You are on page 1of 28

LAMPIRAN B1

Gamba
r

MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN
PERINGATAN
a. Bagi pilihan bertanda (*) potong yang tidak berkenaan.
b. Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila
kepilkan helaian tambahan

1.

Mata Pelajaran/Bidang Kepakaran dipohon : Hifz Al-Quran.

2.

Nama ( dalam huruf besar seperti dalam kad pengenalan)
ISMAIL BIN SALLEH

3.

No. Kad Pengenalan (Baharu) : 820727-02-5959

4.

Tarikh Lahir : 27 Julai 1982

6.

Keturunan : Melayu

7.

Umur pada 1 Januari 2016 : 33

8.

Tempat kediaman :
a.

5.

tahun

6

Jantina : Lelaki

bulan

Alamat Rumah :

No.39 Km 13, Kampong Tanjung Luar, Jalan Pedu
06300 Kuala Nerang Kedah Darul Aman.
b.
No. Telefon : 04-7821790
2953 0985
9.

c. No. Tel. Bimbit : 011-

Tempat Bertugas Sekarang :
a.

Nama dan Alamat :

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah
Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah Darul
Aman.

10.

b.

Kod Sekolah : KRA 2001

c.

No. Telefon : 04 731 4345

e.

Alamat e-mel : kra2001.ppdkotasetar@gmail.com

d. No. Faks : 04 735 3459

No. Fail Perkhidmatan (JPN/Bahagian) : 01-76509

LAMPIRAN B1

11.
Jawatan Sekarang : Guru Akademik Biasa ( Guru Penolong/
GKMp/GPK)
12.

a.

Sekiranya Guru/Pensyarah Cemerlang, Sila nyatakan :

b.

i.

Tarikh Naik Pangkat : -

ii.

Mata Pelajaran/ Bidang :

-

Sekiranya Guru/ Pensyarah Cemerlang menerima TBBK : -

c.

i.

Tarikh Naik Pangkat : -

ii.

Mata Pelajaran/ Bidang :

-

Sekiranya Ex-PPPLD, sila nyatakan :
i.
ii.

Tarikh Lantikan PPPLD : Mata Pelajaran diajar semasa menjadi PPPLD :

-

13.
Tarikh lantikan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang ( Gred DG
41/DGF29):
16 Ogos 2010
14.
Tarikh Disahkan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang (Gred DG41 /
DG29):
16 Ogos 2011
15.

Gred Terkini : DG 41 Hakiki

16.

Tarikh Kenaikan Pangkat Gred Terkini : 16 Ogos 2010

17.

Pengisytiharan Harta terkini
a.

Tarikh lulus : 2 Julai 2015

b.

No. Rujukan Surat Kelulusan : SMKAK /10/007/4 Jld. 3 (33)

18.

Tindakan Tatatertib : Tiada

19.

Kelulusan Akademik dan Ikhtisas( mulakan dengan kelulusan tertinggi)
Bil

1.

Kelulusan
Ijazah Sarjana
Muda Al-Quran
Wal-Qiraat
Diploma Tahfiz

Pengkhususa
n
Al-Quran dan
Qiraat
Al-Quran dan

Institusi
Maahad
Qiraat AlAzhar Mesir
Darul Quran

Tahun

2007
2004

Al-Quran WalQiraat Diploma Tahfiz Al-Quran WalQiraat Qiraat Jakim Al-Quran WalQiraat Kolej Universiti Insaniah 2004 Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon sehingga tarikh permohonan : 5 tahun 11 bulan 21. 3. Pengalaman mengajar mata pelajaran/bidang yang dipohon bagi tahun 2013. Mata Pelajaran/Bida ng Pendidikan AlQuran Pendidikan AlQuran Hifz Al-Quran Tingkata n/Tahun 2 Arif 2 Bijak 2 Cerdas 2 Gigih 3 Arif 4 Cerdas 5 Arif 5 Bijak 5 Cerdas 5 Gigih Waktu Mengajar Seminggu Bilanga n* 4 4 Jumlah Jam* 2 2 4 2 2 2 1 1 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 27 18 1 Ehsan Institusi SK Sinaran Budi Rawang SK Sinaran Budi Rawang SMK Agama Kedah. 20.LAMPIRAN B1 2. 2014 dan 2015 Tahun 2013 2014 2015 22. Pengalaman berkhidmat di Institusi Pendidikan Bil Nama Sekolah SK Sinaran Tarikh Gred Jawatan 16 Ogos 2010 DG41 Mata Pelajaran/ Bidang Pendidikan .

