You are on page 1of 158

NX

Projektowanie

tocznikw wielotaktowych

Marcin Antosiewicz

CAMdivision sp. z o.o.


Kompleksowe rozwizania i wdroenia CAx/PLM
w oparciu o systemy NX, Solid Edge, NX CAM,
Tecnomatix, Teamcenter
Wersje testowe
Szkolenia
Postprocesory

Warsztaty
Stacje robocze
Technologie CNC

Park Przemysowy rda-Bonie k/Wrocawia


ul. Sosnowa 10, Bonie
tel.: 71 780 30 20, info@camdivision.pl
www.camdivision.pl

Zapraszamy na bezpatne warsztaty z konstrukcji form wtryskowych


i tocznikw w NX Mold & Progressive Die Wizard.
Informacje i zapisy na www.nxmold.pl
Park Przemysowy rda-Bonie k/Wrocawia
ul. Sosnowa 10, Bonie
tel.: 71 780 30 20, info@camdivision.pl
www.camdivision.pl

NX
Projektowanie

tocznikw wielotaktowych

Marcin Antosiewicz

NX

Projektowanie tocznikw wielotaktowych


Autor: Marcin Antosiewicz
Artyku o NX Progressive Die Design
Autor: Dariusz Jwiak
Dodatek o NX & Synchronous Technology
Autorzy: Marcin Antosiewicz, Dariusz Jwiak
Wydawca: CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysowy rda-Bonie k/Wrocawia
ul. Sosnowa 10, Bonie 55-330
e-mail: redakcja@camdivision.pl
www.camdivision.pl
Redakcja techniczna: Maciej Stanisawski,
Projekt okadki, DTP, korekta: Studio Graficzne Stanisawski (studio@cadblog.pl)
Na okadkach wykorzystano materiay graficzne Siemens PLM Software.

ISBN: 978-83-934410-2-0

Autorzy oraz Wydawca dooyli wszelkich stara, by zawarte w ksice informacje


okazay si pomocne, byy kompletne i sprawdzone pod wzgldem merytorycznym.
Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci za ich wykorzystanie, ani za zwizane
z tym ewentualne naruszenie praw autorskich lub patentowych.
Autorzy i Wydawca nie ponosz take odpowiedzialnoci za ewentualne szkody
wynike na skutek wykorzystania informacji zawartych w ksice.

Copyright CAMdivision 2013/2014. Wszelkie prawa zastrzeone.


Rozpowszechnianie caoci lub fragmentw niniejszej publikacji (w tym take plikw
stanowicych zawarto doczonej pyty DVD) w jakiejkolwiek postaci, bez pisemnej zgody
Wydawcy zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take
kopiowanie ksiki na jakimkolwiek noniku elektronicznym itp. narusza prawa autorskie.
D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid,
Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix oraz Velocity Series s znakami towarowymi
lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Siemens Product Lifecycle Management
Software Inc. lub podmiotw od niej zalenych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Nastran jest zastrzeonym znakiem towarowym organizacji National Aeronautics and Space
Administration (NASA). Pozostae wystpujce w niniejszej publikacji logo, znaki towarowe,
zastrzeone znaki towarowe i znaki usug nale do odpowiednich wacicieli
lub towarowym ich wacicieli.

NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych Spis treci

NX

Projektowanie
tocznikw wielotaktowych

Spis treci

Wstp ..................................................................................................................................................... 9

Czym jest NX ......................................................................................................................................... 9


NX & Siemens ...................................................................................................................................... 10
CAMdivision Sp. z o.o. ......................................................................................................................... 11
Blog o NX .............................................................................................................................................. 11
NX wersje testowe .............................................................................................................................. 11
Zawarto pyty DVD ............................................................................................................................ 11
Sowo od Autora .........................................................................................................................................12
Podzikowania ....................................................................................................................................... 12
NX Progressive Die Design .......................................................................................................................13
1.Wprowadzenie ................................................................................................................................... 19
2. Sheet Metal Tools ............................................................................................................................. 21
2.1. Direct Unfolding ........................................................................................................................ 21
2.2. Bend Operation .......................................................................................................................... 28
2.3. Analyze Formability .................................................................................................................. 33
2.4. Feature Recognition ................................................................................................................... 45
2.5. Convert to Sheet Metal .............................................................................................................. 45
2.6. NX Unbend ................................................................................................................................ 48
2.7. NX Rebend ................................................................................................................................ 49
2.8. Resize Bend Angle .................................................................................................................... 49
3. Initialize Project ............................................................................................................................... 55
4. Blank Generator .............................................................................................................................. 61
5. Blank Layout ................................................................................................................................... 65
6. Scrap Design ..................................................................................................................................... 71
7. Strip Layout ..................................................................................................................................... 81
8. Force Calculation ............................................................................................................................. 85
9. Die Base ............................................................................................................................................ 89
10. Die Design Settings ....................................................................................................................... 95
11. Piercing Insert Design ................................................................................................................... 97
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 3

Spis treci NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych

12. Bending Insert Design ................................................................................................................... 105


13. Forming Insert Design .................................................................................................................. 113
14. Burring Insert Design ................................................................................................................... 119
15. Insert Auxiliary Design ................................................................................................................. 123
16. Standard Parts ............................................................................................................................... 131
16.1. Wstawianie czci z wykorzystaniem okna Standard Part Management ............................. 131
16.2. Wstawianie czci z wykorzystaniem Reuse Library ............................................................ 136
17. Relief Design ..........................................................................................................................................139
18. Pocket Design .........................................................................................................................................143
19. Bill of Material ............................................................................................................................... 147
20. Assembly Drawing ......................................................................................................................... 151
21. Component Drawing ..................................................................................................................... 157
22. Hole Table ....................................................................................................................................... 161
23. View Manager ................................................................................................................................. 165
24. Tooling Validation .......................................................................................................................... 169
24.1. Static Interference Check ........................................................................................................ 169
24.2. Tooling Motion Simulation ..................................................................................................... 172
24.2.1. Tooling Motion Simulation ............................................................................................. 172
24.2.2. Linear Cam ...................................................................................................................... 175
24.2.3. Run Simulation ................................................................................................................ 177
24.2.4. Analyze Collision ............................................................................................................ 179
24.2.5. Specify Collision Pairs .................................................................................................... 180
24.3. Design Change Check ............................................................................................................. 185
25. Workflow Management ................................................................................................................ 187
25.1. Changeover Management .............................................................................................................187
25.2. Concurrent Design Management ............................................................................................ 198
26. Quick Quotation ............................................................................................................................ 201
27. Progressive Die Tools (PDT) ...............................................................................................................207

27.1. Clearance Management ........................................................................................................... 207


27.2. Corner Design .......................................................................................................................... 210
27.3. Wire EDM Start Hole .............................................................................................................. 213
27.4. Stock Size ................................................................................................................................. 214
27.5. Trim Solid ................................................................................................................................ 216
27.6. Extend Solid ............................................................................................................................. 217
27.7. Delete Files .............................................................................................................................. 217
4 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych Spis treci

27.8. Create Box ................................................................................................................................ 218


27.9. Reference Blend ...................................................................................................................... 219
27.10. Calculate Area ........................................................................................................................ 220
27.11. Manufacturing Geometry ...................................................................................................... 221
27.12. Wave Contol .......................................................................................................................... 221
27.13. Check Wall Thickness ........................................................................................................... 221
28. NX Generic Tool ............................................................................................................................ 229
29. Projektowanie wykrojnika wielotaktowego .............................................................................. 231
29.1. Etapy porednie ........................................................................................................................ 231
29.2. Tworzenie fragmentw odpadu .............................................................................................. 237
29.3. Tworzenie auru 3D ................................................................................................................ 243
29.4. Obliczanie minimalnej siy potrzebnej do poprawnej pracy wykrojnika ...............................245
29.5. Definiowanie korpusu wykrojnika ......................................................................................... 248
29.6. Wprowadzanie parametrw narzdzia ................................................................................... 249
29.7. Wstawianie wkadek wykrawajcych .................................................................................... 250
29.8. Wstawianie wkadek zaginajcych (zaginakw) ................................................................... 256
29.9. Wstawianie wkadek wytaczajcych ..................................................................................... 258
29.10. Wstawianie wkadek wywijajcych (wywijakw) .............................................................. 260
29.11. Wstawianie elementw montaowych (ruby, konierze) ................................................... 262
29.12. Wstawianie elementw standardowych ............................................................................... 263
29.13. Kopiowanie powtarzajcych si elementw tocznika ........................................................ 270
29.14. Wykonywanie bry reliefw pod wykonywane detale ........................................................ 271
29.15. Operacje na naroach ............................................................................................................ 274
29.16. Odejmowanie komponentw w celu wykonania wybra ................................................... 274
29.17. Symulacja pracy narzdzia ................................................................................................... 275
Dodatek A
Part Name Management ..................................................................................................................... 277
Dodatek B
Trim Solid .............................................................................................................................................. 280
Dodatek C
Extend Solid ......................................................................................................................................... 284
Dodatek D
Create Box ............................................................................................................................................. 286
Dodatek E
Manufacturing Geometry .................................................................................................................. 289
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 5

Spis treci NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych

Dodatek F
Okno Face Attribute ............................................................................................................................ 294
Dodatek G
Wave Control ........................................................................................................................................ 295
Dodatek H
Okno dialogowe Model Comparision ............................................................................................... 297
NX Synchronous Technology
1. Wprowadzenie do Synchronous Technology ............................................................................... 303
2. Move Face (Przesu ciank) ........................................................................................................ 305
3. Pull Face (Wycignij ciank) ....................................................................................................... 317
4. Offset Region (Odsunicie regionu) ............................................................................................. 319
5. Resize Face (Edytuj ciank) ......................................................................................................... 321
6. Replace Face (Zastp ciank) ...................................................................................................... 323
7. Detail Feature ................................................................................................................................... 327
7.1. Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) ........................................................................................ 327
7.2. Label Notch Blend (Przypisz zaokrglenie) ............................................................................. 329
7.3. Reorder Blends (Przebuduj zaokrglenia) ............................................................................... 330
7.4. Resize Chamfer (Edytuj faz) .................................................................................................. 331
7.5. Label Chamfer (Przypisz faz) ................................................................................................ 332
8. Delete Face (Usu ciank) ............................................................................................................. 333
9. Reuse (Powielanie)............................................................................................................................ 337
9.1. Copy Face (Kopiuj ciank) ...................................................................................................... 337
9.2. Cut Face (wycinanie cianek) ................................................................................................... 338
9.3. Paste Face (wklejanie cianek) ................................................................................................. 340
9.4. Mirror Face (Lustro cianki) ..................................................................................................... 342
9.5. Pattern Face (Szyk cianki) ....................................................................................................... 344
10. Relate (Relacje) .............................................................................................................................. 347
10.1. Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) ................................................................... 347
10.2. Make Coaxial (Umie wsposiowo) .................................................................................. 348
10.3. Make Tangent (Umie stycznie) ............................................................................................ 349
10.4. Make Symmetric (Umie symetrycznie) .............................................................................. 350
10.5. Make Parallel (Umie rwnolegle) ...................................................................................... 351
10.6. Make Perpendicular (Umie prostopadle) ............................................................................ 352
10.7. Make Fixed (Utwrz utwierdzenie) ....................................................................................... 353
6 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych Spis treci

10.8. Make Offset (Utwrz odsunicie) .......................................................................................... 354


10.9 Show Related Face (Poka zalene cianki) .......................................................................... 355
11. Dimensions (Wymiary) ................................................................................................................. 357
11.1. Linear Dimension (Wymiar liniowy) .................................................................................... 357
11.2. Angular Dimension (Wymiar ktowy) ................................................................................. 359
11.3. Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) .......................................................................... 362
12. Shell .................................................................................................................................................. 364
12.1 Shell Body (Cienkocienno).................................................................................................. 364
12.2. Shell Face (Region cienkocienny) ........................................................................................ 365
12.3. Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu) ................................................................ 367
13. Group Face (Grupowanie cianek) ............................................................................................. 368
14. Edit Cross Section (Edytuj przekrj) ......................................................................................... 370
15. Optimalize ....................................................................................................................................... 373
15.1. Optimalize Face (Optymalizuj ciank) ................................................................................. 373
15.2. Replace Blend (Zastp zaokrglenie) .................................................................................... 375
16. History Mode / History-Free Mode ............................................................................................ 377
17. X-form ............................................................................................................................................. 379
18. I-form ............................................................................................................................................... 389
Skorowidz .............................................................................................................................................. 395

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 7

8 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych Wstp

NX
Projektowanie

tocznikw wielotaktowych

Wstp
Firma CAMdivision Sp. z o.o. ma zaszczyt przedstawi Pastwu pierwszy polskojzyczny podrcznik do wspomagania projektowania tocznikw wielotaktowych w rodowisku
NX Progressive Die Wizard.
NX PDW (Progressive Die Wizard) to kreator tocznikw wielotaktowych w NX. Maksymalizuje wydajno poprzez automatyzacj sprawdzonych w przemyle procesw. Poczynajc
od rozwinicia czci blaszanej, kreator prowadzi uytkownika krok po kroku przez wszystkie
etapy procesu tworzenia tocznika wielotaktowego, usprawniajc procesy oraz automatyzujc
zadania tworzenia narzdzi tncych i gncych na odpowiednich stacjach. W efekcie prowadzi to
do znaczcych oszczdnoci czasu opracowania narzdzia. Funkcje PDW uatwiajce tworzenia
pfabrykatw (kolejnych stadiw gicia czci), ich rozkadu na arkuszu blachy, definiowania
odpadw oraz ksztatw aurw wspomagaj projektowanie praktycznie kadego typu tocznika
wielotaktowego.
Czym jest NX
NX, (dawna nazwa Unigraphics) jest zintegrowanym rozwizaniem CAD/CAM/CAE do obsugi
projektowania produktw, analiz inynierskich i produkcji, ktre pomaga w szybszym i bardziej
efektywnym dostarczaniu lepszych produktw. NX oferuje najwaniejsze funkcje umoliwiajce
szybkie, efektywne i elastyczne opracowywanie produktw poprzez:
rozwizania do projektowania koncepcyjnego, modelowania 3D i dokumentacji,
symulacje w zakresie analizy struktury, ruchu, analizy termicznej, przepywu etc.,
rozwizania do obsugi produkcji w zakresie oprzyrzdowania, programowania obrabiarek CNC
i kontroli jakoci CMM.
Projektowanie tocznikw wielotaktowych (Progressive Die Design) jest procesem wysoce zoonym, ktry komplikuje si jeszcze bardziej, gdy dochodzi do wprowadzania zmian w projekcie.
NX jest jedynym w peni zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, ktry umoliwia firmom
przenoszenie danych od etapu wstpnej koncepcji, poprzez projektowanie i obliczenia, a do zagadnie zwizanych z wytwarzaniem i produkcj, ktre wspomagane s rozbudowan technologi
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 9

Wstp NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych

NX jako niedczna cz rozwizania PLM


projektowania oprzyrzdowania, form wtryskowych i elektrod, programowania 5-osiowej obrbki
wirnikw itp. W ostatnich latach NX zosta znacznie rozbudowany wanie w zakresie projektowania
tocznikw wielotaktowych
NX & Siemens (www.siemens-plm.pl)
Siemens PLM Software (producent NX) jest wiatowym dostawc oprogramowania do zarzdzania cyklem ycia produktw (PLM) i usug (rys. powyej). Rodzina rozwiza PLM firmy Siemens jest oparta o NX, Velocity Series (m.in. Solid Edge, CAM Express), TEAMCENTER oraz
TECNOMATIX.
Siemens PLM Software jest wacicielem kernela PARASOLID, na ktrym oparty jest NX
i Solid Edge. Kernel ten jest ponadto licencjonowany innym producentom oprogramowania i jest
zaimplementowany m.in.w IronCAD, MasterCAM, MicroStation, SolidWorks

Wybrani uytkownicy rozwiza Siemens PLM Software


10 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych Od Autora

Firma posiada ponad 71 tysicy klientw na caym wiecie, uywajcych cznie ponad 7 milionw
licencjonowanych stanowisk oprogramowania opartych na technologiach Siemens PLM.
CAMdivision Sp. z o.o. (www.camdivision.pl)
CAMdivision to firma posiadajca najwiksze dowiadczenie w Polsce we wdroeniach specjalistycznych moduw NX CAD/CAM, NX Mold Wizard (formy wtryskowe) & NX Progressive
Die Wizard (toczniki, wykrojniki), szkoleniach oraz konfiguracji postprocesorw.
Blog o NX (www.nxcad.pl)
Zachcamy wszystkich do korzystania z bazy wiedzy, ktra gromadzona jest na blogu dedykowanym NX. Znajd tam Pastwo wiele praktycznych porad technicznych i informacji dotyczcych
poszczeglnych zagadnie z dziedzin CAD/CAM/CAE.
NX wersje testowe
Bezpatne wersje testowe NX dla firm komercyjnych mona zamwi w dogodny sposb na stronie
http://www.camdivision.pl/nx-unigraphics-wersja-testowa.html
Zawarto pyty DVD:
Do ksiki zostaa doczona pyta, ktra zawiera nastpujce foldery:
PLIKI_PRT:
PDW zawiera katalogi opisane numerami rozdziaw Progressive Die Wizard, w ktrych
znajduj si foldery z przykadami w formacie prt. Spakowane programem WinRAR.
SYNCHRONOUS_MODELING zawiera katalogi opisane numerami rozdziaw
Synchronous Modeling, w ktrych znajduj si foldery z przykadami w formacie prt.
Spakowane programem WinRAR.
PLIKI_AVI:
PDW zawiera katalogi opisane numerami rozdziaw Progressive Die Wizard, w ktrych
znajduj si filmy wspomagajce wykonywanie wicze na podstawie zawartoci ksiki.
SYNCHRONOUS_MODELING zawiera katalogi opisane numerami rozdziaw
Synchronous Modeling, w ktrych znajduj si filmy wspomagajce wykonywanie
wicze na podstawie zawartoci ksiki.
DECODEC zawiera niezbdne sterowniki, ktre umoliwiaj odtworzenie filmw
zawartych w folderze PLIKI_AVI.
Dzikujemy Marcinowi Antosiewiczowi i Dariuszowi Jwiakowi za podzielenie si swoimi
dowiadczeniami z innymi uytkownikami NX oraz zaangaowanie w tworzenie podrcznika.
Wszelkie uwagi dotyczce podrcznika prosimy przesya na adres redakcja@camdivison.pl
yczmy przyjemnej pracy z podrcznikiem
Zesp CAMdivision Sp z o.o.

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 11

Wstp NX Projektowanie tocznikw wielotaktowych

Sowo od Autora
Serdecznie dzikuj za zainteresowanie niniejsz pozycj. Motywacj do napisania ksiki
bya ch przekazania wiedzy umoliwiajcej uytkownikowi polepszenie komfortu pracy.
Ponadto chciaem pokaza, e uywajc narzdzi we waciwy sposb, jestemy w stanie
lepiej konkurowa z inynierami z innych krajw i wspiera rodzimy przemys. Pamitajmy,
e nawet najlepsze narzdzie do wspomagania konstrukcji nie przyspieszy pracy, jeli bdzie
uywane niewaciwie.
Zawarte w ksice informacje maj stanowi kompendium wiedzy, zarwno dla uytkownikw, ktrym zaley na wykorzystaniu tylko podstawowych narzdzi, jak i bardziej wnikliwych, chccych pozna wszystkie dostpne moliwoci.
Ksiki nie naley traktowa jako pozycji opisujcej konstrukcj wykrojnikw. Jest to
pozycja przedstawiajca moliwoci systemu i wspomagajca prac konstruktorw. Pamitajmy, e nawet najlepsze narzdzie nie zastpi wiedzy, ktr konstruktorzy zdobywaj latami
wraz z iloci wykonanych konstrukcji i rozwizanych problemw.
Zachcam do zapoznania si z caym materiaem. Jestem przekonany, e ksika pozwoli
zrozumie funkcjonowanie programu i sprawi, e praca bdzie bardziej efektywna. Po poznaniu systemu konstruktor bdzie mg si skupi na wykonaniu narzdzi, a nie na zmaganiu
z obsug programu. ycz przyjemnej lektury i owocnej pracy.
Marcin Antosiewicz
Wrocaw, stycze 2014

Podzikowania
Chciabym zoy podzikowania osobom, ktre przyczyniy si do powstania ksiki:
Mojej onie za cierpliwo i zrozumienie podczas wieczorw spdzonych
na pisaniu ksiki.
Rodzicom za wychowanie i wsparcie.
Krzysztofowi Augustynowi za wsparcie i zmotywowanie do napisania ksiki.
Piotrowi Szymczakowi za korekty i cenne porady.
Maciejowi Stanisawskiemu za skad i opraw graficzn.
Wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do powstania ksiki.
Marcin Antosiewicz

12 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Progressive Die Design

NX Progressive Die Design


Projektowanie tocznikw wielotaktowych
(Progressive Die Design) jest procesem wysoce zoonym,
ktry komplikuje si jeszcze bardziej, gdy dochodzi
do wprowadzania zmian w projekcie
Dariusz Jwiak

NX jest w peni zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, ktry umoliwia firmom przenoszenie danych od etapu wstpnej koncepcji, poprzez projektowanie i obliczenia, a do zagadnie zwizanych z wytwarzaniem i produkcj, ktre wspomagane s rozbudowan technologi projektowania
oprzyrzdowania, form wtryskowych i elektrod, programowania 5-osiowej obrbki wirnikw itp.
W ostatnich latach NX zosta znacznie rozbudowany w zakresie projektowania tocznikw
wielotaktowych (Progressive Die Design).
Rozwijanie i rozformowanie
W przypadku wszystkich narzdzi moduu
Progressive Die Design punktem wyjciowym
s czci, ktre maj zosta wyprodukowane.
Zwykle s to skomplikowane czci o jednorodnej gruboci, z mnstwem zagi, wyci
i przetocze.
Progressive Die Design dziaa w procesie
odwrconym. Rozpoczyna od ksztatu kocowego czci, a nastpnie cofa si, rozwijajc go,
Polecenie Odwi jest uywane do rozwijania zagi
a do uzyskania paskiego ksztatu rozwinicia.
liniowych. Dla zawini NX dostarcza parametry
Siemens zintegrowa w programie zestaw
sterujce promieniem i obszarem gicia
sucych do tego celu narzdzi, uywanych
w procesie automatycznym, albo pozwalajcych uytkownikowi, w przypadku trudniejszych
komponentw, na manualne rozwinicie kadego skomplikowanego zagicia, lub uformowanego
ksztatu.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 13

NX Progressive Die Design NX Projektowanie tocznikw...

Czci o prostych zagiciach s najatwiejsze


do przeprowadzenia przez proces rozformowania,
gdy ich podstaw s zwykle linie proste a i same
w sobie nie stanowi geometrii skomplikowanej.
Dziki Synchronous Technology system moe
pracowa zarwno z natywnymi, jak i z zaimportowanymi danymi, szybko identyfikujc wszystkie zagicia wystpujce w czci.
Nastpnie uytkownik tworzy aur, deklarujc
wymiary tamy, okrelajc ilo stacji, oraz wstawiajc w okrelonym porzdku kolejne fazy gi,
wyci i tocze. Kade z nich jest powizane
z faz z poprzedniej stacji, wic wszelkie wproDla operacji wielofazowych mona zdefiniowa
wadzanie zmian i modyfikacji jest bardzo szybko
dokadne ksztaty porednie za pomoc
uwzgldniane.
zintegrowanych narzdzi CAE
Bardziej zoone czci wymagaj manualnej
interwencji, ale take i w tym przypadku do gry
wchodzi sia narzdzi NX do przeksztacania geometrii i symulacji procesu.
Podczas pracy nad rozwiniciem, lub nad kolejnymi fazami porednimi skomplikowanego,
toczonego ksztatu, uytkownik potrzebuje nie tylko moliwoci analizy uzyskanego ksztatu
(na podstawie ktrego powstaj narzdzia gnce i toczce), ale rwnie chce mie pewno,
e na blach nie bdzie wywierany nadmierny nacisk lub, co gorsza, nie dojdzie do jej zerwania.
System posiada specjalistyczne narzdzia wspomagajce analiz odksztacalnoci. Wykorzystuj one techniki oparte na metodzie elementw skoczonych do tworzenia dokadnych rozwini,
nadajcych si do dalszej produkcji.
System tworzy siatk elementw skoczonych na powierzchni rodkowej czci (chocia moe
by uyta rwnie powierzchnia zewntrzna lub wewntrzna). Jest ona nastpnie adaptowana do
powierzchni reprezentujcej idealny ksztat, na ktrym bdzie odwzorowana wytwarzana cz.
Siatka ta pozwala na wykorzystanie uzyskanego
ksztatu po odksztaceniach jako podstawy do
symulacji.
Nastpnie system przeprowadza kolejne symulacje, przechodzc pomidzy kolejnymi fazami
odksztacenia. Wszystkie wykonane analizy
mog by udokumentowane za pomoc raportw HTML, celem rejestracji zaoe i decyzji
dot. sposobu ksztatowania czci, by umieci je
w kontekcie caego projektu narzdzia.
W przypadku wielu czci, zastosowanie tylko
jednej techniki odksztacenia (gicia proste lub
formowanie ksztatowe) nie bdzie wystarczajce.
System pozwala wtedy uytkownikom na czenie
Operacje ksztatujce mog by poddane analizie, ktra
rnych technik. Moe to by przypadek, w ktdostarcza rwnie ksztat rozwinicia
rym detal wymaga wykonania jednej, skompilowanej operacji formujcej, oraz wykonania wielu prostych gi w pozostaej jego czci.
Gdy wszystkie fazy gi zostan okrelone, kolejny krok to przejcie do tworzenia auru, ktry
zobrazuje ksztaty gi i przetocze blachy, podczas jej przemieszczania si wewntrz tocznika.
14 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Progressive Die Design

Jest to atwe i wymaga niewielkiego wkadu


uytkownika, chyba e potrzebne jest wykorzystanie specjalnych cech, takich jak otwory
kalibrujce pooenie i prowadzenie blachy,
czy naddatki, lub podcicia technologiczne.
W obecnych czasach, charakteryzujcych
si silnymi naciskami ekonomicznymi, jedn
z najbardziej krytycznych cech jest zdolno do
maksymalizacji wykorzystania materiau (lub
inaczej mwic, do minimalizacji strat materiaowych). System NX moe wywietla biece
zuycie materiau, oznaczajc wykorzystane
obszary blachy odpowiednimi kolorami.
Pozwala to uytkownikowi modyfikowa
rne wymiary na aurze m. in. skok tocznika,
zmienia fazy odksztacenia gi i przetocze,
co pomaga maksymalizowa liczb uzyskanych
czci z jednego metra arkusza blachy, bez utraty jakoci lub technologicznoci wykonania.

