You are on page 1of 2

PREDMET: Engleski jezik

ČAS BROJ: 2 ODELJENJE:
NASTAVNA TEMA: Unit 1
NASTAVNA JEDINICA: Whats your name?
TIP ČASA: obrada i utvrđivanje
OBRAZOVNI CILJEVI
Učenici:
- Uče da kažu svoje ime.
- Uče da postave pitanja.

DATUM:

VASPITNI CILJEVI
Učenici
- Uče da pristojno komuniciraju.
- Razvijaju timski duh kao i samostalnost u radu.
ZADACI:
Učenici
- Upoznaju nove likove u knjizi.
- Prate jednostavnu priču.
METODE I TEHNIKE RADA: razgovor, objašnjenje, rad na tekstu, igra, slušanje i povezivanje
OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno), individualno, u paru, grupno
NASTAVNA SREDSTVA: nastavni list sa zadacima, deo sa dodatnim aktivnostima,udžbenik, radna sveska, CD
KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: muzičko vaspitanje
UVODNI DEO:
Nastavnik ulazi u učinoicu i obraća se učanicima sa Hello! How are you? učaći ih da na to pitanje daju odgovor Fine,
thank you! And you?
Provera domaćeg zadatka što je ujedno i ponavljanje onoga što se radilo na prethodnom času. Nastavnik proverava da
li su svi učenici uradili domaći zadatak, i one koji jesu, nagrađuje smajlijem, cvetićem ili otiskom nekog pečata u boji.
GLAVNI DEO:
Aktivnost 1 - Upoznavanje učenika sa lutkama likova.
Nastavnik pokazuje deci jednu po jednu plišanu lutku Spajka i Rubi i pita ih da li znaju kako se zovu. Pita učenike gde
su ranije videli te miševe. Takođe, nastavnik đacima pokazuje i fleš kartice Spajka i Rubi i ponavlja njihova imena,
kako bi deca ista zapamtila.
Aktivnost 2 - Nova priča. Udžbenik, strana 6.
Nastavnik pokazuje učenicima sliku i pita ih da li znaju šta se dešava na slici, koga sve vide i šta pojedini likovi rade.
Takođe, nastavnik pita da li znaju šta će se desiti u priči. Potom, nastavnik ide od slike do slike i čita text.
Aktivnost 3 - Udžbenik, strana 6. Slušanje priče.
Nastavnik pušta CD i deca slušaju. Potom, nastavnik pita decu koliko su razumeli da bi usledilo objašnjenje.
Nastavnik pušta CD nekoliko puta dajući pri tom instrukcije učenicima da pamte šta likovi govore. Kada je nastavnik
siguran da su pojedini učenici zapamtili ponešto od saslušane priče, sledi Pozoriše u učionici gde nastavnik izvodi
dobrovoljce koji pokušavaju da odglume priču, naravno uz pomoć nastavnika.
Aktivnost 4 - Activity book, strana 3.
Nastavnik na engleskom jeziku saopštava deci da otvore radne sveske na strani 3, govoreći Open your activity books
at page 3 pri tom pišući broj 3 na tabli i ponavljajući cifru nekoliko puta, zajedno sa decom. Nastavnik podseća decu
na reči Hello! i Goodbye! Ako je potrebno, nastavnik izlazi iz učionice glasno govoreći Goodbye i mašući u znak
pozdrava. Prilikom ponovnog ulaska, nastavnik glasno decu pozdravlja sa Hello! Potom, nastavnik okazuje na 2 slike
u radnoj svesci pitajući decu šta misle, šta miševi govore. Potom, učenicima se daju uputstva da pogledaju ostale slike
i odluče, ko šta kaže.

deca nastoje kroz dosta ponavljanja da nauče naredbe a samim tim uče i obnavljaju potrebnu leksiku. . strana 3. koja im je bila najzanimljivija. Nastavnik decu uči određenim rečima i glagolima sa objašnjenjima. Kada je fond "naredbi" dovoljno bogat. . nagradi time što mu ustupa mesto pa je onda on Simon. Domaći zadatak – učenici treba da precrtaju jednu od slika iz radne sveske. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: nastavnik pita učenike da li su im aktivnosti bile zanimljive. Simon says: Touch your nose! Eat! Touch something red! dok deca slušaju naredbe.Igra Simon says Igra je namenjena početnicima koja još uvek ne poznaju latinično pismo pa je utvrđivanje gradiva ograničeno na interaktivna vežbanja. Po završetku časa. igra može da se igra i na izbacivanje tako što nastavnik eliminiše učenike koji ne razumeju naredbu a učenika koji ostane na kraju. Igra se sastoji da nastavnik izvikuje proste naredbe npr. osim svojih ličnih zapažanja o času piše i zapažanja učenika. Spada pod TBR metodu. a koja najmanje zanimljiva.ZAVRŠNI DEO: Dodatna aktivnost. koji je pobednik. U početku.