Bilik j-QAF Berjaya dinaik Taraf dengan kos berjumlah sebanyak RM20.LAMPIRAN B1 1.000. Budi. 16 Mac 2015 DG41 Hifz Al-Quran 23. 2. Peringkat Sekolah/ Institusi Bil. Membuat Kertas Kerja dan Mencari Dana sumbangan untuk Projek menaik Taraf Bilik j-QAF.Surau AsSolihin merupakan tempat Pdp Pendidikan Al-Quran dan Kelas Literasi AlQuran.2016 a. Rawang 2. Tugas dan sumbangan berkaitan mata pelajaran/bidang kepakaran yang dipohon bagi tahun 2013.000 dan SK Sinaran Budi Berjaya dinobatkan Anugerah Pengurusan Bilik j-QAF Tarikh Mac hingga Oktober 2013 Mac hingga Oktober 2014 Penganjur Panitia Pendidikan Islam Panitia Pendidikan Islam .2014.2015. Alor Setar AlQuran/Bahas a Arab SR.Surau Berjaya dinaik taraf dengan kos yang diperolehi sebanyak Rm 50. SMK Agama Kedah. Tugas/Sumbangan Membuat Kertas Kerja dan mencari dana sumbangan untuk Projek Menaik Taraf Surau As-Solihin SK Sinaran Budi Rawang. 1.

Menjadi Hakim Tilawah AlQuran Peringkat sekolah Membuat Inovasi i-Thik Tajwid Membuat Inovasi Iqra’ Gergasi 1 Membuat Inovasi Iqra Gergasi 2 Menjadi Imam Solat waktu dan Taraweh di Sekolah Sekolah Ogos 2014 Sekolah Ogos 2014 September 2014 Julai 2014 Sekolah Sekolah Sekolah Ogos 2014 8. 4. 12. 5. 13. 7. 6. 9.Bilik j-QAF merupakan tempat PdP mata pelajaran Pendidikan Al-Quran. Membuat Kertas Kerja Projek Menaik Taraf Dewan Besar dan menguruskan projek Membuat Kertas Kerja Projek Menaik Taraf Bilik Informasi Tahfiz Model Ulul Albab dan menguruskan projek. Menjadi Pengarah. Tugas/Sumbangan Tarikh Penganjur 10. terbaik peringkat Negeri Selangor. Fasilitator Kem Cinta AlQuran Membuat Kertas Kerja Projek Menaik Taraf Surau SMK Agama Kedah dan menguruskan projek November 2015 Sekolah Januari hingga Ogos 2016 Sekolah 11. Unit Tajaan. Januari hingga Ogos 2016 Sekolah Januari hingga Ogos 2016 Sekolah . Publisiti dan Fasilitator Kem Bestari Solat di SK Sinaran Budi Rawang Membuat kertas Kerja Kem literasi Al-Quran Sekolah September 2014 Sekolah Bil.LAMPIRAN B1 3.

Majlis Khatam AlQuran Peserta Majlis Menghafaz Al-Quran Peringkat Negeri Selangor Jun hingga November 2014 Mac 2013 Jun 2015 Penganjur Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Pejabat Pendidikan Daerah Gombak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Peringkat Kebangsaan/Antarabangsa Tugas/Sumbangan 1. Program Latihan Ujian Istbat Hafazan AlQuran Tarikh Jun 2014 Oktober 2014 2. Ujian Isbat Hafazan Al- Penganjur Jabatan Agama Islam Selangor Jabatan Agama Islam . 24. 3.LAMPIRAN B1 b.2014. Bil 1. Tugas/Sumbangan Tarikh Sumbangan kepada sekolah sehingga menjadi JOHAN dalam Pertandingan Anugerah Pengurusan Bilik j-QAF Terbaik Negeri Selangor 2014 Menjadi Hakim Tilawah AlQuran. 1.2015 dan 2016. Program/latihan berkaitan mata pelajaran/bidang kepakaran yang dihadiri bagi tahun 2013. Peringkat Daerah/Negeri Bil. 2. c. Panel Penilai Buku Teks Maharat Al-Quran Tarikh 8-13 Ogos 2016 Hotel Mahkota Melaka Penganjur Bahagian Buku Teks KPM 2.