Aur moe by zaprojektowany, a nastpnie poddany


symulacji celem walidacji

Projektowanie korpusu tocznika


Nastpny etap to stworzenie korpusu tocznika
(tzw. skrzynki). Tak jak w przypadku wikszoci
aplikacji wspomagajcych projektowanie form
lub tocznikw, NX Progressive Die Design
korzysta z narzdzi opartych na katalogach.
Pozwala to uytkownikom na bardzo szybkie
wskazanie standardowych zestaww komNX zawiera rozbudowan bibliotek korpusw
ponentw, pochodzcych od preferowanych
i komponentw, ktra moe by konfigurowana tak,
dostawcw. Dla tych, ktrzy chc samodzielnie
aby zawieraa czci firmowe standardowe
zdefiniowa narzdzie, dostpne s funkcje
modelowania systemu NX, jednak prawdopodobnie bardziej efektywne jest zaadaptowanie ju istniejcych modeli, przy zachowaniu wbudowanej w nie inteligencji.
Zestawy bibliotek zawieraj pen gam komponentw, cznie z odpowiednimi cechami montaowymi, takimi jak otwory i zaczepy. Zadaniem do wykonania jest stworzenie takich cech geometrycznych, ktre dokadnie uksztatuj cz, nad ktr pracujemy.
W tym miejscu wan kwesti jest, eby uytkownik pracowa z inteligentnym modelem. Chocia
dowiadczeni uytkownicy s w stanie dobrze przewidzie, gdzie mog wystpi kolizje pomidzy
komponentami, nie mog tego zrobi, dopki nie zostanie zdefiniowana geometria wszystkich
wkadek wycinajcych, zaginajcych i ksztatujcych, ktre dadz konkretne wyobraenie o tym,
w jaki sposb te elementy pracuj.
NX zawiera szablony operacji do tworzenia tego typu cech. Zawieraj one funkcje wyodrbniania
cian modelu, reprezentujcych powierzchnie wycinajce, lub ksztatujce, definiowania wycignitych cian i tworzenia trzonu stempla, wstawiania dodatkowych komponentw (takich jak
pyty krawdziowe, konierze itp.) oraz powizanych z nimi wyci, lub odcie gotowej wkadki.
Program dodaje nawet niewielki luz, aby zapewni moliwo wyjcia wkadek, gdy bdzie to
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 15

NX Progressive Die Design NX Projektowanie tocznikw...

konieczne; czy na pozr oddzielne wkadki w jedn pyt itp. Tam, gdzie to moliwe, program
pozwala na ponowne wykorzystanie tych samych elementw dla wielu operacji. Na przykad, jeli
wystpuj podobne otwory, lub inne cechy do wykonania, mog one by skopiowane i ponownie
uyte, tworzc powizanie z oryginalnymi danymi.
Bez wzgldu na to, czy rozpoczyna si od danych natywnych, czy od geometrii importowanej,
wszystko co si robi, jest asocjatywne. Znacznie atwiejsze staje si wwczas wprowadzanie zmian
i dostosowywanie projektu do wymaga klienta. A w kolejnych projektach wszelkie dane mog
zosta ponownie wykorzystane.
Wytwarzanie
Poniewa oprogramowanie oparte jest na platformie NX, wbudowane narzdzia s w stanie wykorzysta dodatkowe moliwoci dostpne w systemie. Doskonaym przykadem jest moliwo
symulacji ruchu caego tocznika.
Pomaga to w zapewnieniu, braku kolizji po
montau tocznika pomidzy jego czciami
skadowymi, oraz pracy narzdzia zgodnie
z zaoeniami. Oczywicie, gdy projekt jest ju
ukoczony i wszystkie szczegy s dopracowane, przychodzi pora na rozpoczcie przygotowa
do produkcji.
W pierwszym kroku bdzie to stworzenie
cieek do obrbki pyt tocznika, stempli
i wkadek. NX posiada rwnie pakiet CAM.
W wielu przypadkach do ich prawidowego
i wydajnego wytworzenia moe by wymagana
zoona obrbka 5-osiowa. Poza kwesti obrbki
warto rwnie zwrci uwag na narzdzia wspoAutomatyzacja projektu pomaga zdefiniowa elementy
magajce tworzenie dokumentacji tocznika nie
formujce o dowolnym ksztacie
tylko w kwestii wytwarzania, ale take w zakresie
montau, instalacji i obsugi.
Inteligencja i zmiany projektowe
Wszyscy jestemy przyzwyczajeni, e czci naszej pracy jest wprowadzanie zmian projektowych
to yciowy fakt i stanowi on, jak nic innego, znaczn cz codziennej pracy inyniera.
Jakkolwiek, gdy przychodzi do projektowania tocznikw wielotaktowych, zmiany projektowe
mog by koszmarem chyba e system zosta tak zaprojektowany, aby sprawnie sprosta tym
zadaniom. W przypadku NX funkcjonalnoci te s wbudowane i mog by wykorzystywane od
samego pocztku projektu, czyli zapytania ofertowego.
Wikszo typowych projektw tocznikw jest wyceniana na podstawie zgrubnej oceny zoonoci narzdzia, lecz w przypadku tych, ktrzy pracuj w acuchu dostaw, jest to zwykle wyrwnanie wzgldem marginesw okrelonych na podstawie jednostkowych cen poszczeglnych czci.
To moe przyprawi o prawdziwy bl gowy.
Jeli narzdzie zostanie wycenione zbyt nisko, na przykad w wyniku bdnego obliczenia liczby
stacji i szybkoci produkcji, wwczas jest szansa na to, e koszty jednostkowe bd rwnie nieprawidowe. Nawet w przypadku komponentw, ktre wygldaj na atwe do wytworzenia, kady
dowiadczony w tej brany potwierdzi, e proste bdy mog by najbardziej kosztowne a przy
dzisiejszych naciskach ekonomicznych mog one okaza si wrcz zbyt kosztowne.
16 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Progressive Die Design

Umoliwiajc uytkownikom prac z komponentem poczwszy od geometrii czci, poprzez


jej rozwinicie i uoenie na tamie w bardzo
krtkim czasie, a nastpnie jeszcze umieszczenie
jej w korpusie tocznika, system daje prawdziw
szans na oszacowanie procesu produkcji formy
i komponentw w tym samym przedziale czasu,
w ktrym wielu innych uytkownikw moe
dokona tylko rozwinicia.
Majc znacznie janiejsze pojecie o zoonoci zadania, mona wykorzysta te informacje
w procesie ofertowania, aby upewni si, e konkurencyjno firmy jest oparta na mierzalnych
faktach, a nie na zgadywaniu i przyblieniach.
Przykad projektowania tocznika wielotaktowego w NX
Przechodzc od etapu ofertowania, a do przygotowania produkcji, narzdzia NX pozwalaj na bardzo efektywne dostosowanie rozmieszczenia
elementw tocznika.
Poniewa wszystko jest powizane zarwno z oryginaln czci jak i z ukadem tamy, system
pozwala uytkownikom przemieszcza poszczeglne etapy oraz dostosowywa gicia i przetoczenia, nie tylko dla zapewnienia uzyskania wymaganego ksztatu, ale take dla jak najbardziej
wydajnego wykorzystania materiau, oraz zapewnienia, e tocznik bdzie poprawnie pracowa
przez wymagany okres czasu.
Podsumowanie
Projektowanie tocznikw wielotaktowych jest bardzo zoonym procesem, zarwno pod wzgldem
skomplikowania produktu (tocznika), jak i w kwestii wytwarzania jego komponentw.
W sytuacji, gdy naciski ekonomiczne s tak silne jak nigdy, absolutnie konieczne jest posiadanie
zdolnoci nie tylko do szybkiej wyceny, ale rwnie do szybkiego dostarczenia produktu kocowego.
Minimalizacja iloci materiau odpadowego oraz zdolno do szybkiego wprowadzania zmian
w projekcie tocznika s sprawami kluczowymi. Wana jest te wiadomo, e pracuje si nad
bardzo dochodowym projektem, ktry musi spenia wymagania klienta. Oczywicie, wszystko to
dotyczy rwnie tych, ktrzy pracuj nad projektami na potrzeby wasnej firmy.
NX Progressive Die Design jest rodowiskiem, ktre zawiera specjalistyczn wiedz i automatyzacj, wspierajc przemys, dla ktrego jest przeznaczone i dostarczajc mu bogaty zestaw narzdzi
umoliwiajcych pobranie geometrii czci, jej rozwinicie i uoenie na tamie, a nastpnie zaprojektowanie tocznika i jego wykonanie w moliwie krtkim czasie.
Dariusz Jwiak
CAMdivision Sp. z o.o.

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 17

NX Progressive Die Design NX Projektowanie tocznikw...

18 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Wprowadzenie

W czasach szybkiego rozwoju techniki niezbdne jest zwikszenie wydajnoci i jakoci tworzonych czci. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rozpoczo si tworzenie szeregu aplikacji
wspomagajcych prac. Tak aplikacj jest oprogramowanie NX (poprzednia nazwa Unigraphics).
Posiada szereg moduw przyspieszajcych konwencjonalne sposoby modelowania zarwno wyrobw jak i caych narzdzi. Takim moduem jest Progressive Die Wizard (PDW), ktry praktycznie
do zera eliminuje potrzeb tradycyjnego modelowania.
Progressive Die Wizard jest moduem w peni zautomatyzowanym. Suy do konstruowania
wykrojnikw wielotaktowych (rys. 1.1). Aplikacja jest przeznaczona zarwno dla czci wykonanych w NX, jak i zaimportowanych z innego rodowiska CAD. Umoliwia automatyczne roz-

Rys. 1.1 Podstawowe czci wchodzce w skad wykrojnika wielotaktowego.


CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 19

Rozdzia 1 Projektowanie tocznikw wielotaktowych

poznanie zagi liniowych i na ich podstawie wykonanie rozwini. Dodatkowo jest wyposaona
w narzdzie do wykonania rozwini nieliniowych. W trakcie tych analiz umoliwia okrelenie
miejsc o nadmiernych niepreniach, pocienieniach czy odksztaceniach sprystych. Dziki zastosowanym technikom prowadzi uytkownika krok po kroku przez cay cykl projektowy.
Charakterystyczny ukad ikon sprawia, e uytkownik (konstruktor) intuicyjnie wie, do jakiego etapu naley przej po skoczeniu danego cyklu projektowego. Bardzo rozbudowana baza
czci znormalizowanych uatwia ich wykorzystanie bez koniecznoci mudnego przeszukiwania
katalogw. Szereg rozwiza zastosowanych w bazie stanowi swoisty zbir wiedzy, jaki powinien
posiada konstruktor. Jest to szczeglnie wane dla modych konstruktorw, ktrzy nie posiadaj
jeszcze duego dowiadczenia w projektowaniu.
Niniejsza ksika zawiera szczegowe opisy polece oraz przykady do kadego z nich, pomagajce lepiej zrozumie zasad dziaania PDW. W ostatnim rozdziale zosta opisany projekt tworzenia
caego narzdzia. Przed przystpieniem do realizacji gwnego projektu naley wykona wszystkie
wiczenia znajdujce si pod opisem danego polecenia. Pomoe to lepiej zrozumie zasad dziaania
moduu i uatwi wykonanie kocowego projektu. W przypadku trudnoci zwizanych z wykonywaniem kolejnych wicze zawsze mamy do dyspozycji filmy instruktarzowe wspomagajce lepsze
zrozumienie opisanych przykadw.
Naley pamita, e przykady dobierane do wicze s znacznie uproszczone w celu szybkiego
ich wykonania i zrozumienia polecenia. Czytelnik ma za zadanie skupi si na samym poleceniu
i przykadach, a nie na nauce konstrukcji wykrojnika wielotaktowego. Cz wykonana w kocowym projekcie zostaa tak zaprojektowana, aby pokaza wikszo operacji, jakie wykonuje
konstruktor podczas tworzenia standardowego narzdzia.
Ksika zostaa wykonana na wersji oprogramowania NX 8.0.3.4 MP1. Jest przeznaczona dla
uytkownikw znajcych podstawy modelowania, rysunku paskiego i zoe. Przed przystpieniem do pracy z wykorzystaniem PDW, naley skonfigurowa NX, czyli wgra odpowiednie bazy
danych. S one dostpne po zalogowaniu si na stronie http://ftp.ugs.com/. cignity plik o nazwie
pdwnx8.0_data.zip naley rozpakow. Folder pdiewizard wklei do lokalizacji \Siemens\NX 8.0\
STAMPING_TOOLS i podmieni z istniejcym.
Dodatkowo, w przypadku niektrych systemw operacyjnych, zaleca si dopisanie zmiennej
rodowiskowej PDIEWIZARD_DIR=\Siemens\NX 8.0\STAMPING_TOOLS. cieki do folderu mog si rni w zalenoci od wersji NX i systemu operacyjnego. Do poprawnego dziaania
aplikacji PDW musi by zainstalowany Microsoft Excel.

20 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

12

Sheet Metal Tools

Ikona Sheet Metal Tools suy do wywoania dodatkowego paska, na ktrym znajduj si narzdzia
NX Sheet Metal (rys. 2.1) Umoliwiaj rozwinicie czci blaszanej i wykonanie dla niej zoenia z
etapami porednimi. Jako etapy porednie naley rozumie stacje, na ktrych s wykonywane kolejne zagicia, przetoczenia itd. Wymienione etapy nie stanowi cakowitego ukadu wystpujcego
na aurze, lecz s czci caego procesu nieuwzgldniajcego okrawania.
Ikon mona wybra z gwnego paska Progressive Die Wizard. PDW uruchamiany jest przez
wybr z menu Start All Aplications Progressive Die Wizard.

Rys. 2.1

Ikony od a do d (rys. 2.1) s dostpne po uruchomieniu moduu Geteway, Modeling, Sheet Metal
itd. Natomiast pozostae ikony s aktywowane wycznie przy uruchomionym module NX Sheet
Metal.

2.1. Direct Unfolding


Polecenie posiada szereg funkcji umoliwiajcych:
Automatyczne rozpoznawanie zagi liniowych wystpujcych na czci. Stosowane jest
w przypadku, gdy brya zostaa zamodelowana w innym rodowisku CAD lub bez uycia
narzdzi NX Sheet Metal.
Dzielenie zagi. Wykorzystywane w przypadku, gdy istnieje konieczno wykonania kilku
etapw gicia dla jednego promienia (umoliwia wykonanie zagicia wstpnego).
Okrelenie wspczynnika gicia K indywidualnego dla kadego zagicia.
Zdefiniowanie asocjatywnego (parametrycznego) zoenia czci, zawierajcego kolejne
etapy gicia, przetaczania itd.
Wybr przebiegu pracy, od gotowej czci do rozoonej blachy lub na odwrt.
Dodawanie i usuwanie kolejnych etapw porednich itd.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 21

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Polecenie znajduje si na pasku Sheet Metal Tools (rys. 2.1 a). Dodatkowo dostp do polecenia
mona uzyska przez wybranie z grnego menu przy wczonym module NX Sheet Metal: Insert
Convert Convert to Sheet Metal Tools Direct Unfolding.
Opis Okna Operacji
Grupa Type
W grupie znajduje si sze typw operacji wybieranych z rozwijalnej listy, ktre s powizane
midzy sob. Niektrych nie mona uy bez przeprowadzenia czynnoci zwizanych z rozpoznawaniem zagi i przekonwertowaniem modelu do rodowiska blach. Po wykonaniu tych czynnoci
system bdzie widzia model jakby by stworzony w rodowisku NX Sheet Metal, nawet gdy zosta
zaimportowany z innego rodowiska CAD.
Recognize Bends
Umoliwia rozpoznanie zagi liniowych i przypisanie wspczynnika gicia K indywidualnie dla kadego
promienia. Od wersji NX 8.5 typ nie wystpuje. Funkcje rozpoznawania zagi peni typ Convert

to Sheet Metal.
Convert to Sheet Metal
Daje moliwo wykonania konwersji do blach NX Sheet Metal. Konwertowanie mona wykona
wycznie po przeprowadzeniu rozpoznania zagi poleceniem Recognize Bengs. Od wersji NX 8.5 nie

wykonuje si rozpoznawania zagi.


Merge Bends
Pozwala na poczenie takich samych zagi. Typ wykorzystywany w przypadku, gdy cz zawiera
kilka zagi o takich samych parametrach, ktre na licie wywietlane s w osobnych pozycjach.
Po przeprowadzeniu poczenia na licie zagi, uwidoczni si jedno pole, po klikniciu ktrego
podwietl si wszystkie poczone promienie gicia.
Define Prebends
Umoliwia zdefiniowanie zagicia wstpnego dziki podzieleniu promienia gicia. Mona wykona
od 2 do 6 etapw gicia dla jednej cianki (promienia).

Create Intermediate Stages


Suy do automatycznego utworzenia zoenia zawierajcego etapy porednie, w ktrych bdzie wystpowa proces gicia, toczenia, wywijania itp. Od wersji NX 8.5 typ zosta wyodrebniony jako osobne

polecenie zlokalizowane na pasku Sheet Metal Tools.


Delete Bends
Suy do usuwania rozpoznanych zagi z listy w celu przeprowadzenia ponownego procesu rozpoznawania dla bryy.
Grupa Recognize Bends
Grupa dostpna, gdy Type zostanie ustawione na Recognize Bends (rys. 2.2).
Select Base Face
Narzdzie suy do zdefiniowania paskiej cianki bazowej, do ktrej bd rozwijane kolejne zagicia, w celu uzyskania paskiej bryy.
22 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Rys. 2.2

Grupa Bend List


Grupa pojawia si we wszystkich typach, za wyjtkiem Create Intermediate Stages. Zawiera pole,
w ktrym zostanie wywietlona lista rozpoznanych zagi (rys. 2.2 a).
Select Bend
Narzdzie suy do wybrania promienia gicia z listy zagi (rys. 2.2 a) lub bezporednio z okna
graficznego, klikajc na promie.
Podgrupa Define Neutral Factors
Pozwala na okrelenie materiau, wspczynnika K i dugoci rozwinicia. Mona wprowadza
dugo rozwinicia, co spowoduje, e wspczynnik K bdzie automatycznie wyznaczony. Takie
rozwizanie przydaje si, gdy dugo rozwinicia jest wyznaczana dowiadczalnie. W przypadku
wprowadzenia wspczynnika K, bdzie obliczana dugo rozwinicia.
Material
Umoliwia zdefiniowanie materiau z rozwijanej listy. Dodatkowo zawiera dwie ikony zlokalizowane po prawej stronie:
Load Material Database (rys. 2.2 b) pozwala na zaadowanie bazy materiaw, korzystajc
z arkusza kalkulacyjnego Excel. Po wybraniu ikony na ekranie pojawi si okno umoliwiajce
wprowadzenie dodatkowych materiaw lub zmodyfikowanie istniejcych.
Assign K Factor by Material (rys. 2.2 c) umoliwia przypisanie wspczynnika
dla wybranego materiau.
K Factor
Pozwala na zdefiniowanie wspczynnika gicia indywidualnie dla kadego zagicia. W celu przypisania wspczynnika, naley wybra z listy zagicie, nastpnie okreli K Factor i zatwierdzi
przez Apply.
Developed Length
Okrela dugo rozwinicia, ktra jest wyznaczana na podstawie wspczynnika K, promienia
gicia i kta zagicia.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 23

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Program przy obliczaniach korzysta z algorytmu:


Dugo rozwinicia = Promie zagicia + (Grubo czci* K)*Kt zagicia
UWAGA!
Przy definiowaniu materiau naley pamita, aby najpierw ustawi materia i klikn Assign K Factor
Material (rys. 2.2 c). Nastpnie, jeli istnieje konieczno zmiany wspczynnika K dla jednego lub
wicej zagi, naley wybra zagicie z listy, zmieni wspczynnik K i klikn Apply. Dugo rozwinicia
Developed Lenght zostanie automatycznie obliczona. Istnieje moliwo wpisania dugoci rozwinicia,
w przypadku, gdy jest ona wyznaczona np. dowiadczalnie. Wtedy wspczynnik zostanie obliczony.

Grupa Define Prebends


Grupa pojawia si, gdy Type jest ustawione na Define Prebends. Pozwala na podzielenie zagicia
na kilka czci (rys. 2.3), co umoliwi w nastpnym kroku wykonanie kilku etapw gicia dla danej
cianki.

Rys. 2.3.

Number of Bends
Definiuje liczb etapw gicia. Po zdefiniowaniu etapw na powierzchni promienia pojawi si
krawd podziau. Mona utworzy maksymalnie 6 czci.
Angle
Definiuje kt mierzony od krawdzi pocztkowej zagicia (krawd znajdujca si w bezporednim
kontakcie z pask ciank), do krawdzi, do ktrej bdzie wykonane rozwinicie. W zalenoci
od parametru Number of Bends, czyli iloci zagi, pojawiaj si dodatkowe pola Angle z dopisanymi indeksami od (1) do (6). Kady kolejny kt jest mierzony od poprzedzajcego przecicia
promienia.
Grupa Save Intermediate Stage
Grupa dostpna w przypadku Type ustawionego na Create Intermediate Stages. Okrela parametry
tworzonego zoenia z etapami porednimi.
Stage Sequence
Jest przeznaczone do wyboru strategii postpowania przy tworzonych stacjach porednich. Moliwy
jest wybr dwch drg tworzenia:
24 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision
CAMdivision
2013/2014
2013 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

From Part to Blank strategia tworzenia jest przeznaczona do wykonania zoenia, w ktrym
bd kolejno rozwijane zagicia, a do uzyskania paskiej blachy. Tworzone komponenty nosz
nazw Final z dodatkowym numerem porzdkowym.
From Blank to Part strategia tworzenia jest przeznaczona do wykonania zoenia, w ktrym
najpierw zostan rozwinite wszystkie zagicia, nastpnie, za pomoc operacji zaginania, zostan wykonane ponowne zagicia na odpowiednich stacjach. Tworzone komponenty s nazywane
Stage z dodatkowym numerem porzdkowym.
Number of Intermediate Stages
Okrela liczb stacji, na ktrych bd wykonywane operacje gicia, przetaczania itd.
Start Station
Definiuje numer stacji, od ktrej bd tworzone etapy porednie.
Pitch
Okrela przesunicie czci wzgldem siebie (skok auru). Domylnie warto skoku jest wyznaczana
na podstawie gabarytu czci (minimalna odlego midzy czciami).

Orientation of Pitch
Okrela kierunek tworzonych stacji. Dostpne s trzy kierunki: X, Y, Z.
Edit Intermediate Stage
Narzdzie pozwala na wybranie stacji do edycji.
Actions
Pozwala na dodanie lub usunicie stacji w dowolnym miejscu zoenia. W przypadku dodania stacji,
naley zaznaczy Insert After i wskaza cz poprzedzajc miejsce wstawienia. W przypadku
usuwania, naley zaznaczy Delete.
Grupa Settings
Zawiera dodatkowe narzdzia, pozwalajce na ustawienie sposobu nazewnictwa tworzonych komponentw.
Naming Rule of Intermediate Parts
Zawiera formu odpowiadajc za tworzenie nazw czci np.:
Final <number> <suffix>
Final przedrostek dodawany do kadej czci, mona wpisa dowolne sowo.
<numer> numer porzdkowy czci (z kad kolejn czci etapu poredniego automatycznie zmienia swoja warto o jeden w gr),
<suffix> przyrostek dodawany w przypadku powtarzania si nazw tworzonych czci. Zazwyczaj jest to kolejny numer porzdkowy.

UWAGA!
Nie naley zmienia pola <numer>, gdy program nie wygeneruje plikw zoenia ze wzgldu
na powtarzajce si nazwy tworzonych czci.

CAMdivision 2013/2014
2013 www.camdivision.pl
www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 25

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Rename Components
Umoliwia zmian nazw tworzonych komponentw indywidualnie dla kadej czci.
Po jej zaznaczeniu i klikniciu Apply zostanie uruchomione okno Part Name Management
(patrz dodatek A).
Przykad 1
Celem wiczenia jest wykonanie rozpoznania zagi liniowych i wygenerowanie zoenia.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools /p_1/zawias.prt. Na ekranie pojawi si brya, jak poniej
(rys. 2.4).

Rys. 2.4

1. Rozpoznanie zagi czci i konwersja do NX Sheet Metal.


1.1. Po uruchomieniu polecenia Direct Unfolding zmie grup Type na Recognise Bends i kliknij
LPM na ciank bazow, do ktrej bd rozwijane kolejne cianki (cianka koloru czerwonego rys. 2.5).

Od wersji NX 8.5 rozpoznawanie zagi naley pomin i od razu przej do Convert to Sheet
Metal, nastpnie kontynuowa procedur z pominiciem punktu 1.6.

Rys. 2.5

1.2. Nastpnie zatwierd operacj przez Apply.


1.3. Na licie w oknie operacji (Part Navigator) pojawi si rozpoznane zagicia.
1.4. W celu zmiany materiau rozwi list w polu Material i wybierz 45. Nastpie przypisz materia, wybierajc ikon Assign K Factor by Material (rys. 2.2 c).
1.5. Z listy zagi zaznacz ostatnie zagicie o wspczynniku K rwnym 0.44. W polu K Factor,
rozwijajc list, wybierz 0.42 i zatwierd przez Apply.
26 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

1.6. Po rozpoznaniu zagi naley wykona konwersj do NX Sheet Metal. W tym celu zmie
grup Type na Convert to Sheet Metal i kliknij Apply. W drzewie operacji (Part Navigator) pojawi si trzy nowe operacje. Po wykonaniu powyszych czynnoci program bdzie
widzia cz tak, jakby bya zamodelowana narzdziami do blach w NX.
2. czenie zagi za porednictwem Merge Bends.
2.1. W oknie dialogowym ustaw Type na Merge Bends i zaznacz dwa promienie (rys. 2.6).

