You are on page 1of 4

ALTERNATIVA

NATALIE C. POSTRUNIK, COACHING S KONJI

Konj vedno
pokae
resnico
Veliko oko veliastne
ivali mirno vraa
pogled. Kot veliko
jezero je. Na njegovi
vlani gladini lahko
obuduje odsev svoje
podobe, v globini, ki jo
sluti, zaznava odsev
svojega notranjega jaza.
BESEDILO: MINA JEREB
FOTOGRAFIJE: MINA JEREB,
OSEBNI ARHIV IN SHUTTERSTOCK

54
49_JANA.indb 54

11/25/16 3:54 PM

ALTERNATIVA

ekaj je na teh gracioznih velikanih, da v nas vzbujajo obudovanje. eprav izarevajo silno
mo, utimo njihovo milino.
eprav so ves as ujei, so
hkrati povsem umirjeni. V stiku s lovekom delujejo kot ogledalo notranjega dogajanja znotraj
posameznika. Winston Churchill, ki ni bil le pomemben dravnik v kljunih trenutkih zgodovine,
ampak tudi velik ljubitelj konj, je dejal: V zunanji
pojavi konja je nekaj, kar dobro vpliva na notranjost loveka.
Konj je fascinantna ival, prikimava Natalie
C. Postrunik, ki se je v konje zaljubila v zgodnjem
otrotvu. Dolgo nisem vedela, kaj me na njih tako
zelo privlai. Prebirala sem tevilne razlage, dokler
nisem naletela na tudijo, v kateri so ugotovili, da
konj vibrira na bistveno viji frekvenci kot lovek.
V stiku s konjem lovek prevzame njegovo frekvenco, zato se ob njem vsak pouti tako dobro.
Kot uspena mednarodna licencirana coachinja
pravzaprav ni potrebovala dolgo, da je zaela razmiljati, kako bi ljubezen do konj lahko povezala
s svojim poslovnim poslanstvom. Ko sem zaela
razmiljati o vpeljevanju konja v svoje delo z ljudmi, so se v Sloveniji kazali prvi zametki terapij s
pomojo konjev, vendar me to nikoli ni v resnici
zanimalo. Dosti blije mi je delo s konji v smislu
grajenja osebnosti, spoznavanja in premagovanja
osebnostnih, timskih, poslovnih, notranjih, zunanjih ovir.
Konj na svoj intuitivni nain odpre marsikatero vpraanje, tudi tako, ki ga kot lovek drugemu
loveku niti ne more zastaviti. Med ljudmi vedno
obstaja neka stopnja nezaupanja, pa eprav je tvoj
sogovornik licenciran coach. Ob prisotnosti konja
pa se lahko dotakne najglobljih izzivov, notranjih
bolein, alosti. Ljudje smo pripravljeni deliti in
razlagati tisto, kar je na povrju, kar pa nosimo
globoko v sebi, zauti konj.

Najbolj enostavna vpraanja so najteja

Konj ni predator,
preivel je zaradi
izjemne ujenosti.

Coaching je metoda spoznavanja sebe, ki je v svetu


dobro razvita in poznana, v Sloveniji pa si uspeno
utira pot med uporabnike. V procesu spoznavanja lastnih preprek je naloga coacha, da v pravem
trenutku postavi pravo vpraanje, da 'pritisne na
gumb', s katerim pri sogovorniku sproi notranji
razmislek. Coach ne daje odgovorov ali navodil,
kaj naj posameznik naredi, do tega mora priti vsak
sam. Najvekrat se zaplete pri zelo enostavnih
vpraanjih, ugotavlja Natalie C. Postrunik, ko
vpraam, kaj hoe, zakaj to pone, kaj priakuje.
Ta vpraanja se zdijo zelo enostavna, zahtevajo pa
najve asa.

55
49_JANA.indb 55

11/25/16 3:54 PM

ALTERNATIVA
Sodelovanje konja v tem procesu je logino nadaljevanje, saj so konji opremljeni z izjemno intuicijo, njihove izredno mono razvite senzorine
zaznave, s katerimi zaznavajo vse, kar se okoli njih
dogaja v vsakem trenutku, so jim omogoile preivetje. Nenehno ivijo v stanju visokega, a sproenega zavedanja. Zaradi tega delujejo v interakciji
z ljudmi kot katalizator lovekove energije, tega,
kar se dogaja znotraj loveka. e je lovek samozavesten, bo konj stal pri njem in se bo dobro
poutil, e je lovek prestraen, se bo konj bal in
el stran. Takrat lovek ne ree, lej, ne mara me,
ampak se vpraa, kaj dela narobe, da se konj umika.
Konj loveku postavi ogledalo, pokae, kako reagira v razlinih situacijah, kako v odnosih z drugimi
ljudmi, kako v odnosu do sebe. Kako te konj vidi,
je odraz tega, kdo in kaj si ti, kako se prezentira
v interakciji z drugimi. Konj je ogledalo dogajanja
znotraj tebe samega, pojasnjuje Natalie C. Postrunik.