Kursus Jawi Al-Quran Siri 1 8 Mei 2014 PPD Gombak 4. 2 .2015 dan 2016 Bil 1 .LAMPIRAN B1 Quran Selangor 3. 2015 dan 2016 Bil Nama Peringkat Tahun . 5 . 2016 26. Kem Cinta Al-Quran Oktober/Novem ber 2015 SMK Agama Kedah 5. Anugerah/Penghargaan/Sijil Kepujian yang telah diterima bagi tahun 2013. kertas kerja dan penulisan professional yang telah dihasilkan bagi tahun 2013. 4 . 2014 Kertas Kerja Menaik Taraf Surau Raudhatussakinah SMK Agama Kedah. Tajuk Tahun Kertas Kerja Menaik Taraf Surau SK Sinaran Budi Rawang 2013 Kertas Kerja Menaik Taraf Bilik j-QAF SK Sinaran Budi Rawang.2014. 2015 Kertas Kerja Menaik Taraf Dewan Besar SMK Agama Kedah 2016 Kertas Kerja Menaik Taraf Bilik Informasi Tahfiz Model Ulul ALbab SMK Agama Kedah. Muzakarah Huffaz Negeri Selangor 5 Ogos 2015 Jabatan Agama Islam Selangor 25. Kajian. 3 .2014.

2.2014. 3.2015 dan 2016(Huraikan). sehingga menjadi Johan Peringkat Negeri Selangor. Sijil Penghargaan Pengurus Pasukan Silat Tempur Sekolahsekolah Negeri Kedah Kebangsaa n Negeri Negeri 27. 2014 2014 2015 .LAMPIRAN B1 1. Inovasi berkaitan mata pelajaran/bidang kepakaran yang telah dihasilkan bagi tahun 2013. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) 2014. Sijil Penghargaan kerana menyumbang khidmat bakti dalam pertandinagn Bilik j-QAF Terbaik.

Perubahan dalam prosedur yang boleh meningkatkan produktiviti. Iqra Gergasi Iqra Gergasi merupakan satu inovasi baru yang saya perkenalkan pada tahun 2014.Proses inovasi boleh berlaku secara radikal (mendadak) atau secara berperingkat-peringkat atau beransur-ansur sehingga terhasil perubahan kepada produk. b. Perubahan dalam sistem penyampaian. Kertas Keras. Peta iThink Tajwid yang dihasilkan oleh saya Peta Bulatan dan Peta Buih. Radio Kaset dan laptop untuk menarik minat pelajarpelajar saya semasa proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Justeru itu saya juga menghasilkan beberapa inovasi berbentuk bahan output dan bahan. a.LAMPIRAN B1 Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unik hasil ciptaan atau hasil proses penstrukturan semula yang memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai yang diutamakan. Iqra ini dicetak dengan tulisan yang besar untuk memudahkan murid-murid pemulihan Al-Quran mengenal hurufhuruf Al-Quran dan menghafaznya. . Berikut saya senaraikan beberapa inovasi dalam pengajaran Pendidikan Al-Quran yang saya hasilkan. proses atau perkhidmatan.Kertas A4. Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti Pengenalan teknologi baharu. Peta iThink Tajwid Peta iThink Tajwid merupakan peta minda Tajwid yang saya hasilkan pada tahun 2014. Iqra’ Gergasi ini diperbuat daripada bahan kitar semula iaitu Kertas Warna. Peta iThink Tajwid merupakan nota ringkas Tajwid yang dihasilkan berbentuk konsep iThink. Sebagai Guru Hifz Al-Quran yang berinovasi saya telah menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran(PdP) menggunakan teknologi terkini seperti LCD Projektor.

