You are on page 1of 13

Sintermeertencollege

Pagina 5

Bovenbouw

Projectdagen bovenbouw In dit boekje:

Woensdag 18 t/m dinsdag Havo 4 2

24 april
Lyceum 4 5

Lyceum 5 9

INLEIDENDE TEKST RECTOR.


T4

H5 en L6

Meer informatie:
Wil je het totale
programma voor de
bovenbouw en on-
derbouw bekijken?
Kijk dan op It’s-
Learning via de
sintermeerten site.
Enquête:
Denk je aan het
invullen van de en-
quête via
It’s Learning?
Activiteiten voor de leerlingen uit havo 4

Overzicht van projecten voor de leerlingen uit 4 havo:

Woensdag 18 april: groep bv 2,3 excursie naar Keulen


groep ec 1,2 vergelijkend waren onderzoek
Groep wb 1,2 praktische opdracht
Donderdag 19 april: loopbaanoriëntatiedag (alle leerlingen)
Vrijdag 20 april: RWE project (alle leerlingen)
Maandag 23 april: Voorbereiding voor excursie Utrecht (alle leerlingen)
Dinsdag 24 april: Excursie naar Utrecht (alle leerlingen)

Woensdag 18 april 2007


Excursie Museum Ludwig, Keulen
Havo 4, BV2,3
Meenemen:
Geldig identiteitsbewijs
Lunchpakket
Potlood (balpen streng verboden in museum), gum, eventueel slijper
50 eurocent voor garderobekluisje (met 2 à 4 personen te gebruiken: munt krijg je na gebruik kluisje niet terug)
eventueel zakgeld
Programma:
8.30 uur: vertrek per bus vanaf school.
± 10.00 uur aankomst in Keulen.
Rondleiding in groepen door de vaste collectie van Museum Ludwig:
beeldende kunst uit de 1e en 2e helft van de 20e eeuw.
± 12.30 – 13.00 uur: middagpauze, door te brengen in het museum.
Opdrachten, in groepjes van twee, te maken in het museum
als voorbereiding voor een werkstuk naar aanleiding van het museumbezoek.
Opdracht inleveren bij één van de begeleiders.
Daarna vrij te besteden tijd in Keulen, met als verplicht onderdeel: bezichtiging van de Kölner Dom, van buiten en
liefst ook van binnen. Dit in het kader van het examenonderwerp “Cultuur van de kerk, 11e tot en met 14e eeuw.
15.30 uur: vertrek vanuit Keulen.
± 17.00 / 17.30 uur: aankomst op school.

Pagina 2
Projectdagen bovenbouw
Praktische Opdracht Economie HAVO 4 woensdag 18 april
Vergelijkend Warenonderzoek
Vakdocenten: Dhr. Neven & Dhr. Verheesen
Opzet:
In groepjes van twee à drie wordt er een vergelijkend warenonderzoek uitgewerkt. Vooraf dien je aan te geven over welk product of
dienst jullie een vergelijkend warenonderzoek afnemen.
Voor de uitvoering hiervan hebben we op woensdag 18 april het verzorgingslokaal gereserveerd.
Zelf dien je per groepje voor het volgende te zorgen:
Enquêteformulieren (gebruiksvriendelijkheid)
Het te onderzoeken product welke de klas kan testen (maak het jezelf niet te duur, het gaat immers over de uiteindelijke afhande-
ling en uitwerking van het onderzoek)
Eventueel materiaal om het product aan te kunnen bieden, als je een product moet opwarmen ketels / pannen enz. (in het verzorgings-
lokaal hebben we niet de beschikking over een magnetron, houd hier rekening mee!!)

Voor donderdag 11 mei dienen jullie de enquêtes verwerkt te hebben in een eindverslag van maximaal 2 pagina’s met de bevindingen
van je eigen onderzoek.
Waar wordt opgelet voor de beoordeling:
Presentatie van het product / onderzoek.
Kwaliteit van de enquête (formulier, afname en punten waarop je toetst)
Actieve houding voor je eigen onderzoek maar zeker ook naar andermans onderzoeken!!
De uiteindelijke bevindingen uit het eindverslag

Po wiskunde B 1,2 woensdag 18 april:

Aanvang 9.00 uur in lokaal 245 en 246

Pagina 3
LOB activiteit donderdag 19 april

Klas: H4
Datum: donderdag 19 april 2007
Tijd: groep 1: 08.30 - 12.45 uur
groep 2: 11.00 – 15.30 uur
Omschrijving:
Aan de hand van de uitslag van een beroepen-interessetest, ga je een plan maken voor volgend jaar. Wat past bij me, hoe kom ik hier
meer over te weten? Etc. informatie over vervolgopleidingen komen aan bod bij het oprdrachtenboekje van Profiel-ASL.
(loopbaanadviseurs).
Daarvoor, óf erna, volgt een programma door Fontys Hogescholen over studeren op het HBO. Wat is daar nu zo anders dan op de havo?
Plaats van actie: lokaal 120 t/m 127
Meenemen: veel interesse, pen en papier.