Rys. 2.6

2.2. Po klikniciu Apply na licie zagi zmniejszy si liczba pozycji o jeden. Wskazane promienie zostay poczone w jedn operacj na licie.
3. Dzielenie zagi za porednictwem Define Prebends.
3.1. W oknie dialogowym ustaw Type na Define Prebends.
3.2. Zaznacz zagicie (rys. 2.7). Rozwi grup Define Prebends i wpisz parametry:
Number of Bends = 3
Angle(1) = 90
Angle(2) = 90

Rys. 2.7

3.3. Po klikniciu Apply promie zostanie podzielony na trzy segmenty widoczne na licie zagi
(rys. 2.8).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 27

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Rys. 2.8

4. Tworzenie etapw porednich za porednictwem Create Intermediate Stages.


4.1. Zmie Type na Create Intermediate Stages.
4.2. Nastpnie ustaw pozostae opcje jak niej i kliknij Apply:
Stage Sequence = From Blank to Part
Number of Intermediate Stages = 5
Start Station = 1
Pitch = 70
Orientation of Pitch = X
Edit Intermediate Stage = Insert After
4.3. Na ekranie pojawi si asocjatywne zoenie komponentw powizanych midzy sob
(rys. 2.9). Zmiana jednej z czci spowoduje uaktualnienie pozostaych znajdujcych si na
nastpnych stacjach.

Rys. 2.9

4.4. Zapisz i zamknij zoenie.

2.2. Bend Operation


Polecenie suy do rozwijania, zawijania, dzielenia i zmiany zagi. Operacje mona wykonywa na
modelu utworzonym w NX Sheet Metal lub na bryle, dla ktrej zostao przeprowadzone rozpoznanie
zagie i konwersja do blach (patrz punkt 2.1).

Polecenie mona wybra bezporednio z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Tools
Process Specific Progressive Die Wizard Sheet Metal Tools Bend Operation

Opis Okna Operacji


Grupa Type
W grupie znajduj si cztery typy umoliwiajce zmian zagi.
28 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Unbend
Umoliwia rozwijanie czci z blachy.
Rebend
Pozwala zagi wczeniej rozgite cianki poleceniem Unbend.
Prebend
Pozwala na podzielenie zagicia (promienia), co umoliwia wykonywanie gicia cianki w kilku
etapach. Polecenie definiowane jest analogicznie jak w przypadku polecenia Direct Unfolding
(patrz punkt 2.1). Podstawowa rnica midzy poleceniami jest taka, e w przypadku Direct
Unfolding dzielenie zagi odbywa si przed konwertowaniem do NX Sheet Metal, natomiast
w tym przypadku dzielenie przeprowadza si po konwersji na poszczeglnych stacjach.
Overbend
Pozwala na modyfikacj zagicia przez zmien kt lub promienia.

Grupa Inputs
Dostpna w kilku wersjach w zalenoci od wybranego Type.
Select Intermediate Stage
Narzdzie jest wykorzystywane tylko, gdy wystpuje wicej ni jeden etap poredni. W przypadku
jednej czci nie ma koniecznoci definiowania tego narzdzia. W celu okrelenia, na ktrej stacji
bdzie wykonywana operacja naley klikn LPM na bry w oknie graficznym lub na komponent
w drzewie zoenia Assembly Navigator.
Select Bend
Pozwala na zdefiniowanie jednego lub wicej zagi przez wskazanie promienia gicia klikajc
LPM.
Show Alternate Result
Opcja jest dostpna, gdy w grupie Type zostanie wybrany Unbend, Rebend lub Overbend.
Umoliwia pokazanie alternatywnego rozwizania rozginanej cianki (jeli takie istnieje).
Podgrupa Prebend Parameters
Podgrupa dostpna, gdy Type zostanie zmienione na Prebend. Pozwala na podzielenie zagicia. Szczegowy opis znajduje si w punkcie 2.1.
Podgrupa Overbend Parameters
Podgrupa dostpna w przypadku, gdy Type jest ustawione na Overbend.
Zawiera opcje suce do zdefiniowania zmiany zagicia. Dostpne s cztery opcje:
Resize Bend Radius zaznaczenie opcji spowoduje, e aktywna zostanie tylko opcja Target
Radius. Pozwala na zmian promienia gicia wpisujc docelowa warto.
Target Angle definiuje docelowy kt zagicia.
Keep Radius Fixed zaznaczenie opcji umoliwia utrzymywanie staego promienia gicia
w przypadku zmiany kta zagicia.
Target Radius definiuje docelowy promie gicia.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 29

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Przykad 2
Celem wiczenia jest wykonanie rozwinicia czci o zagiciach liniowych.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools /p_2/bend_operation_top.prt. Na ekranie pojawi si zoenie,
w ktrym kada z czci wyglda jak niej (rys. 2.10).

Rys. 2.10.

1. Uruchom polecenie Bend Operation i zmie Type na Unbend.


2. Zaznacz narzdzie Select Intermediate Stage i kliknij na komponent o nazwie Final.
3. Nastpnie przejd do narzdzia Select Bend i kliknij promie jak niej (rys. 2.11). Jeli zaznaczony jest podgld w grupie Preview, wtedy na bieco mona zobaczy, jak zostanie rozgity
element. W przypadku, gdy rozgicie zostanie inaczej zorientowane ni poniej, to zaznacz opcj
Show Alternate Result.

Rys. 2.11

UWAGA!
W procesie wyboru promienia naley pamita, e na efekt kocowy znaczcy wpyw ma miejsce kliknicia
na promieniu. Na poniszym rysunku s przedstawione dwa rozwizania w zalenoci od wskazanego
miejsca (kolor czerwony) (rys. 2.12).

4. Zatwierd operacj przez Apply.


5. Zmie Type na Prebend.
6. Wybierz narzdzie Select Intermediate Stage i kliknij na komponent Final-1.
7. Przejd na narzdzia Select Bend i wska promie jak niej (rys. 2.13).
8. W podgrupie Prebend Parameters ustaw:
Neutral Factor = 0.4
Number of Bends = 2
Angle = 45
30 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Rys. 2.12

Rys. 2.13

9. Zatwierd operacj przez Apply. Na ekranie pojawi si linia dzielca promie na dwie czci.
10. Zmie Type na Unbend i zaznacz jedn cze podzielonego promienia, tak aby uzyska efekt
jak niej (rys. 2.14).

Rys. 2.14

11. Zatwierd operacj klikajc Apply.


12. Operacje rozginania powtrz dla ostatniego etapu poredniego Final-2 tak, aby uzyska paski
model (rys. 2.15).

Rys. 2.15

13. Zapisz i zamknij plik.


CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 31

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Przykad 3
Celem wiczenia jest wykonanie zmiany zagicia.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_3/Overbend.prt. Na ekranie pojawi si model jak niej
(rys. 2.16).

Rys. 2.16

1. Uruchom polecenie Bend Operation i zmie Type na Overbend.


2. Wska promie jak na rysunku 2.17 i w narzdziu Overbend Parameters ustaw opcje:
Resize Bend Radius odznaczone
Target Angle = 40
Keep Radius Fixed zaznaczone
3. W przypadku zaznaczenia podgldu na ekranie, pojawi si rezultat jak niej (rys. 2.17). Jeli
wynik odbiega od przedstawianego niej, zaznacz opcj Show Alternate Result.

Rys. 2.17

4. Kliknij Apply, aby zatwierdzi operacj.


5. Zapisz i zamknij plik.
32 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Przykad 4
Celem wiczenia jest zagicie wczeniej rozwinitego modelu.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_4/rebend.prt. Na ekranie pojawi si model, jak niej
(rys 2.18).

Rys. 2.18

1. Uruchom polecenie Bend Operation i zmie Type na Rebend.


2. Wska kolejno ciany do zagicia (rys. 2.19).

Wskazwka
Zwracaj uwag na punkt, w ktrym klikasz na ciank. Staraj si wybra lico jak najbliej cianki bazowej,
czyli tej, do ktrej model zosta rozwinity (rys. 2.19).

3. Po wskazaniu wszystkich cianek kliknij OK.


4. Zapisz i zamknij plik.

Rys 2.19

2.3. Analyze Formability


Analiza rozwini nieliniowych jest przeznaczona do wykonania rozwinicia caej czci lub jej
kilku cianek. Podczas analizy program nakada siatk elementw skoczonych i na jej podstawie
oblicza odksztacenia, pocienienia, naprenia, sprynowanie materiau, profil przed zagiciem
itd. Dziki zastosowanym rozwizaniom moliwe jest precyzyjne ustawienie parametrw siatki,
sposobu oblicze, okrelenie warunkw brzegowych itp.
W rezultacie oblicze jest generowany profil rozoonej blachy w postaci krzywych typu splajn,
ktre bardzo szybko mona zmodyfikowa, wygadzajc zarys. Wszystkie obliczenia s zapisywane
w drzewie operacji, dziki czemu w kadym momencie mona powtrzy je ze zmodyfikowanymi
parametrami.
Polecenie mona uruchomi z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Analysis Analyze
Formability One Step
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 33

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Opis Okna Operacji


Grupa Type
Zawiera trzy typy rozwini nieliniowych.
Entire Unform
Suy do wykonania cakowitego rozwinicia wybranego obiektu. Pozwala na analiz modelu pod
ktem zmiany gruboci (rys. 2.20), naprenia itp.

Rys. 2.20

Intermediate Unform
Podany typ jest wykorzystywany do rozwinicia kilku cianek. Nie posiada moliwoci analizy.
Umoliwia wygenerowanie zarysu rozwinitej czci (rys. 2.21).

Rys. 2.21

Rys. 2.22
34 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Advanced Unform
Suy do zaawansowanego rozwinicia nieliniowego. Zawiera dodatkowe wizy i opcje umoliwiajce uwzgldnienie punktw sprynowania, listew dociskajcych blach i stworzenia obiektu typu
facet body, skorygowanego o wystpujce odksztacenie spryste (rys. 2.22).
Grupa Object Type
Okrela typ obiektu, ktry jest poddawany analizie. Dostpny jest obiekt typu Solid (brya) oraz
Face (cianka).
Grupa Unform Region
Select Faces
Narzdzie definiuje powierzchnie do rozformowania. Mona wybra dowoln liczb cianek.
Grupa Target Region
Select Faces
Narzdzie suy do wskazania cianki docelowej, do ktrej zostanie wykonane rozwinicie pozostaych powierzchni. W przypadku, gdy cianki docelowe i rozwijane nale do tej samej bryy program
automatycznie narzuca warunek brzegowy Curve to Curve.
Grupa Boundary Conditions
Dostp dla niektrych warunkw brzegowych w zalenoci od wybranego Type.
Constraint Type
Zawiera trzy rodzaje wizw, jakie mona nada rozformowywanym obiektom:
Curve to Curve definiuje krzyw z rozwijanego regionu. Dla Type ustawionego na Intermediate Unform definiowanie polega na wskazaniu krawdzi pomidzy ciank docelow, a
ciankami rozwijanymi. W przypadku Type ustawionego na Entire Unform naley wskaza
krzyw z rozwijanego regionu.
Point to Point definiuje warunki brzegowe w postaci punktu na powierzchni rozwijanego
regionu.
Curve along Curve definiuje krzyw na rozwinitym regionie powierzchni. Warunek brzegowy stosowany jest dla Type ustawionego na Entire Unform.
Podgrupa Constraint List
Select Curve from Unform Region / Select Point from Unform Region
Narzdzie definiuje krzyw z rozwijanego regionu.
Revers Direction
Pozwala na odwrcenie kierunku wektora na krzywej.
Add New Set
Suy do zatwierdzenia zdefiniowanego warunku brzegowego i przejcia do definiowania kolejnych
wizw.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 35

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

List
Zawiera list przypisanych wizw.
Podgrupa Springback Match Points
Podgrupa dostpna dla Type ustawionego na Advanced Unform. Umoliwia zdefiniowanie trzech
punktw sprynowania. Poniej przedstawiony jest model ze zdefiniowanymi punktami sprynowania odbierajcymi wszystkie stopnie swobody (rys. 2.23).

Rys. 2.23

1 Pierwszy punkt sprynowania blokuje przesunicie na kierunku osi X, Y, Z


2 Drugi punk sprynowania blokuje przesunicie na kierunkach osi X, Y
3 Trzeci punk sprynowania blokuje przesunicie na kierunku osi X
4 Krzywa warunku brzegowego.

Grupa Advanced Constraints


Grupa dostpna dla Type ustawionego na Advanced Unform.
Part Type
Pozwala na wybr dwch typw:
With Addendum definiuje dodatkowe wizy w postaci regionu wicego i listew dociskajcych blach podczas toczenia.
Without Addendum definiuje region wicy bez listew dociskajcych.
Podgrupa Blank Holder
Binder Region
Narzdzie suy do okrelenia regionu wicego w postaci cianek dociskanych przez listwy.
Force (kN)
Suy do okrelenia siy trzymajcej. Podczas toczenia elementw blaszanych sia trzymajca
pozwala na zapobieganie niepodanym zjawiskom typu zwijanie materiau, naciganie, odksztacanie, niejednorodne naprenia itp. Nisza sia jest stosowana dla grubych materiaw w celu
uatwienia pynicia, natomiast wysza dla cienkich blach.
36 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Equivalent Binder
Narzdzie dostpne dla Part Type ustawionego na Without Addendum. Pozwala na okrelenie
krzywych regionu uzupeniajcego.
Tension (kN/mm)
Parametr dostpny dla Part Type ustawionego na Without Addendum. Pozwala na okrelenie
wartoci naprenia dla zdefiniowanego regionu.
Force Strength
Parametr dostpny dla Part Type ustawionego na Without Addendum. Okrela warto siy przyoonej do regionu wicego.
Podgrupa Draw Beads
Podgrupa dostpna dla Part Type ustawionego na With Addendum.
Specify Draw Bead
Narzdzie umoliwia wskazanie krzywych definiujcych listwy dociskajce.
Tangential Tension (kN/mm)
Okrela warto naprenia zastosowanego w kierunku stycznym do listew dociskajcych.
Normal Tension (kN/mm)
Okrela warto naprenia zastosowanego w kierunku prostopadym do listew dociskajcych.
Force Strength
Umoliwia okrelenie intensywnoci dziaajcej siy przyoonej do listew dociskajcych.
List
Zawiera spis zdefiniowanych wizw.
Grupa Material
Local Material
Zawiera lokaln list materiaw.
NX Material Library
Zawiera list materiaw ze standardowej biblioteki NX.
Site MatML Library
Pozwala na okrelenie alternatywnej listy materiaw.
User Mat ML Library
Pozwala okreli materia zdefiniowany przez uytkownika.
Material List
Wywietla aktualnie wybran list materiaw.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 37

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Inspect Material (rys. 2.24 b)


Ikona zostaje aktywowana po wybraniu materiau z listy. Pozwala na przejcie do okna zmiany
parametrw materiau (rys. 2.24).

Rys. 2.24

Information (rys. 2.24 a)


Ikona zostaje aktywowana po wybraniu materiau z listy. Pozwala na wywietlenie informacji
o danym materiale.
Grupa Draw Direction
Grupa dostpna dla Type ustawionego na Entire Unform lub Advanced Unform.
Specify Vector
Pozwala na okrelenie wektora prostopadego do paskiej powierzchni rozwinicia.
Grupa Thickness
Surface Type
Umoliwia wybr trzech typw odsunicia powierzchni, (gdy obliczeniom jest poddawany obiekt
powierzchniowy) dla nadania gruboci:
Inner Surface rozwinicie regionu jest tworzone z odsuniciem w kierunku zewntrznym,
co powoduje, e rozwinity profil jest wikszy ni oryginalny. Wskazana powierzchnia do
analizy jest traktowana, jako powierzchnia wewntrzna.
Middle Surface rozwinicie regionu jest tworzone bez odsunicia na podstawie wskazanych
cianek. Wskazana powierzchnia do analizy jest traktowana, jako powierzchnia znajdujca si
po rodku miedzy pow. zewnetrzn a wewntrzn.
Outer Surface rozwinicie regionu jest tworzone z odsuniciem w kierunku wewntrznym,
co powoduje, e rozwinity profil jest mniejszy ni oryginalny. Wskazana powierzchnia do
analizy jest traktowana jak powierzchnia zewntrzna.
Infer Thickness
Opcja dostpna, gdy obiekt rozwijany jest bry. Pozwala na automatyczne okrelenie gruboci.
Thickness
Pozwala na manualne okrelenie gruboci materiau.
38 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Grupa Calculation
Infer Element Size
Zaznaczanie opcji spowoduje automatyczny dobr wielkoci elementw siatki.
Overall Element Size
Umoliwia rczne okrelenie rozmiaru elementw skoczonych. Jest aktywne, gdy opcja Infer
Element Size nie zostaa zaznaczona.
Mesh (rys. 2.25 a)
Generuje siatk elementw skoczonych na wybranym regionie.

Rys. 2.25

Mesh Quality Check (rys. 2.25 b)


Sprawdza jako siatki. W przypadku bdnej siatki wywietla informacje na temat parametrw,
jakie naley zmieni, aby poprawi jej jako.
Calculation (rys. 2.25 c)
Przeprowadza obliczenie na podstawie warunkw brzegowych, materiau, siatki elementw skoczonych. Generuje rozwinity profil czci.
Grupa Results Display
Zawiera szereg ikon umoliwiajcych wywietlenie dodatkowych informacji
o analizowanym obiekcie.

Rys. 2.26

Display Thickness (rys. 2.26 a)


Generuje wynik oblicze, wywietlajc zmian gruboci blachy.
Display Stress (rys. 2.26 b)
Generuje wynik oblicze, wywietlajc naprenia w elemencie blaszanym.
Display Strain (rys. 2.26 c)
Generuje wynik oblicze, wywietlajc odksztacenia w elemencie blaszanym.
Display Springback (rys. 2.26 d)
Generuje wynik oblicze, wywietlajc odksztacenia spryste w elemencie blaszanym.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 39

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Output Springback Facet Body (rys. 2.26 e)


Generuje obiekt typu facet body, uwzgldniajc odksztacenia spryste.
Display Flatten Shape (rys. 2.26 f)
Wywietla pask powierzchni powsta po rozwiniciu.
Create Profile (rys. 2.26 g)
Tworzy profil na paszczynie w postaci krzywych.
Report (rys. 2.26 h)
Generuje raport z oblicze w postaci HTML.
Show Model Boundary
Zaznaczenie opcji powoduje wywietlenie krawdzi na czci podczas wywietlania raportu.
Grupa Settings
Posiada dodatkowe ustawienia, pozwalajce na zmian parametrw materiau, solvera, siatki
i generowanego raportu.
Zakadka Material
Umoliwia okrelenie parametrw materiau, takich jak:
E (Elastic Modulus) modu sprystoci
Density gsto.
Poissons Ratio wspczynnik Poissona.
Yield Stress granica plastycznoci.
n (Hardenning Exponent) wspczynnik umocnienia.
Initial Strain naprenie wstpne.
K (Strength Coefficirnt) wspczynnik wytrzymaoci.
r0 (Anisotropy Coefficient) wspczynnik anizotropii.
r45 (Anisotropy Coefficient) wspczynnik anizotropii.
r90 (Anisotropy Coefficient) wspczynnik anizotropii.
Zakadka Mesh
Element Type
Okrela typ generowanego elementu siatki. Dostpne s dwa typy:
Triangle siatka jest generowana w postaci trjktw.
Quad4 siatka jest generowana w postaci czworoktw.
Split Quad
Opcja dostpna dla Element Type ustawiony na Quad4. Pozwala na wybranie metody podziau
elementw skoczonych.
Maximum Wrap / Maximum Jacobian
Opcje pozwalaj na okrelenie maksymalnego dozwolonego znieksztacenia i maksymalnej wartoci jakobianu.
40 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Mesh Size Variation(%)


Okrela procentow warto zmiany wielkoci siatki pomidzy najwikszymi i najmniejszymi
elementami.
Small Feature (% of Element Size)
Pozwala na okrelenie procentowego rozmiaru elementw skoczonych dla powierzchni o maych
cechach (np. mae zagicia, mae otwory, mae przetoczenia).
Zakadka Solver
Convergency Level
Okrela poziom zbienoci, wpywajcy na uzyskanie okrelonej dokadnoci oblicze.
Maximum Iteration Steps
Okrela maksymaln liczb krokw, jakie ma wykona solver podczas oblicze w celu uzyskania
okrelonej zbienoci.
Friction Coefficient
Okrela wspczynnik tarcia wystpujcy podczas procesu toczenia. Odpowiedni dobr wspczynnika pozwala na okrelenie naprenia i przewidzenie deformacji materiau, jakie mog
powsta podczas tocznia.
Save Analysis Results into Feature
Pozwala na zapisanie oblicze w drzewie operacji.
Join Output Curves
Umoliwia poczenie krzywych wyjciowych generowanego zarysu.
Calculate Springback
Umoliwia obliczenie odksztace sprystych dla utworzenia analizy.
Display Springback Mode
Zawiera dodatkowe opcje, umoliwiajce wywietlenie odksztace sprystych w rnych kierunkach:
Displacement wywietla wynik w postaci przemieszczenia w 3D.
Along X wywietla wynik w postaci przemieszczenia w kierunku X.
Along Y wywietla wynik w postaci przemieszczenia w kierunku Y.
Along Z wywietla wynik w postaci przemieszczenia w kierunku Z.
Zakadka Report
Pozwala wybra dane uwzgldnione w wygenerowanym raporcie:
Display Thickness wywietla zmian gruboci.
Display Stress wywietla naprenia.
Display Strain wywietla odksztacenia.
Display Springback wywietla odksztacenia spryste.
Display Flatten Shape wywietla powierzchni po rozwiniciu.
Allow View Change umoliwia zmian pozycji analizowanej bryy indywidualnie dla kadej
analizy przy generowanym raporcie.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 41

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Przykad 5
Celem wiczenia jest wykonanie rozwinicia caej czci, analiza wynikw i utworzenie paskiej bryy na podstawie wygenerowanego profilu.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_5/entire_unform.prt. Na ekranie pojawi si brya jak niej
(rys. 2.27).

Rys. 2.27

1. Z grnego menu wybierz: AnalysisAnalyze Formability One step.


2. Ustaw Type na Entire Unform, nastpnie Object Type na Solid.
3. W grupie Unform Region wska bry do analizy, klikajc na wczytany model.
4. Przejd do grupy Draw Direction i okrel kierunek toczenia jak niej (rys. 2.28).

Rys. 2.28

5. W grupie Calculation zaznacz Infer Element Size w celu automatycznego przypisania wielkoci
elementu siatki i kliknij ikon Mesh (rys. 2.25 a).
6. Po wygenerowaniu siatki elementw skoczonych, kliknij ikon Calculation (rys. 2.25 c).
42 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

7. Nastpnie z grupy Results Display kliknij ikon Display Thickness (rys. 2.26 a). Na ekranie
pojawi si wynik analizy, z ktrej mona odczyta zmian gruboci (rys. 2.29).

Rys. 2.29

8. Kliknij OK, aby zatwierdzi operacj i zapisa profil czci przed rozwiniciem.
9. Z grnego menu wybierz InsertDesign FeatureExtrude i na podstawie wygenerowanego
profilu utwrz rozwinit cz o gruboci 2 mm.
10. Zapisz i zamknij plik.

Przykad 6
Celem wiczenia jest wykonanie rozwinicia caej czci, korzystajc z zaawansowanych opcji
definiowania listew dociskajcych blach, oraz wpywu zmiany docisku na grubo przetoczenia.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_5/advanced_unform. Na ekranie pojawi si brya jak niej
(rys. 2.30).

Rys. 2.30

UWAGA!
W poprzednim przykadzie (przykad 5) mona byo zauway, e przy wyborze bryy do analizy program
do dugo analizuje cz. Gdy mamy doczynienia ze skomplikowanymi bryami zaleca si wyodrbnienie
powierzchni do analizy i na jej podstawie wygenerowanie profilu.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 43

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

1. Z grnego menu wybierz InsertAssociative CopyExtract Body. Zaznacz opcje i cianki,


jak niej (rys. 2.31). Kliknij OK.

Rys. 2.31

2. Usu otwr z powierzchni poleceniem Insert Trim Delete Edge, zaznaczajc


krawdzie otworu.
3. Z grnego menu wybierz: Analysis Analyze Formability One step.
4. Ustaw Type na Advanced Unform, nastpnie Object Type na Face i wska wygenerowan
powierzchni.
5. Przejd do grupy Advanced Constraints i zmie Part Type na With Addendum.
6. Jako Binder Region wska grn ciank (rys. 2.32), pamitajc, aby w filtrze zaznaczy Single
Face.

Rys. 2.32

7. Przejd do narzdzia Specify Draw Bead i wska jedn z linii, nastpnie kliknij Add New Set.
8. Operacj powtrz dla nastpnej krzywej, tak aby na licie pojawiy si dwa wizy o nazwie
Drawbead 1 i Drawbead 2.
9. Przejd do grupy Draw Direction i zdefiniuj kierunek toczenia prostopady do cianki, na ktrej
le krzywe.
44 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

10. W grupie Thickness zmie Surface Type na Outer Surface i okrel grubo detalu w polu
Thickness na 2 mm.
11. Kliknij ikon Mesh w grupie Calculation (rys. 2.25 a), a nastpnie ikon Calculation
(rys. 2.25 c).
12. W grupie Results Display wywietl analiz gruboci, klikajc pierwsz ikon.
13. W grupie Advanced Constraints zmie Force na 600 kN. Ponownie na siatk, klikajc
ikon Mesh i przeprowad obliczania klikajc Calculation. Po wywietleniu analizy mona
zauway, e zwikszajc si docisku, wpywamy na grubo przetoczenia (rys. 2.33 a).
Po zmianie parametru blacha w najcieszych miejscach zyskaa na gruboci o 0.12mm
(rys. 2.33 b).

