You are on page 1of 2

Sažetak

Diplomskim radom na temu "Primjena frekventnog upravljanja kaveznim asinhronim
motorima pogona premotača papira u tvornicama papira", opisana je primjena
frekventnog upravljanja kaveznim asinhronim motorima pogona premotača papira u
tvornicama papira kao jednog od najzahtjevnijih pogona u pogledu regulacije brzine i
momenta motora, regulacije sile zatezanja papirne trake raspodjelom momenta motora
pogonskih valjaka i silom odvijanja papirne trake sa rolne papira namotane na izlazu iz papir
mašine.
U radu su opisane regulacione karakteristike klasičnog asinhronog kaveznog motora kroz
matematički model motora, primjena ovih motora upravljanih savremenim pretvaračima
frekvencije i napona koji omogućavaju dobre regulacione karakteristike premotača papira u
tvornicama papira.
Praktičan primjer funkcionisanja premotača papira je obrađen na primjeru premotača papir
mašine PM4 u tvornici Natron-Hayat d.o.o. u Maglaju.
Ključne riječi: asinhroni kavezni motor, frekventno upravljanje, pogon premotača papira.

In this thesis work about „The application of frequency
management cage induction motors with the drive of
paper rewinders in paper mills“, we describe the application
of the above in paper factories as one of the most demanding
operation sectors regarding the regulation of speed and engine
torque, clamping force control by the distribution of feed rollers
and the force of unrolling the paper tape that is wound on the
exit of the paper machine.
This paper describes the regulatory characteristics of the classic
cage induction motor through a mathematical model of the
engine , the application of these engines managed modern
frequency inverters and voltage that enable good regulating
characteristics rewinder of paper in paper mills.

A practical example of the functioning of winder paper is processed using the example of winder paper machine PM4 at the factory “Natron .Hayat doo Maglaj”. Keywords: frequency management. cage induction motors. controlled drive rewinder of paper .