De exacte indeling volgt nog. Deze indeling wordt gemaakt a.d.h.v. de testuitslagen!

Vrijdag 20 april Dagbouw RWE, Garzweiler (alle leerlingen havo4) (lyceum 4 op woensdag 18 april)
(RWE Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerk AG)
B e t r o k k e n
In Duitsland wordt op grote schaal bruinkool afgegraven ten behoeve van de energievoorziening.
Dit brengt een aantal vraagstukken met zich mee, op het gebied van ANW, aardrijkskunde, economie en natuurkunde.
Vandaag zullen we een aantal aspecten hiervan uitlichten, kunnen rondkijken in de groeves en een aantal oude/nieuwe dorpen bezoeken.

8.30 Inleidende Power Point in de gymzaal


9.00 Vertrek naar Garzweiler
10.30 Introductie in het Infozentrum (in het Duits)
Busrondrit door groeve en omliggende dorpen/natuurgebied
13.30 Waarschijnlijke vertrektijd
15.00 Waarschijnlijke aankomsttijd op SMC

Meenemen:
GR + Binas (Natuurkunde, Economie).
Per tweetal een fototoestel of een gsm met ingebouwde camera. Havo 4: zorg ervoor dat je de voorbereidingopdrachten, die je al in de
klas hebt gemaakt, bij je hebt (Anw, Aardrijkskunde).
Extra schoenen (het evt. stof kan de bus nogal vies maken)
Pen en papier
Wij wensen jullie vandaag veel plezier en veel succes bij het maken van de opdrachten.
En denk aan het schoonhouden van de bus en de extra schoenen.

Pagina 4
Projectdagen bovenbouw
Themadag Utrecht alle leerlingen havo 4, maandag 23 en dinsdag 24 april.

Voorbereiding voor Excursie Utrecht


Aanvang: 8.30 uur in de mediatheek
Meenemen: goede wandelschoenen
Kort programma:
Reeds een aantal jaren gaan we met Havo 4 naar Utrecht: om samen dingen te ondernemen, om wat meer dan anders aan cultuur te
doen, om de stad en het studentenleven te verkennen en om plezier te maken.
Zo komt in een afwisselend programma een aantal vakken ieder op zijn eigen manier aan bod: CKV – BV2, 3 – Geschiedenis – Literatuur
– Nederlands – Levensbeschouwing.
We vertrekken om 8 uur ’s morgen naar de Domstad. In Utrecht aangekomen, krijgen we een korte inleiding op de moderne dans. Dit
gebeurt omdat we ’s avonds naar voorstellingen gaan kijken van het Springdance festival. Daarna gaan de groepen met hun mentor op
pad naar een van de vele Utrechtse musea. In de namiddag treffen we elkaar weer om met de schrijfster Karin Giphart over haar
werk te praten in Theater ’t Hoogt. Vervolgens splitsen de groepen zich, om na de maaltijd naar een theater te gaan.
Als de voorstellingen afgelopen zijn, lopen we terug naar de bussen (bij de Jaarbeurs) en rijden we terug naar het Zuiden.
Er is dus geen sprake van een keuzeprogramma voor museum en theater, de mentorgroep is van te voren voor een van die plekken inge-
deeld. Jullie krijgen wel een boekje waarin je verslag kunt doen van de hele dag.
Van te voren hoor je ook waarheen je die dag zult gaan en op de maandagochtend van 23 april ga je in de mediatheek zowel je museum-
bezoek als je theatervoorstelling en de ontmoeting met de schrijfster.
voorbereiden.