14. Zapisz i zamknij plik.

Rys. 2.33

2.4. Feature Recognition


Polecenie suy do automatycznego utworzenia bryy na podstawie nieparametrycznego modelu,
korzystajac z narzdzi NX Sheet Metal. Polecenie nie jest rozwijane od wersji NX 4.0. Zaleca si
stosowa polecenia Direct Unfolding zamiast Feature Recognition.

2.5. Convert to Sheet Metal


Polecenie umoliwia przekonwertowanie dowolnej bryy do rodowiska NX Sheet Metal. Oprcz
konwertowania, jak w poleceniu Direct Unform, pozwala modyfikowa naroa w przypadku bry
cienkociennych. Umoliwia automatyczne wstawienie zaokrgle (rys. 2.34).

Rys. 2.34
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 45

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Polecenie mona uruchomi z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Insert Convert
Convert to Sheet Metal. Polecenie jest aktywne przy wczonym module NX Sheet Metal.

Opis Okna Operacji


Grupa Base Face
Select Face
Narzdzie suy do wskazania paskiej cianki, jako bazy, do ktrej bd tworzone promienie na
zagiciach.
Grupa Edge Rip
Select Edge
Umoliwia wskazanie krawdzi, w ktrych ma zosta stworzone przecicie (opcja wykorzystywana dla bry cienkociennych). Definiowane tego narzdzia nie jest konieczne do przeprowadzania
konwersji.
Select Section
Umoliwia zdefiniowanie miejsca na ciance, w ktrym ma by wykonane dodatkowe przecicie.
Definiowanie przecicia mona wykona przez utworzenie szkicu (rys. 2.35 a) lub wskazanie istniejcej krzywej (rys. 2.35 b).

Rys. 2.35

Grupa Bend Relief


Shape
Umoliwia wybr typu podcicia, w przypadku gdy np. cianka bazowa jest szersza od pozostaych
cianek.
Depth/Width
Opcje dostpne, gdy Shape zostanie ustawione na Square lub Round. Pozwala to na zdefiniowanie
gbokoci i szerokoci podcicia.
Grupa Settings
Maintain Zero Bend Radius
Zaznaczenie twej opcji spowoduje zastosowanie minimalnego promienia gicia.
Grupa Preview
Umoliwia podgld przed zatwierdzeniem operacji, klikajc Show Result.
46 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Przykad 7
Celem wiczenia jest wykonanie konwersji obiektu cienkociennego w celu utworzenia elementu blaszanego.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_7/convert_to_sheet_metal.prt i uruchom aplikacj PDW
oraz NX Sheet Metal. Na ekranie pojawi si cz jak niej (rys. 2.36).

Rys. 2.36

1. Na pasku PDW kliknij ikon Convert to Sheet Metal (rys 2.1 e).
2. Wska doln ciank bryy (rys. 2.37 a).

Rys. 2.37

3. Przejd na narzdzie Select Edge i kliknij dwie krawdzie zewntrzne prostopade do cianki
bazowej (rys. 2.37 b, c).
4. Kliknij ikon Curve (rys. 2.35 b) i wska krzyw szkicu (rys. 2.37 d).
5. Pozostae wartoci pozostaw bez zmian i zatwierd polecenie. Poniej efekt przeprowadzonych
czynnoci (rys. 2.38).

Rys. 2.38
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 47

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

UWAGA!
Warto wygenerowanych promieni mona zmieni korzystajc z ustawie globalnych (przy wczonym
module Sheet Metal): Preferences NX Sheet Metal.

6. Zapisz i zamknij plik.

2.6. NX Unbend
Polecenie NX Unbend jest rozszerzonym narzdziem w porwnaniu do Unbend, wystpujcym
w poleceniu Bend Operation (rys. 2.1 b). Mona zauway, e rozwinicie zagicia, wykonane
poleceniem Bend Operation, powoduje utworzenie takiej samej operacji w drzewie, jak NX
Unbend. Szczeglnie jest to widoczne podczas edycji operacji rozwinicia.
Polecenie mona uruchomi z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Insert Form
Unbend. Polecenie jest aktywne przy wczonym module NX Sheet Metal.
Opis Okna Operacji
Grupa Stationary Face or Edge
Select Face or Edge
Umoliwia zdefiniowanie paskiej cianki bazowej lub krawdzi na niej lecej.
Grupa Bend
Select Bend
Definiuje promie gicia, ktry ma zosta rozwinity.
Grupa Additional Curves or Points
Select Curve or Point
Definiuje dodatkowe punkty lub krzywe, ktre bd rozwijane razem z zagiciem.
Grupa Settings
Hide Orginal Curve
Umoliwia ukrycie wskazanych krzywych do rozwinicia, po zatwierdzeniu operacji.
Przykad 8
Celem wiczenia jest wykonanie rozwinicia blachy cznie z krzywymi lecymi na zagitej
ciance.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_8/nx_unbend.prt i uruchom aplikacj PDW oraz NX Sheet
Metal.
1. Uruchom polecenie NX Unbend na pasku NX Sheet Metal Tools.
2. W grupie Stationaty Face or Edge wska krawd a (rys. 2.39).
48 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Rys. 2.39

3. Przejd do narzdzia Select Bend i wska walcow ciank (rys. 2.39 b)


4. W narzdziu Select Curve or Point zdefiniuj krzyw zrzutowan na ciank walcow
(rys. 2.39 c) i zatwierd polecenie. Na ekranie pojawi si rozwinicie, jak niej (rys. 2.40).

Rys. 2.40

5. Zapisz i zamknij plik.

2.7. NX Rebend
Polecenie NX Rebend dziaa analogicznie, jak w poleceniu Bend Operation (patrz punkt 2.2).
Polecenie mona uruchomi z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Insert Form
Rebend. Jest aktywne przy wczonym module NX Sheet Metal.

2.8. Resize Bend Angle


Polecenie Resize Bend Angle dziaa analogicznie, jak w poleceniu Bend Operation (patrz punkt
2.2). Polecenie mona uruchomi z paska Sheet Metal Tools lub z grnego menu: Insert Resize
Resize Bend Angle. Polecenie jest aktywne przy wczonym module NX Sheet Metal.

2.9. MetaForm
Polecenie umoliwia wykonanie rozwinicia nieliniowych zagi wykonanych na modelu metod
mapowania poszczeglnych krawdzi lub cianek (rys. 2.41). Polecenie znajduje si na pasku Sheet
Metal Tools (rys. 2.1 i).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 49

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Rys. 2.41

Opis Okna Operacji


Grupa Start Region
Select Face
Narzdzie suy do wskazania cianek lub powierzchni do rozformowania (rozwinicia).
Grupa End Region
Select Face
Narzdzie umoliwia zdefiniowanie cianki docelowej, do ktrych bdzie rozwijana cz. Rozwijane cianki zostan odwzorowane na wskazanej powierzchni.
Transform Geometry
Select Object
Pozwala na okrelenie cianek lub krawdzi, ktre maj by rozwinite.
Layer
Pozwala na zdefiniowanie warstwy, na ktr zostan przeniesione operacje, a w konsekwencji
utworzone powierzchnie lub krzywe zostan umieszczone na wskazanej warstwie.
Boundary Conditions
Constraint Type
Pozwala okreli sposb dopasowana siatki do regionu docelowego (warunki brzegowe). W celu
przeprowadzenia analizy niezbdne jest zdefiniowanie przynajmniej jednego warunku brzegowego. Dostpne s cztery typy wizw:
Point-to-Point definiuje punkt na rozwijanym regionie i punkt na docelowym regionie
powierzchni. Jeli punkt zostanie zdefiniowany tylko na pocztkowym regionie powierzchni,
to w tym miejscu zostanie naoone utwierdzenie.
Point-along-Curve definiuje punkt na rozwijanym regionie i krzyw, na ktr bdzie on
zrzutowany.
Curve-to-Curve definiuje krzyw na rozwijanym regionie powierzchni i krzyw na docelowym regionie. W przypadku zdefiniowania tylko krzywej na rozwijanym regionie, zostanie
nadany warunek brzegowy typu utwierdzenie na caej jej dugoci.
50 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Curve-along-Curve definiuje dwie krzywe wice na rozwijanym i docelowym regionie.


W tym przypadku odbywa si rzutowanie jednej krzywej na drug.
Select Start Region Point
Narzdzie dostpne dla Constraint Type ustawionego na Point-to-Point lub Point-Along-Curve.
Okrela punkt na regionie do rozwinicia.
Select End Region Point
Narzdzie dostpne dla Constraint Type ustawionego na Point-to-Point. Okrela kocowy punkt
na regionie docelowym.
Select Start Region Curve
Narzdzie dostpne dla Constraint Type ustawionego na Curve-to-Curve lub Curve-along-Curve.
Okrela krzyw lec na regionie do rozwinicia.
Select End Region Curve
Narzdzie dostpne dla Constraint Type ustawionego na Point-to-Point lub Point-along-Curve.
Okrela krzyw lec na regionie rozwijanym.
Constraint Name
Pozwala na okrelenie nazwy warunku brzegowego.
Add Boundary Condition
Suy do dodania zdefiniowanego warunku brzegowego.
Grupa Thickness
Infer Thickness
Umoliwia automatyczne okrelenie gruboci, gdy wskazywane s cianki bryy.
Thickness
Pozwala na rczne okrelenie gruboci rozwijanej czci.
Grupa Settings
Podgrupa Material Properties
Okrela wasnoci materiau.
Yield Stress
Okrela granic plastycznoci materiau. Jest wyraany w jednostkach psi (angielskie) lub KPa
(metryczne).
Elastic Modulus
Okrela Modu Younga dla danego materiau.
Tangent Modulus
Parametr ten okrela liniow zaleno midzy napreniem i napiciem. Wyraany jest w jednostkach psi (angielskie) lub KPa (metryczne).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 51

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

r-Value
Parametr okrela, czy mamy do czynienia z materiaem jednorodnym, czy nie. W przypadku, gdy
parametr przyjmuje warto 1, to mamy materia jednorodny. Natomiast, im warto maleje, tym
materia jest bardziej zrnicowany i posiada wiksze rnice gstoci.
Poissons Ratio
Okrela parametr zwany wspczynnikiem Poissona.
Neutral Factor
Wspczynnik naturalny materiau, na podstawie ktrego wyznaczana jest dugo rozwinicia.
Podgrupa Remove Holes
Remove Holes
Zaznaczajc opcj nie bd brane pod uwag otwory w powierzchni podczas nakadania siatki
(zostan pominite).
Minimum Moduls
Okrela minimaln warto moduu, ktry jest uywany do definiowania elementw siatki w miejscu
zalepiania otworw lub wyci. W wikszoci przypadkw nie ma znaczenia wpisana warto.
Podgrupa Tolerances
Chordal
Okrela tolerancj dopasowania generowanego profilu na podstawie siatki. W przypadku duych
elementw siatki parametr ma znaczcy wpyw na ksztat generowanych krzywych.
Angular
Parametr okrela tolerancj ktow.
Linear
Parametr okrela wielko nakadanej siatki do mapowania.
Przykad 9
Celem wiczenia jest wykonanie rozwinicia blachy metod mapowania.
Otwrz plik /2_Sheet Metal Tools/p_9/ washer.prt i uruchom aplikacj PDW oraz NX Sheet
Metal.
1. Uruchom polecenie MetaForm z paska NX Sheet Metal Tools.
2. Zresetuj okno, aby przywrci domylne ustawienia polecenia.
3. Zdefiniuj Start Region, zaznaczajc wszystkie cianki zewntrzne bryy (rys. 2.42a).
4. Przejd na narzdzie Select Face zlokalizowane w grupie End Region i wska ciank, do ktrej
bdzie wykonywane rozwinicie (rys. 2.43 b).

Wskazwka!
W celu zaznaczenia jednej cianki pamitaj o zmianie filtru na Single Face.
52 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Sheet Metal Tools Rozdzia 2

Rys. 2.42

Rys. 2.43

5. Kliknij narzdzie Select Object i wska krawdzie zaznaczone na poniszym rysunku


(rys. 2.44). W celu szybszego wskazywania krawdzi ustaw filtr na Edge.

Rys. 2.44

6. Nastpnie zmie Constraint Type na Curve-to-Curve i kliknij na narzdzie


Select Start Region Curve.
7. Wska krzyw jak na poniszym rysunku (rys. 2.45 a) i kliknij Add Boundary Condition.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 53

Rozdzia 2 Sheet Metal Tools

Rys. 2.45

8. Operacj powtrz, analogicznie wskazujc kolejne krawdzie a-f (rys. 2.43). Pamitaj,
e za kadym razem musisz ustawi warunek Constraint Type jak wyej.
9. Kliknij OK. Zauwa, e wygenerowana krzywa ma nieregularny ksztat. Zwizane jest to
z bardzo duymi elementami siatki.
10. Przeedytuj operacj i zmie tolerancj liniow w grupie Settings z 25 na 10. Zatwierd zmian przez OK. Program wykona ponowne obliczania i mapowanie.
11. Korzystajc z polece modelowania, zmodyfikuj tak bry (rys. 2.46 a), aby miaa ksztat
przed zagiciem (rys. 2.46 b).

Rys. 2.46

Wskazwka!
Pamitaj, e wygenerowane krzywe nie s zbyt dobrej, jakoci. Powinno si zoptymalizowa ich przebieg.
Najprostszym sposobem wykorzystania istniejcych krzywych do wykonania geometrii jest przejcie
do szkicownika i zrzutowanie ich poleceniem Project Curve. Nastpnie za pomoc polecenia Extrude
wycignicie bryy.

12. Zapisz i zamknij plik.

54 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX
Synchronous
Technology

e-Book

e-Book

Marcin Antosiewicz
Dariusz Jwiak

302 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Wprowadzenie
do Synchronous Technology

Od Direct Modeling do Synchronous Technology


SIEMENS po przejciu UGS (w maju 2007 roku) zacz mocno rozwija technik edycji i budowy
modeli na bazie istniejcej ju we wczeniejszych wersjach NX operacji Direct Modeling. Tak wanie powstaa cakowicie nowatorska w systemach wyszego rzdu Synchronous Technology.

1.1. Moliwoci solwera synchronicznego

Synchronous Technology
Sowo Synchronous nie odnosi si do procesu modelowania, ale raczej do synchronicznego
solwera. Solwer jest algorytmem komputerowym, ktry rozwizuje grup rwna matematycznych. Kady program CAD, ktry obsuguje tworzenie i edycj operacji (feature), ma ukryty swj
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 303

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

solwer bardzo gboko w kodzie. Sekwencyjne solwery s najstarszymi, sprawdzonymi i zarazem


najczciej spotykanymi, posiadaj jednak narzucone zalenoci dotyczce kolejnoci wykonywania dziaa. Zmiana pierwszej operacji pociga za sob przeliczanie wszystkich po kolei a do
ostatniej operacji, co czsto jest dugotrwaym procesem i nie zawsze koczy si powodzeniem.

1.2. Pasek narzdzi Synchronous Modeling i okno Nawigatora czci. Widoczna historia operacji
wykorzystanych przy budowie modelu...

Symultaniczne solwery wprowadzaj moliwo rwnoczesnego rozwizywania rwna, co umoliwia dodatkowo analiz relacji z innymi elementami w ramach jednej operacji.
Synchroniczny solwer przy dokonywaniu zmian ksztatu czci analizuje, wychwytuje i zachowuje
relacje/powizania (istniejce lub narzucone), jakie wystpuj midzy elementami lub poszczeglnymi powierzchniami w caym modelu czci. Umoliwia to szybk edycj ksztatu w czasie rzeczywistym bez dugotrwaych oblicze.
Synchronous Technology to przeomowa, niezwyka technika modelowania, ktra obejmuje take
moliwo edycji nieparametrycznych plikw pochodzcych z innych systemw CAD (multi-CAD)
wczytanych przez formaty porednie np. IGES, PARASOLID, STEP lub bezporednie np.
CATIA V4 (*.exp, *.model), CATIA V5 (*.CATpart, *.CATproduct), SolidWorks (*.sldprt,
*.sldasm), Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)...
304 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Move Face (Przesu ciank)

Polecenie Move Face (ang. Przesu ciank) suy do zmiany pooenia cianek. Umoliwia szybk
edycj modelu, bez koniecznoci ingerowania we wczeniejsze etapy modelowania. Zapobiega to
dugiemu przeliczaniu operacji w skomplikowanych modelach. Polecenie umoliwia take zmian
nieparametrycznych czci zaimportowanych z innego rodowiska CAD.

Do najwaniejszych zalet polecenia naley:


Asocjatywna zmiana jednej cianki lub caego zespou cianek (operacja jest zapisywana w drzewie operacji).
Zachowanie relacji wystpujcych z ssiednimi ciankami (np. styczno do promieni).
Przesuwanie caych bry w celu zmiany ich pooenia, bez koniecznoci edytowania poprzednich
operacji.
Moliwo edytowania cianek w poszczeglnych czciach (w kontekcie zoenia), bez
koniecznoci aktywowania czci, na ktrej jest ona wprowadzana (opcja dostpna dla bry
bdcych w trybie modelowania bez historii).
Automatyczne wyszukiwanie cianek o takich samych wasnociach (np. zaznaczajc ciank
walcow do przesunicia, zostan wykryte wszystkie cianki o tej samej rednicy, jeli takie
istniej, lub cianki wsposiowe, symetryczne itd.).
Polecenie Move Face (Przesu ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Move Face (Przesu ciank).

Opis Okna Operacji


Grupa Face (Grupa cianka)
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) suce do wskazania cianek, ktre bd przesuwane.
Dodatkowo posiada trzy zakadki:
Results (Wyniki) Wywietla cechy wsplne, jakie zostay odnalezione na wskazanej bryle.
Naley pamita, e program wyszuka cianki tylko wtedy, gdy w zakadce Settings (Ustawienia)
zosta zaznaczony filtr Use Face Finder (Wyszukaj relacje). Na poniszym rysunku znajduj si
przykadowe wyszukania podobnych cianek (rys. 2.1).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 305

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 2.1

Settings (Ustawienia) umoliwia dokadnie sprecyzowanie wasnoci, po ktrych program


bdzie wyszukiwa cianki podczas zaznaczania. W przypadku zaznaczenia np. opcji Select
Coaxial (Wybierz wsposiowe) wskazujc jedn ciank zostan zaznaczone wszystkie
wsposiowe cianki do wskazanej.
Reference (Odniesienie) Pozwala na wybranie ukadu wsprzdnych, wzgldem ktrego
bdzie wykonywany ruch.
Grupa Transform (Grupa Przekszta)
Grupa umoliwia zdefiniowanie wartoci i parametrw ruchu.
Motion (Ruch)
Posiada szereg strategii przeliczania wartoci przesuwanych cianek. Kad strategi mona wybra
z rozwijalnej listy. Dostpne s nastpujce typy przesuni:
Distance - Angle (Odlego-kt) Przesuwa i umoliwia dokonanie obrotu modyfikowanej
cianki (rys. 2.2).

Rys. 2.2
306 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Distance (Odlego) Przesuwa cianki wzgldem wskazanego wektora (rys. 2.3).

Rys. 2.3

Angle (Kt) Obraca cianki dookoa wskazanej osi obrotu (rys. 2.4).

Rys. 2.4

Distance between Points (Odlego midzy punktami) Oblicza odlego midzy dwoma punktami. Nastpnie od otrzymanej wartoci wykonuje przesunicie. Definiowanie odbywa si przez
wskazanie punktu bazowego (rys. 2.5 a), nastpnie punktu, do ktrego bdzie wykonany pomiar
(tys. 2.5 b). W ostatnim kroku naley wskaza wektor pomiaru (rys. 2.5 c).

Rys. 2.5
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 307

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Radial Distance (Odlego promieniowa) Okrela dystans wykorzystujc czciowo


wsprzdne radialne. Uytkownik definiuje o, do ktrej przesunicie bdzie prostopade
(rys. 2.6 a). Nastpnie dwa punkty okrelajce wektor przesunicia (rys. 2.6 a, b). W celu wykonania ruchu naley do automatycznie obliczonego parametru w polu Distance (Odlego) doda
lub odj warto przesunicia (rys. 2.6).

Rys. 2.6

Point to Point (Punkt do Punktu) Przesunicie odbywa si z punktu do punktu. W pierwszej


kolejnoci definiowany jest punkt pocztkowy (rys. 2.7 a) nastpnie punkt docelowy (rys. 2.7 b).

Rys. 2.7

Rotate by Tree Points (Obrt wg trzech punktw) Obrt dookoa osi, ktrej kt obrotu
jest automatycznie wyznaczany na podstawie trzech punktw. W pierwszej kolejnoci naley
zdefiniowa kierunek osi obrotu (rys. 2.8 a) nastpnie punkt, przez ktry ona przechodzi
(rys. 2.8 b). W ostatnim etapie definiowania naley wskaza punkt startu (rys. 2.8 c) i punkt
koca (rys. 2.8 d).

Rys. 2.8
308 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Align Axis to Vector (Wyrwnaj o do wektora) Wyrwnanie do wskazanego wektora.


W pierwszej kolejnoci naley zdefiniowa wektor na krawdzi, ktra bdzie przesuwana
(rys. 2.9 a). Nastpnie punkt, w ktrym bd przecina si wektory (rys. 2.8 c punkt nie bdzie
zmienia swojej pozycji, jest to punkt zerowy) oraz krawd docelow, do ktrej wyrwnywana
jest cianka (rys. 2.9 b).

Rys. 2.9

CSYS to CSYS (CSYS do CSYS) Metoda przesuwania nakadajca na siebie dwa ukady
wsprzdnych. Uytkownik definiuje ukad wsprzdnych, od ktrego bdzie wykonywane
przesunicie, nastpnie ukad docelowy. Ukady wsprzdnych mona zdefiniowa, wskazujc
kolejno trzy punkty (pierwszy ukad zdefiniowany przez wskazanie punktw a, b, c, natomiast
drugi przez wskazanie punktw d, e, f (rys. 2.10). Po zdefiniowaniu dwch ukadw pierwszy
jest nakadany na drugi.

Rys. 2.10

Dynamic (Dynamicznie) Umoliwia dynamiczne przesuwanie cianek w rnych kierunkach.


Typ dostpny dla modeli w trybie bez historii (History-Free Mode (Tryb bez historii)) patrz
rozdzia 16 (rys. 2.11).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 309

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 2.11

Delta XYZ (Delta XYZ) Strategia przesuwania umoliwia przypisanie przemieszczenia w osi
X, Y i Z.
W zalenoci od wybranego ruchu dostpne s narzdzia definiujce wektory, punkty i ukady
wsprzdnych.
Distance (Odlego)
Parametr okrela warto przesunicia.
Angle (Kt)
Parametr okrela kt obrotu.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Move Behavior (Wyniki operacji)
Pozwala na wybranie rodzaju tworzonej operacji. Dostpne s dwa rodzaje:
Move and Adapt (Przesu i dostosuj) Przesuwa cianki i zmieniajc ich pooenie wklejana
w nowe miejsce.
Cut and Paste (Wytnij i wklej) Przesuwa cianki i pozwala na ich wycicie z bryy. Po wyciciu,
cianki staj si obiektem powierzchniowym, natomiast miejsce, w ktrym si znajdoway jest
zalepiane.
Overflow Behavior (Opcje wyduenia)
Umoliwia wybranie strategii docigania cianek w przypadku, gdy przesuwany obiekt wychodzi
za granice cianki, na ktrej ley.
Dostpne s nastpujce strategie zakoczenia:
Automatic (Automatycznie) Automatyczny dobr zakoczenia na podstawie poniszych
trzech opcji.
Extend Change Face (Wydu aktywn ciank) Wydua ciank przez cay model,
na ktrym ley (rys. 2.12 a).
Extend Incident Face (Wydu boczn ciank) Przycina ciank przesuwan wedug granicy
(koca detalu) (rys. 2.12 b).
Extend Cap Face (Wydu kopu cianki) Przesuwa cinaki poza obszar, na ktrym le
bez docigania do podstawy (rys. 2.12 c).
310 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 2.12

Step Face (Krok cianki)


Pozwala na wybr jednego z dwch rozwiza przesunicia cianki (opcje wykorzystywane tylko
w szczeglnych przypadkach):
None (Brak) brak wycignicia cianek.
Extend Neighbors as Smooth Edge (Wydu ssiednie do rwnej cianki) tworzy nowe
wycignicie z krawdzi przynalenych do cianki, ktrej nie mona przesun. Na poniszym
rysunku zostao wykonane przesunicie grnej cianki i przynalenych promieni. Jeden
z promieni nie moe by przesunity, wic pozostaje w oznaczonej pozycji (rys.2.13 b).

Rys. 2.13

Heal (Zszyj)
Opcja dostpna, gdy Move Behavior (Wyniki operacji) jest ustawione na Cut and Paste (Wytnij
i wklej). Przy odznaczonej opcji przesuwajc dowoln ciank mona j rozdzieli z modelem
(rys. 2.14 b). Model zostaje zamieniony na obiekt powierzchniowy. Przy zaznaczonej opcji wskazane
cianki zostaj oddzielone od modelu. Model pozostaje dalej bry dziki automatycznemu zalepieniu
przerwy po oddzielonych ciankach (rys. 2.14 c).

Rys. 2.14
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 311

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Paste (Wklej)
Opcja umoliwia wklejenie przesuwanej cianki.
Przykad 1
Celem wiczenia jest przesunicie naby o 10 mm w osi XC.
1. Z grnego menu wybierz Open (Otwrz) i otwrz plik /synchronous_modeling/p_1/move_
face_1.x_t.
Na ekranie pojawi si model, jak niej (rys. 2.15).

Rys. 2.15

Uwaga!
Pamitaj, e domylnie plik bdzie niewidoczny w oknie otwierania dopki niezostanie zmienione
rozszerzenie z prt na x_t w dolnej czci okna Open (Otwrz).

