You are on page 1of 5

Executarea silita in prima jumatate de sem, iar in urmatoarea jumatate arbitrajul si medierea; Mirela Stancu

(importante executare, transmitere, transformare, stingere, garantii - de la obligatii)

Executarea silita - este procedura prin care se aduc la indeplinire obligatiile stabilite prin titluri executorii cf regulilor
stabilite fie de CPC, fie de alte acte normateive, fiind modalitatea prin care este constrans debitorul sa indeplineasca
obligatia stabilita prin titl ex.
Iccpriv fazele procesului civil - doua mari: faza de judecata si faza de executare rezultand ca exec silita este o faza a
procesului civil.
Sediul materiei CPCP - Cartea a VI-a (622 si urm)
Daca debitorul isi executa obligatiile, nu este necesara constrangerea. Dar dr sub civil are preorogativa de a apela la
forta de constrangere a statului pentru a obliga debitorul sa aduca la indeplinire obligatia. Executarea silita este necesara
pentru functionarea circuitului civil. Ea reprezinta una dintre partile din CPC care a trezit intotdueana atentia legiuitorului.
Executarea silita este o faza a procesului civil, astfel incat si ea trebuie sa fie derulata intr-un tremen rezonabil,
procedura de executare nu dura la nesfarsit si/sau sa nu fie eficienta.
Formele de exec silita din CPC:
a.
e
xecutarea silita directa - exec care nu priveste plata unei sume de bani
b.
e
xecutarea silita indirecta - urmarire silita - creditorul care are o creanta baneasca urmareste valorificarea bunurilor
debitorului pentru ca din sumele obtinute sa se satisfaca dreptul de creanta al debitorului
Exista executari privind (i) plata unei sume de bani si care presupun (ii) oblg de a face sau a nu face
Cele doua modalitati de exec au formele coincrete de manifestare. Exec sil directa are urmatoarele forme - (i)
predarea silita a b mobile, (ii) predarea silita a bunurilor imobile (evacuare silita), (iii) executarea silita a altor obligatii de
a face sau a nu face. Ultima dintre ele are o forma de executare particulare de executare silita directa a unei obligatii de a
face (tot o exec silita a unei obl d ea face) - exec silita a unei hot judecatoresti privitoare la minori.
Urmarirea silita are urmatoarele forme: (i) urm sil (us) mobiliara p-z, (ii) poprirea, (iii) us a fructelor si legumelor
prinse in radacini, (iv) us a veniturilor generale ale imobilelor - toate aceste 4 forme sunt ca natura juridica urmariri silite
mobiliare.
Urmarirea silita imobiliara - se numeste asa pentru ca este avuta in vdr natura bunului care face obiectul urmaririi.
Exec silita are urmatoarele caracteristici (mai ales statele EUR, caci daca nu le-ar avea s-ar incalca CEDO):
1.
P
oarta intotdeauna asupra patrimoniului debitorului - niciodata asupra persoanei acestuia (spre deosebire de dreptul
roman). Debitorul nu poate fi constrans fizic pentru a isi executa obligatiile patrimoniale de natura civila. Nu exista
raspundere contraventionala, cu atat mai putin penala pentru datornici. In legislatia interbelica exista insa inchisoarea
datornicilor pentru neexecutarea oblgiatiilor civile. In doctrina s-a vehiculat ca un caz de executare asupra persoanei ar
fi hj privitoare la minori; numai ca atunci cand se vorbeste despre faptul ca nu se executa asupra pers deb, ins ca nu se
execrcita o constrangere in ccpriv persoana acestuia. Iar in cazul hj privitoare minpori, minorul este obiectul executarii,
iar debitorul este cel care tine minorul. Astfel, nu debitorul este constrans. Iccpriv pe minor este interzisa orice forma
de incercare de a il convinge altfel decat formele de consiliere reglementata prin CPC. Exista insa infractiunea de
nerespectare a hj - dar aceasta presupune conflicte (sens larg) cu executorul judecatoresc. In cazul hj lrivitoare la
minori, este posibil ca, daca debitorul cu rea-cred il ascunde pe minor, fapta poate constitui infr de nerespectare a hj.