Excursie naar Utrecht dinsdag 24 april: (alle leerlingen)

8.00 bus vertrek van de school

10.30 bus aankomst in Utrecht (Jaarbeurs)

10.30 Lezing dans plenair

11.00 Vrije tijd met mentorgroep

12.00 Domtoren verzamelen groep


Museum
12.15 Museumgroepen (begeleid) bezoek

13.45 naar Theater ’t Hoogt ’t Hoogt 4 (bij st. Janskerkhof)

14.15 Karin Giphart Gesprek met leerlingen

15.45 vrije tijd

19.00 Domtoren Verzamelen

kaarten afhalen Theater:


steeds uiterlijk om 20.00 uur
20.00 Theater gezamenlijke activiteit (aanvang
afhankelijk van voorstelling)
22.30 Domtoren verzamelen voor bus

22.45 wandeling naar bus


(kan eerder als iedereen eerder
terug is)
23.00 Bus thuisreis

1.00 Bus aankomst bij school

Projectdagen bovenbouw
Pagina 5
Let goed op: er kan een wijziging optreden, luister goed in de bus of dat zo is!!!
Meenemen:
Verslagboekje Utrecht
kopieën voorbereiding programma
papier, schrijfwaren
zakgeld
lunchpakket
paspoort of toeristenkaart
leerlingenpasje
andere dingen die jezelf nodig hebt
Niet meenemen:
alcohol en andere drugs
laat bierglazen ed. op terrastafels staan, of vraag of ze te koop zijn…

Regels
We zijn op tijd op de plaatsen van bestemming
Ieder doet aan elk voor hem / haar bestemd programmaonderdeel mee
We ruimen onze eigen spullen op
Als we iets beschadigen dan is dat onze eigen verantwoordelijkheid en dragen we zelf de kosten daarvan (of valt dat onder onze ver-
zekering)
Het is een themadag dus we zorgen er zelf voor dat we genoeg energie hebben om het programma te kunnen uitvoeren
Overtreden van deze regels kan maken dat het programma daardoor in de war gestuurd wordt en dat bepaalde dingen als reactie op
dit gedrag geschrapt moeten worden
Ernstige overtreding kan leiden tot uitsluiting van deelname en tot thuisreis op eigen kosten (per trein)
Maar laten we hopen dat zo’n vervelende maatregel niet nodig is en dat ons een leuke. plezierige reis wacht, zoals dat ook de
afgelopen 6 jaar het geval is geweest!
Neem dus eerst en vooral een goed humeur mee!
Dan wordt het gewoon een mooie dag!!!

Activiteiten voor de leerlingen uit Lyceum 4


De activiteiten voor lyceum 4 staan voor een deel van de groep in het teken van Internationalisering. Ongeveer 38 leerlingen,
verdeeld in drie groepen (Londen,Rome en Berlijn) verblijven een aantal dagen in het buitenland. Deze leerlingen hebben reeds
de informatie over deze reis ontvangen. Begeleiders van de reizen zijn: Dhr. van Essen voor Berlijn. Mevr. Roodduijn voor Rome.
Mevr. Romano en Dhr. Hundscheid voor Londen.

Programma voor de “thuisblijvende” leerlingen:

Woensdag 18 april: RWE project (zie informatie havo 4, alleen de datum is dus anders!!)
Donderdag 19 en vrijdag 20 april: Bezoek Ludwig Forum Aken en Survival in de Ardennen
Maandag 23 en dinsdag 24 april: Propaganda project

Pagina 6
Projectdagen bovenbouw
19 April – Excursie Ludwig Forum Aken: vertrek vanaf Sintermeerten om 10.15 (Weltania)
Deze excursie voert ons naar een heel mooi museum te Aken alwaar wij een (Duitstalige) rondleiding krijgen die ons de vast collectie
van het museum laat zien. Voor meer informatie over wat voor een kunstwerken je kunt verwachten ga je naar hun website: http://
www.ludwigforum.de/Sammlungen/hauptwerke/index.html
Na de rondleiding, die ongeveer een uur zal duren, gaan we naar de beeldende werkplaats van het museum om daar een workshop bij te
wonen waarin we actief iets gaan maken ! Kortom het belooft net als vorig jaar een hele leuke en leerzame excursie te worden. Bedenk
ook dat je hier een verslag van kunt maken voor CKV1 ! (P.s. denk aan je survival spullen, we gaan niet eerst terug naar school!).
Isidore Postmes – CKV Coordinator