Inovativen model coachinga s konji

Med razlinimi metodami, ki jih pri coachingu s


konji uporabljajo v svetu, Natalie ni nala nobene,
ki bi jo v celoti prepriala, zato je razvila svojo, tako
imenovani model SEC. Njen pogled na coaching
je namre nekoliko nekonvencionalen, saj je ne
zanima le, kako bo s coachingom pomagala posamezniku, ampak tudi, kaken vpliv ima coaching
na delovne time in vodilne menederje. Povod k
oblikovanju te metode so slabi rezultati Slovenije
na mednarodnih lestvicah konkurennosti, slabo
zastavljen sistem nagrajevanja menederjev in
njihove psihosocialne kompetence najnoveje
ugotovitve psihometrinih raziskav so namre okantne, saj kaejo, da med psihopati in med menederji na vodstvenih poloajih, ki lahko uniijo
podjetja, ni vejih karakternih razlik. Rezultate teh
raziskav potrjujejo slike moganov in genetski testi
teh posameznikov. Kombinacija vsega navedenega
predstavlja izziv za gospodarsko rast in razvoj Slovenije, osnova pa je razumevanje posameznikove
motivacije, razlaga Natalie C. Postrunik, mama
treh otrok, ki ji je e kako pomembno, v kakno
drubo bodo vstopili njeni potomci.
Zanimajo me procesi, kako neko osebo pripeljem iz toke stagnacije v neko eleno stanje, v
katerem bo ta oseba razdelana in dodelana, poela
bo stvari, ki jo veselijo, spoznala ovire znotraj svoje
osebnosti, in naine, kako te ovire premagati. Dolgo sem se ukvarjala s tem, kako ustvariti model,
ki bo loveku to omogoal, preden sem razvila
model SEC. Vanj so vkljuena osebna sreanja
in pogovori z menoj kot coachem in nato delo s
konjem. Z njim delamo razline vaje, vpeljujemo
na primer elemente preseneenja in v reakciji konj
vidimo odslikavo vedenja loveka. Namre, ko se
je lovek socializiral, se je nauil prevzemati doloene vloge in jih igrati na priakovan nain. Konj
tega ne zna. Reagira prvinsko, tako kot smo reagirali tudi mi pred mnogo leti in v resnici smo e
vedno tisti izpred mnogo let. e vedno nosimo v

Konj z lahkoto
in izjemno
dobro sondira
razpoloenje ljudi.

V procesu spoznavanja sebe nam


konj dri ogledalo.

56
49_JANA.indb 56

11/25/16 3:54 PM

sebi iste strahove, in to se v odnosu s konjem zelo


lepo demonstrira.
Interakcijo s konjem tudi snema, da si vsak na
posnetku ogleda, kako konj nanj reagira. Zanemo z zelo enostavnimi vajami. Za zaetek reem,
naj si vsak izbere konja, ki mu je najbolj simpatien. Iz tega, ali si ga je izbral zato, ker ima lepo
grivo, ker je lepe barve, ker je visok, ker se giba na
veen nain ... lahko marsikaj izvemo o loveku.
Tisto, kar posameznika pritegne na konju, je odraz tega, kar si ti kot lovek.
Zanimivi so posnetki coachinga timov, kjer
konj povsem nagonsko doloi, kdo med njimi je
naravni vodja skupine. Ni nujno, da je vodja tima
tisti, ki je imenovan za vodjo. V Sloveniji se obiajno izkae, da ni tako, da je nekdo drug tisti, ki
prevzame neformalno vodenje ekipe in to lahko
povzroa teave. Pomembna vaja, ki jo izvajamo,
je tudi reagiranje na spremembe. Spremembe so
danes neizbeen del vsakdana, nihe se jim ne
more izogniti. Kako torej reagira konj, ko na primer vremo ogo? Se bo ustrail? Jo bo el povohat? Bo nad njo ves navduen? Se bo premaknil
v kot in bo tam obtial? Po reakciji konja vidimo,
kako se je na spremembo odzval lovek. Zelo
pomembno je, da te reakcije prepozna
tudi vodja in da zna s tem upravljati.

Stik s konjem najde vsak

Smo edini
v Sloveniji, ki
izvajamo coaching
s konji.

Metoda ustreza tako posameznikom kot skupini, introvertirancem in ekstravertirancem.