Dar simpla neexecutare nu este in niciun caz infractiune.
2.
E
ste o forma de manifestare a suverantiatii staului. Doar agenti investiti de stat cu acaeasta atributie pot aduce la
indeplinire prin executare silita titlurile executorii. Aceasta atributier suverana a statului nu se paote manifesta decat in
teritoriul statului ROU. Executorii romani nu ar putea sa execute bunuri pe teritoriul unui alt stat. Pentru a executa o hj
sau un alt titlu execintr-un alt stat trebuie ceruta eventual recunoasterea hot si incuviintarea executarii (pt st m ale UE
de la 10 ian 2015 a intrat in vigoare reg 1215, iar hj sunt recunoscute de drept). Dar indiferent ca este recunoscuta
hotararea, executarea silita se paote face doar de catre agentii statului pe teritoriul caruia se realizeaza executarea, nu de
agenti ai statului ROU (oricum legea de procedura este legea forlui).
Participantii la executarea silita (art. 644):
1 partile
3.
ertii garanti

t

1

4.ex-ori fiscali . care detin bunuri corporale sau incorporale ale debitorului. pentru cotnrol. Mai mult. nu mai exista alte cateogirii d eexecutori decat ex-orii judecatoresti. Intre ex-orul jude si creditorul urmatori exista un contract in temeiul de organizare a profesiei de ex judecatoresc. astfel ca se ocupa ex-orii fiscali ai statului respectiv. asigurarilor sociale si bugetele locale. Creantele fiscale sunt cele privind bugetul de stat. Creditorul urmaritor poate depasi numarul de 1. Daca titlul executroiu este altul decat o hj. tertii care datoreaza sume de bani pot fi urmarit ca terti popriti). onstanta de executare 6. dar si alti participanti in cond prevaz de lege. Min publ are posibilitatea de a pune Conditii pentru ca creditorul sa inceapa exec silita: 1 existenta unei creante certe. gentii fortei publice 9. mai ecxista si alte incidente in cursul ES care necesita interventia instantei de ex . iar organul jurisd de a verifica legalitatea a d eexec. fara incuviintare neputand fi demarata ES. indiferent de titlu. Insa actele de exececutare pot fi facute cu incalcarea legii. conditia existentei interesului este analizata cand se judeca in faza de judecata. dar acum au disparut. astfel orice derapaj de la obiectiv inseamna returnarea sumelor. Niciun alt organ al statului nu poate participa la ES in afara de ex-or. Privind aceste fonduri (unele ramburs. In cadrul incuviintarii se dispune si investirea cu formula executorie. conditia interesului nu mai paote fi contestata. cartea funciara. reg comertului. Interesul . admin financiara) Min Public . Ex-orul jude-esc este singurul indrituit sa procedeze la ES. Instanta de participare . lichide si exigibile 10. Insa. altele neramburs) exista directive specifice pentru care acei bani sunt oferiti.dar CCR a declarat-o neconstituitionala.creantele fiscale nu se executa de ex-or jude-esti. putea cere Min Public sa faca demersuri pentru a afla daca devitorul are bunuri . la bug locale si la bug UE). exista contestatia la executare. Instanta de incuviintare are si atributia incuviintarii ES. tertii care datoreasa bunuri debitorului. tertul dobanditor al bunului ipotecat poate fi urmarit. in public 8. reditorii interbenienti 5. cerinta este prin ipoteza indeplinita in cazul hj. si pentru fostul AVAS (Aut pentru admin activelor statului). resp contractului fiind monitoriazata de org de conducere ale profesiei.creditorul urmaritor si debitorul urmarit. astfel. Au existat si exe-ori bancari. daca exec constata ca facand demersurile obisnuite nu obt info. la fel participanti. iar in cazul hj nu se pot formula aparari de fond pe calea contestatiei la executare si nu se mai poate contesta nici cerinta interesului.trebuie sa se indeplineasca in mod natural. Credit urm-or si deb urmarit sunt stabiliti prin titlul executoriu. ex j-esc trebuie sa ceara incuviintarea instantei de executare penrtru a intra in acelel spatii. e xistenta unui tutlu executoriu prin care creanta sa fie constatata 11. tertilor li se pot solicita inforamtii (bancile.trebuie