ARDENNEN SURVIVAL 4 lyceum groep


Sintermeertencollege
Beste leerlingen, geachte ouders en collegae,
Bij deze nadere info over ons ruig weekend 19 en 20 april 2006:
Donderdag 19 april vertrekken we om 16.00 uur vanuit Aken en gaan per bus naar Nadrin in de Ardennen. Hier starten we rond
18.00.0 uur met een nachtelijke rugzaktocht waarbij we op kaart en kompas nagenoeg ondoordringbare bossen moeten doorsteken en
ijskoude rivieren doorwaden. Als het een beetje lukken wil bereiken we nog voor middernacht het basiskamp waar we bivak opslaan
voor de nacht. We bereiden nog een warme maaltijd en duiken vervolgens lekker weg in de slaapzak voor een welverdiende nachtrust.
Vrijdag worden we om zeven uur gewekt met een “goodmorning tea” bereid door de immer behulpzame docenten. Om acht uur zijn we
alweer op weg voor een kennis making met het alpinisme. We bedwingen een klettersteig. Proberen een 30 meter hoge rots te beklim-
men en daar zelfs van “Ab te seilen”. Een laatste, korte, etappe brengt ons terug naar de bewoonde wereld. Na een welverdiende
hapje en drankje aanvaarden we om 14.00 uur de thuisreis.
Aankomst Heerlen 16.00 uur.
Alle tochten staan onder leiding van docenten LO en ervaren alpinisten en vallen geheel onder verantwoording en verzekering van de
school.
Bijdrage is verrekend in de totaal rekening projectdagen.
Meenemen:
Op het lijf: Trekkingbroek of oude trainingsbroek, T shirt, sweater, regenjack ; ongestopte sokken; goede wandelschoenen.
In de rugzak : (Heb je geen rugzak meldt dit bij de sectie L.O.)
(eerst een grote plastic zak daarin per onderdeel nogmaals in plastic verpakt)
Slaapzak (helemaal onderin en extra waterdicht verpakt). Slaapmatje
Als je geen slaapzak of slaapmatje hebt neem contact op met de sectie L.O.
Per groep = 7 personen een plastic zeil (via school) en wat touw om een bivak te maken
een brander en een ketelset (via school)
Bord mok en bestek (eten wordt voor gezorgd)
Reserve kleding( ondergoed, T shirt, trainings pak , kousen; )
Waterschoentjes of oude gymschoenen.
Voor de kou: muts en handschoenen.
Zaklamp met reserve batterij. (heel belangrijk)
Per persoon 1 ½ liter water
Voor klimspullen en een kompas wordt gezorgd.
NEEM ECHT NIET MEER MEE WANT JE MOET DE RUGZAK ZELF DRAGEN!

Namens de sectie LO Sintermeertencollege, Jos Smeets

Maandag 23 en Dinsdag 24 april: PO Geschiedenis


Starttijd: 8:30
Bijeenkomen op maandag bij de computerlokalen: 240 en 242 daar hangt de indeling in 2-tallen op.
Dinsdag melden bij het computerlokaal waar je maandag wordt ingedeeld.

Meenemen: USB-stick met gegevens van assignment 2 die je bij je docent of op Its Learning is ingeleverd: de gegevens van opdracht
2 heb je nodig om opdracht 3 te maken.

Pagina 7
Projectdagen bovenbouw 18 t/m 24 april pagina 7
THEMADAGEN VLAANDEREN
VLAANDEREN 5 LYCEUM: 18,19 & 20 APRIL; FOLLOW-
FOLLOW-UP: 23 APRIL

Vertrek: 18 april 8.00 uur


Terugkomst: 20 april.20.00 uur
Meenemen: lakens, kussensloop, sportkleding, sportschoenen, goede wandelschoenen, extra handdoek, zakgeld; papier, schrijfmateriaal
Kort programma:
Voor de 27e keer gaan we nu van Sintermeerten naar Vlaanderen. Onze driedaagse reis naar de Zuiderburen bestond dus al lang voor-
dat we op Sintermeerten projectdagen hadden. En gelukkig passen ze nog steeds in het leerproces zoals we dat leerlingen van onze
school willen laten doormaken.
Brussel, Antwerpen, Gent en Halle. Vier verschillende steden, elk met hun eigen aantrekkelijkheid. Een stukje geschiedenis, een flinke
hap cultuur, spreken en debatteren in het openbaar, creatieve werkvormen en een heel andere wereld verkennen. Kortom: een rijk en
heel gevarieerd programma. Vier dagen die laten zien hoe je op een andere manier bezig kunt zijn met oa. Literatuur, Nederlands, CKV,
KCV, Filosofie en Kunstgeschiedenis.

