You are on page 1of 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prevencija asfiksije kod traumatskih povreda lica i vilica?
Znaci i simptomi kod preloma zigomatične kosti.
Kakva malokluzija je prisutna kod jednostranog preloma kondila?
Podjela fraktura kondila?
Kod koje frakture dolazi do pojave otvorenog zagriza?
Povoljna frakturna linija podrazumijeva...
Nesigurni znaci kod preloma mandibule?
Koji rendgenski snimci se koriste za dijagnostiku preloma
zigomatičnog luka?
9. Koji instrument se koristi za repoziciju lomnih fragmenata?
10.
Le Fort II
11.
Le Fort III (kako se drugačije zovu)
12.
Koji prelomi dovode do rinolikvoreje? I kao posljedica čega
nastaje rinolikvoreja?
13.
Kako se na latinskom kažu? Ujedna rana psa, ujedna rana
čovjeka, oguljotina, nagnječenje, razderotina, rana nanesena
vatrenim oružjem?
14.
Habituelna luksacija mandibule?
15.
Ankiloza je?
16.
Podjela oboljenja zgloba?
17.
Tretman kod luksacije mandibule?
18.
Neodontogene ciste su?
19.
Traumatske ciste da li imaju omotač?
20.
Sialogram kod hroničnog parotitisa?
21.
RTG nalaz akutnog sinusitisa max.?
22.
Da li je uticaj mišićne vuče značajan kod gornje vilice?
23.
Kod zahvaćenosti upalom kojih regija nastaje trizmus?
24.
Krvarenje iz nosa nastaje uslijed kojeg preloma? Zašto nastaje,
tj. kako dolazi do krvarenja? I kako se naziva taj simptom?
25.
Koštani prelomi uvijek srastaju....... i dolazi do......
26.
Fenomen pijetlove krijeste se nalazi kod?
27.
Kliješta Clark-Riley služe za?
28.
Sinovijalna tečnost služi za?
29.
Anestezija gornjih zuba nastaje kod povrede...
30. Trizmus kod povrede zigomatične kosti nastaje zbog...