ca creanta sa fie stabilita prin titlu executoriu. incat ES este o parte a proc civil si intra in continutul actiunii civile. Daca detin info cu priv la b deb. experti. xecut judecatoresc 7. tert care a instituit o ipoteca asupra unui bun al sau. caci in cazul acestor titluri ex. Tertii participanti .tertii garanti ai debitorului (fideiusor. Insa in faza ES.permisiunea de a intra in domiciliul sau alte spatii ale debitorului. Chiar daca este un sg creditoriu urmaritor mai pot interveni alti creditori pe parcursul US. caci ar fi o aparare de fond. Fara executorul judecatoresc nu se poate concepe ES in niciuna dintre mdoalitatile sale. daca titlul ex este hj. Pe lg ac ppala atributie. nu mai este o problema stabilirea interesului in cazul ES. este instanta de executare. c alitatea procesuala 13. artori asistenti.nu mai este vborba de instanta de judecata la executare. si pentru soc cooperatiste. In sist nostru juridic exista si o alta categorie de executori care pot executa numai o anumita categorie . j ustificarea unui interes 12.pentru obt de info priv bunurile deb. Executarea nu este judiciara. In ROU ex-orii fiscali pot aduce la indeplinire si creante fiscale care reprez venituri la bugetul UE. 2 . Exista astfel categoria creditorilor intervenienti. In afara de executorii fiscali (pt creantele la bug de stat. Pot incepe exc sil (ES) mai multi creditori in acelasi timp (problema cocnursului de urmariri si modalitatea de regl a ac concurs). daca se contesta. interpreti. c i e m a m Partile . UE nu are executori proprii. c apacitatea procesuala Conditii pentru debitor .

nu se stie inca impotriva cui se va indrepta. celelalte bunuri ale mostenriii sunt insuficiente pentru plata sarcinilor si datoriilor mostenirii (daca creditorul urmaritor nu isi poate satisface creanta.prevazute de C civ. dupa ce se identifica mostenitorii sau instituie curatorul. OG 22/2002. Creanta (si obligatia corelativa) este strans legata de titlul executoriu.solicitarea Camerei notarilor publici in a carei circumscrip are domic defunctul daca a fost dezbatuta succesiunea. se pune problema daca trb obtinut un nou titlu exec. bugetele locale nu pot fi executate silit ca bugetul oricarei persoane juridice. inseamna ca acel titlu confera dreptul a de porni exec silita. In cazul pf.creditorul este pf sau pj. Daca creditorul urmaritor decedeaza dupa inceprea ES. Transmiterea datoriei . Creanta se transmite prin cesiune de creanta. In acest caz. Art 688. fie ca este un alt titlu executoriu. Pentur a stabili care sunt succesorii . transmiterea calitatii procesuale poate avea loc pe cale legala in primul rand. deibtorul nu trebuie anuntat ca a intervenit decesul deb si ca urmeaza ca sumele obtinute din ES sa fie date succesorilor creditorului urmaritor.se aplica dreptul material succesiuni. personal. iar singurul bun care mai poate fi urmarit este cel cu titlu particular . Ac ordonanta reglementeaza executarea obligatiilor de plata a instit publice constatate prin titluri executroii (adica obl statului de a plati o suma de bani din titlul executoriu). Acelasi lucru este valabil si in cazul calitatii proc active.joc evitarea unei pierderi pierderea unei sanse . in cazul in care intrevine decesul creditorului.imunitatea de executare . caci dreptul. Nu se pot urmari imobilele . fie ca este hot judecatoreasca (aut de lj transmitandu-se si in cazul succesorilor). Bugetul statului.mostenitorii care intra de drept in posesia bunurilor mostenirii. care nu pot fi executate silit . Cesiunea trebuie sa fie facuta opozabila debitorului pentru a i se putea cere plata in calitate de cesionar. Daca debitorul lasa multe datorii si bunurile nu sunt suficiente exista chiar riscul creditorului de a nu mai putea recupera creanta niciodata. trebuie sa dovedeasca doar ca au acceptat most. In primul caz dreptul de creanta se dobandeste exact ca in patrimoniul cedentului. se paote porni ES fie impotriva succesorilor. In acest caz creditorul are posiblitatea sa se instituie