We vertrekken om 8 uur op maandagmorgen. We gaan eerst onze spullen uitladen bij ons slaapverblijf, Scoutinghome Zennedal in Halle.
Dan rijden we naar Antwerpen. In deze mooie wereldhaven zullen we in de indrukwekkende, monumentale Raadszaal met elkaar discussi-
eren over een actueel thema, dit keer is dat de toestand van ons milieu. ’s Middags hebben jullie dan nog wat tijd om te winkelen.
’s Avonds is er speciaal voor ons een thematische toneelvoorstelling. Daarna rijden we terug naar Halle.
Na een museumprogramma in de omgeving van Halle – Zennedal en Pajottenland – in de ochtenduren, ontmoeten we voor de 25ste keer
de Vlaamse schrijver Jef Geeraerts in de Letterenfaculteit van de Gentse Universiteit, aan de Blandijnberg.
’s Avonds hebben we vrije tijd om in Gent plezier te maken. De volgende dag wandelen we in het kader van ons debatthema door de
mooie natuur van het Hallenbos rond Halle. Daarna gaan we de brouwerij bezoeken van Boon, een van die heerlijke Gueuze-bieren die in
het Pajottenland gebrouwen worden. .
Nadat jullie in Brussel nog wat hebben kunnen uitwaaien of ‘uitbuiken’, gaan we weer naar huis, waar we rond 8 uur zullen aankomen.

De maandagmiddag hebben we vrijgehouden om samen op die dagen te kunnen terugkijken en om de leerlingen op een creatieve manier
stukjes uit het programma te laten uitbeelden: in een toneelstukje, een dans of een lied. Voor wie zin heeft gaan we daarna nog op een
leuke plek napraten over de reis.

PROGRAMMA THEMADAGEN VLAANDEREN


WOENSDAG 18 APRIL

7.45 op school
8.00 vertrek van Sintermeerten

10.30 aankomst in Halle – achterlaten spullen op slaapverblijven

11.30 vertrek naar Antwerpen


13.00 – ontvangst door de Stad Antwerpen in de Raadszaal van het Stadhuis

debat over ‘ONS MILIEU, EEN ONPLEZIERIGE BOODSCHAP


15.30 wandeling door de Joodse buurt van Antwerpen

17.00 vrije ruimte


19.00 verzamelen bij het Stadhuis

19.30 wandeling naar het Fakkeltheater

20.00 voorstelling Óuders te koop’ door Educatief Theater Antwerpen, met

Nabespreking
22.00 vrije ruimte
23.00 verzamelen bij de bussen aan de Scheldekade

23.15 vertrek naar Halle


0.15 aankomst op Zennedal, Halle

0.30 inrichten slaapruimtes


1.30 nachtrust

Pagina 8
Projectdagen bovenbouw
DONDERDAG 19 APRIL

7.30 opstaan, wassen

8.30 ontbijt
opruimen spullen ontbijt

Afwassen
9.30 opruimen kamers
10.00 vertrek voor bezoek aan Musea
10.30 – 12.00 bezoek aan Musea
12.30 vertrek naar Gent
14.00 naar Universiteit, Blandijnberg (Faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte)

4e verdieping Middeleeuwse Geschiedenis:


L5 A / ½ L5B – ontmoeting met Jef Geeraerts
L5 C / ½ L5B – workshop ‘Ons milieu, een onplezierige boodschap’
15.00 4e verdieping Middeleeuwse Geschiedenis:
L5 C / ½ L5B – ontmoeting met Jef Geeraerts
L5 A / ½ L5B – workshop ‘Ons milieu, een onplezierige boodschap’
16.00 vrije ruimte
17.00 wandeling door Gent
18.00 tijd om te eten
20.00 verzamelen bij de St. Baafskathedraal

20.15 uitgaan in Gent


22.30 terug bij de bus
22.45 vertrek naar Zennedal. Halle
0.00 aankomst in Halle
1.00 nachtrust

VRIJDAG 20 APRIL

8.00 opstaan, wassen


8.30 ontbijten
spullen opruimen, afwassen
spullen inpakken
opruimen slaapruimtes
groepen dragen ook zorg voor opruimen algemene ruimtes, douches, toiletten
11.00 controle kamers