LAMPIRAN B1 MODUL PINTAR IQRA’ GERGASI MODUL PINTAR IQRA’ GERGASI .

000 ribu. Al-Quran. Hasil pemantauan dan penilaian daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Bilik ini berfungsi sebagai Bilik Sumber Maklumat kepada para pelajar. d. Berkat kesungguhan menaik taraf bilik ini akhirnya Bilik j-QAF SK Sinaran Budi Rawang Berjaya mewakili Daerah Gombak ke Pertandingan Anugerah Pengurusan Bilik j-QAF peringkat Negeri Selangor. Ana Muslim. Surau Raudhatussakinah berfungsi sebagai tempat PdP Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab dan sebagai tempat sesi qailullah untuk para pelajar.(Tiga Puluh Tiga Ribu Ringgit) e.LAMPIRAN B1 c. Bilik j-QAF SK Sinaran Budi Rawang telah Berjaya dinobatkan JOHAN Anugerah Pengurusan Bilik-j-QAF terbaik Negeri Selangor 2014. Menyedari hakikat ini saya mengambil inisiatif membuat Kertas Cadangan untuk menaik taraf bilik ini supaya dilengkapi dengan pelbagai bahan bantu belajar untuk menarik minat untuk para pelajar belajar Al-Quran.Projek Bilik Informasi Tahfiz Model Ulul Albab sedang berjalan.guru-guru mengenai pengajaran dan pembelajaran (PdP) Tahfiz Model Ululab. Bilik Informasi Tahfiz Model Ulul Albab merupakan cetusan idea saya sendiri. Inovasi Bilik Informasi Tahfiz Model Ulul Albab. Yayasan Takwa Wilayah Persekutuan. Berkat kesungguhan dan kejayaan Bilik j-QAF telah memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk terus cemerlang dalam perkhidmatan demi agama bangsa dan Negara. Berkat kesungguhan dan ketekunan saya berjaya mengumpul sumbangan sebanyak RM 33. Menyedari hakikat ini saya telah mengambil inisiatif membuat Kertas Cadangan untuk menaik taraf Surau Raudhatussakinah ini supaya . Menyedari hakikat ini saya telah mengambil inisiatif membuat Kertas Cadangan untuk menaik taraf bilik ini supaya dilengkapi dengan pelbagai bahan bantu belajar untuk menarik minat para pelajar belajar AlQuran . Arab dan Fardu Ain (Bilik j-QAF) atau singkatannya Bilik j-QAF merupakan satu bilik yang berfungsi sebagai Bilik sumber maklumat mengenai pembelajaran dan penghafazan Al-Quran. Kecemerlangan di SK Sinaran Budi Rawang diteruskan lagi apabila saya berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Berkat kesungguhan dan kejayaan Bilik j-QAF telah memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk terus cemerlang dalam perkhidmatan demi agama bangsa dan Negara.000(Dua Puluh Ribu Ringgit) hasil sumbangan badan-badan korporat seperti Lembaga Zakat Selangor. Inovasi Bilik Jawi AL-Quran Arab dan Fardu Ain(Bilik j-QAF) Bilik Jawi. Inovasi Surau sebagai tempat PdP Hifz Al-Quran.Persatuan Ibu-bapa dan Guru(PIBG) dan sumbangan orang perseorangan. Kecemerlangan di SK Sinaran Budi Rawang diteruskan lagi apabila saya berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Projek Menaik Taraf Bilik j-QAF menelan belanja sebayak RM 20.

