază o uşoară preponderenţă a celei de sex feminin (50. Structura populaÆiei.persoane - Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia Total 1 2212539 1085296 1127243 A Total • masculin • feminin Dolj 2 701461 339979 361482 Gorj 3 367262 181998 185264 Mehedinţi 4 287763 141745 146018 Olt 5 452095 223511 228584 Vâlcea 6 403958 198063 205895 Structura populaţiei pe sexe.teritoriale.1. la 1 iulie 2015 49. în timp ce ponderea majoritară era deţinută de comune cu 50.9% din populaţia regiunii. aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului.Vest Oltenia se întinde pe o suprafaţă de 29212 km2 şi deţinea. pe medii.1%. pe sexe. STAREA SOCIALĂ 2.

Vest Oltenia. a condus la accentuarea sporului natural negativ.0%). de la 1955 persoane la 1996 persoane. cu excepţia judeţului Vâlcea. sunt creşterea numărului născuţilor – vii. Numărul căsătoriilor a fost superior cu 15. Majorarea numărului născuţilor – vii. la nivelul României şi al Regiunii de Dezvoltare Sud . 22 . Gorj (17. la 1 iulie 2015 . Evoluţia paralelă. • numărul decedaţilor sub 1 an reprezintă 11.9%). de la -240 persoane la -252 persoane.6% la nivelul naţional. în care s-a manifestat constanţă. în luna septembrie 2015. al decedaţilor şi al căsătoriilor.vii (35.9%) şi Mehedinţi (13. iar cel al divorţurilor inferior cu 28. urmat de Olt (18. În cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud . de la 1715 persoane în luna septembrie 2014 la 1744 persoane în luna septembrie 2015 şi al celui al decedaţilor.4% (-52 divorţuri).Populaţia după domiciliu pe medii. precum şi constanţa numărului decedaţilor sub un an. a diverşilor indicatori demografici. cele 1996 decese regionale contribuind cu 10. reducerea celui al divorţurilor.5% din totalul decedaţilor sub un an existenţi la nivelul României (113 persoane). în luna septembrie 2015. în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia. evidenţiază. comparativ cu luna septembrie 2014.vii reprezintă 8.9%).Vest Oltenia.persoane - Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia A Total • urban • rural Total 1 2212539 1103303 1109236 Dolj 2 701461 387821 313640 Gorj 3 367262 178590 188672 Mehedinţi 4 287763 146093 141670 Olt 5 452095 196502 255593 Vâlcea 6 403958 194297 209661 Caracteristice pentru evoluţia fenomenelor demografice din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia. cu 29 persoane. • în luna septembrie 2015. judeţul Dolj înregistrează cea mai mare pondere a născuţilor .9% din nivelul naţional.1% în Regiunea de Dezvoltare Sud .9% (+226 căsătorii). mortalitatea s-a aflat în creştere cu 0.Vest Oltenia.9% la nivel naţional şi cu 2. Evoluţia natalităţii.3%). cu 41 persoane. a pus în evidenţă creşterea acestui fenomen demografic la nivelul tuturor judeţelor. faţă de luna septembrie 2014. comparativ cu luna septembrie 2014. în luna septembrie 2015. Vâlcea (14. următoarele aspecte: • născuţii .

ca şi în luna corespunzătoare a anului 2014. de la 1417 la 1643. Judeţul Dolj deţinea 33. vânătoare şi servicii anexe. Cele mai multe căsătorii s-au înregistrat în judeţul Dolj (36. din care: • Agricultură. silvicultură şi pescuit • Industrie şi construcţii • Servicii Total 1 Regiunea de Dezvoltare Sud . În judeţul Dolj s-au înregistrat 23 divorţuri. Gorj (17.2.4% în agricultură.Cea mai mică pondere a deceselor. FORŢA DE MUNCĂ ŞI ŞOMAJUL La sfârşitul lunii septembrie 2015.9% îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor. vânătoare şi servicii anexe. Numărul divorţurilor pronunţate în luna septembrie 2015 a fost de 131. de la 8000 în perioada ianuarie . faţă de luna septembrie 2014. cele mai multe fiind în judeţul Olt (50 divorţuri). Numărul decedaţilor sub 1 an a fost de 13. s-a înregistrat în judeţul Mehedinţi. S-a majorat numărul căsătoriilor. 2.3% dintre aceştia fiind concentraţi în judeţele Dolj şi Vâlcea.3%). efectivul salariaţilor din economia Regiunii de Dezvoltare Sud . de la 1415 la 1566.Vest Oltenia a fost de 383352 persoane.2%).1%. de 14. la sfârşitul lunii septembrie 2015 .Vest Oltenia. urmat de Olt (20. În perioada ianuarie . 37. Mehedinţi (13. faţă de 183 în luna septembrie 2014.septembrie 2015 s-au înregistrat 13298 născuţi-vii (faţă de 12052 născuţi-vii în perioada corespunzătoare a anului anterior) şi 21590 decedaţi (faţă de 20706 persoane decedate în perioada corespunzătoare a anului anterior). Din totalul salariaţilor. la 8403 în perioada ianuarie – septembrie 2015 şi cel al divorţurilor pronunţate.persoane - A Total. accentuând sporul natural de la -7744 persoane.9%). silvicultură şi pescuit. 59.septembrie 2014. Efectivul salariaţilor din economie. s-a majorat numărul căsătoriilor. La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud . fiind unul dintre judeţele cu cele mai mari intensităţi ale fenomenului la nivel naţional.Vest Oltenia Dolj Gorj Mehedinţi Olt 2 3 4 5 Vâlcea 6 383352 124694 74003 42798 66009 75848 9068 144737 229547 2944 37400 84350 1182 31957 40864 1386 16262 25150 1909 29463 34637 1647 29655 44546 23 .7%).9%) şi Vâlcea (11. în luna septembrie 2015. 52.6% din numărul total al deceselor regionale.7% în industrie şi construcţii şi doar 2. la -8292 persoane.

