You are on page 1of 7
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati PLAN MANAGERIAL pentru realizarea procesului instructiv – educativ în anul școlar 2015-2016 1. Managementul curriculumului: Sarcini Proiectarea curriculumului pe clase pe clase și discipline și a activității extracurriculare Asigurarea documentelor oficiale Monitorizarea, controlarea si indrumarea proiectarii si realizarii demersului didactic. Actiuni -Învățătorii vor fi solicitați să studieze temeinic curriculumul național pentru clasa și disciplina pe care o predau și să întocmească proiectarea anuală și semestrială a materiei de studiu -Responsabilul comisiei metodice a învățătorilor va elabora planul comun al activităților extracurriculare și educative. -Vor fi puse la dispoziția tuturor învățătorilor programele școlare valabile pentru anul scolar 20152016 și ghidurile metodologice pentru aplicarea lor. -Vor fi procurate si distribuite învățătorilor cataloagele scolare si carnetele de elev. -Vor fi verificate si vizate planificarile anuale si semestriale ale materiei pentru fiecare învățător. - Monitorizarea, controlarea și îndrumarea demersului didactic și analiza testelor inițiale Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu Luna Responsabili septembrie Toti invatatorii si educatoarele septembrie Resp. Sirbu Liliana – Simona septembrie octombrie Resp. Sirbu Liliana – Simona Dir. Armencea Florentina Resp. Sirbu Liliana – Simona Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati -Periodic se va urmari parcurgerea ritmica si integrala a materiei, analizandu-se cauzele eventualelor dereglari, precum si notarea ritmica si corecta a elevilor. -Se vor controla si indruma modul de desfasurare a procesului instructiv-educativ si eficienta acestuia vizand atat corectitudinea proiectarii lectiilor si folosirea eficienta a resurselor materiale cat si evaluarea corecta a rezultatelor scolare ale elevilor -La nivelul comisiei metodice se va intocmi planul de activitate anual. -Comisia trebuie sa aiba un dosar in care sa existe : proiectele didactice ale lectiilor demonstrative sustinute, referatele si procesele verbale de la fiecare sedinta metodica; -Se va urmari realizarea activitatilor planificate Organizarea si realizarea activitatilor de perfectionare Lunar Toti invatatorii si educatoarele Saptamanal Resp. Sirbu Liliana – Simona Dir. Armencea Florentina octombrie Resp. Sîrbu Liliana – Simona Toti invatatorii si educatoarele Dir. Armencea Florentina - Se vor organiza sedinte metodice si lectii demonstrative astfel: Semestrul I 1. Sedinta metodica - Analiza activitatii comisiei metodice pe anul scolar 2014- 2015; - Prezentarea planului managerial al comisiei metodice pe anul scolar 2015-2016. - completarea fiselor de evaluare a invatatorilor si educatoarelor Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu septembrie Resp. Sîrbu Liliana – Simona Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati 2. Referat: ”Agresivitatea familială” octombrie Prof. înv. primar Sîrbu Liliana – Simona 3. Lecție demonstrativă noiembrie Înv. Gheorghiță Mihaela Referat: ”Cei șapte ani de acasă” 4. Lecție demonstrativă Ed. Isaia Alexandrina decembrie Referat: ”Consideraţii metodice asupra înţelegerii textului literar în învăţământul primar” 5. Masa rotunda – Analiza situatiei la invatatura in ciclul primar pe primul semestru Înv. Boldeanu Larisa Înv. Dajbog Catrina ianuarie Toți invatatorii si educatoarele februarie Înv. Dajbog Catrina Elaborarea disciplinelor opţionale Semestrul al II-lea 6. Lecție demonstrativă Ed. Miron Marioara Referat: ” Rolul lecturii în desfăşurarea procesului instructiv – educativ la ciclul preşcolar (modalitati de stimulare a lecturii) 7. Lecție demonstrativă Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu martie Prof. înv. primar Dajbog