00 dan ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ( YaPIEM). . f. Inovasi Tempat Letak Rehal Pelajar Tahfiz Model Ulul Albab Pada peringkat awal perlaksanaan Kurikulum Tahfiz Model Ulul Albab. Kos membuat rak rehal ini adalah sebanyak RM 2000. YB Menteri Pendidikan Dato’ Seri Mahdzir Khalid telah meluluskan peruntukkan untuk menaik taraf Surau Raudhatussakinah sebanyak RM 375. Untuk tujuan penyusunan rehal-rehal secara lehih sistematik maka tercetuslah idea untuk membuat rekaan tempat meletak rehal seperti gambar di bawah. Proses penyusunan rehal pelajar dapat diurus dan disusun dengan kemas dan cantik. Berkat kesungguhan dan ketekunan. saya menghadapi sedikit kesukaran di sudut penyusunan rehal-rehal pelajar apabila proses PdP berakhir.LAMPIRAN B1 dilengkapi dengan pelbagai bahan bantu belajar untuk menarik minat para pelajar belajar Al-Quran.00(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu sahaja).

LAMPIRAN B1 PIALA-PIALA DAN SIJIL YANG DIPEROLEHI .

LAMPIRAN B1 GURU BESAR MENYAMPAIKAN PIALA PUSINGAN PIALA-PIALA DAN SIJIL YANG DIMENANGI .

LAMPIRAN B1 PANDANGAN HADAPAN BILIK j-QAF .

Yassin dalam perhimpunan Agung UMNO 2013 pada 07 Disember 2013 telah mengumumkan model pendidikan .LAMPIRAN B1 GURU BESAR MERAIKAN KEJAYAAN 28. KPM komited untuk menyediakan pendidikan agama berkualiti tinggi bagi melengkapkan murid dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang relevan untuk berjaya dalam pasaran kerja berasaskan nilai islam yang kukuh. b. Pendahuluan Berdasarkan Gelombang 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Harapan dan wawasan anda sebagai seorang Guru/Pensyarah Cemerlang. JAWAPAN a. Huraikan perkara-perkara berikut dalam bentuk esei: a. Usaha anda bagi meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran/bidang yang dipohon. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd.

proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) Hifz Al-Quran lebih kian menarik dan berkesan kerana para pelajar sudah mengetahui metodologi dan kaedah hafazan yang betul hasil dari bimbingan dan motivasi daripada guru Hifz ALQuran. Saya sentiasa meningkatkan prestasi hafazan supaya dapat dicontohi oleh para pelajar. Contohnya untuk menarik minat pelajar menguasai Hifz Al-Quran saya hendaklah menjadi lebih minat mata pelajaran ini mendahului para pelajar. Antara usaha untuk meningkatkan prestasi hafazan.LAMPIRAN B1 Islam Ulul Albab diperluaskan perlaksanaannya ke seluruh Negara mulai tahun 2014 Sebagai seorang tenaga pengajar mata pelajaran Hifz Al-Quran tingkatan 2. jadi saya perlu berusaha menarik minat pelajar dengan sentiasa menanamkan di dalam minda mereka bahawa mata pelajaran ini akan dapat membantu mereka mendapat markah . Untuk rekod ujian. lebih-lebih lagi pelajar saya bukanlah daripada golongan yang cemerlang akademiknya. saya telah memasuki Temuduga Isbat Hafazan Peringkat Negeri Selangor sebanyak dua kali setahun. Guru hendaklah menunjukkan minat yang mendalam dalam menguasai mata pelajaran ini. mencintai seterusnya menguasai mata pelajaran ini. saya telah lulus dengan cemerlang Ujian Isbat ini dan dibayar elaun bulanan oleh Jabatan Zakat Negeri Selangor. sikap dan contoh teladan yang terbaik untuk diikuti oleh para pelajar kita. Ujian ini dapat menguji sejauhmanakah prestasi hafazan seseorang guru Hifz Al-Quran itu. Usaha-usaha yang Dilakukan untuk Meningkatkan Tahap Profesionalisme dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Kemahiran Al-Quran : (a)Guru Sebagai ‘Role Model’ Sebagai seorang guru mata pelajaran Hifz Al-Quran. cabaran untuk menarik minat para pelajar dalam proses Pengajaran dan pembelajaran (PdP) Hifz Al-Quran agak sukar pada peringkat awal perlaksanaannya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Saya pada peringkat awal berusaha mencari kaedah dan metodologi yang terbaik di dalam memupuk minat para pelajar dalam proses PdP memandangkan kurikulum ini baru sahaja diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaubagaimanapun. (b)Menarik Minat Pelajar Saya sebagai guru yang mengajar mata pelajaran Hifz Al-Quran di sekolah dan mengambil pengkhususan yang sama di universiti. Saya mestilah menunjukkan sifat. usaha utama yang perlu saya lakukan adalah menarik minat pelajar supaya meminati.