2. Przejd do rodowiska modelowania wybierajc z grnego menu Start (Start) Modeling


(Modelowanie)
3. Wybierz polecenie Move Face (Przesu ciank) z paska Synchronous Modeling (Modelowanie
Synchroniczne) i w polu Motion (Ruch) ustaw Distance -Angle (Odlego-kt).
4. Wska zewntrzn powierzchnie walcow jednej naby (rys. 2.16 a) i w zakadce Results (Wyniki)
zaznacz opcje jak niej (rys. 2.16). Program zaznaczy wszystkie cianki wsposiowe
i symetryczne.

Rys. 2.16

5. Przytrzymaj LPM na grocie strzaki (rys. 2.16 b) i przecignij w kierunku osi XC (rys. 2.16 b),
lub w polu Distance (Odlego) wpisz -5. Zwr uwag na adaptacj promienia przy czeniu
naby z podoem (rys. 2.17 a).
312 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 2.17

6. Zatwierd zmian przez Apply (Zastosuj).


7. Zmie Motion (Ruch) na Distance (Odlego) i wska cianki na obwodzie modelu (rys. 2.16 b).
8. Zmie wektor przesunicia w narzdziu Specify Distance Vector (Okrel wektor) wybierajc
z rozwijalnej listy o -ZC.
9. W polu Distance (Odlego) wpisz warto 20. Program wyduy cianki boczne o 20 mm.
10. Zapisz i zamknij plik.
Przykad 2
Celem wiczenia jest wykonanie zmiany na zaimportowanej czci w formacie STEP, wedug
rysunku paskiego (rys. 2.18). Na rysunku zostay naniesione tylko te wymiary, ktre ulegy
zmianie. Zmiany bd wykonywane wedug oznacze od a do d.

Rys. 2.18
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 313

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_2/move_face_2.stp i przejd do rodowiska modelowania.


Na ekranie pojawi si plik, jak niej (rys. 2.19 a), ktry po przeprowadzeniu kilku operacji bdzie
wyglda tak, jak na rysunku 2.19 b.

Rys. 2.19

1. Wybierz polecenie Move Face (Przesu ciank) i zaznacz boczn ciank, do ktrej jest zmierzony wymiar 200 (rys. 2.18). Wpisz warto przesunicia w polu Distance (Odlego) rwn
50. Zauwa, e program zmienia faz. W celu zachowania wielkoci fazy zaznacz j oraz ciank
przedni (rys. 2.20).

Rys. 2.20

2. Zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj). W analogiczny sposb wykonaj przesunicie cianki
pooonej symetrycznie do ostatnio przesuwanej, w celu uzyskania wymiaru 200.
3. Ustaw widok detalu z gry i zmie sposb zaznaczania cianek na Lasso (patrz pasek filtrw)
(rys. 2.21 a).

Rys. 2.21
314 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

4. Obrysuj fragment trzymajc LPM (rys. 2.21 b).


5. Po zaznaczeniu cianek do obrotu zmie Motion (Ruch) na Angle (Kt) i zdefiniuj wektor oraz
punkt obrotu jak niej (rys. 2.22). Punkt obrotu ley na osi otworu.

Rys. 2.22

6. Wprowad kt obrotu w polu Angle (Kt) rwny 90.


7. Postpujc analogicznie jak poprzednio, obr o kt 20 wybranie, wskazujc cianki, wektor
i punkt (rys. 2.23).

Rys. 2.23

8. Zmie rozstaw otworw przesuwajc je do rodka po 20 mm kady (rys. 2.24).

Rys. 2.24

9. W ostatnim kroku zmie pooenie ktowe cianek wskazujc kolejno cinaki, wektor i punkt
obrotu (rys. 2.25).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 315

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 2.25

10. Wprowad kt obrotu w polu Angle (Kt) rwny 90.


11. Zatwierd operacj.
12. Zapisz i zamknij plik.

316 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Pull Face (Wycignij ciank)

Polecenie Pull Face (Wycignij ciank) suy do wycigania cianek regionu (obszaru) na zadan
warto. Zachowuje relacje midzy ssiednimi ciankami. Jest bliniaczym poleceniem do Move Face
(Przesu ciank) z t rnic, e ma moliwo tworzenia nowych segmentw, ktre s automatycznie dodawane lub odejmowane od bryy.
Polecenie Pull Face (Wycignij ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Pull Face (Wycignij
ciank).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Posiada narzdzie Select Face (Wska ciank) umoliwiajce wskazanie cianki do wycignicia.

Grupa Transform (Przekszta)


Posiada narzdzia umoliwiajce zdefiniowanie kierunku i warto przemieszczenia (Distance
(Odlego), Distance between Points (Odlego midzy punktami), Radial Distance (Odlego
promieniowa), Point to Point (Punkt do Punktu)). Grupa szerzej jest opisana w poleceniu Move Face
patrz rozdzia 2.
Przykad 3
Celem wiczenia jest wycignicie cianki bez pochylenia i wprowadzenie stopnia na podstawie
modelu (rys. 3.1).

Rys. 3.1

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_3/pull_face.stp i przejd do rodowiska modelowania.


CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 317

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

1. Uruchom polecenie Pull Face (Wycignij ciank) i wska grn ciank modelu (rys. 3.2 a).
W polu Distance (Odlego) wpisz 10 i zatwierd polecenie przez OK.

Rys. 3.2

2. Nastpnie wstaw paszczyzn XC-ZC wybierajc polecenie Datum Plane


(Paszczyzna odniesienia).
3. Podziel grn ciank modelu (rys. 3.2 a) poleceniem Divide Face (Podziel ciank),
wybierajc z grnego menu Insert (Wstaw) Trim (Przycicie) Divide Face
(Podziel ciank). W pierwszym narzdziu wska ciank, natomiast w drugim paszczyzn.
Na powierzchni zostanie stworzony lad, ktry rozdziela podstaw na dwie niezalene czci.
4. Uruchom polecenie Pull Face (Wycignij ciank) i wska jedn powk cianki.
Wycignij j na wysoko 10 mm.
5. Zapisz i zamknij cz.

318 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Offset Region (Odsu region)

Polecenie Offset Region (Odsu region) umoliwia odsunicie cianki w kierunku normalnym (prostopadym). Jest bliniaczym poleceniem do Offset Face (Odsu ciank) z t rnic, e pozwala na
odsunicie fragmentu cinaki, na ktrej zostao wykonane przecicie (podzielenie cinaki).
Polecenie Offset Region (Odsu region) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub
z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Offset Region (Odsu
region).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Grupa posiada analogiczn funkcjonalno jak w poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz
rozdzia 2.
Grupa Offset
Zawiera pole Distance (Odlego) umoliwiajce przypisanie wartoci odsunicia oraz ikon
Reverse Direction (Odwrc kierunek), pozwalajc na odwrcenie kierunku odsunicia.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Umoliwia wybr sposobu adaptacji odsuwanej cianki, przez wskazanie odpowiedniego typu
Overflow Behavior (Opcje wyduenia) (patrz rozdzia 2).
Przykad 4
Celem wiczenia jest wykonanie wklsego napisu, ktrego cianki bd prostopade do lica,
na ktrym si znajduj oraz pomniejszenie otworu o 0.5 mm na stron.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_4/offset_region.stp i przejd do rodowiska modelowania.


1. Uruchom polecenie Offset Region (Odsu region) i wska wszystkie cianki napisu (rys. 4.1).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 319

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 4.1

2. Wpisz warto odsunicia -0.5.


3. Zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj).
4. Wska otwr i wprowad warto odsunicia 0.5 mm (rys. 4.2).

Rys. 4.2

5. Zatwierd polecenie przez OK.


6. Zapisz i zamknij plik.

320 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Resize Face (Edytuj ciank)

Polecenie Resize Face (Edytuj ciank) umoliwia zmian rednicy powierzchni walcowej lub kulistej. Dodatkowo pozwala zmieni kt w przypadku bry stokowych.
Polecenie Resize Face (Edytuj ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Resize Face (Edytuj ciank).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Grupa posiada analogiczn funkcjonalno jak w poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz
rozdzia 2.
Grupa Size
W zalenoci od wskazanej cianki wywietla parametry Diameter (rednica) lub Angle (Kt) umoliwiajce przypisanie rednicy lub kta. Po wskazaniu cianki wywietlana jest aktualna warto.
Przykad 5
Celem wiczenia jest zmiana pochyle cianek walcowych oznaczonych kolorem niebieskim,
oraz ujednolicenie rednic otworw oznaczonych kolorem zielonym.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_5/resize_face.stp i przejd do rodowiska modelowania.


1. Uruchom polecenie Resize Face (Edytuj ciank) i wska 2 cianki walcowe oznaczone kolorem
niebieskim (rys. 5.1).
2. W polu Angle (Kt) wpisz warto 30 i zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj). Zwr
uwag na adaptacj promienia do pozostaych cianek (rys. 5.2).
3. Wska cianki oznaczone kolorem zielonym i w polu Diameter (rednica) wpisz warto 2.
4. Zatwierd polecanie przez OK.
5. Zapisz i zamknij plik.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 321

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 5.1

Rys. 5.2

322 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Replace Face (Zastp ciank)

Polecenie Replace Face (Zastp ciank) umoliwia zamian jednej cianki inn. Jest bardzo przydatne przy tworzeniu elektrod i szybkim modyfikowaniu prostej geometrii na bardziej zaawansowan.
Podstawowe moliwoci polecenia:
Zamiana cianki lub powierzchni.
Automatyczne przebudowanie zaokrgle przynalenych do modyfikowanej cianki.
Wyduenie lub skrcenie zmienianej cianki.
Odsunicie cianki modyfikowanej o zadan warto wzgldem cianki referencyjnej
(cianki, na ktr zamieniamy).
Polecenie Replace Face (Zastp ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Replace Face (Zastp ciank).
Opis Okna Operacji
Grupa Face to Replace (cianki do zastpienia)
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) suce do zdefiniowania modyfikowanej cianki.
Mona zaznaczy wicej ni jedn ciank.
Grupa Replacement
Select Face (Wska ciank)
Suy do zdefiniowania cianki referencyjnej, czyli tej, na ktr bd zamieniane cianki
zdefiniowanie w grupie Face to Replace (cianki do zastpienia).
Reverse Direction (Odwr kierunek)
Pozwala na odwrcenie kierunku odsunicia w przypadku, gdy w polu Offset wpisana jest
inna warto ni zero.
Distance (Odlego)
Podaje warto odsunicia modyfikowanej cianki od referencyjnej. Domylnie przyjmuje warto
zero.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 323

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Grupa Settings (Grupa Ustawienia)


Umoliwia wybr sposobu adaptacji cianki przez wskazanie odpowiedniego typu
Overflow Behavior (Opcje wyduenia) patrz rozdzia 2.
Przykad 6
Celem wiczenia jest przebudowanie modelu nadajc czterem ciankom paskim ksztat uku.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_6/rereplace_face.1_prt.

Rys. 6.1

1. Wybierz polecenie Replace Face (Zastp ciank) i wska ciank oznaczon liter a (rys. 6.1).
2. Nastpnie w grupie Replacement Face (cianka zastpujca) wska powierzchni b, na ktr
bdzie zamieniana cianka (rys. 6.1).
3. Operacj powtrz analogicznie dla drugiej strony modelu.
4. Ukryj powierzchni, do ktrej byy dopasowywane cianki i obr model o 180 (rys. 6.2).
Zauwa, e po zmianie grnych cianek dolne pozostay bez zmian, a co za tym idzie grubo
detalu nie jest staa.
5. Uruchom ponownie polecenie Replace Face (Zastp ciank) i w grupie Preview wycz
podgld.

Rys. 6.2

6. Wska najpierw ciank c (rys. 6.2) nastpnie przejd do grupy Replacement Face
(cianka zastpujca) i wska ciank a (rys. 6.1).
7. W polu Offset (Odsunicie) wprowad warto -2 i zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj).
8. W sposb analogiczny wykonaj zmian dla drugiej cianki.
9. Zapisz i zamknij plik.
Przykad 7
Celem wiczenia jest wykonie elektrody dla okrelonego ebra.
324 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_7/replace_face_2.x_t i przejd do rodowiska


modelowania.
1. Wybierz polecenie Extrude (Wycignicie) i przejd do rodowiska szkicownika klikajc ikon
Sketch Section (Szkic przekroju) w grupie Section.
2. Wska ciank podziau (rys. 6.3 a) dla szkicu i wykonaj zarys, jak niej (rys. 6.3 c). Szkic znajduje si w osi ebra.
3. Zakocz szkic i okrel wysoko wycignicia, wpisujc w polu Start -6, natomiast
w polu End 20.

Rys. 6.3

4. Wykorzystujc polecenie Substract (Rnica) odejmij od wykonanej bryy stempel.


5. Uruchom polecenie Replace Face (Zastp ciank) i wska cianki, jak na rysunku
niej (rys. 6.4 a).

Rys. 6.4

6. Nastpnie przejd do grupy Replacement Face (cianka zastpujca) i zaznacz ciank b


(rys. 6.4).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 325

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

7. Zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj). Operacj powtrz dla nastpnych zestaww cianek
a-b, d-e, g-h jak niej (rys. 6.5).

Rys. 6.5

Rys. 6.6

8. Uruchom polecanie Move Face (Przesu ciank) i przesu ciank podstawy w d o 3 mm


(rys. 6.6) .
9. W ostatnim kroku uyj polecenie Offset Face (Odsu ciank) w celu odsunicia roboczej czci
elektrody (cz bezporednio stykajca si z ebrem) dodaj rozpalenie (odsunicie wszystkich
cianek) o warto -0.1 mm.
10. Zapisz i zamknij plik.
326 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Detail Feature (Obrbka cech)

Grup Detail Feature (Obrbka cech) tworz polecenia umoliwiajce zachowanie pewnych wasnoci, do ktrych mona zaliczy utrzymanie staego promienia, fazy, przebudowy promieni itd.

7.1. Resize Blend (Edytuj zaokrglenie)


Polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) suy do zmiany wartoci promienia zarwno wskazujc jedno zaokrglenie jak i ca grup.
Polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Detail Feature
(Obrbka cech) Resize Blend (Edytuj zaokrglenie).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Zawiera narzdzie Select Blend Face (Wska ciank zaokrglenia) pozwalajce na wskazania
promienia do edycji.
Grupa Radius
Zawiera parametr Radius (Promie), w ktrym definiuje si docelowy promie. W momencie
wskazania promienia program wywietli jego aktualn warto.
Przykad 8
Celem wiczenia jest wykonanie zmiany promienia.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_8/resize_blend.x_t i przejd do rodowiska modelowania.
1. Wybierz polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) i wska promie oznaczony kolorem
niebieskim (rys. 7.1 a)
2. Zmie jego warto wpisujc w polu Radius 1.
3. Po zatwierdzeniu operacji przez Apply (Zastosuj) wska promie koloru tego (rys. 7.1 b)
i zmie jego warto take na 1.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 327

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 7.1

Uwaga!
W celu wskazania wszystkich segmentw promienia w filtrze musisz przestawi Single Face (Pojedyncza
cianka) na Connected Blend Faces (Jednakowy promie).

4. W ostatnim kroku zmie warto promienia oznaczonego kolorem zielonym (rys. 7.1 c) na 0.5.
5. Aby sprawnie zaznaczy wszystkie promienie koloru zielonego naley skorzysta z filtrowania
wedug kolorw.
6. Na pasku filtru rozwi ikon General Selection Filters (Oglny wybr filtrw) klikajc na ni
LPM (rys. 7.2 a) i wybierz Color Filter (Filtr koloru) (rys. 7.2 b).

Rys. 7.2

7. W oknie dialogowym Color zaznacz ikon Inherit From Object (Pobierz z obiektu)
(rys. 7.2 c) i wska jeden z promieni koloru zielonego.
8. Nastpnie zatwierd kolor przez OK. Program powrci do okna zmiany promienia.
9. Wybierz kombinacj klawiszy Ctrl+A lub zaznacz oknem cay model. Program podwietli
wycznie promienie koloru zielonego.
328 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 7.3

10. Po przeprowadzeniu powyszych czynnoci na ekranie bdzie widoczny efekt,


jak na rysunku 7.3 (powyej).
11. Zapisz i zamknij plik.

7.2. Label Notch Blend (zmiana adaptacji promienia


podczas przesuwania)
Polecenie Label Notch Blend (Przypisz zaokrglenie) umoliwia przypisanie wasnoci
do zaokrglenia, pozwalajcej uzyska rne rozwizania przy przesuwaniu cianki (rys. 7.4).
Polecenie Label Notch Blend (Przypisz zaokrglenie) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling
Detail Feature (Obrbka cech) Label Notch Blend (Przypisz zaokrglenie).

Rys. 7.4
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 329

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Opis Okna Operacji


Grupa Face
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie suy do wskazania promienia.
Delete Label
Opcja umoliwia usunicie przypisanej wasnoci.

7.3. Reorder Blends (zmiana kolejnoci promieni)


Polecenie Reorder Blend (Przebuduj zaokrglenia) umoliwia przebudowanie naroa, w ktrym
zostay naoone promienie w niewaciwej kolejnoci.
Polecenie Reorder Blend (Przebuduj zaokrglenia) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Detail
Feature Reorder Blends (Przebuduj zaokrglenia).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Select Blend Face 1 (Wska ciank zaokrglenia 1) / Select Blend Face 2
Narzdzia su do wskazania promieni w narou, ktre maj zosta przebudowane. Na og wystarczy wskaza jeden promie.
Przykad 9
Celem wiczenia jest wykonanie zmiany naroa przez przebudowanie promienia.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_9/reorder_blend.x_t i przejd do moduu modelowania.
1. Uruchom polecenie Reorder Blend (Przebuduj zaokrglenia) i wska promie jak niej
(rys. 7.5 a).

Rys. 7.5

2. Zatwierd polecenie przez OK. Program zmieni kolejno nakadanych promieni (rys. 7.5 b).
3. Operacj powtrz dla drugiego promienia znajdujcego si we wnce.
4. Zapisz i zamknij plik.
330 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

7.4. Resize Chamfer (zmiana wielkoci fazy)


Polecenie Resize Chamfer (Edytuj faz) umoliwia wykonanie edycji fazy na nieparametrycznym
modelu.
Polecenie Resize Chamfer (Edytuj faz) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub
z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Detail Feature
Resize Chamfer (Edytuj faz).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) umoliwiajce wskazanie cianki (fazy) do edycji.
Grupa Offsets
Cross Section (Przekrj poprzeczny)
Umoliwia wybranie sposobu okrelania wielkoci fazy. Dostpne s trzy moliwoci:
Symetric Offset (Odsunicie symetryczne) Faza symetryczna.
Asymmetric Offset (Odsunicie niesymetryczne) Faza niesymetryczna definiowania przez
podanie dwch wielkoci cicia.
Offset and Angle (Odsunicie i Kt) Definiowanie wielkoci fazy odbywa si przez podanie
wartoci cicia i kta, pod jakim jest wykonane.
Angle (Kt) / Offset 1 (Odsunicie 1) / Offset 2 (Odsunicie 2)
Parametry okrelajce wielko fazy, aktywne w zalenoci od wybranego sposobu jej definiowania.
Reverse Direction (Odwr kierunek)
Pozwala na odwrcenie kierunku pomiaru odlegoci i kta.
Przykad 10
Celem wiczenia jest zmiana fazy na nieparametrycznym modelu.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_10/resize_chamfer.x_t i przejd do moduu modelowania.
1. Uruchom polecenie Resize Chamfer (Edytuj faz) i wska faz, jak niej (rys. 7.6 a).

Rys. 7.6
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 331

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

2. Zmie Cross Section (Przekrj poprzeczny) na Symetric Offset (Odsunicie symetryczne)


i wprowad warto odsunicia rwn 0.5.
3. Operacj powtrz dla fazy oznaczonej liter b (rys. 7.6).
4. Zapisz i zamknij plik.

7.5. Label Chamfer (przypisanie fazy)


Polecenie Label Chamfer (Przypisz faz) umoliwia zdefiniowanie zaznaczonej cianki, jako fazy.
Dziki temu podczas przesuwania cianki przynalenej do fazy, wielko cicia nie ulega zmianie.
Na poniszym rysunku widoczne jest przesuwanie grnej cianki naby przed przypisaniem fazy
(rys. 7.7 b) oraz po wykonaniu operacji (rys. 7.7 c).

Rys. 7.7

Polecenie Label Chamfer (Przypisz faz) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Detail Feature
Label Chamfer (Przypisz faz).
Opis Okna Operacji
Grupa Chamfer Face (cianki fazy)
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) suce do wskazania cianki, ktra bdzie rozpoznawana, jako faza.
Grupa Construction Face (ciany tworzce)s
Select Face (Wska ciank) 1 / Select Face (Wska ciank) 2
Narzdzia su do wskazania cianek, midzy ktrymi powstaa faza. W wikszoci przypadkw nie
trzeba ich definiowa. Program automatycznie przypisuje je na podstawie wskazanej cianki w grupie
Chamfer Face (cianki fazy).
332 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Delete Face (usuwanie cianki)

Polecenie Delete Face (Usu ciank) suy do usuwania geometrii, ktr mog by pojedyncze cianki, grupy cianek oraz otwory. W miejscu usuwanej cianki pojawia si zalepienie.
Polecenie Delete Face (Usu ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Delete Face (Usu ciank).

Rys. 8.1

Opis Okna Operacji


Grupa Type
Face (cianka)
Suy do usuwania cianek.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 333

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Hole (Otwr)
Suy do usuwania otworw.
Grupa Hole to Delete (Otwory do usunicia)
Grupa jest dostpna, gdy Type zostanie ustawione na Hole.
Select Hole (Wska otwory)
Narzdzie suy do wskazania otworu, ktry ma zosta usunity.
Select Holes by Size (Wska otwory wg wielkoci)
Opcja umoliwia automatyczne wyszukanie otworw speniajcych okrelony warunek definiowany
w polu Hole Size (Wielko otworu).
Hole Size (Wielko otworu)
Okrela kocow warto przedziau, na podstawie ktrej zostan zaznaczone otwory.
Wpisujc np. warto 5, program zaznaczy otwory o rednicy rwnej 5
i wszystkie poniej tej wartoci.
Grupa Face to Delete (cianki do usunicia)
Grupa dostpna, gdy Type jest ustawione na Face. Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank)
suce do wskazanie cianek, ktre bd usuwane.
Grupa Cap Face (Kopua cianki)
Cap option (Opcje kopuy)
Umoliwia wybr paszczyzny lub cianki, jako granicy, do ktrej zostan usunite zaznaczone cianki, jeli nie stanowi zamknitego obszaru.
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie suy do wskazania cianki okrelajcej granice otwartego obszaru.
Specify Plane (Okrel paszczyzn)
Narzdzie okrela paszczyzn wyznaczajc granice otwartego obszaru.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Heal (Zszyj)
Przy zaznaczonej opcji podczas usuwania cianki nastpuje zalepienie obszaru. Natomiast przy
odznaczonej opcji po usuniciu cianki brya staje si obiektem powierzchniowym z przerw po
wskazanej ciance.
Przykad 11
Celem wiczenia jest usunicie otworw o rednicy mniejszej lub rwnej 10 mm
oraz oznaczonych cianek.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_11/delete_face.x_t i przejd do rodowiska modelowania.


334 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

1. Usuwanie grupy cianek.


1.1. Uruchom polecenie Delete Face (Usu ciank) i wska cianki jak niej (rys. 8.2 a).
W celu szybkiego zaznaczenia wszystkich cianek w filtrze ustaw Tangent Faces
(cianki styczne).

Rys. 8.2

1.2. Po zatwierdzeniu polecenia zostanie wypeniona przestrze wybrania (rys. 8.2 b).
2. Usuwanie cianek z wykorzystaniem ograniczenia.
2.1. Wska cianki do usunicia jak niej (rys. 8.3 a)

Rys. 8.3

2.2. Nastpnie przejd do grupy Cap Face (Kopua cianki) i po wybraniu narzdzia Select
Face (Wska ciank) wska ciank b (rys. 8.3).
2.3. Po zatwierdzeniu operacji zostanie usunita grna cz zaczepu (rys. 8.3 c).
3. Usuwanie otworw.
3.1. Ustaw Type (Typ) na Hole (Otwr).
3.2. W grupie Hole to Delete (Otwory do usunicia) wprowad warto 10 mm. Pamitaj,
e po wprowadzeniu warto naley zatwierdzi zmian klawiszem Enter.

Rys. 8.4
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 335

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

3.3. Najed kursorem na otwr o rednicy mniejszej lub rwnej 10 mm. Spowoduje to jego
podwietlenie.
3.4. Kliknicie otworu wywoa zaznaczenie wszystkich otworw speniajcych powysz
zaleno (rys. 8.4). Po zatwierdzeniu, wszystkie zaznaczone otwory zostan usunite.
3.5. Zapisz i zamknij plik.

336 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Reuse (Powielanie)

Grup Reuse (Powielanie) tworz polecenia umoliwiajce kopiowanie cianek, przenoszenie itd.

9.1. Copy face (kopiowanie cianek)


Polecenie Copy face (Kopiuj ciank) umoliwia skopiowanie jednej lub grupy cianek.
W zalenoci od sytuacji pozostawienie ich, jako obiekty powierzchniowe lub wklejenie do bryy,
z ktrej zostay pobrane.
Polecenie Copy face (Kopiuj ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub
z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Reuse (Powielanie)
Copy face (Kopiuj ciank).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Grupa pozwala na zarzdzanie zaznaczonymi ciankami (patrz rozdzia 2).
Grupa Transform (Przekszta)
Grupa posiada szereg narzdzi umoliwiajcych zdefiniowanie przesunicia (patrz rozdzia 2).
Grupa Paste (Wklej)
Grupa posiada opcj Paste Copied Face (Wklej powielone cianki), ktra po zaznaczeniu wkleja
kopiowane cianki do bryy, z ktrej zostay pobrane.
Przykad 12
Celem wiczenia jest wykonanie kopi cianek i wklejenie ich do modelu.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_12/copy_face.x_t i przejd do rodowiska modelowania.


1. Uruchom polecanie Copy face (Kopiuj ciank) i zaznacz cianki, jak na rysunku 9.1 a.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 337

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 9.1

Uwaga!
Przy zaznaczaniu cianek naley zwrci uwag czy wszystkie lica nalece do wystpu
zostay podwietlone. Podczas zaznaczania cianek najlepiej ustawi widok z gry uywajc klawisza F8.

