You are on page 1of 2

Lehetséges feladattípusok az "olvasott szöveg értése" témakörhöz

A. Részletes szövegértés
1. A szöveg konkrét tartalmára vonatkozó feladattípusok
* Képek rendezése a szöveg tartalmának megfelelő sorrendbe
* Komplex kérdések
* A szöveg tagolása
* Címszavak
* Kérdőszavak
* igaz-hamis kérdések
* Több variációs kérdések
* Táblázat, ahová adatokat lehet beírni
* Egy rövid tartalmi összefoglalóban hibásan megadott tények javítása (az eredeti szöveg alapján)
* Egy rövid tartalmi összefoglalás, ahol bizonyos adatok hiányoznak, amelyeket a szöveg alapján kell beírni. "Lückentext"
* Több tartalmi összefoglaló közül kiválasztani, amelyik helyes.
* Rész-címfeliratok megadása
* Adott címhez hozzárendelni a megfelelő szöveget
* Információk gyűjtése egy adott címhez
* Szövegek, szövegrészek tartalmi összefoglalása
2. A szöveg konkrét tartalmával összefüggő, de attól mégis elvonatkoztató feladattípusok
* Személyek jellemzése
* Különböző cselekedetek értelmezése, elemzése
* Cselekedetek értékelése
* A tanulónak saját magára vonatkoztatott következtetései
TIPP!
Bár manapság az olvasott szöveg értéséhez a kérdések az adott idegen nyelven vannak megadva, módszertan tanárnőnk (Gudrun Heyer, Univ. Jena) mégis úgy véli,
hogy a SZÖVEGÉRTÉST csak akkor tudjuk igazán kontrollálni, ha a fent említett feladattípusokhoz a kérdéseket a tanuló ANYANYELVÉN fogalmazzuk meg. Én részemről
egyet értettem vele. Ha a kérdés ugyanis az idegen nyelven tesszük fel, gyakran úgy is meg tudják tanulóink válaszolni őket, ha halvány sejtésük sincs arról, mi van leírva,
de jól tudnak következtetni.

Tippek nyelvvizsgázóknak - FORDÍTÁS
Ma már azt hiszem, csak a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont feladatai között szerepel a fordítás, mégis fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogyan, milyen módszerrel
dolgozzunk.
Az első lépés, hogy elolvassuk az egész szöveget! Egy ceruzával a kezünkben azonnal alá is húzhatjuk az ismeretlen szavakat, vagy egy papírra kiírhatjuk (egyenlőre
anélkül, hogy a szótárban utánanéznénk). A munka megkezdése előtt mindenképpen kapcsoljunk át „német üzemmódra”, azaz próbáljuk meg magunkat függetleníteni a
magyar gondolkodástól.
Ha a szöveget végigolvastuk, akkor már tisztában vagyunk az általános tartalommal, esetleg azt is láthatjuk, milyen eszközökhöz kell nyúlnunk nyelvi kellélktárunkban
ahhoz, hogy visszaadjuk az adott szöveg stílusát. (ha egy újságcikket kell fordítanunk, valószínű, hogy használnunk kell Konjunktiv I. alakokat, a tudományos szövegeknél
viszont jobb, ha névszói szerkezetekkel dolgozunk, vagy sok szenvedő alakkal) Ezután következik a szótárazás fárasztó művelete. Alapvető szabály, hogy szakmai jellegű
szövegeknél a szakmailag adekvát jelentés mindig az utolsó helyek egyikén található.
NAGYON FONTOS, hogy nyelvvizsgára sok szótárt vigyünk magunkkal. A középszótárban könnyen megtaláljuk az egyszerűbb szavakat, nem kell sokáig keresni –
viszont hiányozhatnak belőle fontos igevonzatok, germaniszmusok, szólásmagyarázatok, és ebben az esetben történhet olyan malőr, hogy a „Lügen haben kurze Beine”
(A hazug embert hamarabb utólérik, mint a sánta kutyát) szerkezetet „A hazugságoknak rövid a lába” variációban ültetjük át.....A példa német, remélem azonban ennek
ellenére szemléletes! A nyelvvizsgára beszerzendő legkisebb szótár egy középszótár legyen. Uti-, illtve túristaszótárral nem megyünk semmire. A szöveget alapvetően
mondatról mondatra fordítsuk, viszont SOHA NE szó szerint!!! És a „mondatról mondatra” nem azt jelenti, hogy nem lehet egy-két mondatot összevonni, vagy egy
mondatból kettőt csinálni! Az idegen nyelvű szövegben esetlegesen felbukkanó más nyelvű szöveget ne fordítsuk le! Jelen sorok írója középfokú nyelvvizsgája idején
értékes perceket vesztett azzal, hogy megpróbálta az angol „know-how” jelentését magyarra átültetni egy német szótár segítségével.....A vizsga sikerült, de
nyelvvizsgaközpont által kiadott mintamegoldásban a „know-how” kifejezés bizony „know-how” maradt....