guru perlu bersedia sepenuhnya. Jelaslah di sini bahawa.aktiviti berkumpulan dan sebagainya.Kaedah ini amat sesuai digunakan semasa mengajar bahagian Tajwid. Tajwid. di sinilah pentingnya rancangan pengajaran yang ditulis di dalam buku rekod mengajar. Antara teknik yang boleh diaplikasikan untuk mengajar mata pelajaran Hifz Al-Quran adalah kaedah talaqqi mushafahah. Di dalam mata pelajaran ini sudah dibahagikan kepada 5 bahagian utama iaitu Hifz Al-Quran.Qiraat AsSab’ah dan Tarannum. sudah pasti kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat yang kekal abadi. contohnya Tarannum Bayati dan Tarannum Nahawand. Pelajar mampu memperdengarkan bacaan tarannum mealui kaedah ini. Kaedahkaedah lain juga boleh dipraktikkan oleh guru Hifz Al-Quran contohnya kaedah simulasi.LAMPIRAN B1 yang tinggi di dalam kegiatan ko kurikulum. Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Guru yang bersedia sudah pasti dapat menguasai isi pengajaran dengan baik seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajarnya dengan penuh yakin. Saya juga sentiasa memotivasikan pelajar ke arah kesedaran perihal pentingnya mata pelajaran Hifz Al-Quran terutamnya di dalam kehidupan seorang muslim.perbincangan. Jika semua bahagian ini dikuasai seterusnya diamalkan di dalam kehidaupan. brain storming. Fiqhul Ayat . Kaedah tersebut perlu dilaksanakan bersesuaian dengan tajuk dan isi pelajaran. . Saya perlu membaca ayat-ayat yang telah ditentukan dengan bacaan yang terbaik supaya pelajar berminat mendengar dan mampu membaca dengan baik. (c) Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Saya juga berusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak jemu dengan teknik yang sama semasa proses ini berjalan.tayangan video. Bahagian-bahagian ini sebenarnya amat berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Hafazan dan Qiraat As-Sab’ah.kuliah.syarahan. guru yang kreatif dan inovatif juga dapat melahirkan pelajar yang berkualiti seterusnya berminat untuk menguasai mata pelajaran ini. Apabila guru bersedia tidak timbullah masalah “talk n chalk” sahaja yang sudah pasti mengundang kebosanan di dalam diri pelajar. (d)Guru Perlu Sentiasa Bersedia Guru Hifz Al-Quran juga perlu menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah lain pula yang juga boleh digunakan oleh guru adalah tunjuk cara yang boleh digunakan di dalam bahagian Tarannum.

Penutup Kesimpulannya. Harapan dan wawasan saya sebagai Guru Cemerlang Pendahuluan Kerjaya menjadi seorang guru merupakan satu kerjaya yang sangat hebat dan menjadi pilihan lepasan sekolah dan universiti pada hari ini.masyarakat dan negara. Guru adalah modal insan yang amat penting dalam membangunkan negara. Kedah Darul Aman.LAMPIRAN B1 (e)Bijak Menyesuaikan Diri Saya juga perlu pandai menyesuaikan diri dengan tahap kebolehan pelajar. Penggunaan bahasa yang bersesuaian juga perlu untuk keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Disediakan oleh: ………………………… ( ISMAIL BIN SALLEH ) 820727-02-5959 SMK Agama Kedah. di sinilah penunjuk aras perlu diadaptasikan oleh guru semasa menyampaikan isi pelajaran. 05350 Alor Setar. sudah pasti hasil pembelajaran tidak dicapai. b. Guru juga sewajarnya mempunyai disiplin yang tinggi agar sentiasa bersedia menghadapi karenah pelajar yang benarbenar mencabar jiwa dan minda di arus perdana ini. Lebuhraya Sultanah Bahiyah. Semoga guru sentiasa sabar dan tabah serta tidak jemu mendidik anak bangsa agar menjadi insan yang berguna kepada diri. Jika pelajar tersebut di dalam kumpulan yang lemah janganlah menggunakan aras yang tinggi. guru itu sendiri perlulah sentiasa berusaha memajukan dan melengkapkan diri dengan menguasai ilmu pedagogi dan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. untuk meningkatkan tahap profesionalisme guru di dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak pernah putus asa dalam mendidik dan membimbing anak didiknya kerana mereka adalah seorang . Gunalah bahasa yang paling mudah difahami oleh para pelajar supaya mereka mudah memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Tanpa guru sudah pasti manusia akan terus berada dalam kejahilan.