2. Zmie Motion (Ruch) na Angle (Kt) i zdefiniuj wektor oraz punkt (rys. 9.1 c, b).
3. Wprowad kt obrotu rwny 180.
4. W grupie Paste (Wklej) zaznacz opcj Paste Copied Faces (Wklej powielone cianki) i zatwierd
operacj przez OK.
5. Operacj kopiowania powtrz dla zaczepu jak niej. Pamitaj, e musisz zmieni Motion (Ruch)
na Distance (Odlego). Pomimo, e kopiowany element nie styka si bezporednio ze ciank,
program docign go do podoa i wykona adaptacj promienia (rys. 9.2).

Rys. 9.2

6. Zapisz i zamknij plik.

9.2. Cut Face (wycinanie cianek)


Polecenie Cut Face (Wytnij ciank) umoliwia wycicie cianek i przeniesienie ich w inne miejsce.
W miejscu wycicia nastpi zalepienie obiektu. Wycite cianki mona wklei za pomoc polecenia
Past Face (Wklej ciank) patrz podrozdzia 9.3 w dowolnym miejscu, lub przez zaznaczenie opcji
Paste Cutted Faces (Wklej wycite cianki) zlokalizowanej w grupie Paste (Wklej).
Okno dialogowe operacji ma analogiczny wygld i funkcjonalno, jak Copy face (Kopiuj ciank)
(patrz podrozdzia 9.1).
338 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Polecenie Cut Face (Wytnij ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Reuse (Powielanie)
Cut Face (Wytnij ciank).
Przykad 13
Celem wiczenia jest wycicie jednej naby, przeniesienie jej w inne miejsce i wklejenie.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_13/cut_face.prt.


1. Uruchom polecanie Cut Face (Wytnij ciank) i zaznacz wszystkie cianki naby,
jak niej (rys. 9.3).

Rys. 9.3

Uwaga!
Nie naley zaznacza cianek podstawy znajdujcych si wewntrz naby (4 cianki).

2. Zmie Motion (Ruch) na CSYS to CSYS.


3. Z rozwijalnej listy pierwszego ukadu wsprzdnych wybierz definiowanie przez trzy punkty
Origin, X-Point, Y-Point.
4. Zaznacz trzy punkty w kolejnoci od a do c, jak niej (rys. 9.4).

Rys. 9.4

5. Przy definiowaniu drugiego ukadu take wybierz metod przez trzy punkty i wska kolejno d, e,
f, jak na rysunku 9.5.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 339

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 9.5

6. W grupie Paste (Wklej) zaznacz opcj Paste Cutted Faces (Wklej wycite cianki) i kliknij OK.
Na ekranie pojawi si efekt operacji jak niej (rys. 9.6). Zwr uwag na automatyczne dopasowanie
promienia i docignicie eber do podstawy modelu.

Rys. 9.6

7. Zapisz i zamknij plik.

9.3. Paste Face (wklejanie cianek)


Polecenie Paste Face (Wklej ciank) umoliwia wklejenie cianki cignitej z dowolnego modelu.
Polecenie Paste Face (Wklej ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu, wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Reuse (Powielanie) Paste
Face (Wklej ciank).
Opis Okna Operacji
Grupa Target
Zawiera narzdzie Select Body (Wska obiekt) suce do wskazania bryy, do ktrej bdzie dodawana
powierzchnia. W dolnej czci znajduje si przycisk Reverse Direction (Odwr kierunek) pozwalajcy na odwrcenie kierunku dodawania powierzchni.
Grupa Tool (Narzdzia)
Select Body (Wska obiekt)
Narzdzie suy do wskazania powierzchni, ktra bdzie dodawana do bryy.
340 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Paste Option (Opcje wklejania)


Umoliwia wybr trzech moliwoci wstawienia:
Automatic (Automatycznie) Automatycznie dobiera sposb dopasowania wklejanej cianki
na podstawie geometrii.
Substrac (Odejmij) Odejmuje powierzchnie powodujc wykonanie otworu (wybrania).
Add (Dodaj) Dodaje powierzchnie do bryy.
Reverse Direction (Odwr kierunek)
Odwraca kierunek dodawania lub odejmowania materiau.
Przykad 14
Celem wiczenia jest skopiowanie cianek z jednego pliku do drugiego i dodanie ich
do istniejcej bryy.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_14/naby.prt.


1. Kopiowanie i przesuwanie cianek.
1.1. Ustaw filtr na Face i zaznacz cianki naby jak niej (rys. 9.7). Pamitaj, e cianki
podstawy nie powinny by zaznaczone.

Rys. 9.7

1.2. Wybierz kombinacj klawiszy Ctrl+C. Program skopiuje cianki do pamici


wewntrznej.
1.3. Otwrz plik /synchronous_modeling/p_14/Paste (Wklej)_face.prt.
1.4. Wybierz kombinacj klawiszy Ctrl+V.
1.5. Z grnego menu uruchom polecenie Edit Move Object.
1.6. Zaznacz wstawiony obiekt powierzchniowy (nab) i zmie Motion (Ruch) na Point
to Point (Punkt do Punktu).
1.7. Wska kolejno punkt a (rodek grnej krawdzi naby), nastpnie b (punkt naniesiony
w przestrzeni) (rys. 9.8).
1.8. Zatwierd polecenie przez OK.
2. Wklejanie cianki.
2.1. Uruchom polecenie Paste Face (Wklej ciank).
2.2. Wska bry, a nastpnie powierzchnie naby.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 341

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 9.8

2.3. Zatwierd polecenie. Na ekranie pojawi si efekt wstawienia jak niej (rys.9.9). Po lewej
stronie (rys. 9.9 a) znajduj si powierzchnie przed dodaniem do bryy, natomiast po
prawej (rys. 9.9 b) po dodaniu. Mona zaobserwowa docignicie cianek i adaptacj
promienia.

Rys. 9.9

2.4. Zapisz i zamknij plik.

9.4. Mirror Face (Lustro cianki)


Polecenie Mirror Face (Lustro cianki) suy do wykonania lustrzanego odbicia cianki. Mona
je wykona na modelu parametrycznym, jak i nieparametrycznym, zaimportowanym z dowolnego
rodowiska CAD.
Polecenie Mirror Face (Lustro cianki) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Reuse (Powielanie) Mirror
Face (Lustro cianki).
Opis Okna Operacji
Grupa Face
Grupa zawiera narzdzia umoliwiajce zdefiniowanie cianki do odbicia i dodatkowe cechy pozwalajce automatycznie wyszuka np. cianki wsposiowe, symetryczne itd. Szerzej grupa zostaa opisana
przy poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz rozdzia 2.
342 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Grupa Mirror Plane


Plane (Paszczyzna)
Umoliwia wybranie dwch opcji:
Existing Plane (Istniejca paszczyzna) Aktywuje narzdzie Select Plane (Wska paszczyzn),
w ktrym mona wskaza wczeniej utworzon paszczyzn do odbicia lustrzanego.
New Plane (Nowa paszczyzna) Aktywuje narzdzie Specify Plane (Okrel paszczyzn),
umoliwiajce utworzenie nowej paszczyzny do odbicia lustrzanego.
Przykad 15
Celem wiczenia jest wykonanie odbicia lustrzanego oznaczonych cianek.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_15/Mirror_face.x_t i przejd do rodowiska modelowania.


1. Uruchom polecenie Mirror Face (Lustro cianki) i zaznacz cianki jak niej (rys. 9.10 a).
Rys. 9.10

2. Zmie Plane na
New Pane i wybierz paszczyzn ZC (rys. 9.10 b).
3. Zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj). Na ekranie pojawi si efekt odbicia lustrzanego,
jak niej (rys. 9.11).

Rys. 9.11
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 343

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

9.5. Pattern Face (szyk cianki)


Polecenie Pattern Face (Szyk cianki) suy do wykonania szyku cianki. Mona go wykona zarwno na parametrycznym modelu, jak i zaimportowanym z innego rodowiska CAD. Dostpne s trzy
rodzaje przemieszcze (szyk liniowy, szyk koowy i lustro).
Polecenie Pattern Face (Szyk cianki) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Reuse (Powielanie) Pattern
Face (Szyk cianki).
Opis Okna Operacji
Grupa Type
Umoliwia wybr strategii kopiowania. Mona wybra jedn z trzech strategii:
Rectangular Pattern (Szyk prostoktny) szyk prostoktny w kierunku wybranych osi.
Circular Pattern (Szyk koowy) szyk koowy dookoa wskazanej osi.
Mirror (Lustro) odbicie lustrzane.
Grupa Face
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) suce do wskazania kopiowanych cianek.
Grupa X Direction / Y Direction
Grupa dostpna dla Type ustawionego na Rectangular Pattern (Szyk prostoktny). Zawiera narzdzie
Specify Vector (Okrel wektor), umoliwiajce zdefiniowanie osi wedug rnych strategii, wybieranych z rozwijalnej listy.
Grupa Pattern Properties
Grupa dostpna dla Type ustawionego na Rectangular Pattern (Szyk prostoktny) lub Circular
Pattern (Szyk koowy). W zalenoci od wybranego typu operacji, dostpne s nastpujce parametry
do zmiany:
X Distance (Odlego X) okrela odlego w kierunku zdefiniowanym w narzdziu
X Direction (Kierunek X) midzy ssiednimi ciankami w szyku.
Y Distance (Odlego Y) okrela odlego w kierunku zdefiniowanym w narzdziu
Y Direction (Kierunek Y) midzy ssiednimi ciankami w szyku.
X Count (Ilo X) Okrela cakowit liczb kopiowanych cianek cznie ze wskazan.
W przypadku wartoci rwnej 1 szyk nie jest wykonywany w tej osi.
Y Count (Ilo Y) Okrela cakowit liczb kopiowanych cianek cznie ze wskazan.
W przypadku wartoci rwnej 1 szyk nie jest wykonywany w tej osi.
Angular Okrela kt midzy ssiednimi ciankami w szyku koowym.
Circular Count Okrela cakowita liczb kopiowanych cianek.
Grupa Axis (O)
Grupa dostpna dla Type ustawionego na Circular.
Specify Vector (Okrel wektor)
Okrela kierunek osi obrotu.
Specify Point (Okrel o obrotu)
Okrela pooenie osi obrotu.
344 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Przykad 16
Celem wiczenia jest wykonanie szyku koowego i prostoktnego dla wskazanych cianek.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_16/pattern_face.x_t i przejd do rodowiska modelowania.


1. Szyk prostoktny
1.1. Uruchom polecenie Pattern Face (Szyk cianki) i ustaw Type na Rectangular Pattern
(Szyk prostoktny).

Rys. 9.12.

1.2. Zaznacz cianki rowka jak na rysunku 9.12 a.


1.3. Nastpnie okrel wektor w grupie X Direction (Kierunek X) rys. 9.12 b.
1.4. W ostatnim kroku w grupie Pattern Properties przypisz parametry jak niej:
X Distance (Odlego X) 30.
Y Distance (Odlego Y) 0.
X Count (Ilo X) 5.
Y Count (Ilo Y) 1.
1.5. Po zatwierdzeniu operacji pojawi si dodatkowe rowki (rys. 9.12 c).
2. Szyk koowy.
2.1. Zmie Type na Circular Pattern (Szyk koowy) i wska cianki, jak niej
(rys. 9.13 a).

Rys. 9.13
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 345

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

2.2. Nastpnie przejd na narzdzie Specify Vector (Okrel wektor) i zdefiniuj wektor
w osi waka (rys. 9.13 c).
2.3. Okrel punkt lecy na osi obrotu wskazujc rodek krawdzi b (rys. 9.13).
2.4. W polu Pattern Properties wprowad nastpujce parametry:
Angle (Kt) 60.
Circular Count 6.
2.5. Na ekranie pojawie si efekt jak niej (rys. 9.14).

Rys. 9.14

2.6. Operacj kopiowania cianki powtrz dla cianek wewntrznych zbatki (rys. 9.15),
wykonujc 28 kopi.

Rys. 9.15

2.7. Zapisz i zamknij plik.


346 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

10

Relate (Relacje)

10.1. Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo)


Polecenie Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) suy do wyrwnania jednej paskiej
cianki do wskazanej cianki lub paszczyzny.
Polecenie Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate
(Relacje) Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo).
Opis Okna Operacji
Grupa Motion Face (cianka do Edycji)
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) umoliwiajce wskazanie cianki do zmiany. Mona
wskaza tylko jedn ciank.

Grupa Stationary Face (cianka nieruchoma)


Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) umoliwiajce wskazanie cianki docelowej (lub
paszczyzny), do ktrej bdzie docigana cianka.
Grupa Motion Group (Grupa do edycji)
Zawiera narzdzie Select Face (Wska ciank) suce do wskazania cianek, ktre bd przesuwane
o tak sam warto, jak cianka zdefiniowana w grupie Motion Face. Wskazane cianki nie musz
by paskie.
Dodatkowo posiada trzy zakadki:
Results (Wyniki) Wywietla cechy wsplne, jakie zostay odnalezione na wskazanej bryle.
Przykadowo zaznaczajc ciank walcow program podwietli np. cianki wsposiowe, jeli
takie istniej. Naley pamita, e program wyszuka cianki tylko wtedy, gdy w zakadce Settings
(Ustawienia) zosta zaznaczony Use Face Finder (Wyszukaj relacje).
Settings (Ustawienia) Umoliwia dokadne sprecyzowanie wasnoci, po ktrych program
bdzie wyszukiwa cianki podczas zaznaczania. W przypadku zaznaczenia np. opcji Select
Coaxial (Wybierz wsposiowe) program podczas zaznaczania jednej cianki zaznaczy wszystkie
wsposiowe do wskazanej.
Reference (Odniesienie) Pozwala na wybranie ukadu wsprzdnych wzgldem, ktrego bdzie
wykonywany ruch.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 347

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Grupa Settings (Grupa Ustawienia)


Grupa posiada analogiczn funkcjonalno jak w poleceniu Move Face (Przesu ciank)
(patrz rozdzia 2).
Przykad 17
Celem wiczenia jest docignicie cianki do utworzonej paszczyzny.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_17/make_coplanar.prt
1. W pierwszej kolejnoci odznacz podgld w grupie Preview (Podgld), aby wyeliminowa zbdne
obliczania.
2. Nastpnie zdefiniuj ciank do przemieszczenia w grupie Motion Face (cianka do edycji)
(rys. 10.1 a)
3. Przejd do grupy Stationary Face (cianka nieruchoma) i wska paszczyzn (rys. 10 b).
4. W ostatnim kroku definiowania obr detal i w grupie Motion Group (Grupa do edycji) wska
powierzchnie jak niej (rys. 10.1 c).
5. Przy nieruchomym kursorze myszy zostan wywietlone dodatkowe dwie ikony, z ktrych rozwijajc drug wybierz Coplanar (Wsppaszczyznowe) rys. 10.1 d. W przypadku braku wywietlenia ikon zawsze moesz zaznaczy opcj w oknie dialogowym.
6. Zostan zaznaczone wszystkie cianki wsppaszczyznowe.

Rys. 10.1

7. Zatwierd polecenie przez OK. Na ekranie pojawi si efekt operacji jak niej.

Rys. 10.2

8. Zapisz i zamknij plik.

10.2. Make Coaxial (Umie wsposiowo)


Polecenie Make Coaxial (Umie wsposiowo) umoliwia ustawienie cianki walcowej wsposiowo do innej cianki.
Okno operacji posiada identyczn funkcjonalno jak Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) patrz podrozdzia 10.1. Jedyn rnica jest to, e wskazywane cianki s walcowe,
a nie paskie.
Polecenie Make Coaxial (Umie wsposiowo) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate (Relacje) Make
Coaxial (Umie wsposiowo).
348 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Przykad 18
Celem wiczenia jest ustawienie otworu w osi razem ze znajdujcym si wybraniem.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_18/make_coaxial.x_t i przejd do rodowiska


modelowania.
1. Uruchom polecenie Make Coaxial (Umie wsposiowo) i zaznacz ciank walcow,
jak niej (rys. 10.3 a).

Rys. 10.3

2. Nastpnie w grupie Stationary Face (cianka nieruchoma) wska ciank b (rys. 10.3).
3. W ostatnim kroku wska pozostae cianki, ktre maj by take przesunite (rys. 10.4).

Rys. 10.4

4. Zatwierd polecenie i zapisz plik.

10.3. Make Tangent (Umie Stycznie)


Polecenie Make Tangent (Umie Stycznie) suy do ustawienia stycznie cianek posiadajcych
wspln krawd. Posiada podobn struktur, jak polecenie Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) (patrz podrozdzia 10.1). Dodana zostaa jedna grupa Through Point (Przez punkt)
pozwalajca na zdefiniowanie punktu w miejscu stycznoci.
Przykad 19
Celem wiczenia jest nadanie stycznoci midzy okrelonymi ciankami.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_19/make_tangent.x_t i przejd do rodowiska


modelowania.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 349

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

1. Uruchom polecenie Make Tangent (Umie Stycznie) i wska ciank, ktra bdzie ustyczniona
(rys. 10.5 a).

Rys. 10.5

2. Nastpnie przejd do grupy Stationary Face (cianka nieruchoma) i wska ciank b (rys. 10.5).
3. Zdefiniuj punkt, jako miejsce stycznoci w grupie Through Point (Przez punkt) rys. 10.5 c.
4. W ostatnim kroku przejd do narzdzia Select Face (Wska ciank), zlokalizowanego w grupie
Motion Group (Grupa do edycji) i zaznacz ciank d (rys. 10.6).
5. Po zatwierdzeniu na ekranie pojawi si model, jak niej (rys. 10.6).

Rys. 10.6

6. Zapisz i zamknij plik.

10.4. Make Symmetric (symetryczno)


Polecenie Make Symmetric (Umie symetrycznie) suy do ustawienia cianek symetrycznie wzgldem paszczyzny.
Okno operacji posiada identyczn funkcjonalno jak Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) patrz podrozdzia 10.1. Jedyn rnica jest to, e zostaa dodana grupa Symmetry Plane
(Paszyzna symetrii) suca do zdefiniowania paszczyzny symetrii przez wskazanie istniejcej lub
stworzenie nowej.
Polecenie Make Symmetric (Umie symetrycznie) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate (Relacje)
Make Symmetric (Umie symetrycznie).
Przykad 20
Celem wiczenia jest umieszczenie cianek symetrycznie wzgldem zadanej paszczyzny.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_20/make_symmetric.prt.
350 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

1. Uruchom polecenie Make Symmetric (Umie symetrycznie) i zaznacz ciank do przesunicia


(rys. 10.7 a).

Rys. 10.7

2. Nastpnie wska paszczyzn b i ciank c (rys. 10.7). Po wskazywaniu kadej ze cianek program
automatycznie bdzie przechodzi midzy kolejnymi narzdziami.
3. W ostatnim kroku w grupie Motion Group (Grupa do edycji) zdefiniuj pozostae cianki do przesunicia (rys. 10.7 d).
4. Po przeprowadzeniu powyszych czynnoci uzyskamy efekt, jak niej (rys. 10.8).

Rys. 10.8

5. Zapisz i zamknij plik.

10.5. Make Parallel (rwnolego)


Polecenie Make Parallel (Umie rwnolegle) umoliwia ustawienie rwnolege cianek wzgldem
siebie. Okno operacji jest definiowane analogicznie jak w poprzednich podpunktach.
Polecenie Make Parallel (Umie rwnolegle) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate (Relacje)
Make Parallel (Umie rwnolegle).
Przykad 21
Celem wiczenia jest umieszczenie cianek rwnolegle wzgldem siebie.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_21/make_parallel.x_t i przejd do rodowiska


modelowania.
1. Uruchom polecenie Make Parallel (Umie rwnolegle) i zaznacz ciank do przesunicia
(rys. 10.9 a).
2. Nastpnie wska ciank, do ktrej bdzie nadana relacja (rys. 10.b). W ostatnim kroku przejd
do grupy Through Point (Przez punkt) i wskazujc rodek otworu zdefiniuj punkt, przez ktry
bdzie przechodzi cianka (rys. 10.9 c).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 351

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 10.9

3. Po zatwierdzeniu operacji uzyskasz wynik, jak na rysunku 10.10.

Rys. 10.10

4. Zapisz i zamknij plik.

10.6. Make Perpendicular (prostopado)


Polencie Make Perpendicular (Umie prostopadle) umoliwia ustawienie prostopadle cianek
wzgldem siebie. Okno operacji jest definiowane analogicznie jak w poprzednich podpunktach.
Polecenie Make Perpendicular (Umie prostopadle) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate
(Relacje) Make Perpendicular (Umie prostopadle).
Przykad 22
Celem wiczenia jest umieszczenie cianek prostopadle wzgldem siebie.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_22/make_perpendicular.prt
1. Uruchom polecenie Make Perpendicular (Umie prostopadle) i wska ciank do przesunicia,
jak niej (rys. 10.11 a).

Rys. 10.11
352 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

2. Nastpnie wska paszczyzn, do ktrej cianka bdzie prostopada (rys. 10.11 b).
3. Przejd na narzdzie Specify Point (Okrel punkt) i zdefiniuj punkt, przez ktry cianka modyfikowana bdzie przechodzi (rys. 10.11 c).
4. Przed zatwierdzeniem operacji w zakadce Results (Wyniki) zaznacz Offset (Odsunicie). Zostanie
zaznaczona dolna cianka.
5. Po wykonaniu powyszych czynnoci uzyskasz model, jak niej (rys. 10.12).

Rys. 10.12

6. Zapisz i zamknij plik.

10.7. Make Fixed (Utwrz utwierdzenie)


Polecenie Make Fixed (Utwrz utwierdzenie) umoliwia wykonanie utwierdzenia cianki. Jest aktywne wycznie przy pracy w trybie bez historii. W celu wyczenia trybu z histori naley wybra
z grnego menu Insert (Wstaw) Synchronous Modeling History-Free Mode (Tryb bez historii)
lub klikn PPM na History Mode (Tryb Historii) w drzewie operacji i wybra History-Free Mode
(Tryb bez historii) rys. 10.13.
Polecenie Make Fixed (Utwrz utwierdzenie) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate (Relacje)
Make Fixed (Utwrz utwierdzenie).

Rys. 10.13

Przykad 23
Celem wiczenia jest utwierdzenie cianki i prba wykonania jej przesunicia.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_23/make_fixed.x_t i przejd do rodowiska modelowania.


CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 353

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

1. Kliknij PPM na belk Name w drzewie operacji i wcz tryb pracy bez historii (rys. 10.13).
2. Uruchom polecenie Make Fixed (Utwrz utwierdzenie) i zaznacz otwr, jak niej (rys. 10.14 a).

Rys. 10.14

3. Zatwierd polencie przez OK.


4. Wykorzystujc polecanie Move Face (patrz rozdzia 2) sprbuj przesun utwierdzon ciank.
Pomimo podgldu program nie pozwoli zatwierdzi operacji, wykazujc bd jak niej
(rys. 10.15).

Rys. 10.15

5. Zapisz i zamknij plik.

10.8. Make Offset (Utwrz odsunicie)


Polecenie Make Offset (Utwrz odsunicie) suy do zmiany odlegoci midzy dwoma ciankami. Jeeli jedna cianka ma np. zarys uku a druga linii prostej, to zostanie ona zmieniona na uk
i odsunita o zadan warto (rys. 10.16). Dodatkowo w ten sposb moliwa jest miejscowa zmiana
gruboci detalu cienkociennego.

Rys. 10.16

Polecenie Make Offset (Utwrz odsunicie) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate (Relacje)
Make Offset (Utwrz odsunicie).
Przykad 24
Celem wiczenia jest miejscowa zmiana gruboci bryy cienkociennej.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_24/make_offset.prt.


354 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

1. Uruchom polecanie Make Offset (Utwrz odsunicie) i wska ciank do odsunicia


(rys. 10.17 a).
2. Nastpnie kliknij na ciank, od ktrej bdzie mierzone odsunicie (rys. 10.17 b).

Rys. 10.17

3. Przypisz grubo rwn 2 i zatwierd przez OK.


4. Zapisz i zamknij plik.

10.9. Show Related Face (Poka zalene cianki)


Polecenie Show Related Face (Poka zalene cianki) jest aktywne podczas pracy bez historii
modelowania (patrz podrozdzia 10.7 lub 16). Umoliwia wywietlenie relacji dodanych w poleceniu Make Fixed (Utwrz utwierdzenie).
Polecenie Show Related Face (Poka zalene cianki) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Relate
(Relacje) Show Related Face (Poka zalene cianki).
Przykad 25
Celem wiczenia jest wykrycie naoonych relacji i ich usunicie.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_25/show_Related_face.prt.


