You are on page 1of 4

Maklumat Berkaitan Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) KPM

PENCAPAIAN MURID TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA) TINGKATAN 3

SEHINGGA
JUZUK

TINGKATAN
29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

TINGKATAN 2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

6

14

22

31

38

TINGKATAN 3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

1

4

6

15

10

11

12

15

17

16

14

11

9

4

JUMLAH

0

0

0

0

0

0

TINGKATAN 1

Model Ulul Albab (TMUA) KPM JUZUK 3 2 JUMLAH PELAJAR 1 30 48 94 142 20 8 3 0 150 1 1 0 0 152 .

Maklumat Berkaitan Tahfiz Model Ulul Albab (TMUA) KPM PENCAPAIAN HAFAZAN PELAJAR TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA) TINGKATAN 1-3 SEHINGGA 15 JUN 2016 TMUA SMKA KEDAH JUZUK TINGKATAN 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 TINGKATAN 1 TINGKATAN 2 0 0 0 0 0 0 TINGKATAN 3 0 0 0 0 0 1 JUMLAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 8 9 1 1 3 1 8 9 2 5 5 3 11 28 18 38 14 8 6 22 16 12 10 8 8 6 11 12 7 5 2 22 18 17 15 11 19 34 29 50 21 13 8 5 4 6 22 3 2 9 24 .

Model Ulul Albab (TMUA) KPM JUZUK 3 2 1 56 53 15 1 0 57 53 15 30 JUMLAH PELAJAR 152 0 144 0 143 439 .