Jika pembahagian masa dilakukan denga cara yang betul. a. Tumpuan kepada sesuatu pekerjaan sehingga selesai dengn sempurna akan membawa kejayaan yang cemerlang. Menghargai Masa Peribahasa “Masa itu emas mestilah dipegang bagi seseorang Guru Cemerlang. Ketekunan Membawa Kejayaan Ketekunan bererti saya hendaklah memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurna dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada sekolah dan individu guru itu sendiri. Rasulullah S. Ini adalah satu tabiat yang mesti dimulakan dan dikekalkan. Jika saya tidak bertindak dengan segera atau melengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan itu.A. dan jangan lah kamu menjadi golongan kelima kelak kamu akan binasa”.Seperti peribahasa melayu “sedikit sedikit lama-lama jadi bukit’. Contohi ketekunan semut.seorang pelajar. Saya sebagai seorang penjawat awam hendaklah tidak membuang waktu.Contoh penggunaan masa yang maksimum memerlukan disiplin diri yang tinggi. Pada saya Guru Cemerlang perlu mempunyai harapan dan wawasan yang mantap untuk memartabatkan profesion keguruan agar dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. maka kita akan dapat meningkatkan prduktiviti kerja yang telah diamanahkan kepada kita . Terpulanglah kepada setiap individu bagaimana dia mahu merancang masanya. seorang pendengar atau seseorang yang cintakan ilmu. Ketekuanan hanya dilahirkan jika disiplin diri yangtinggi. Keazaman dan kegigihan akan menjadikan kerja yang sukar berjaya dilaksanakan dan ini mendatangkan kepuasan. . mencorak dan mengubah tamadun manusia kearah yang lebih maju. Antara cara yang baik untuk mendisiplinkan diri ialah saya selalu membaiki kelemahan diri dan meningkatkan lagi kecekapan . Berlalunya masa tanpa sebarang perbuatan atau sumbangan yang berfaedah bererti satu kerugian kepada kita. cemerlang berdaya saing.LAMPIRAN B1 Jurutera yang membentuk. b. Caranya ialah dengan menggunakan catatan penggunaan masa (time log) setiap hari. tidak bertangguh mengerjakan sesuatu tugas yang penting yang diamanahkan oleh Pengetua sekolah.W telah bersabda yang bermaksud” Jadilah kamu sebagai seorang guru yang alim.

