You are on page 1of 2

Teksty kultury do matury

Antyk i Biblia:
1. Antyk:
a. Wyb. Mity
b. Sofokles Krl Edyp
2. Biblia:
a. Pie nad pieniami
b. Ksiga Hioba
c. Apokalipsa
d. Wyb. Psalmy
redniowiecze:
1. Bogurodzica *
2. Dzieje Tristana i Izoldy
Renesans i barok:
1. Jan Kochanowski: *
a. Tren V
b. Tren VII
c. Tren VIII
d. Wyb. treny, psalm, pieni z liceum
2. Mikoaj Sp-Szarzyski - Wyb. sonety
3. William Szekspir Makbet
Owiecenie:
1. Ignacy Krasicki:
a. Do krla
b. Wyb. fraszki
Romantyzm:
1. Adam Mickiewicz:
a. Romantyczno
b. Oda do modoci
c. Wyb. sonety (Stepy Akermaskie , Burza , Ajudah)
d. Dziady cz. II
e. Dziady cz. III *
f. Dziady cz. IV
g. Pan Tadeusz *
2. Juliusz Sowacki:
a. Kordian
b. Balladyna
c. Wyb. poezja
3. Cyprian Kamil Norwid - Wyb. poezja
Pozytywizm:
1. Bolesaw Prus Lalka *
2. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
Moda Polska:

1.
2.
3.
4.

Stefan eromski Przedwionie


Stanisaw Reymont Chopi t.1- Jesie
Stanisaw Wyspiaski Wesele *
Joseph Conrad Jdro Ciemnoci

XX-lecie midzywojenne:
1. Bruno Schulz Sierpie *
2. Witold Gombrowicz Ferdydurke *
3. B. Lemian, J. Tuwim, J. Lecho, J. Przybo, J. Czechowicz, K.I. Gaczyski
Wyb. wiersze (tu skopiowaem, bo i tak to jest tylko w celach
informacyjnych )
Wspczesno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zofia Nakowska Granica


Albert Camus Duma
Tadeusz Borowski Wyb. opowiadania
Gustaw Herling-Grudziski Inny wiat
Hanna Krall Zdy przed Panem Bogiem
Sawomir Mroek Tango
K.K. Baczyski, T. Rewicz, Cz. Miosz, W. Szymborska, Z. Herbert, E.
Lipska, m. Biaoszewski, A. Zagajewski, S. Baraczak, J. Twardowski Wyb.
wiersze (znowu warto jedynie informacyjna )

Legenda:
* Lektura obowizkowa (Ale kto powiedzia, e obowizkowa=wana?)
Pogrubienie Lektura wana, dajca wiele moliwoci by si do niej odwoa
Nie kady oblig jest wany, wic ja zaczbym od pogrubionych z gwiazdk (s
takie cudeka ), potem same pogrubione, potem gwiazdki, nastpnie
powieci i dramaty bez adnych specjalnych oznacze a na sam koniec
zostawibym poezj (Bo do niej ciej jest si odwoa ni do epiki czy
dramatu i najprawdopodobniej poza ustnym w ogle si nie przyda )