Ha elkészítettük a fordítást, együnk meg egy csokit, igyunk valamit, nézzünk körül a terembe – ha lehetőség van rá, menjünk ki WC-re – azaz tereljük el gondolatainkat
egy kicsit a munkáról, majd újra nézzük át a már kész „művet”, de CSAK A FORDÍTÁST, és próbáljuk meg „friss aggyal” átgondolni. Ha egy-egy rész érthetetlen, akkor
nézzük meg újra a feladatot, és javítsuk ki, ha valami mégsem jó. Németről magyarra fordítani jelen sorok írója „ a szöveg alapján, mégis szabadon” elv szerint szokott –
sok sikeres fordítás erősíti meg a módszer helyességét. Hogy ez mit is jelent? A németről (idegen nyelvről) magyarra fordított szöveget magyar szemmel nézzük át, és
olyan mondatokat írjunk, amelyek nagyon magyarosak, de mégis azt írják le, amiről a szöveg szól.
Példának álljon titt a következő két mondat: „ Gerade im Sommer ist Nürnberg eine Stadt der „good vibrations”. Kaum ein Wochenende, an dem nicht irgendwo Musik
unter freiem Himmel auf dem Programm steht.”
Egy tanulóknál gyakori fordítási variáció: „Éppen nyáron Nürnberg a jó vibrációk egy városa. Alig egy hétvége, amelyen nincs valahol szabad ég alatt zene a programban.”
Az én variációm (biztos lehet még jobban): „Nürnberg nyaranta a „good vibrations” városa, s alig múlik el hétvége anélkül, hogy szabadtéri zene ne szerepelne a
programban.”
A tartalom gyakorlatilag azonos, a megfogalmazás a második esetben – véleményem szerint – gördülékenyebb, és magyarosabb.
Ha igazán jól akarunk fordítani, akkor elengedhetetlen néhány fordításelméleti könyv áttanulmányozása, a fordítás ugyanis nem a nyelvtanulás „mellékterméke”, hanem
egy komoly készség, amelyet fejleszteni kell!

Hogyan készülhetünk egyedül középfokú nyelvvizsgára?
Nagyon sokan szeretnének középfokú nyelvvizsgát tenni, de a nyelvtanulás pénzbe kerül, és nem biztos, hogy sikerrel jár a próbálkozás. Önállóan tanulni sokkal
hatékonyabb, és jóval olcsóbb. Hogy hogyan lehet önállóan tanulni? Vagy lehet egyáltalán? Íme pár tipp: (német!!)
Ha egyedül akarsz tanulni, akkor kell egy jó tesztkönyv, első körben egyszerű feleletválasztós. Régen volt a Rigó utcai, úgynevezett "spenót" - antikváriumban talán még
lehet találni - nos, hasonlót szerezz be. Az olyan teszt, amelyikben a tesztkérdések nyelvtani témakör szerint vannak, az nem jó. Elkezded csinálni a teszteket (szótár
nélkül, ami nem megy, nem megy), aztán kijavítod magadnak. (lsd. megoldókulcs) Abból rögtön látszik, mit nem tudsz. Ha megfigyeled, mindig ugyanazt a nyelvtant fogod
elrontani. Gyakran rossz lesz pl. az a feladat, ahol melléknévragozás van, vagy passzív, stb. Akkor fogod a régi jó kis Tálasiné féle nyelvtankönyvet, átolvasod a passzívot
- vagy amit éppen kell, az elején több lesz - aztán van a nyelvtankönyvhöz egy gyakorlókönyv (Hámoriné...Német nyelvtani gyakorlókönyv), minden feladatnál meg van
adva az a pont, ahol megtalálod a nyelvtankönyvben, és van hozzá megoldókulcs is. Fogod ezt a gyakorló könyvet, és megcsinálod belőle a pontra vonatkozó összes
feladatot. Ha úgy érzed, nem elég, akkor keresel a neten hozzá még egy párat. Hogy hogyan? Beírod a google.de keresőbe azt, hogy "Passiv Übungen" vagy "Passiv

A szóbelihez kell a kommunikáció. akkor beszélgethetsz is velük!! Természetesen idegen nyelven. csak a problémát leggyakrabban nem a nyelvtan. vagy skype. Hasznos. De dolgozni te dolgozol. (szótanuló progikat szintén találsz az interneten – magyar nyelvűt is) Ha így végigcsinálsz egy tesztkönyvet. amelyik ott órán megír veled egy levelet. hogy magadnak keresd a gyakorlókat. ha órával tanulsz. Ezzel a módszerrel gond nélkül fel lehet készülni egy írásbelire. hanem az esetleges ismeretlen szavak fogják jelenteni. ha van hozzá megoldókulcs. Bár van a neten egy interaktív robotot. akkor nem úszol el a vizsgán. és van nekik msn. meg megold egy tesztet.szigorúan CSAK UTÓLAG!! . könyvesboltból stb. hogy tudjad. holott ez nem így van.én még nem próbáltam. melyik feladathoz mennyi időre van szükséged. hogy átvállalja tőled azt a feladatot. azt már nehezebb egyedül megoldani. és megtanulod.) ami az általad kiválasztott nyelvvizsgahely feladattípusait gyakoroltatja . Egy igazán jó nyelvtanár úgy készít nyelvvizsgára. mert az ilyen óra azt a hamis érzetet kelti benned. mint a nyelvtannál. hogy „de sokat tanultam“. Viszont nagyon hasznos a chat! Sőt. amelyikkel állítólag lehet beszélgetni . önállóan! Szóval amint látod. vagy hasonlót. Ha ezt tudod. Aztán jön a következő lépés. Azon kívül kiírod a tesztből az ismeretlen szavakat . akkor nyelvtanból fitt leszel. ami nem megy. tanulni neked kell. és kapsz jó néhány találatot.interaktiv". Beszerzel olyan gyakorlóanyagot (netről. És csinálod! A módszer hasonló.az a jó. és elmagyarázza. ha megismerkedsz emberekkel chaten. ő csak irányít! Az olyan nyelvtanárt.de nem is lehetetlen!! Sok sikert! . Középfokú szinthez közeledve a tanár egyre inkább csak irányító szerepet tölt be.. nem egyszerű egyedül . meg egy olvasásértést lehetőleg kerüld el.