1. Uruchom polecenie Show Related Face (Poka zalene cianki) i wska ciank a (rys. 10.18).

Rys. 10.18
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 355

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 10.18

2. Nastpnie wybierz ikon Delete (Usu) w celu usunicia relacji (rys. 10.18 b).
3. Zapisz i zamknij plik.

356 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

11

Dimensions (Wymiary)

11.1. Linear Dimension (Wymiar liniowy)

Polecenie Linear Dimension (Wymiar liniowy) umoliwia wykonanie pomiaru midzy ciankami
(krawdziami, wirtualnymi osiami) oraz jego modyfikacj. Dziki temu mona wprowadzi wymiar
docelowy np. szeroko ebra. Po wpisaniu wartoci nastpuje przesunicie cianek na zadan
odlego.
Polecenie Linear Dimension (Wymiar liniowy) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Dimensions (Wymiary)
Linear Dmension (Wymiar liniowy).
Opis Okna Operacji
Grupa Origin (Pocztek)
Select Origin Object (Okrel obiekt bazowy)
Narzdzie suy do wskazania krawdzi lub paszczyzny, od ktrej bdzie wykonany pomiar.
Wskazany obiekt zostaje nieruchomy.
Grupa Measurement (Wymiar)
Select Measurement (Wska obiekt do pomiaru)
Narzdzie suy do wskazania krawdzi, ktra bdzie przesuwana.
Grupa Orientation (Orientacja)
Direction (Kierunek)
Wywietla narzdzia wspomagajce wybr kierunku pomiaru. Dostpne s dwie moliwoci definiowania:
Orient Xpress Orientacja wymiaru na paszczynie wzgldem wskazanego wektora wyznaczonego na podstawie gwnych kierunkw.
Vector (Wektor) Orientacja wyznaczona wzgldem wektora.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 357

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Direction (Kierunek)
Pozycja dostpna dla metody Orient Xpress. Okrela kierunek pomiaru.
Plane (Paszczyzna)
Okrela paszczyzn, na ktrej pomiar si znajduje.
Reference (Odniesienie)
Pozycja dostpna dla metody Orient Xpress. Okrela ukad wsprzdnych, wzgldem ktrego jest
wyznaczany wymiar oraz jego kierunek.
Specify Vector (Okrel wektor)
Pozycja dostpna dla metody Vector (Wektor). Okrela kierunek pomiaru.
Grupa Location (Lokalizacja)
Specify Location (Okrel pooenie)
Definiuje pooenie wymiaru na paszczynie (nie ma wpywu na jego warto).
Grupa Face to Move (cianka do przesunicia)
Grupa posiada identyczn funkcjonalno, jak grupa Face w poleceniu Move Face (Przesu
ciank) patrz rozdzia 2.
Grupa Distance (Odlego)
Distance (Odlego)
Wywietla aktualny stan pomiaru i pozwala na jego korekt przez wpisanie docelowej wartoci.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Grupa posiada identyczn funkcjonalno, jak grupa Face (cianka) w poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz rozdzia 2.
Przykad 26
Celem wiczenia jest zmiana dugo elementu.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_26/linear_dimension.stp i przejd do rodowiska


modelowania.
1. Uruchom polecanie Linear Dimension (Wymiar liniowy) i wska krawd a (rys. 11.1).
2. Nastpnie zaznacz krawd do przesunicia (rys. 11.1 b).
3. Pogram wykona pomiar wzgldem osi Y. Rozwi zakadk Orientation (Orientacja)
i zmie Direction (Kierunek) na Vector (Wektor).
4. Wska krawd (rys. 11.1 c).
5. Po wskazaniu krawdzi kliknij LPM w dowolnym miejscu, aby wstawi wymiar.
6. W grupie Face To Move (cianki do przesunicia) zaznacz opcj Coaxial (Wsposiowo), ktra
pozwoli na wykrycie wsposiowych cianek.
7. Kliknij na narzdzie Select Face (Wska ciank) i wska pozostae cianki do przesunicia
(rys. 11.2 d, e).
358 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 11.1

Rys. 11.2

8. Nastpnie przytrzymaj LPM na strzace (rys. 11.2 f) i przecignij na odlego -90. Zatwierd
polecenie (rys. 11.3).

Rys. 11.3

9. Zapisz i zamknij plik.

11.2. Angular Dimension (Wymiar ktowy)


Polecenie Angular Dimension (Wymiar ktowy) umoliwia wykonanie pomiaru ktowego i jego
zmian wskazujc krawdzie, cianki lub paszczyzny. Podczas zmiany, cianki przylegajce
do wskazanych take zostan przesunite.
Polecenie Angular Dimension (Wymiar ktowy) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Dimensions (Wymiary)
Angular Dmension (Wymiar ktowy).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 359

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Opis Okna Operacji


Grupa Origin (Pocztek)
Specify Origin Object (Okrel bazowy obiekt)
Narzdzie suy do wskazania krawdzi, paszczyzny lub cianki bazowej, od ktrej bdzie wykonywany pomiar.
Grupa Measurement (Wymiar)
Specify Measurement Object (Okrel obiekt pomiaru)
Narzdzie suy do wskazania krawdzi lub cianki, ktra bdzie przesuwana.
Grupa Angle (Kt)
Angle (Kt)
Pokazuje wynik pomiaru i umoliwia wpisanie docelowej wartoci.
Alternate Angle (Kt alternatywny)
Opcja umoliwia zmian sposobu pomiaru kta.
Pozostae grupy posiadaj analogiczn funkcjonalno, jak w poleceniu Linear Dimension
(Wymiar liniowy) patrz podrozdzia 11.2.

Przykad 27
Celem wiczenia jest zmiana pooenia ktowego wskazanych cianek.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_27/angular_dimension.prt.


1. Uruchom polecenie Angular Dimension (Wymiar ktowy) i wska powierzchnie bazow
dla wymiaru ktowego (rys. 11.4 a).
2. Nastpnie wska krawd (rys. 11.4 b).

Rys. 11.4
360 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

3. Nastpnie przesu kursor w miejsce, w ktrym zostanie wywietlona warto 29 i kliknij LPM.
4. Przejd do narzdzia Select Face (Wska ciank) zlokalizowanego w grupie Face to Move
(cianka do przesunicia) i zaznacz wszystkie cianki, jak niej (rys. 11.5).

Rys. 11.5

5. Zmie wymiar na 20 i kliknij Enter, aby uzyska podgld (rys. 11.6).

Rys. 11.6

6. Zatwierd polecenie przez Apply (Zastosuj).


7. Wska pask ciank (rys. 11.7).

Rys. 11.7

8. Nastpnie zaznacz krawd jak wyej (rys. 11.4 b).


9. Kliknij w miejscu wstawienia wymiaru (rys. 11.7 b).
10. Przejd do grupy Face to Move (cianka do przesunicia) i zaznacz pozostae cianki (rys. 11.5).
11. Zmie wymiar 135 na 120 i zatwierd przez OK. Uzyskasz model jak na rysunku 11.8.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 361

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 11.8

12. Zapisz zmiany i zamknij plik.

11.3. Radial Dimension (Wymiar Promieniowy)


Polecenie Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) umoliwia zmian promienia (lub rednicy)
cianki walcowej lub sferycznej.
Polecenie Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) mona wybra z paska Synchronous
Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Dimensions
(Wymiary) Radial Dmension (Wymiar Promieniowy).
Opis Okna Operacji
Grupa Size (Rozmiar)
Radius (Promie)
Opcja aktywuje pole umoliwiajc wpisanie docelowego promienia.
Diameter (rednica)
Opcja aktywuje pole umoliwiajc wpisanie docelowej rednicy.
Pozostae grupy maj analogiczn funkcjonalno, jak w poleceniu Linera Dimension (Wymiar
liniowy) patrz podrozdzia 11.1.
Przykad 28
Celem wiczenia jest zmiana rednicy oznaczonej cianki.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_28/radial_dimension.prt.

Rys. 11.9
362 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

1. Uruchom polecenie Radial Dimension (Wymiar Promieniowy) i wska ciank,


jak na rysunku 11.9 a.
2. Nastpnie w polu Radius wpisz warto promienia rwn 10.
3. Operacj powtrz analogicznie dla cianki b (rys.11.10), wpisujc warto 8.5
(w celu zachowania staej gruboci).

Rys. 11.10

4. Po przeprowadzeniu powyszych czynnoci otrzymasz model, jak niej (rys. 11.11).

Rys. 11.11

5. Zapisz i zamknij plik.

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 363

12

Shell (cienkocienno)

12.1 Shell Body (cienkocienno bryy)


Polecenie Shell Body (Cienkocienno) jest dostpne tylko przy wczonym History-Free Mode
(tryb pracy bez historii modelownia). Umoliwia tworzenie bry cienkociennych, podobnie jak
polecenie Shell ze standardowego modelowania. Rnica polega na tym, i przy wczonym
History-Free Mode (Tryb bez historii) zalenoci geometryczne powstae w wyniku polecenia Shell
nie s zapamitywane. Utrudnia to edycj gruboci cianek. Zastosowanie polecenia Shell Body
(Obiekt cienkocienny) umoliwia pniejsz edycj z wykorzystaniem polecenia Change Shell
Thickness (Zmien grubo obiektu).
Polecenie Shell Body (Cienkocienno) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Shell (Cienkocienno)
Shell Body (Obiekt cienkocienny).
Opis Okna Operacji
Grupa Face to Pierce (cianki otwarte)
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
Grupa Face to Exclude (cianki do wyczenia)
Umoliwia wybranie cianek, ktre maj zosta zignorowane przy tworzeniu cienkociennoci
(rys. 12.1).
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
Grupa Wall Thickness (Grubo cianki)
Thickness
Okrela grubo cianki.
364 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 12.1 Shell Body (Cienkocienno)


a cianki ignorowane przy wykonaniu cienkociennoci,
b przekrojony model po wykonaniu cienkocienno

Reverse Direction (Odwr kierunek)


Odwraca stron, po ktrej jest wykonywana cienkocienno.
Przykad 29
Celem wiczenia jest wykonanie cienkociennoci dla wskazanej bryy.

Otwrz plik /synchronous_modeling/p_29/shell_body.prt.


1. Utwrz model cienkocienny wybierajc polecanie Shell Body (Obiekt cienkocienny).
2. Ustaw grubo cianek w polu Thickness (Grubo) na 2 mm.
3. Wska cianki oznaczone zielonym kolorem i kliknij OK.
4. Zapisz i zamknij plik.

12.2. Shell Face (cienkocienno cianki)


Polecenie Shell Face (Region cienkocienny) jest dostpne tylko przy trybie pracy History-Free Mode
(Tryb bez historii) patrz rozdzia 16. Umoliwia nadawanie cienkociennoci na wybranych regionach modelu. Polecenie przydaje si w przypadku koniecznoci zmiany geometrii cienkociennego
modelu nieposiadajcego historii modelowania.
Polecenie Shell Face (Region cienkocienny) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Shell (Cienkocienno)
Shell Face (Region cienkocienny).
Opis Okna Operacji
Grupa Face to Shell (cianki do cienkociennoci)
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek regionu, na ktrym ma zosta utworzona cienkocienno.
Grupa Face to Pierce (cianki otwarte)
Umoliwia wybranie cianek, ktre maj zosta usunite. Tworzony jest obszar otwarty.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 365

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Select Face (Wska ciank)


Narzdzie wskazywania cianek.
Grupa Wall Thickness (Grubo cianki)
Thickness
Parametr okrela grubo cianki.
Przykad 30
Celem wiczenia jest wykonanie cienkociennoci dla kilku cianek dodanych do bryy.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_30/shell_face.prt.
1. Dodawanie powoki (powierzchni) do modelu.
1.1. Wybierz polecenie Paste Face (Wklej ciank).
1.2. Wska, jako Target (Obiekt docelowy) bry cienkocienn.
1.3. Nastpnie powierzchni, jako Tool (Narzdzia).
1.4. Ustaw opcj Add (Dodaj) i kliknij OK. Po wykonaniu powyszych czynnoci otrzymasz bry jak niej (rys. 12.2).

Rys. 12.2

2. Tworzenie cienkociennoci na fragmencie modelu.


2.1. Wybierz polecenie Shell Face (Region cienkocienny).
2.2. Wska cianki dodane w punkcie 1.
2.3. Ustaw grubo na 2 i zatwierd przez OK.
2.4. Na ekranie pojawi si efekt jak niej (rys. 12.3).
2.5. Zapisz i zamknij plik.

Rys. 12.3
366 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

12.3. Change Shell Thickness (zmiana gruboci)


Polecenie Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu) dostpne tylko przy wczonym
History-Free Mode (Tryb bez historii) patrz rozdzia 16. Polecenie umoliwia zmian gruboci cianek modeli z cienkociennoci utworzon poleceniem Shell Body (Cienkocienno)
lub Shell Face (Region cienkocienny).
Polecenie Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Shell
(Cieknocienno) Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu).
Opis Okna Operacji
Grupa Face to Change Thickness (cianki do zmiany gruboci)
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek regionu cienkociennego, na ktrym bdzie zmieniana grubo.
Face Finder (Kontrola cianek)
Narzdzie opisane w poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz rozdzia 2.
Saved (Zapisany)
Lista wywietlajca wszystkie rozpoznane cianki, ktrych grubo mona zmienia. Odznaczenie
cianki spowoduje, e zostanie ona pominita przy edycji. Nie mona zmieni gruboci cianek, jeli
odznaczona zostanie cianka styczna do edytowanej.
Select Neighbors with Same Thickness (Wybierz ssiednie z t sam gruboci)
Automatycznie wybiera ssiadujce cianki o tej samej gruboci.
Grupa Wall Thickness (Grubo cianki)
Thickness (Grubo)
Okrela grubo cianki.
Przykad 31
Celem wiczenia jest wykonanie zmiany gruboci bryy cienkociennej.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_31/shell_face.prt.
1. Wybierz polecenie Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu).
2. Wska cianki wnki (rys. 12.4).
3. Ustaw grubo na 1.2 i kliknij OK.
4. Zapisz i zamknij plik.

Rys.12.4
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 367

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

13

Rozdzia 13

Group Face (grupowanie cianek)

Polecenie Group Face (Grupowanie cianek) umoliwia grupowanie cianek w celu atwiejszego
wybierania ich jednym klikniciem w pniejszym etapie zmian.
Polecenie Group Face mona wybra z paska Synchronous Modeling lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Group Face (Grupowanie cianek).

Opis Okna Operacji


Grupa Face to Group (cianki do grupowania)
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
Face Finder (Kontrola cianek)
Narzdzia omwione w poleceniu Move Face (Przesu ciank) patrz rozdzia 2.
Przykad 32
Celem wiczenia jest zgrupowanie cianek.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_32/group_face.prt.
1. Tworzenie grupy cianek.
1.1. Uruchom polecenie Group Face (Grupowanie cianek).
1.2. Wska cianki oznaczone kolorem niebieskim.

Wskazwka
Ustawienie filtru Slot Faces (rys. 13.1) umoliwi wybieranie wpustu jednym klikniciem.

1.3.

Kliknij OK.

368 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys.13.1

2. Obrt wpustw.
2.1. Uruchom polecenie Move Face (Przesu ciank).
2.2. Wska cianki oznaczone kolorem niebieskim.
2.3. Kliknij na cech Group Face (cianka) w oknie Part Navigator (Nawigator czci).
2.4. Obr wybrane cianki o 15 wok osi wau.
3. Powielanie liczby wpustw z 4 do 8.
3.1. Uruchom polecenie Copy face (Kopiuj ciank) patrz rozdzia 9.1.
3.2. Wska cech Group Face (Grupuj cianki) i Edge Blend (Zaokrglenie)
w oknie Part Navigator (Nawigator czci).
3.3. W grupie Transform (Przekszta) ustaw obrt o 45 wok osi wau.
3.4. Wcz opcj Paste Copied Faces (Wklej skopiowane cianki) i kliknij OK.
Wynik przeprowadzonych operacji niej (rys. 13.2).
3.5. Zapisz i zamknij plik.

Rys. 13.2

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 369

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

14

Rozdzia 14

Edit Cross Section (edycja przekroju)


Polecenie Edit Cross Section (Edytuj przekrj) pozwala odtwarza szkice na nieparametrycznym
modelu. Szkic tworzony jest z krzywych powstaych w wyniku przecicia wybranej paszczyzny
Datum Plane (Paszczyzna odniesienia) z modelem. Edytujc krzywe szkicu, uytkownik
moe zmienia parametrycznie modele. Szkic jest zapamitywany w historii, jako cecha
Edit Cross Section (Edytuj przekrj) rys. 14.1.
Polecenie Edit Cross Setion (Edytuj przekrj) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Edit Cross Section
(Edytuj przekrj).

Rys. 14.1

Opis Okna Operacji


Grupa Face (cianka)
Umoliwia wybr cianek do utworzenia szkicu.
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
370 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Grupa Plane (Paszczyzna)


Select Plane (Wska paszczyzn)
Narzdzie do okrelenia paszczyzny szkicu.
Grupa Section Curve (Krzywa przekroju)
Edit Section Curve (Edytuj krzywe przekroju)
Narzdzie edycji szkicu. Kliknicie na ikon spowoduje otworzenie rodowiska szkicownika.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Overflow Behavior (Opcje wyduenia)
Narzdzie opisane w polecenie Move Face (Przesu ciank) patrz rozdzia 2.
Include Interior Features (Uwzgldnij wewntrzne cechy)
Przy zaznaczeniu wszystkich cianek modelu wyczenie opcji spowoduje, i nie bd uwzgldniane
otwory.

Rys.14.2
a wczona opcja Include Interior Features,
b wyczona opcja Include Interior Features

Include Blends (Uwzgldniaj zaokrglenia)


Wyczenie spowoduje odtworzenie szkicu bez zaokrgle.

Rys.14.3
a wczona opcja Include Blends,
b wyczona opcja Include Blends
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 371

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Przykad 33
Celem wiczenia jest zmiana przekroju bryy.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_33/ edit_cross_section.prt.
1. Uruchom polecenie Edit Cross Section (Edytuj przekrj).
2. Wska cianki na przeweniu (rys. 14.4).

Rys.14.4

3. Wska Datum Plane (Paszczyzna odniesienia) widoczn na rysunku wyej (rys. 14.4), jako
paszczyzn szkicu.
4. Kliknij na ikon Edit Section Curve (Edytuj krzywe przekroju), by przej do edycji szkicu.
5. Wykorzystujc polecenie Make Symmetric (Umie symetrycznie) narzu wiz symetrycznoci
wzgldem osi duszym odcinkom.
6. Zmie kt pomidzy nimi na 35 (rys. 14.5).

Rys. 14.5

7. Zamknij szkic.
8. Zakocz edycj klikajc OK.
9. Zapisz i zamknij plik.

372 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

15

Optimize

15.1. Optimize Face (optymalizacja cianki)

Polecenie umoliwia uproszczenie geometrii (np. zamiana B-SURFACE na powierzchnie


analityczne), poczenie cianek w cao i odtworzenie zaokrgle. Przykadowo istniejca
krzywa typu Spline (rys. 15.1 a) moe by zamieniona na uk (rys. 15.1 b), jeli uk ten zmieci
si w granicach tolerancji (rys. 15.1 c).
Polecenie Optimize Face (Optymalizuj ciank) mona wybra z paska Synchronous Modeling
lub z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Optimize (Optymalizuj)
Optimize Face (Optymalizuj ciank).

Uwaga!
Granice tolerancji wyznaczane s na podstawie geometrii rdowej, nie uproszczonej.

Rys.15.1

Opis Okna Operacji


Grupa Face (cianka)
Umoliwia wybr geometrii do przeprowadzenia uproszczenia.
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Emphasize Faces and Edges (Oznacz cianki i krawdzie)
Wczenie opcji powoduje podwietlenie cianek i krawdzi, ktre brane s pod uwag w trakcie
przeprowadzenia uproszczenia.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 373

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Clean Body Before Optimize (Wyczy obiekt przed aktualizacj)


Wczenie opcji spowoduje prb naprawienia geometrii (usunicia tzw. Tiny Object, degeneracji,
niestykajcych si krawdzi naroy itp.) przed uproszczeniem.
Report (Raport)
Wczenie opcji spowoduje wywietlenie raportu po zakoczeniu uproszczenia.
Tolerance (Tolerancja)
Umoliwia ustawienie tolerancji upraszczanej geometrii.
Przykad 34
Celem wiczenia jest wykonanie optymalizacji cianek modelu.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_34/optimize.prt.
1. W filtrze ustaw Single Face (Pojedyncza cianka) i wska ciank czoow bryy.

Rys.15.2

2. Z grnego menu wybierz polecenie Information (Informacje) Object (Obiekt).


3. Zwr uwag na typ geometrii: Surface Type Non-Parametric Trimmed B-SURFACE
4. Zamknij okno Information (Informacje).
5. Sprbuj utworzy na tej ciance paszczyzn poleceniem Datum Plane
(Paszczyzna odniesienia).

Uwaga!
Zwr uwag, e nie moesz utworzy odsunitej paszczyzny Datum Plane (Paszczyzna odniesienia). Paszczyzn mona utworzy tylko na powierzchniach typu planar. W przypadku B-SURFACE
program tworzy paszczyzn styczn do powierzchni w punkcie jej wskazania.
6. Wykonaj uproszczenie geometrii.
6.1. Uruchom polecenie Optimize face (Optymalizuj ciank).
6.2. Zaznacz cay model.
6.3. Wcz opcj Report (Raport) i kliknij OK.
6.4. Po zakoczeniu upraszczania przeanalizuj okno informacji.
6.5. Zaznacz ponownie ciank na wlocie i uyj skrtu Ctrl+i, aby wywietli informacje.
6.6. Zwr uwag na typ geometrii.
6.7. Zamknij okno Information (Informacje).
7. Utwrz na ciance paszczyzn Datum Plane (Paszczyzna odniesienia). Po optymalizacji mona
wykona odsunit.
8. Zapisz i zamknij plik.
374 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

15.2. Replace Blend (Zastp zaokrglenie)


Polecenie Replace Blend (Zastp zaokrglenie) umoliwia przeksztacenie cianek. cianki, ktre
pierwotnie tworzyy zaokrglenia mog w wyniku translacji do innego formatu utraci styczno
z ssiadujcymi powierzchniami. Mog rwnie zosta zamienione na powierzchnie typu
B-SURFACE w ogle nie rozpoznawaln, jako zaokrglenie. Istnieje take moliwo, e zostanie zmieniona warto promienia zaokrglenia w granicach tolerancji w trakcie procesu translacji
(rys. 15.3).

Rys. 15.3
Pierwotna warto promienia 3 mm

W wyniku takich zdarze polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) nie bdzie mogo zmieni
zaokrglenia lub nawet go nie rozpozna. Polecenie Replace Blend (Zastp zaokrglenie) umoliwia
przywrcenie pierwotnej geometrii zaokrglenia i swobodn ich edycj. Polecenie odbudowuje ciank zaokrglenia wg metody toczcej si kuli.

Uwaga!
Zaokrglenia o zmiennym promieniu de facto s powierzchniami rozpitymi na profilach ukowych,
a nie ukiem przecignitym wzdu cianek. Z tego powodu nie s rozpoznawalne,
jako zaokrglenia.
Polecenie Replace Blend (Zastp zaokrglenie) mona wybra z paska Synchronous Modeling lub
z grnego menu wybierajc: Insert (Wstaw) Synchronous Modeling Optimize (Optymalizuj)
Replace Blend (Zastp zaokrglenie).
Opis Okna Operacji
Grupa Face to Replace (cianki do zastpienia)
Umoliwia wybr cianek do przywrcenia zaokrgle.
Select Face (Wska ciank)
Narzdzie wskazywania cianek.
Grupa Radius (Grupa promie)
Inherit Radius from Face (Warto promienia wg cianki)
Odczytuje warto promienia ze wskazanej cianki i ustawia j, jako domyln dla wszystkich
wskazanych.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 375

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Radius (Promie)
Parametr dostpny, jeli wyczona zostanie opcja Inherit Radius from Face (Warto promienia
wg cianki). Pozwala wprowadzi wasn warto promienia.
Grupa Settings (Grupa Ustawienia)
Shape Match (Dopasowanie cianki)
Umoliwia okrelenie jak dokadnie pasuje cianka do wzorcowego zaokrglenia, wykonanego
metod toczcej si kuli. Przesunicie wartoci w kierunku Loose (Lune) umoliwi przywrcenie
promienia na ciankach o wikszych bdach.
Emphasize Faces (Oznacz cianki)
Wczenie opcji powoduje podwietlenie cianek, ktre brane s pod uwag przy prbie odtworzenia
zaokrglenia.
Przykad 35
Celem wiczenia jest wykonanie optymalizacji promienia w celu jego naprawy.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_35/replace_blend.prt.
1. Wybierz polecenie Resize Blend (Edytuj zaokrglenie).
2. Wska ciank zaokrglenia koloru zielonego i sprbuj zmieni warto zaokrglenia na 2.
Program poinformuje, e nie jest w stanie tego wykona. Zamknij okno.
3. Otwrz polecenie Replace Blend (Zastp zaokrglenie).
4. Wska ponownie ciank koloru zielonego.
5. Wycz opcj Inherit Radius from Face (Warto promienia wg cianki).
6. Zmie warto promienia na 3 i kliknij OK.
7. Sprbuj teraz zmieni warto zaokrglenia na 2.
8. Zapisz i zamknij plik.

376 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

16

History Mode
History-Free Mode

Opcje History Mode (Tryb Historii) / History-Free Mode (Tryb bez historii) umoliwiaj w szybki
sposb wczenie lub wyczenie trybu pracy z histori lub bez historii modelowania. Po wybraniu
History-Free Mode (Tryb bez historii) istniejca geometria jest odparametryzowana. Wraz z usuniciem parametrw zostanie zmienione wywietlanie drzewa z wywietlanych operacji na wywietlanie
obiektw. Po zapisaniu pliku nie ma moliwoci przywrcenia historii modelowania.
Opcje mona wybra z paska Synchronous Modeling (rys. 16.1) lub z grnego menu wybierajc:
Insert (Wstaw) Synchronous Modeling History Mode (Tryb Historii).

Rys. 16.1

Przykad 36
Celem wiczenia jest usunicie historii modelu przez wczenie trybu pracy bez historii oraz
powrt do standardowego trybu i przywrcenie sposobu wywietlania drzewa operacji.
Otwrz plik /synchronous_modeling/p_36/history_mode.prt.
1. Z grnego menu wybierz Insert (Wstaw) Synchronous Modeling History-Free Mode (Tryb
bez historii).
2. W wywietlonym komunikacie zaznacz Yes.
3. Nastpnie przejd ponownie do trybu z histori wybierajc Insert (Wstaw) Synchronous Modeling
History Mode (Tryb Historii). Zauwa, e drzewko operacji ma inny wygld ni poprzednio
(rys. 16.2 a).
4. Kliknij PPM na belk Name w drzewie operacji (Part Navigator) i wybierz Timestape Order
(Uporzdkuj wg daty).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 377

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 16.2

5. Zapisz i zamknij plik.

378 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

17

X-form

Polecenie X-form umoliwia swobodn edycj dowolnych cianek bryy, edycj powierzchni
(nie ma znaczenia czy jest to B-surface, czy non-B-Surface) lub krzywych. Edycja odbywa si
poprzez dynamiczn zmian pozycji biegunw lub wierszy siatki kontrolnej wskazanego obiektu
za pomoc uchwytw.
Aby edytowa krzywe lub krawdzie, naley wybra polecenie Edit Curve X-Form.
Aby edytowa cianki lub powierzchnie, naley wybra polecenie Edit Surface X-Form.