11.30 vertrek naar oude Halle


12.00 begeleide wandelingen door oude Zennewoud rond Halle (vertrek om de 10
minuten, groepen van 25 leerlingen)
14.00 bezoek aan Brouwerij Boon (2 uur)
16.00 afsluiting bezoek

vrije ruimte (in overleg in te vullen)

17.00 vertrek naar Heerlen

19.00 aankomst in Heerlen

Pagina 9
Adres: Centrum voor Jeugdtoerisme

‘Zennedal’

Alsembergsesteenweg 130

1501 Buizingen
(bij Halle)
België

Tel.00313567771
Contactpersoon: Jan Steenhouwer
Derooverlaan 41

1501 Buizingen
België

Tel. 003223602481
jansteenhouwer@hotmail.com

www.zennedal.tk

tel. groep:
06-40786129 (Gebuys)

06-53394825 (Gellen)

06-42100269 (Van Egdom)


06-26780055 (Dohmen)

Meenemen:
makkelijk schoeisel
beddengoed: lakens, slaapzak, dekbed, kussen, kussensloop
toiletartikelen
papier, schrijfwaren
zakgeld
lunchpakket voor eerste dag
paspoort of toeristenkaart
leerlingenpasje
andere dingen die jezelf nodig hebt
maar laat bierglazen op terrassen staan, of vraag of ze te koop zijn…
Regels
We zijn op tijd op de plaatsen van bestemming
Ieder doet aan elk programmaonderdeel mee
We ruimen onze eigen spullen op
Als we iets beschadigen dan is dat onze eigen verantwoordelijkheid en dragen we zelf de kosten daarvan (of valt dat onder onze verze-
kering)
Het zijn themadagen dus we zorgen ervoor dat iedereen genoeg energie houdt om het programma te kunnen uitvoeren
Ieder moet dus ook voldoende nachtrust krijgen
Er worden geen drugs gebruikt en dus evenmin meegenomen
Er wordt in elk geval overdag geen alcohol gebruikt
Wie ’s avonds iets wil drinken dient dat met mate te doen
Overtreden van deze regels kan maken dat het programma daardoor in de war gestuurd wordt en dat bepaalde dingen als reactie op dit
gedrag geschrapt worden
Ernstige overtreding kan leiden tot uitsluiting van deelname en tot thuisreis op eigen kosten (met de trein)
Maar laten we hopen dat dit allemaal niet nodig is en dat ons een leuke. plezierige reis wacht, zoals dat ook de afgelopen 26
jaar het geval is geweest!
Neem dus eerst en vooral een goed humeur mee!

Pagina 10
Maandag 23 april: alle leerlingen L5: GASTLEZING ANW
Op 23 april is er een gastlezing voor alle leerlingen van L5 die ANW volgen. Het is nuttig om pen en papier mee te nemen
voor het maken van aantekeningen..
De lezing wordt gegeven door een prominent wetenschapper, Paul Levels van de provincie Limburg, Het onderwerp uit de
actualiteit is Milieuproblemen in Limburg en wat wij daaraan doen.
Naar aanleiding van de lezing worden er vragen gesteld door de leerlingen.

De informatie die is opgedaan tijdens de lezing wordt later verwerkt in de lessen. Ook kan dit deel uitmaken van het SE in
juni .
Tijden: 10.00 tot 11.00 in lokaal 321.

Maandag 23 april: alle leerlingen L5: Follow up Vlaanderen reis


Aanvang 11.45 in lokaal 321.

Dinsdag 24 april: alle leerlingen L5: ANW dag en bezoek profielwerkstukdag.


Op 24 april is er een korte workshop, die gegeven wordt door dhr Rutten. Hiervoor is het nodig schriif- en plakmateriaal
mee te brengen.
Na de workshop ANW zal er een bezoek gebracht worden aan de groep leerlingen van L6 en H5, die hun Profielwerkstuk
zullen demonstreren.
De aanvang van deze dag wordt op maandag 23 april bekend gemaakt door Dhr. Rutten.
Einde lesdag rond 16.30 uur.