0% dintre salariaţi îşi desfăşoară activitatea în această ramură. se aflau 69200 şomeri. este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei.8 7.5%. la sfârşitul lunii septembrie 2015.Vest Oltenia.6 9.0 8.4 6.1 11.Vest Oltenia Total Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 1 2 3 4 5 6 69200 24614 10832 11214 13329 9211 4594 4549 5217 4287 28875 10228 6238 6665 8112 4924 40325 14386 7.9% din totalul salariaţilor care lucrează în industrie şi construcţii. Efectivul de salariaţi din sectorul serviciilor este bine reprezentat în judeţele Dolj (36.3 5. vânătoare Industrie ßi construcÆii şi servicii anexe. la sfârşitul lunii septembrie 2015 A Numărul şomerilor înregistraţi . fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării societăţii. În Regiunea de Dezvoltare Sud . silvicultură şi pescuit.0% pentru femei. 24 . Efectivul salariaÆilor pe principalele activitãÆi ale economiei naÆionale. cu 32. la sfârşitul lunii septembrie 2015. la sfârßitul lunii septembrie 2015 persoane 300000 229547 250000 200000 144737 150000 100000 50000 9068 0 Agricultură.4 7. silvicultură şi pescuit Servicii Judeţele Dolj şi Gorj concentrau. în corespondenţã cu populaţia activã civilã.8%.5 8.9 5.5 9.total • femei • bărbaţi Regiunea de Dezvoltare Sud .8 8. Numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului.5% pentru bărbaţi şi de 7.7% femei). 47. Rata şomajului a fost la sfârşitul lunii septembrie 2015 de 7.7 7.1 8.În agricultură. vânătoare şi servicii anexe. 28875 persoane fiind femei.7 7.4%).3 Sursa de date: Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. în timp ce în judeţul Gorj doar 13. distribuţia şomerilor diferenţiată pe sexe (58. Şomajul.total • femei • bărbaţi Rata şomajului (%) .6 5.3% bărbaţi şi 41. ponderea este deţinută de judeţul Dolj.Vest Oltenia.7%) şi Vâlcea (19. imprimând o rată a şomajului de 8. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud .0 8.6 7.

I Trim. II Trim. iar cele mai puţine în judeţul Vâlcea (14.În teritoriu.4%). % EvoluÆia ratei ßomajului.3. înregistrate la sfârşitul lunii septembrie 2015. PROTECŢIA SOCIALĂ Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat a înregistrat în trimestrul al II . III 25 Trim.2%). IV .5%.8%).6%) şi Vâlcea (13.6%). Numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat persoane 490000 489000 488000 487000 486000 485163 484438 484287 485000 484593 483957 484000 483000 482071 482000 481000 480000 2014 2015 Trim. în scădere cu 2367 persoane faţă de acelaşi trimestru al anului anterior. 2. respectiv cu 0. au fost în judeţul Dolj (35. fiind urmat de Olt (19. Gorj (15.3%). Mehedinţi (16.3%). Pensia medie lunară aferentă a fost de 835 lei/persoană (795 lei/persoană în acelaşi trimestru al anului 2014).lea 2015 un nivel de 482071 persoane. la sfârßitul lunii septembrie 2015 14 12 10 8 6 4 Total Femei BãrbaÆi 2 0 Regiunea de Dezvoltare SudVest Oltenia Dolj Gorj MehedinÆi Olt Vâlcea Cele mai multe persoane şomere de sex feminin. cea mai mare pondere a şomerilor a fost deţinută de judeţul Dolj (35.