sikap positif dan terbuka membantu seseorang meningkatkan peribadi ke tahap yang lebih tinggi. kerja merupakan satu beban yang perlu dilakukan untuk terus hidup sama ada membanting tulang mahupun memeras otak. Peribadi seseorang ialah watak. Kerja akan menyeronokkan jika seseorang berasa bangga dengan hasil kerjanya dan bersikap positif terhadap cabaran baru. Teguran dianggap sebagai peringatan ke arah kesempurnaan peribadi. bersikap belas kasihan tetapi tegas.Justeru itu harus jadikan kerja itu sebagai satu ibadah kerana ibadah membawa ganjaran pahala yang besar daripada Maha Pencipta. bertanggungjawab dan ikhlas. Namun begitu saya mangambil pendirian yang optimistik menjadikan kerja itu sesuatu yang mendatangkan keseronokan.amanah. Ketinggian peribadi akan dilihat sebagai contoh seseorang yang berjiwa besar dan berakhlak tinggi. ketekunan. Keseronokan bekerja lahir daripada sikap positif terhadap sesuatu tugas yang dihasilkan daripada inisiatif sendiri. manakala pujian adalah amaran supaya dapat . Keseronokan Bekerja Konsep Keseronokan Bekerja mestilah ditanamkan dalm diri dan jiwa seseorang yang bergelar Guru Cemerlang. Pengalaman hidup biasanya membina watak .LAMPIRAN B1 Hidup akan penuh dengan cabaran dan ini akan membuat seseoarang lebih bersemangat. Kerja bukanlah sesuatu yang ringan malah kebanyakan manusia bekerja itu merupakan perlakuan yang tiada penghujungnya. Sejak zaman berzaman. organisasi dan juga masyarakat umum. beramah mesra. berdisiplin dan pemaaf terhadap kesalahan org lain. c. sikapnya. Contoh kerja sebagai satu ibadah yang akan menimbulkan dedikasi. d. Dari sifat dalaman pula saya perlu tenang. Ketinggian Peribadi Saya sebagai seorang Guru Cemerlang mestilah menitik beratkan mengenai ketinggian peribadi. Saya sebagai Guru Cemerlang yang ikhlas tidak akan merasa terjejas dengan teguran. Sebagai seorang Guru Cemerlang saya mempunyai harapan yang tinggi untuk organisasi dan sekolah justeru tidak mudah patah semangat apabila melihat kelemahan dan sentiasa membaiki diri untuk terus cemerlang. kritikan dan pertentangan pendapat. baik dirumah . perilakunya dan gayanya membawa diri dalam pergaulan sesama manusia.

bangsa dan negara.Seseorang yang adil sentiasa bersedia mengakui kesilapannya dan bersedia memaafkan kesilapan orang lain. Guru juga akan mengaitkan antara teoro dan praktis. berdisiplin serta bertanggungjawab agar anak bangsa yang dibawah didikannya akan menjadio warga yang member manfaat kepada pembangunan agama. . Kedah Darul Aman. amalan. matlamat dan wawasan yang ampuh dan kukuh dengan sentiasa berusaha menambahkan kemahiran serta ilmu di dada untuk menghadapi karenah pelajar yang mencabar minda para pendidik.LAMPIRAN B1 mengawasi keikhlasannya. 05350 Alor Setar. beramal soleh dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. e. bertanggungjawab. beradab. berakhlak mulia. Mendidik Pelajar Beramal dengan Ilmu Pendidik yang cemerlang perlu mempunyai wawasan untuk memastikan setiap pelajar menguasai ilmu. menggabungjalinkan aspek fardu ain dan fardu kifayah kearah menyumbang kepada pembangunan diri. daya saing dan daya maju. Ini bermakna generasi yang dibina memiliki daya juang. berketerampilan. Disediakan oleh: ………………………… ISMAIL BIN SALLEH 820727-02-5959 SMK Agama Kedah. bangsa dan negara bagi meneruskan kegemilangan tamadun islam dan mencapai matlamat pembinaan kurikulum untuk menampilkan kekukuhan keimanan generasi muslim. Penutup Kesimpulannya guru cemerlang perlu mempunyai harapan. Guru juga perlu mempunyai jatidiri. Saya sebagai Guru Cemerlang dikemudian hari perlulah adil dan juga selalu mengiktiraf kebaikan dan kelebihan orang lain dengan member peluang untuk meningkatkan kerjaya masing-masing. kemahiran yang ditetapkan supaya mata pelajaran Hifz AL-Quran dapat menyumbang kearah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. Lebuhraya Sultanah Bahiyah. agama.

LAMPIRAN B1 .

LAMPIRAN B1 .

LAMPIRAN B1 .

LAMPIRAN B1 .

LAMPIRAN B1 .

LAMPIRAN B1 GURU BESAR MERAIKAN KEJAYAAN .