un curator al succesiunii in cond art 58. testamemntari sau caz de mostenire vacanta). fizice sau juridice. nascut si actual). Ca la TGO. Creanta constata printr-un titlu executoriu sau printr-un inscris care nu este un titlu executoriu. Poate fi urmarit insa de creditorii defunctului (art 1114 C civ) . Calitatea proc activa . daca dreptul lasat prin legat are ca obiect o universalitate (cum ar fi o mostenrie neculeasa de testator). regulile sunt acelelasi. pentru ca nu mai exista obiect si interes. nu poate fi nici executate silit. Posibil ca termenul de optiune succesorala sa nu fi expirat . fiind constatat printr-un titlu executoriu.mostenitorii nu sunt tinuti sa rapsunda decat in limita activului. Concluzia . Debitorul trebuie sa fie notificat imediat dupa cesiune. daca nu se inteleg la notar. Cat timp este in viata. fara a vvea calitatea de mostenirori. Importanta . Daca debitorul a decedat.NU. nu se va ajunge la exec silita. dear si cand incetarea existentei intervine dupa inceperaeES. atat privind latura activa. creditorul are mai multe sanse. Most nesezianri pot incepe ES daca dovedesc si calitatea de mostenitori. 3 .pentru ca pot exista prestatii periodice de care creditorul are nevoie. La persoanele juridice nu exista dificultati. se va face o notificare cu privire la ES.Nu este exclus ca dupa pronuntarea hot. cui i se vor comunica. exista un risc pentru creditor. Statul nu ar trebui sa fie silit sa aduca la indeplinire ceva ce vine ca o obligatie pentru ca daca statul nu isi executa obligatiile fata de cetateni este o problema. cum se realizeaza urmarirea silita? Trebuie urmariti cei care au preluat patrimoniul (succesorii legali. Most sezinari pot cere inceprea executarii silite. nefiind nevoie de un titlu executoriu diferit.sedii ale ambasadelor sau reprezentatelor UE. conditia interesului se poate verifica (daca este legitim. Statul nu poate intra in faliment. cele de drept comun. astfel incat se poate trece direct la ES. cu titlu gratuit si cu titlu oneros.preluare de datorie. Se va solicita Cam not publici sa se faca si un inventar al bunurilor. Transmisiunea conventionala . in afara de hj sau harb. iar cred de rea-cred sa solicite p in exec a titlului. determinat. acest drept fiind transmis in mod identic succesorilor. Transmiterea calitatii procesuale . Refuzul ex-orului jud de a porni ex silita poate fi contestat.este stabilit in titlul executoriu cine este creditorul. fiind suveran (doua hotarari CJUE ake ben francson si melon) :))). Art 689 .most sezinari/neseszinari . In ac caz. Daca decesul a intervenit inainte de inceperea ES. novatie cu schimbare de debitor Calitatea procesuala pasiva . fie impotriva curatorului special. Daca moare insa debitorul si din patirmoniu nu se pot satisface creantele. ce ramane neacoperit se stinge.legiuitorul prefera creditorul. Inceperea executarii silite . Calitatea procesuala . Nu ar trebuie sa se ajunga la executare silita din urmatorul considerent.sunt anumite categorii de persoane. In ccpriv alte titluri executorii. interesul discutiei exista si atunci cand nu s-a inceput executarea. Decesul debitorului . Legatarul cu titlu particular nu este tinut de datoriile mostenirii. deb sa isi fi executat obligatia. Astfel.trebuie verificate registrele notariala (RNNEOS probabil) . cat si latura pasiva. fiind simplu de determiant.daca la moartea deb executare era inceputa.daca statul nu poate fi constrans sa execute.este obisnuita. Raspun . Aceeasi problema daca ES se incepe dupa deces. Si in faza de executare silita poate opera o transmitere a calitatii procesuale.trebuie stabilit care este domiciliul sau pentru a trimite actele de executare.. Formele in care se face opozabila . in temeiul certificatului de jud sau hj. se executa oricum creanta. dar nu are importanta in cazul ES. pentru a identifica bunruile etc. astfel incat se transmite odata cu decesul debitorului.daca testatorul a dispus expres in acest sens. care intervine in cazul decesului sau desfiintarii.