Activiteiten voor de leerlingen uit vmbo 4


Maatschappelijke stage vmbo-t-4
Eindelijk is het zover! Na alle voorbereidingen gaan jullie van maan-
dag 16 april t/m vrijdag 20 april stage lopen! Veel leerlingen hebben
zelf een plek gevonden en de andere leerlingen hebben via school
een goede plek gekregen. Jullie gaan kennis maken met een “nieuwe”
wereld. Dit kan van alles zijn: bejaardenhuis, dagbegeleiding, gehan-
dicapte mensen, peuterspeelzaal. Tijdens deze stage gaan jullie aan
de slag met een aantal competenties: : samenwerken, opkomen voor
jezelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen en zorgen voor je leefomge-
ving. In de lessen maatschappijleer worden jullie voorbereid op dit “avontuur”!
Van woensdag t/m vrijdag gaan wij op pad, om jullie een bezoekje te brengen en te kijken hoe het allemaal
gaat. Deze week wordt afgesloten met een Bourgondisch etentje! En na het weekend lever je je stagewerk-
boek in en wordt de stage geëvalueerd.

We wensen jullie veel plezier en vooral een leerzame ervaring toe!!


Mevr. Janssen, dhr. Duijsens, dhr. Mulders
Mevr. van Hout, mevr. v.d. Bercken en dhr. Horsch

Pagina 11
Activiteiten voor de leerlingen uit H5 en L6
Examentraining H5 en L6
Van woensdag 18 t/m dinsdag 24 april worden examentrainingen georganiseerd van Havo 5 en Lyceum 6. Er zijn geen lessen. In plaats
hiervan krijgen de leerlingen de mogelijkheid om zich in te schijven voor examentraining in verschillende examenvakken.
Deze examentraining bestaat uit bijeenkomsten van ongeveer 3 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepjes van leerlingen en
worden begeleid door tutoren. Dit zijn meestal oud-leerlingen. In de groepjes is ook het leren van elkaar van belang.
In deze drie uur zijn de leerlingen intensief bezig met de stof of met de toetsing van de stof, bijvoorbeeld door het maken van oude
examens of oefenexamens.
Naast de examentraining voor de afzonderlijke vakken, kunnen de leerlingen zich ook opgeven voor een workshop ‘ontspannen examen
doen’. Dit is een kleinschalige bijeenkomst van ongeveer 2 uur in groepjes van maximaal 10 personen. Nadere uitleg hieronder. Vlak voor
en tijdens de examenperiode kunnen de leerlingen voor deze oefeningen ook terecht bij dhr. Gebuys.
Workshop Ontspannen examen doen!
Ontspannen met een hoofdletter want in de workshop leer je verschillende manieren om met spanning en stress, met name voor examens
om te gaan. We doen veel meer dan ontspanningsoefeningen, je krijgt ook persoonlijke tips en je zelfvertrouwen zal groeien.
Stress/spanning is verspilde energie !
Je leert letterlijk om te gaan met positieve en negatieve energie, wie wil dat nu niet !
Het is geen garantie voor betere cijfers maar wel voor een relaxte examentijd!

De workshop wordt opgebouwd met stukjes uitleg over het ontstaan van spanning en het delen van ervaringen hierover. Dan volgen veel
tips en concrete oefeningen om hiermee om te gaan. Een belangrijke techniek is ademhalen in combinatie met bewegen zoals bij yoga.
We werken in kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen.
De truc is om lichaam en geest in balans te brengen. De workshop wordt afgesloten met een grotere ontspanningsoefening.
Als je hier serieus mee omgaat heb je hier ook in andere stressvolle situaties profijt van en ook later in je leven. Maak je niet drukker
dan strikt noodzakelijk!
De workshop wordt gegeven door Bianca Kruitz van Heyokah Sittard.

Dinsdagmiddag 24 april Havo 5 / Lyceum 6 PWS-markt

Dit schooljaar hebben jullie vele uren in jullie profielwerkstuk gestoken. Tijdens een markt in de aula worden de Profielwerkstukken die
een extra presentatie hebben gepresenteerd. Deze markt wordt bezocht door de leerlingen van Lyceum 5 aansluitend aan hun ANW-
dag. Zij kunnen zo zien wat er zoal komt kijken bij het maken van een PWS. Ook ouders en andere belangstellenden kunnen de PWS-
markt bezoeken.
Tijdens de diploma-uitreiking wordt elk jaar de PWS-prijs uitgereikt aan het beste PWS. Aan het einde van deze middag zullen wij de
nominaties bekend maken.
Wie zijn er in de race voor deze prestigieuze prijs????

Even samenvatten:
14.30 opbouw kraampjes in aula
15.00 start eerste presentaties
16.15 bekendmaking nominaties PWS-prijs 2007

je ook
Alle informatie kun
meertensite
vinden op de sinter
via It’s learning !

Pagina 12

Projectdagen bovenbouw 18 t/m 24 april