You are on page 1of 1

LEGE nr.

333 din 8 iulie 2003 (*republicată*)
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014
Data intrarii in vigoare : 18 martie 2014
_____________
*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr.
255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august
2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor a fost publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar
ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru
modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;
- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17
ianuarie 2007;
- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu
modificările ulterioare.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi
mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care
lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora,
precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile
care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.