Introvertiranih ljudi je okoli 25
odstotkov in takni v skupinah zelo
teko funkcionirajo, pred drugimi se
teko odprejo in izrazijo svoja ustva.
Takim priporoam individualno delo. Ob
konju se sprostijo in tudi e ni ne govorijo, se
stvari dogajajo. To je ta lepota. Ekstravertiranim
je manj pomembno, ali so v skupini ali ne. Oni
obiajno s konjem ves as klepetajo, z njim nekaj
filozofirajo in mu dopovedujejo. Ampak verbalno
preprievanje pri konju ne funkcionira! Smo pa v
naem podjetju ugotovili, da coaching s konji posebej ustreza skupinam, kjer elijo ugotoviti naravno pozicijo posameznih lanov. Konj na zelo
subtilen nain vsakemu pokae, kje ima v odnosu
do drugih svoje ibkosti.
Danes imajo le redki prilonost neposrednega
stika s konjem, zato je zaetni strah pri tevilnih
pravzaprav razumljiv in priakovan. Vendar pa,
kot pravi Natalie, e niso imeli primera, da jim ne
bi uspelo tega strahu premagati. Poleg tega se ob
poplavi razlinih ponudnikov razlinih oblik samopomoi, osebne rasti in podobnih programov
pogosto sooajo s posamezniki, ki menijo, da je to
kar nekaj brez veze in da kako mi lahko konj
karkoli pove, esar ne vem e sam? Po izkunjah
Natalie in njene ekipe vsi taki najpozneje po drugem sreanju ugotovijo, da so bili njihovi zaetni
predsodki neosnovani. Ampak to bolj redko na
glas priznajo, se smeji Natalie. Posebno skupino

49_JANA.indb 57

tvorijo e posamezniki, ki pridejo k njim z


zdravo skepso in taki
obiajno delajo najveje
in najhitreje korake, saj
so pripravljeni delati in sprejemati spremembe. Predpogoj,
da pristopi v proces coachinga, namre je, da si
pripravljen na spremembe. Ker spremembe se
zgodijo in so zelo velike. Do sprememb prihaja
v slubi: veliko ljudi zamenja poloaj znotraj organizacije, ker ugotovijo, da so lahko drugje bistveno bolji, nekateri zamenjajo slubo ali gredo
na svoje. Spremembe so oitne tudi na zasebnem
podroju, spremeni se pogled na samega sebe,
spreminjajo se odnosi z drugimi, svoje vrednote
zna posameznik bolj jasno argumentirati in znotraj njih iveti.
Obiajno proces coachinga traja est ali ve
mesecev, s pomojo konjev se ta as prepolovi na
dva do tri mesece in v tem asu pride do globinskih sprememb. Po tej izkunji ne gre drugae,
kot da sebe postavi na neki drug temelj in zane drugae iveti. V tem se skupinski coaching s
konji bistveno razlikuje od enkratnega teambuildinga, na katerem se imajo sodelavci fino, dobijo
obutek povezanosti, ki pa po dveh tednih izzveni
in stvari spet teejo po starem. Tega tukaj ni. K
nam pridejo ljudje, ki e sami malo razmiljajo, da
bi bilo mogoe treba kaj spremeniti. Spremembe
so globinske, uinki so za vedno.

Coaching s konji je nova


metoda v svetu in pri nas.

Nujen as za regeneracijo

Globinske spremembe, ki se sproajo, seveda zahtevajo svoj davek. Konj je po tovrstnih sreanjih
utrujen in tako kot lovek tudi on potrebuje as za
regeneracijo. Konja potem poljemo na panik,
pri loveku pa je to malo teje, izpostavi e en
vidik sodobnega naina ivljenja Natalie. Eno od
pomembnih spoznanj, ki jih ljudje dobijo, je, da
si morajo tudi sami napolniti baterije, si vzeti as
samo zase. Pri konjih smo zelo dosledni, da z njimi delamo dve uri na dan in le nekajkrat na teden,
nase pa ljudje dostikrat pozabljajo. Veliko Slovencev je na robu izgorelosti, kar se nam e pozna na
ve nivojih. Zdravljenje izgorelosti je dolgotrajno
in drago, zato bi bila preventiva bistveno bolja.
Metode so razline, pomaga lahko e sprehod v
naravo brez telefona.
Po 20 letih delovnih izkuenj v managementu, v lokalni samoupravi, v dravni javni upravi, v
korporaciji, Natalie C. Postrunik ugotavlja, da so
vzorci v vseh okoljih enaki, da ljudje povsod reagirajo zelo podobno. Zato se ji zdi caoching s
konji prava pot. Nedavno je dobila potrditev tudi
iz tujine, saj so ji iz znane zalonike hie poslali
vabilo, naj o tem napie knjigo. Svoje kompetence
je pred kratkim nadgradila, saj je v nemiji prejela
posebno licenco za delo s konji. Veliastne ivali
so njen vsak dan. Morda prav v tem trenutku, ko
to berete, stoji ob armantnem in samozavestnem
konjskem lepotcu in z njim klepeta v jeziku, ki
smo ga neko poznali vsi.

11/25/16 3:54 PM