You are on page 1of 4

SPECIALISME: NEN 2767 CONDITIEMETING

Om de kwaliteit van uw vastgoed te bewaken heeft u inzicht nodig in de conditie van de panden in
uw portefeuille. U moet weten of uw vastgoed bouwkundige of installatietechnische gebreken
vertoont, waar deze zich bevinden en hoe omvangrijk en ernstig deze gebreken zijn. De informatie
die u hiervoor nodig heeft kunt u met een NEN 2767 conditiemeting eenvoudig boven water halen.

NEN 2767 is een Nederlandse norm waarbinnen conditiescores voor gebouwen zijn vastgelegd.
Door volgens NEN 2767 te meten ontstaat een duidelijk beeld van de huidige conditie van een
pand of object, zonder dat dit beeld door de persoonlijke interpretatie van de inspecteur benvloed
wordt. Daarnaast wordt tijdens de conditiemeting vastgelegd wat de conditie van de bouwkundige
elementen minimaal moet zijn en worden belangrijke zaken zoals continuteit, kwaliteit en
veiligheid meegewogen.
Een NEN 2767 conditierapport biedt dan ook een uitstekende basis om de kwaliteit van uw
vastgoed op operationeel niveau vast te leggen en te beheersen.

NEN 2767

COMPLETE CONTROLE OVER


VASTGOEDKWALITEIT

NEN 2767

COMPLETE CONTROLE OVER


VASTGOEDKWALITEIT
Kontek hanteert bij conditiemetingen
volgens NEN 2767 een integrale aanpak.
Nadat wij de conditie van uw vastgoed
hebben genventariseerd koppelen wij
hier ook een aspect- en prioriteitsscore
aan. De aspectscore geeft aan waarom
bepaalde onderhouds- of
herstelwerkzaamheden uitgevoerd
moeten worden bijvoorbeeld om
vervolgschade te voorkomen, veiligheid
te verbeteren, bruikbaarheid te verhogen
of de esthetica te ondersteunen. De
prioriteitsscore geeft wanneer dit idealiter
zou moeten gebeuren. Hierdoor worden
mogelijke risicos verbonden aan de
NEN 2767 gebrekenlijst en wordt het
opstellen van een sluitende
onderhoudsplanning aanzienlijk
eenvoudiger.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid
om de conditie van uw vastgoed
periodiek te laten evalueren. Onze
specialisten maken samen met u een
planning, waarbij voor alle panden in uw
portefeuille wordt vastgelegd wanneer
de NEN 2767 conditiemeting gepdatet wordt. Zo wordt uw vastgoedinformatie regelmatig
aangevuld met nieuwe inzichten en blijft uw onderhoudsbeleid actueel.

NEN 2767

OVER KONTEK
Kontek biedt optimaal inzicht in uw vastgoed. Wij creren een helder beeld van uw portefeuille,
geven u complete controle over uw vastgoedinformatie en helpen u hier de juiste conclusies aan te
koppelen zodat u optimaal rendement behaalt.

Hiervoor is niet alleen een veelzijdige


dienstverlening nodig, maar ook een scherpe
visie. Kontek heeft beide. Wij hebben
jarenlange ervaring met
vastgoedinventarisatie, informatiebeheer,
bouwkostenadvies en vastgoedoptimalisatie.
Deze alomvattende expertise betekent dat uw
vastgoed bij ons gegarandeerd in de beste
handen is, van de eerste inspectie tot de
implementatie van het advies. Wat uw vraag
ook moge zijn, bij ons krijgt u altijd snel een
oplossing op maat en altijd voor een
uitstekende prijs.
Bent u benieuwd naar de oorsprong van onze visie op vastgoedadvies? Ontdek het verhaal van
Kontek en maak kennis met onze unieke kwaliteiten.

NEN 2767