2% pensiuni turistice 65.4. 65.7% din totalul sosirilor. din care: • Hoteluri • Moteluri • Vile turistice • Cabane turistice • Pensiuni turistice • Pensiuni agroturistice • Alte structuri .3% 3.9% din nivelul naţional.6% în pensiuni turistice. din numărul total al sosirilor. în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică existente în regiune.3% hoteluri 10. reprezentând 5. în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 4.număr Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia Total Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 1 2 3 4 5 6 57317 37766 2463 1385 528 6109 4104 4962 9409 7049 563 70 15 495 682 535 26 7429 3415 587 92 202 1611 470 1052 10368 5506 301 1638 1994 929 2840 2582 33 182 43 27271 19214 1012 1190 311 2183 958 2403 . în luna septembrie 2015 4.7% pensiuni agroturistice alte structuri de primire turisticã Pe tipuri de structuri de primire turistică.9% au fost în hoteluri.2.3% în moteluri. iar alte structuri de primire turistică deţineau împreună 8. s-a înregistrat un număr de 57317 sosiri ale turiştilor. Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică. 3.9% 8.Vest Oltenia şi al judeţelor componente.3% în vile şi cabane turistice. TURISMUL În luna septembrie 2015. 8.7% în pensiuni agroturistice. în luna septembrie 2015 Tipuri de structuri de primire turistică A Total. Sosiri ale turißtilor în structurile de primire turisticã cu funcÆiuni de cazare turisticã ßi tipurile de structuri de primire turisticã.6% moteluri vile ßi cabane turistice 7. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud . 10.

0% din nivelul regional şi 0. cele mai multe înnoptări făcute de turiştii sosiţi au fost în judeţul Vâlcea (69. Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică. 22. la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud . cu 10368 sosiri (18. acestea fiind în proporţie de 39. acesta fiind urmat de Mehedinţi.7% din nivelul naţional). 4.2%) şi Olt (3.7% în Dolj.9% din nivelul naţional).8% în Mehedinţi. analiza înnoptărilor din principalele tipuri de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. din care: • Hoteluri • Moteluri • Vile turistice • Cabane turistice • Pensiuni turistice • Pensiuni agroturistice • Alte structuri Regiunea de Dezvoltare Sud .0% în Mehedinţi. în luna septembrie 2015 .7% în Gorj şi 9. s-au înregistrat 185714 înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (7.Vest Oltenia. cu 27271 sosiri (47.0% din nivelul naţional).Vest Oltenia Total Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea 1 2 3 4 5 6 185714 150468 3377 4529 818 10737 7527 8258 17307 12991 939 100 22 880 1019 1356 13382 7416 766 125 330 2272 1109 1364 19730 12053 330 2126 3464 1757 5930 4956 119 639 216 129365 113052 1342 4185 466 4820 1935 3565 În luna septembrie 2015.6%).8% în pensiuni turistice. 1.2% din nivelul naţional) şi s-au regăsit în proporţie de 75.Vest Oltenia.0% în hoteluri.8% din nivelul naţional).8% din nivelul naţional) şi Olt.2%).4% din totalul înnoptărilor. ¾ motelurile. cu 9409 sosiri (16. 27.9% în Gorj şi 3.Vest Oltenia şi al judeţelor componente.3% din nivelul naţional). acestea fiind în proporţie de 81.3%).1% în Vâlcea.1% din nivelul regional şi 1. 8. La nivelul judeţelor componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud . la nivelul regiunii. 8.4% din nivelul regional şi 1. cu 3377 înnoptări (7. 2. Gorj (7. Dolj (9. următoarele aspecte particulare: ¾ hotelurile au înregistrat 150468 înnoptări (8.9% în vile şi cabane turistice. cu 7429 sosiri (13.8% în moteluri iar alte structuri de primire turistică au deţinut 4. cu 2840 sosiri (4.0% din nivelul naţional). 27 .7%). Dolj.7% în Vâlcea. în luna septembrie 2015. acesta fiind urmat de Mehedinţi (10.număr - Tipuri de structuri de primire turistică A Total.6% din nivelul regional şi 2.3% în Olt. evidenţiază pentru Regiunea de Dezvoltare Sud .Judeţul cu cele mai multe sosiri ale turiştilor în structurile de cazare este Vâlcea. 4.1% în pensiuni agroturistice. Gorj.9% din nivelul regional şi 0. În luna septembrie 2015. 5.8% în Dolj.

acestea fiind în proporţie de 44. 25. 19.3%) şi Olt (2. regăsindu-se în judeţele: Vâlcea (87.¾ vilele şi cabanele turistice au înregistrat 5347 înnoptări în structurile de primire turistică (6.2% în Gorj.6% în Dolj.0% în Mehedinţi. ¾ pensiunile agroturistice au înregistrat 7527 înnoptări (5.6% din nivelul naţional).7 în Gorj. acestea fiind în proporţie de 46.8% din nivelul naţional).5%). 14.7% în Vâlcea.2% în Dolj şi 5.0%). 8.6% din nivelul naţional). 28 .8% în Mehedinţi. Dolj (2.9% în Olt. 21.2%). Gorj (8. 13. ¾ pensiunile turistice au înregistrat 10737 înnoptări (6.9% în Vâlcea.

0251/533725. Str.insse. Fraţii Goleşti. 0251/533960. Nr. Fax 0251/414014 e-mail: tele@dolj. 33 Tel.ro ******************************************************************************************** .******************************************************************************************* INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ Craiova.