Rys. 17.1 Deformacja za pomoc X-Form


z analiz promienia krzywizny krawdzi oraz powierzchni

Polecenie X-form posiada szereg funkcjonalnoci uatwiajcych edycj, np.:


Zmian liczby biegunw,
Proporcjonalne przemieszczenie (ssiednich biegunw),
Utrzymanie cigoci na krawdziach powierzchni w trakcie jej edycji,
Ograniczanie obszaru edytowanego do wybranego fragmentu cianki,
Identyfikacj cianki symetrycznej oraz cianki odsunitej (offset). Edycja bdzie zastosowana
wtedy rwnie do cianek powizanych.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 379

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Opis Okna Operacji


Grupa Curve or Surface
Narzdzia pozwalajce na wybr obiektw do edycji.
Single Select
Wczenie opcji ogranicza edycj do jednego obiektu na raz.
Use Face Finder
Udostpnia narzdzia Face Finder (Kontrola cianek), umoliwiajce wykrywanie relacji pomidzy
ciank wskazan i innymi ciankami. Dostpne, jeli jest wyczona opcja Single Select.
Select Object
Narzdzie wyboru geometrii (cianki, krawdzie) do edycji. Dostpne, jeli jest wyczona opcja Use
Face Finder.
Select Face
Narzdzie wyboru cianki do edycji. Dostpne, jeli jest wczona opcja Use Face Finder.
Podgrupa Face Finder
Pozwala na zarzdzanie zaznaczonymi ciankami (patrz rozdzia 2, Grupa Face).
Podgrupa Pole Selection
Select Object
Pozwala wybra bieguny oraz wiersze siatki kontrolnej do edycji.
Manipulate
Filtr okrelajcy jakie obiekty mona wybiera do edycji:
Any dowolny,
Poles bieguny (rys.17.2 a),
Rows wiersze siatki kontrolnej (rys.17.2 b).
Menu kontekstowe otwierane na wskazanym obiekcie pozwala usun obiekt, zmieni sposb
definicji pooenia lub doda kolejny podobny obiekt.

Rys.17.2

Deselect Poles Automatically


Wczenie opcji spowoduje, e po wskazaniu kolejnego obiektu program bdzie odznacza wszystkie
ju zaznaczone obiekty. By chwilowo zignorowa to ustawienie mona przytrzyma klawisz Ctrl
celem dodania kolejnego obiektu lub Shift w celu usunicia obiektu z wybranych do edycji.
380 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Grupa Parameterization
Degree/Patches
Dostpne, jeli zostaa wybrana jedna cianka do edycji. Pozwala zwikszy lub zmniejszy liczb
biegunw siatki (Degree) lub atek (Patches), z jakich wybrana do edycji cianka jest zbudowana.
W przypadku zmniejszenia stopnia lub liczby atek, program wywietla pozycj i warto maksymalnego odchylenia od cianki referencyjnej (rys.17.3 b).
Degree/Segments
Dostpne, jeli zostaa wybrana jedna krawd do edycji. Pozwala zwikszy lub zmniejszy liczb
biegunw siatki (Degree) lub liczby krzywych sklejonych (Segments), z jakich wybrana do edycji
krawd jest zbudowana. W przypadku zmniejszenia stopnia lub liczby krzywych sklejonych program
wywietla pozycj i warto maksymalnego odchylenia od cianki referencyjnej.

Rys.17.3

Grupa Method
Suy do definicji metody przemieszczania uchwytw. Podstawowe metody zgrupowane s w czterech
zakadkach: Move, Rotate, Scale i Planarize.
Move
Przemieszczanie uchwytw wg zdefiniowanego kierunku:
WCS wzdu wybranej osi WCS lub wg wsprzdnych XYZ w WCS,
View (Widok) wg paszczyzny ekranu,
Vector (Wektor) wzdu okrelonego przez uytkownika wektora,
Plane (Paszczyzna) wg wybranej paszczyzny,
Normal (Normalnie) na kierunku normalnym do edytowanej cianki,
Polygon wzdu linii siatki kontrolnej (pojedynczy segment siatki rozpity pomidzy dwoma
biegunami).

Rys. 17.4.
Deformacja na kierunku normalnym
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 381

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rotate
Obrt uchwytw wzgldem zdefiniowanej osi obrotu:
WCS wok wybranego wektora WCS,
View wok osi prostopadej do paszczyzny ekranu,
Vector wok zdefiniowanego wektora,
Plane wok wektora prostopadego do wybranej paszczyzny.
Pivot center
Pozwala na okrelenie rodka obrotu:
Object Center wok WCS,
Selected wok wybranych obiektw,
Point wok wybranego punktu.

Rys. 17.5
Obrt grnego wielokta siatki wok osi okrgu

Scale
Umoliwia przeskalowanie pooenia wybranych biegunw wzgldem okrelonych obiektw odniesienia:
WCS wzgldem wybranych osi lub paszczyzn WCS,
Uniform skaluje jednorodnie wzgldem okrelonego punktu centralnego,
Vector skaluje na wybranym kierunku wzgldem okrelonego punktu centralnego,
Plane skaluje w wybranej paszczynie wzgldem okrelonego punktu centralnego,
Plane of Curve skaluje w jednym kierunku okrelonym przez paszczyzn krzywej (wymaga
wskazania krzywej 2-go stopnia np. parabolicznej).

Rys. 17.6 a
Przeskalowanie jednego wiersza siatki kontrolnej
382 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Scale Center
Pozwala okreli punkt centralny:
Object Center skala wzgldem pocztku WCS,
Selected skala wzgldem wybranych obiektw,
Point skala wzgldem wybranego punktu.
Planarize
Umoliwia ustawienie wybranych biegunw w okrelonej paszczynie:
At Plane paszczyzn okrela si poprzez ustawienie dynamicznego WCS za pomoc uchwytw,
At Pole w wybranym punkcie umieszcza si dynamiczny ukad, a nastpnie orientuje jego
pooenie. NX wyrwnuje wiersze siatki kontrolnej wybranego punktu do dynamicznego ukadu
wsprzdnych,
Best Fit Plane przemieszcza bieguny wybranego wiersza siatki kontrolnej do wyliczonej przez
NX paszczyzny.

Rys. 17.6 b
Przemieszczenie uchwytw siatki do paszczyzny XY WCS

Advanced Method
Zaawansowane opcje definicji przemieszcze biegunw. S one dostpne w zalenoci od wybranej
podstawowej metody.
Advanced Method

Metoda
podstawowa

Proportional

Falloff

Keep continuity

Lock region

Insert knot

Move (Przesu)

Rotate (Obr)

Scale (Skaluj)

Proportional
Umoliwia automatyczne proporcjonalne przemieszczanie ssiadujcych biegunw lub wierszy siatki
(rys.17.7 )
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 383

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 17.7
30% przemieszczenia na pierwszych ssiadujcych biegunach wzdu V

All U/All V Wczenie opcji powoduje, i przy przemieszczaniu wybranych obiektw wszystkie
pozostae s przemieszczane proporcjonalnie wg wartoci Falloff Scale.
Before U/After U Dostpne przy wyczonej opcji All U. Pozwala okreli liczb obiektw
przed i za edytowanymi, ktre bd przemieszczane proporcjonalnie.
Before V/After V Dostpne przy wyczonej opcji All V. Pozwala okreli liczb obiektw przed
i za edytowanymi, ktre bd przemieszczane proporcjonalnie.
Falloff Scale Okrela wielko procentow przemieszczenia ssiadujcych biegunw.
Reset Przywraca domyln warto Falloff Scale.
Falloff
Zmienia sposb modyfikacji grupy kilku ssiadujcych biegunw.
Falloff Scale Definiuje wielko wspczynnika przemieszczenia ssiadujcych biegunw
(rys. 17.8 a) wzgldem bieguna przemieszczanego za pomoc uchwytu. Im wiksza warto
Convex, tym mniejsze przemieszczenie ssiadujcych biegunw (rys. 17.8 c). Im wiksza warto Concave, tym wicej biegunw przemieszcza si o tak warto, jak przemieszczany uchwyt
(rys. 17.8b).
Reset Linear Przywraca domyln warto Falloff Scale.

Rys. 17.8

Keep Continuity
Pozwala narzuci wizy na krawdzi edytowanej cianki.
All Przy wczonej opcji zmiana wizw na jednej krawdzi spowoduje zmian ustawienia
dla wszystkich pozostaych krawdzi. Typy wizw:
Free brak wizw,
G0 pooenie krawdzi nie ulega zmianie,
G1 styczne i G0 nie ulegaj zmianie,
G2 warto promienia krzywizny, G1 i G0 nie ulega zmianie,
G3 dynamika zmian promienia krzywizny, G2, G1 i G0 nie ulega zmianie.
384 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Lock Region
Pozwala okreli region, w ktrym nie bd dokonywane zmiany geometrii (rys. 17.9) wg wartoci
procentowych liczonych wzdu UV.
Start UV/ End UV Umoliwia wywietlanie dostpnych do edycji biegunw.

Rys. 17.9

Insert Knot
Dodaje wiersz siatki, tworzc nowe bieguny w wyznaczonym miejscu.
U Direction/V Direction Opcje okrelajce, na jakim kierunku (U lub V) zostan dodane wiersze
siatki.
Suwakiem (rys. 17.10 a) ustalana jest pozycja procentowa wzdu wybranego kierunku.
Insert Knot (rys.17.10 b) okrela miejsce wstawienia nowego wiersza siatki.

Rys. 17.10

Advanced Off
Wycza korzystanie z metod zaawansowanych.
Grupa Settings
Extract Tolerance
Okrela tolerancj tworzenia B-Surface. Jeli do edycji zostanie wybrana cianka non-B-Surface
(np. walcowa lub planarna) program automatycznie wyodrbnia geometri i zamienia j na B-Surface.
Po zakoczeniu edycji NX podmienia wskazan non-B-Surface na przeedytowan B-Surface.
W przypadku wybrania do edycji cianki typu B-Surface tolerancja ta jest ignorowana. Nie jest
przeprowadzane wyodrbnianie i podmiana cianki.
Feature Save Method
Dostpne, jeli jest wczona opcja Associative Freeform Editing. Okrela sposb zapamitywania
zmiany pooenia biegunw (zmiany ksztatu) edytowanej powierzchni:
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 385

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Relative pooenie biegunw po zmianie jest zapamitywane w odniesieniu do cechy


nadrzdnej,
Absolute pooenie biegunw po zmianie jest zapamitywane w odniesieniu do absolutnego ukadu wsprzdnych. Zmiana cechy nadrzdnej nie wpynie na ksztat przeedytowanej
powierzchni.
Restore Parent Face
Cofa wprowadzone zmiany i przywraca pierwotny ksztat.
Grupa Microposition
Opcje uatwiajce wprowadzanie bardzo dokadnych lub niewielkich zmian w pooeniu biegunw.
Rate
Opcja wczona powoduje zmniejszenie przemieszczenia bieguna w stosunku do kursora
do ustawionej wielkoci np. ustawienie Rate 25% powoduje, i przesunicie bieguna wynosi 25%
przesunicia kursora na ekranie. Suwak (rys. 17.11 a) suy do ustawienia wspczynnika
przemieszczenia.
Step Value
Dostpne przy wczonej opcji przemieszczenia WCS, Normal lub Vector. Umoliwia precyzyjne przemieszczanie wg zadanej wartoci. Klikajc w ikony + lub (rys. 17.11 b) mona skokowo
zmienia pozycj biegunw.

Rys. 17.11

Przykad 37
Celem wiczenia jest dokonanie modyfikacji modelu za pomoc X-form.
1. Otwrz plik .../synchronous_modeling/p_37/x_form.prt

Rys. 17.12

2. Zmodyfikuj model tak, jak na rysunku 17.12


2.1. Wybierz polecenie X-Form dla powierzchni.
2.2. Zresetuj ustawienia okna dialogowego.
386 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Rys. 17.13

2.3. Zaznacz ciank do edycji (rys. 17.13).


2.4. Ustaw metod przemieszczania uchwytw siatki na Normal.
2.5. Zwiksz liczb wierszy siatki na kierunku V o 1 (Parameterization Degree V = 2).
2.6. Wska grny wiersz siatki do edycji i przecignij go do rodka (rys. 17.14).

Rys. 17.14

2.7. Odznacz wybrane linie siatki.


2.8. Wycz opcj Deselect Poles Automatically.
2.9. Zwiksz liczb atek na kierunku U do 15 (Parameterization Patches U = 2).
2.10. Wska co trzeci lini siatki na kierunku U (rys. 17.15).
2.11. Przecignij je do rodka (rys. 17.15).

Rys. 17.15

2.12. Zmie metod przemieszczenia uchwytw na Rotate (Obrt). Zwr uwag


na domylnie ustawion opcj: obrt wok osi Z lokalnego ukadu wsprzdnych
(WCS)
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 387

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Rys. 17.16

2.13. Przemie uchwyty do jednego z ssiednich wierszy siatki (rys. 17.16).


2.14. Zatwierd OK.
3. Zamknij wszystkie pliki.

388 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

18

I-form

Polecenie I-form umoliwia edycj cianek bry lub powierzchni poprzez wygenerowanie i edycj
krzywych izoparametrycznych na tych ciankach. Zmiany wprowadzane na ciankach za pomoc
tego polecenia kumuluj si, tzn. mona w pierwszej kolejnoci edytowa krzywe na kierunku U,
a nastpnie na kierunku V doda kolejne modyfikacje.

Rys. 18.1

Opis Okna Operacji


Grupa Face
Select Face
Narzdzie wyboru cianki do edycji.
Podgrupa Face Finder
Pozwala na zarzdzanie zaznaczonymi ciankami (patrz rozdzia 2, Grupa Face).
Grupa Iso Curves
Direction
Narzdzie wyboru kierunku, na ktrym zostan utworzone krzywe izoparametryczne (rys. 18.2 a).
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 389

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

Location
Metoda okrelania miejsca utworzenia krzywych izoparametrycznych na wybranych ciankach.
Uniform rozmieszczone rwnomiernie na caej powierzchni.
Through Points przez wybrany punkt.
Between Points pomidzy wybranymi punktami.
Specify Point
Narzdzie wyboru punktu. Dostpne w przypadku metody Through Points lub Between Points.
Number
Okrela liczb generowanych krzywych. Narzdzie dostpne w przypadku wyboru metody Uniform
lub Between Points.

Rys. 18.2
Krzywe wygenerowane na kierunku U

Grupa Iso Curve Shape Control


Narzedzia kontroli ksztatu krzywych izoparametrycznych.
Insert Handle
Metoda wstawienia uchwytw kontrolujcych (rys. 18.2 b) ksztat krzywej izoparametrycznej.
Uniform rozmieszczone rwnomiernie na caej dugoci.
Through Points w wybranym punkcie.
Between Points pomidzy wybranymi punktami.
Specify Point
Narzdzie wyboru punktu. Dostpne w przypadku metody Through Points lub Between Points.
Number
Okrela liczb uchwytw generowanych na krzywych izoparametrycznych. Narzdzie dostpne
w przypadku wyboru metody Uniform lub Between Points.
Select Iso Curves
Narzdzie wyboru krzywej izoparametrycznej do utworzenia uchwytw kontrolnych.
Edit Iso Curves
Narzdzie wyboru krzywej izoparametrycznej do edycji. Uytkownik moe chwyci za punkty kontrolne i przeciga je by edytowa krzyw.
390 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Linear Transition
Przy wczonej opcji przesunicie uchwytu powoduje przesunicie caej krzywej izoparametrycznej
(rys. 18.3 a). Przy wyczonej tylko wybranych uchwytw (rys. 18.3 b).

Rys. 18.3

Move Handles along Curve


Pozwala przesuwa uchwyty tylko wzdu krzywej izoparametrycznej, na ktrej le.
Podgrupa Direction
Przemieszczanie uchwytw wg wybranej metody
WCS wzdu wybranej osi WCS,
View wg paszczyzny ekranu,
Vector wzdu okrelonego przez uytkownika wektora,
Plane wg wybranej paszczyzny,
Normal na kierunku normalnym do wskazanej do edycji geometrii.
Grupa Surface Shape Control
Local
Zmiany powierzchni s dokonywane tylko w obszarze modyfikowanej krzywej izoparametrycznej
(rys. 18.4 a) i zmienianego pooenia uchwytu.
Global
Zmiany jednej krzywej maj wpyw na pozostae krzywe izoparametryczne (rys. 18.4 b).

Rys. 18.4

Grupa Boundary Constraint


Pozwala narzuci wizy na krawdzi edytowanej cianki.
All
Przy wczonej opcji zmiana wizw na jednej krawdzi spowoduj zmian na identyczne ustawienie
wszystkich pozostaych krawdzi. Typy wizw:
Free brak wizw
G0 pooenie krawdzi nie ulega zmianie.
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 391

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

G1 styczne i G0 nie ulegaj zmianie.


G2 warto promienia krzywizny, G1 i G0 nie ulega zmianie.
G3 dynamika zmian promienia krzywizny, G2, G1 i G0 nie ulega zmianie.
Grupa Settings
Keep Parametrization
Przy wczonej opcji polecenie I-Form uywa parametrw wskazanej cianki do utworzenia nowej
cianki.
W przypadku wyczonej opcji, parametry nowej cianki mog si rni od parametrw sterujcych wybranej do edycji cianki, zalenie od zoonoci przeedytowanej geometrii. Im bardziej zoona jest geometria cianki wybranej do edycji, tym wicej czasu program potrzebuje na wygenerowanie
nowego ksztatu.
Extraction Method
Okrela metod wyodrbniania cianki wskazanej do edycji celem utworzenia na niej krzywych
izoparametrycznych.

Rys. 18.5

Original wyodrbnia ciank wskazan i usuwa przycicia.

Rys. 18.6

Minimum Bounded wyodrbnia ciank bazujc na prostoktnych granicach o rozmiarach


gabarytw wybranej cianki.

Rys.18.7
392 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... NX Synchronous Technology

Fit to Boundary wyodrbnia ciank w postaci czterokrawdziowych powierzchni utworzonych


na podstawie granic wyodrbnionej geometrii.
Extract Tolerance
Okrela maksymaln tolerancj odlegoci cianki wyodrbnionej od oryginau.
Grupa Microposition
Opcje uatwiajce wprowadzanie bardzo dokadnych lub niewielkich zmian w pooeniu biegunw.
Rate
Opcja wczona powoduje zmniejszenie przemieszczenia bieguna w stosunku do kursora do ustawionej wielkoci np. ustawienie Rate 25% powoduje, i przesunicie bieguna wynosi 25% przesunicia
kursora na ekranie. Suwak (rys. 18.8 a) suy do ustawienia wspczynnika przemieszczenia.
Step Value
Dostpne przy wczonej opcji przemieszczenia WCS, Normal lub Vector. Umoliwia precyzyjne
przemieszczanie wg zadanej wartoci. Klikajc w ikony + lub (rys. 18.8 b) mona skokowo zmienia
pozycj biegunw.

Rys. 18.8

Przykad 38
Celem wiczenia jest dokonanie modyfikacji modelu za pomoc I-form.

1. Otwrz plik .../synchronous_modeling/p_38/i-form.prt


2. Wprowad wypuko o wysokoci 5 mm na grnej ciance, jak na rysunku 18.9.

Rys. 18.9
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX & Progressive Die Wizard 393

NX Synchronous Technology NX Projektowanie tocznikw...

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Wybierz polecenie I-Form.


Zresetuj ustawienia w oknie.
Wska grn ciank.
W grupie Iso Curve wybierz Direction V.
W grupie Iso Curve Shape Control ustaw kierunek deformacji na normalny
do cianki (rys. 18.10 a).

Rys. 18.10

2.6. W grupie Surface Shape Control wybierz opcj deformacji globalnej (rys. 18.10 b).
2.7. Ustaw brak wizw w grupie Boundary Constraint.
2.8. W grupie Settings ustaw metod wyodrbniania na Fit To Boundary.
2.9. Wska uchwyt znajdujcy si na rodku cianki edytowanej.
2.10. Przejd do grupy Microposition i ustaw skok na warto 5.

Rys. 18.11

2.11. Kliknij na znak + obok podanej wartoci skoku by zdeformowa ciank


(rys. 18.11) i OK.
3. Zamknij wszystkie pliki.

394 NX & Progressive Die Wizard

CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX Projektowanie tocznikw... Skorowidz

NX

Projektowanie
tocznikw wielotaktowych

Analyze Collision 179


Analyze Formability 33
Angular Dimension (Wymiar ktowy) 359
Assembly Drawing 151

Bend Operation 28
Bending Insert Design 105
Bill of Material 147
Blank Generator 61
Blank Layout 65
Blog o NX 11
Burring Insert Design 119

Calculate Area 220


CAMdivision Sp. z o.o. 11
Change Shell Thickness (Zmien grubo obiektu) 367
Changeover Management 187
Check Wall Thickness 221
Clearance Management 207
Component Drawing 157
Concurrent Design Management 198
Convert to Sheet Metal 45
Copy Face (Kopiuj ciank) 337
Corner Design 210
Create Box 218
Create Box 286
Cut Face (Wycinanie cianek) 338

Definiowanie korpusu wykrojnika 248


Delete Face (Usu ciank) 333
Delete Files 217
Design Change Check 185
Detail Feature 327
Die Base 89
Die Design Settings 95
Dimensions (Wymiary) 357
Direct Unfolding 21
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

Skorowidz
E

Edit Cross Section (Edytuj przekrj) 370


Extend Solid 217
Extend Solid 284

Face Attribute 294


Feature Recognition 45
Force Calculation 85
Forming Insert Design 113

Group Face (Grupowanie cianek) 368

History Mode / History-Free Mode 377


Hole Table 161

I-form 389
Initialize Project 55
Insert Auxiliary Design 123

Kopiowanie powtarzajcych si elementw tocznika


270

Label Chamfer (Przypisz faz) 332


Label Notch Blend (Przypisz zaokrglenie) 329
Linear Cam 175
Linear Dimension (Wymiar liniowy) 357

Make Coaxial (Umie wsposiowo) 348


Make Coplanar (Umie wsppaszczyznowo) 347
Make Fixed (Utwrz utwierdzenie) 353
NX & Progressive Die Wizard 395

Skorowidz NX Projektowanie tocznikw...

Make Offset (Utwrz odsunicie) 354


Make Parallel (Umie rwnolegle) 351
Make Perpendicular (Umie prostopadle) 352
Make Symmetric (Umie symetrycznie) 350
Make Tangent (Umie stycznie) 349
Manufacturing Geometry 221
Manufacturing Geometry 289
Mirror Face (Lustro cianki) 342
Model Comparision 297
Move Face (Przesu ciank) 305

NX 9
NX wersje testowe 11
NX & Siemens 10
NX Generic Tool 229
NX Progressive Die Design 13
NX Rebend 49
NX Unbend 48

Obliczanie minimalnej siy potrzebnej do poprawnej


pracy wykrojnika 245
Odejmowanie komponentw w celu wykonania
wybra 274
Offset Region (Odsunicie regionu) 319
Operacje na naroach 274
Optimalize 373
Optimalize Face (Optymalizuj ciank) 373

Part Name Management 277


Paste Face (Wklejanie cianek) 340
Pattern Face (Szyk cianki) 344
Piercing Insert Design 97
Pocket Design 143
Progressive Die Tools (PDT) 207
Projektowanie wykrojnika wielotaktowego 231
Pull Face (Wycignij ciank) 317

Quick Quotation 201

Radial Dimension (Wymiar promieniowy) 362


Reference Blend 219
Relate (Relacje) 347
Relief Design 139
Reorder Blends (Przebuduj zaokrglenia) 330
Replace Blend (Zastp zaokrglenie) 375
Replace Face (Zastp ciank) 323
Resize Bend Angle 49
396 NX & Progressive Die Wizard

Resize Blend (Edytuj zaokrglenie) 327


Resize Chamfer (Edytuj faz) 331
Resize Face (Edytuj ciank) 321
Reuse (Powielanie) 337
Run Simulation 177

Scrap Design 71
Sheet Metal Tools 21
Shell 364
Shell Body (Cienkocienno) 364
Shell Face (Region cienkocienny) 365
Show Related Face (Poka zalene cianki) 355
Specify Collision Pairs 180
Standard Parts 131
Static Interference Check 169
Stock Size 214
Strip Layout 81
Symulacja pracy narzdzia 275
Synchronous Technology 303

Tooling Motion Simulation 172


Tooling Motion Simulation 172
Tooling Validation 169
Trim Solid 216
Trim Solid 280
Tworzenie auru 3D 243
Tworzenie fragmentw odpadu 237

View Manager 165

Wave Contol 221


Wave Control 295
Wire EDM Start Hole 213
Workflow Management 187
Wprowadzanie parametrw narzdzia 249
Wstawianie czci z wykorzystaniem:
okna Standard Part Management 131
Reuse Library 136
Wstawianie elementw montaowych 262
Wstawianie elementw standardowych 263
Wstawianie wkadek wykrawajcych 250
Wstawianie wkadek wytaczajcych 258
Wstawianie wkadek wywijajcych (wywijakw) 260
Wstawianie wkadek zaginajcych (zaginakw) 256
Wykonywanie bry reliefw 271

X-form 379
CAMdivision 2013/2014 www.camdivision.pl

NX CAD/CAM & NX Progressive


Najwydajniejszy na rynku zintegrowany pakiet
do projektowania i obrbki tocznikw

Firma z najwikszym dowiadczeniem w Polsce we wdroeniach


specjalistycznych moduw NX CAD/CAM & NX Mold/Progressive
Park Przemysowy rda-Bonie k/Wrocawia
ul. Sosnowa 10, Bonie
tel.: 71 780 30 20, info@camdivision.pl
www.camdivision.pl

Copyright CAMdivision 2013/2014


ISBN: 978-83-934410-2-0

NX
Projektowanie

tocznikw wielotaktowych
Projektowanie tocznikw wielotaktowych (Progressive Die Design) jest procesem
wysoce zoonym, ktry komplikuje si jeszcze bardziej, gdy dochodzi
do wprowadzania zmian w projekcie...

www.nxcad.pl
www.nxmold.pl
www.camdivision.pl