You are on page 1of 2

ION XENOFONTOV

CURRICULUM VITAE

ap. 48, 62/3, Gh. Asachi, Chişinău, MD-2028,
Republica Moldova
E-mail: ionx2005@yahoo.com; enciclopedia@asm.md
Tel. (+ 373) 22 72 19 03 (d)
(+ 373) 22 27 73 05 (s)
Tel. Mob (+ 373) 69 21 48 46
Născut la 15 februarie 1977
STUDII
Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, România
Diplomă de doctor în istorie (2006)
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, România
Diplomă de studii aprofundate de Istorie Orală-Istoria Mentalităţilor (1999–2000)
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Universitatea de Stat din Moldova – Chişinău, Republica Moldova
Licenţiat în istorie (1994–1999)
Facultatea de Istorie
Şcoala medie – Echimăuţi, Rezina, Republica Moldova
Diplomă de studii medii (1984–1994)
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
Consultant în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe
a Moldovei (2007–2008), consilier de stat
Institutul de Studii Enciclopedice (2008 – 2014), secretar ştiinţific
Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (din 2014), postdocorand
Instituția Publică Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a
Moldovei (din 2014), cercetător științific superior (cumul)
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (din 2009), cercetător științific
superior (cumul)
Universitatea de Stat din Moldova (2015 – prezent), lector universitar (cumul)
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
1

2015) Distincția de Înaltă Apreciere. Revistă de istorie a științei și studii enciclopedice (Chișinău. 2011. Belarus (2008. România) Postmodern Opening (Iași. Publicitate. Excel. sport 2 . Editura Lumen. Republica Moldova) (Categoria C) Romanian Journal for Multidimensional Education (Iași. Iași (2012) Limbi vorbite Româna (nativ). muzică jaz. Franța (2015) ACTIVITATE DIDACTICĂ Responsabil de unitățile de curs/modulele: Licenţă. Studii de securitate și apărare. Revista de istorie militară (Chișinău. Republica Moldova) Enciclopedica. 2014. literatura artistică. Rusa (fluent). Ciclul I Fundamental: Istoria contemporană a românilor Curs special: URSS: politica externă și diplomația (1945–1991) MEMBRU AL COLEGIILOR DE REDACȚIE Cohorta. Internet.Publicaţii ştiinţifice peste 100. Republica Moldova) (Categoria C) Revista militară. MENŢIUNI. comunicare cu oameni Hobby Arta fotografică. inclusiv 3 monografii Participări la manifestări științifice Naţionale – 4. DECORAŢII Medalia „Student Eminent” (1998) Teza de doctorat a fost susţinută cu calificativul Cum Laude (2006) Medalia „Meritul Civic” (2009) Laureat al concursului național de susținere a științei Tânărul savant al anului 2010 Premiul I al publicației științifice Gândirea militară românească (2011) Diploma de Onoare/Merit a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (2010. Lituania (2011–2012). Ucraina (2009–2011). internaţionale – 24 Stagii de cercetare România (2000–2006). Bașkortostan (2012). Engleză (intermediar). Spaniola (bine) Abilităţi Informatica – Lucrul în Word. România) PREZENȚE ÎN MASS-MEDIA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ CALIFICATIVE. Publicație științifică a Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (Chișinău. 2010).