facuta diferenta intre creditorii chirografari si cfeditorii care au o garantie reala asupra bunului urmarit .fie mai multi creditori sau debitori in cursul urmariirii. iar dupa vanzare are loc distribuirea sumelor obtinute din vanzare). Daca se realizeaza. (creditorii privileg c redutoruii chirografari titulari ai unor creante banesti rezultate din inscrisrui cu data certa (art 278 CPC) o ri din registre tinute cu respectarea conditiilor prevazute de lege Termenul de interventie .coparticipare procesuala exista in general in cazul urmaririi silite. Acest termen. Daca creditorul nu are insa TE.regulile de la partea I . pastrand-si rangul. statul poate lua diverse masuri. prin rectificari. dar conditionat de dovada ca nu exista sume in acea linie bugetara. Creditorii care pot interveni la urmarirea silita.dr credit de a isi executa creanta . Dar anumiti creditori au drept de preferinta (sanctiunea este prevazuta de 696 in caz de neinervenire .fara citarea partilor si instanta dispune printr-o incheiere cu regim juridic al unei incheieri de incuviintare. Dar si aici trb facuta distinctia intre creditorii chirografari si ceilalti creditori (garantati si privilegiati). exista anumite restrictii privind ordinea de urmarire a bunurilor sale. eu sunt pe cale sa il obtina) c reditorii care au un drept real de garantie sau un drept de preferinta asupra bunului urmarit. nu se poate decat o constatare a incalcare de catre stat a art 6 din Conv eur a drepturilor omului. In privinta acestora. Debitorul fie poate sa nu se infatiseze. Procedura de solutionare a interventiei . el pirzandu-si egalitatea fata de ceilalti creditori chirografari. daca se pun in balanta interese diferite . au existat categorii cand s-a renuntat la acordarea anumitor sporuri unor categorii de bugetari care nu erau functionari publici. In caz de urmarire.Nu exista in vechea reglementare. deci. art 690 (2) pct 2-4 arata ce conditii trebuie sa indeplineasca: a u luat masuri asiguratorii asupra bunurilor acestuia (oricum. Daca numarul tittulurilor executorii impotriva statului este atat de mare incat este realmente dificil de platit.nu asupra altor bunuri (ca fata de bunurile und enu are garantie este tot chirografar). In situatiile in care executarea ar pune in pericol in general sociaetatea. Daca sumele sunt extrem de mari si nu se pot aloca in interval de 6 luni.vanzare buna invoiala. cr chirografar anterior). dar pot interveni in US si creditori care nu au un titlu executoriu (TE). daca titlul nu este hj. Executarea silita este facuta pentru creditor Este obligatoriu pentru cei care nu au introdus actiunea (cr cu garantie. anuntarea creditorilor. Daca statul refuza sa aloce. Art 692 (4) prevede ca instanta va convoca in cam de consiliu de urgenta si in termen scurt credit si debitorii care nu au titlu executoriu pentru recunoasterea de catre debitor a creantei. creante cu obiect venituri datorate bugetului general si bug UE au dreptul sa participe la distribuire. Indiferent de US pot intervenit creditori. In lipsa acestei reglementari. cererea sa de interventie va fi solutionata ca o cerere de inbuciintare obisnuita .cei care au garantii. Nu pot fi executate silit/sume de bani aflate in alte linii bugetare. incat nu se tie daca respectiva creanta este sau nu certa.Statul trebuie sa prevada in bugetul fiecarei institutii sume de bani. Creditorii care au intrevenit: 4 .caz in care legea confera tacerii un efect juridic. nu al excutarii silite directe. dar ea se poate face numai in cazul contestatiei la executare. se poate solicita suspendarea executarii impotriva statului si acordarea unui termen pentru realizarea obligatiei mai mare decat termenul de 6 luni sau exista posibilitatea unei esalonari. nu pot fi poporite sume de bani cheltuuieli cu fctionarea instituitiilor sau cheltuielile de personal. Exista posibilitatea astfel pentru institutia publica respectiva sa aloce in 6 luni sumele