Mihaela Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati Înv. Gheorghiță Mihaela Referat: ”Tratarea diferențiată în învățământul primar” 8. Lecție demonstrativa 9. Diseminare – Dezvoltarea prof. continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor aprilie mai Prof. înv. primar Sirbu Liliana – Simona Toți învățătorii si educatoarele Înv. Boldeanu Larisa Referat: ” Jocul - o modalitate de învǎţare şi educare” 10. Ședinta metodică: Analiza situației la invatatura in ciclul primar pe primul semestru Analiza evaluărilor finale Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu iunie Toți învățătorii si educatoarele Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati 2. Managementul resurselor umane Sarcini Actiuni Termen Responsabili Urmarirea, controlarea si indrumarea pregatirii si perfectionarii invatatorilor -Se va urmari participarea tuturor invatatorilor la activitatea metodica organizata in unitatea scolara (lectii demonstrative, sedinte metodice, consilii profesorale metodice) si cresterea eficientei ascestor activitati precum si la cercurile pedagogice organizate la nivel judetean. Conform graficului activitatilor metodice Resp. Liliana – Simona Sirbu Dajbog Mihaela Asigurarea unei frecvente corespunzatoare la cursuri a tuturor elevilor. -Invatatorii vor fi solicitati sa pastreze o stricta evidenta a prezentei la cursuri a elevilor din clasa pe care o conduc, sa-iviziteze la domiciliu pe cei care lipsesc si sa dicute cu parintii masurile ce se impun pentru aducerea lor la scoala. Asigurarea igienei si sanatatii tuturor elevilor -Personalul de serviciu va fi solicitat sa pastreze in conditii igienice corespunzatoare, localul scolii, gradina, curtea scolii si instalatiile sanitare existente. -Invatatorii vor fi solicitati sa efectueze, cu toata responsabilitatea, controlul igienic al elevilor din clasa pe care o conduc, depistand la timp eventualele focare de boli molipsitoare. Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu Permanent Toti invatatorii si educatoarele Permanent Toti invatatorii si educatoarele Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati 3. Managementul relațiilor cu familiile elevilor și comunitatea locală. Sarcini Realizarea colaborarii cu familiile elevilor Actiuni -Invatatorii vor organiza la nivelul fiecarei clase : - vizite la domiciliu; - sedinte cu parintii elevilor; - activitati de gospodarire a salilor de clasa cu ajutorul parintilor . - La nivelul clasei/grupei se vor organiza lectorate cu parintii cu diferite teme Realizarea principalelor actiuni de colaborare cu comunitatea locala. Perioada Responsabili Conform graficului activitatilor educative Toti invatatorii si educatoarele -In planul activitatilor educative vor fi stabilite intalniri si consultari periodice cu reprezentantii Primariei, Consiliului Local, postului de politie, bisericii, cabinetului medial din localitate, pentru sporirea potentialului educativ al activitatii scolare. Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu Responsabil, Prof. Scoala Gimnaziala Nr. 1 Rediu Com. Rediu,. jud. Galati EVIDENŢA MEMBRILOR COMISIEI NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE 1. SÎRBU LILIANA - SIMONA 2. FUNCŢIA GRAD VECHIME ÎNCADRARE DIDACTIC ÎNVĂŢĂMÂNT titular Grad I GHEORGHIŢĂ MIHAELA prof. înv. primar învăţătoare 16 ani suplinitor Debutant 3 ani 3. DAJBOG CATRINA învăţătoare pensionar Definitiv 42 ani 4. DAJBOG MIHAELA titular Grad I 5. BOLDEANU LARISA prof. înv. primar învăţătoare suplinitor Debutant - 6. MIRON MARIOARA educatoare titular Grad II 39 ani 7. ISAIA ALEXANDRINA educatoare titular Definitiv 37 ani 21 ani ANUL ULTIMEI INSPECŢII 2014 2014 Responsabil comisie metodică, prof. înv. primar Liliana – Simona Sîrbu Comisia metodică învătători – educatoare An scolar 2015 - 2016 înv. primar Liliana – Simona Sîrbu Responsabil, Prof.