You are on page 1of 1

Slijedeća sekcija je uzdužno rezanje papirne trake.

Zavisno od konstruktivnih karakteristika
premotač u sekciji uzdužnog rezanja ima više uzdužnih rezača. Uzdužni rezač ustvari
predstavlja upravljivi EMP sa rotacionim čeličnim nožem preko kojeg klizi papirna traka
kada dolazi do njenog uzdužnog rezanja na zadani format. Upravljanje pogonima uzdužnih
noževa se također vrši primjenom jedinstvenog softverskog paketa i podešenih tehnoloških
parametara cjelokupnog pogona premotača uz uslova da je vrtnja noževa 5 do 10 % iznad
linijske brzine papirne trake čime se postiže bolji kvalitet rezanja..
Bitno je napomenuti da pozicioniranje noževa za uzdužno rezanje i određivanje formata
izrezanog papira može biti ručno ili automatsko. Automatsko pozicioniranje znatno olakšava
proces premotavanja jer ne zahtjeva prisustvo operatera kod prepodešavanja pozicije noževa i
omogućava znatno brže prepozicioniranje, a time i veću efikasnost samog premotača.
Praktično najzahtjevniji proces upravljanja brzinom i momentom pogonskih motora se odvija
na navijalnom dijelu tzv. namotaču. Taj dio pored pomoćnih pogona čine ulazni valjak,
frontalni (prednji) valjak i pritiskivač ili pres valjak. Za kvalitet namotavanja papirne trake
vrlo je bitno da ova tri pogona održavaju zadane parametre u okviru dozvoljenih granice po
kriterijima statičke i dinamičke stabilnosti pogona.
Ulazni ili zadnji valjak je pogon upravljan po brzini dok se pogon prednjeg valjka upravlja po
momentu čime se omogućava promjena čvrstoće namotavanja papira sa promjenom zadanog
momenta motora.