corespunzatoare in buget.691 . In cazul executarii silite directe nu este exclusa coparticiparea procesuala. caci creditorul poate contesta creanta.interese de ordin social care cer sa existe bani in buget. are obligatia dovezii depunerii actiunii pe fond. caci numai creditorilor chirografari li se aplica. sa fie alocata suma de bani respectiva.minoritatea nu este o cauza care sa impiedice executarea silita nici in calitate de credite. dar ea trebuie sa exsite in titul executoriu. chiar daca cererea de interventie este dupa momentul vanzarii… textul art. In acest caz procedura de solutionare diefra dupa cum credit interv are sau nu un TE . vanzare precedata de evaluarea bunurilor. se valorifica bunurile . intr-o asemenea situatie. care poate fi analizat ca un termen de gratie este prevazut de lege. ca tot am invatat la PC1. A esta este trmenul general aplicabil tuturor creditorilor.cu repsetarea regulilor reprezentarii sau autorizarii. fie sa conteste. linie bugetara destinata acestui scop (executarea oibligatiilor de plata ale statului care sunt constatate prin titlu executoriu). atunci. tacerea nu valoreaza consimtamant. Acum este art 692. Interventia trebuie facita pana la momentul in care se trece la vanzare. (intai. fie cocnurs de executari Alta precizare importanta .nu pot participa la redistribuire si isi pot satisface creanta dupa cei care au intervenit in termen sau au creante privilegiate sau garantate). licitatie publica. Tacerea insa este considerata recunoastere .cand are. In ceea ce ii priveste pe creditorii intervenienti trebuie. dar minoritate sau lipsa capacitatii de exercitiiu nu este o cauza de impiedicare a ES Coparticiparea procesuala . conservat in conditiile legii. nici in calitate de debitor .creditorii pot interveni pana la termenul stabilit de executor pt valorificarea bunurilor mobile sau imobile urmaribile. Trebuie sa respecte cond art 664 si solutionarea acesteia este de competenta instantei de executare. Dar instituia bugetara este obligata sa faca demersuri pentru ca in bugetul sau. Capacitatea procesuala . In US pot interveni si creditori care au titlu executoriu. dispunnd si comunicarea de catre debitor a copiilor de pe cererile de interventie. art 691 (2) . Se poate constata ca nu sunt alocati bani deloc sau nu sunt suficienti pentru acoperirea sumelor de bani stabilite printr-un anumit titlu executoriu. decizia asupra modalitatilor de valorificare.

in limita sumelor reclamamte sau recunoscute. In ceea ce priveste sumele care li se cuvin. Ce se intampla cu US? Proced insolventei este de fapt o procedura de urmarire colectiva. Pot intreveni in cursul lor si alti creditori. US individuala se suspenda. In acest caz.art 695 prevede dreptul acestor creditori de a participa la distribuirea sumelor din urmarire. Daca au titlu executoriu. reunirea se face la executorul fiscal. astfel se aplica regulile obisnuite. unde se cauta toti creditorii. credit urmaritori au dreptul sa solicite efectuearea si acte de urmarire ca un creditor urmariutor care a declansat US. reunirea dispunandu-se de inst de executare din circumscr instantei careia a inceput prima executare. mai este posibil ca dupa inceperea exec silite sa se deschida procedura insolventei impotriva debitorului. Exec silita reglementata de CPC sunt exec silite individuale. Daca nu si-o satisface. ele vor fi distrubbuite cu conditia sa nu existe creditori de rang superior. au obligatia sa intervina. Insa se mai poate intampla ca executarile sa fie efectuate de executori diferiti (exec jud-esti si ex-ori fiscali). Reunirea dosarelor de US se poate face cand sunt pornite US de catre executori judecatoresti diferiti. Dosarul de urm individuala se inchide prin alte moduri prevaz de lege. daca isi satisgafce creanta. dar nu este acelasi concept ca la procedura insolventei. exista reguli speciale de consultare a tuturor creditorilor etc. efectele sunt prevazute de L 85/2006 5 .