You are on page 1of 6

BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF

)
Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.
1. Kedudukan sultan merupakan yang tertinggi dalam sistem pemerintahan. Sultan juga
dikenali sebagai _______________ .
A) Raja kerajaan
B) Raja tertinggi
C) Payung rakyat
D) Ketua rakyat
2. Ketua Negeri bagi Negeri Selangor ialah _______________ .
A) Yang di-Pertuan Agong
B) Yang di-Pertua Negeri
C) Yang di-Pertuan Besar
D) Sultan
3. Pilih jawapan yang betul.
A) Perak - Raja
B) Pahang - Maharaja
C) Kelantan - Yang Di-Pertuan Besar
D) Pulau Pinang - Yang di-Pertua Negeri
4. Agama rasmi bagi negara kita ialah agama _______________ .
A) Buddha
B) Kristian
C) Hindu
D) Islam
5. Kerajaan Melayu awal yang menerima agama Islam ialah _______________ .
A) Melaka
B) Sumatera
C) Kedah Tua
D) Kelantan

6. Apakah bukti kedatangan Islam di Tanah Melayu?
I.
Penulisan
II.
Arkeologi
III.
Jumpaan kerajaan
IV.
Institusi keluarga islam
A)
B)
C)
D)

I dan II
I dan IV
II dan III
I, II, III dan IV

7. Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca mempunyai peranan dalam bidang berikut,
kecuali
A) Perdagangan
B) Pentadbiran
C) Pertanian
D) Perundangan

Apakah hasil bumi tersebut? A) Kelapa sawit B) Bijih timah C) Getah D) Rempah ratus 10. Perkataan bahasa Melayu dia atas mempunyai pengaruh bahasa asing iaitu daripada bahasa ________ A) Arab B) Cina C) Sanskrit D) Tamil 9. Perkembangan ekonomi II. A) B) C) D) Pengenalan sistem cukai baharu dan campur tangan adat resam Melayu Pembinaan balai polis oleh British Pembakaran kampung oleh British Pembinaan kubu oleh British 13.Rajha (Raja) Nagara (Negara) Dewa (Dewa) 8. A) Dol Said B) Tok Janggut C) Rentap D) Dato’ Bahaman 12. Tokoh tempatan yang menentang British di negeri Pahang ialah _____________ . Pada suatu ketika dahulu. Berikut merupakan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Penentangan Dato’ Maharaja Lela terhadap British di Perak disebabkan _______________ . A) Kekayaan B) Kemegahan C) Kuasa D) Kekuatan 14. Alat-alat kebesaran Diraja melambangkan _______________ seseorang pemerintah. Kemunculan bandar baharu III. kekayaan hasil bumi telah mendorong British menguasai negara kita. Perkembangan pengangkutan dan perhubungan IV. III dan IV I. Berikut merupakan kesan sosioekonomi di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu I. II. III dan IV 11. Perkembangan sistem pendidikan A) B) C) D) I dan II III dan IV I. kecuali A) Ketua agama islam bagi negeri tidak beraja B) Pemerintah tertinggi angkatan tentera malaysia C) Melantik perdana menteri .

kecuali A) Bunga teratai B) Bunga tanjung C) Bunga matahari D) Bunga cempaka 19. Nama asal lagu Negaraku ialah _______________ . kecuali _______________ . A) Kedua tangan disis dan diluruskan B) Gerakkan badan mengikut irama lagu C) Berdiri tegak D) Kedua kaki dirapatkan . Berikut merupakan bunga yang telah dicadangkan oleh kementerian pertanian untuk dijadikan sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Apakah maksud lambang harimau yang terdapat pada jata negara? A) Kekebalan B) Kekuasaan C) Keberanian D) Kesepaduan ENCIK MOHAMED HAMZAH 17. A) Terang Bulan B) Negara Malaysia C) Lagu Kebangsaan D) Tanggal 31 20.D) Menggubal undang-undang 15. A) Bermuafakat B) Bekerja keras C) Menghormati pemimpin D) Menuntut ilmu 16. Berikut merupakan etika ketika menyanyikan lagu Negaraku. Cogan kata “Bersekutu Bertambah Mutu” yang terdapat di dalam jata negara menyeru seluruh warganegara untuk _______________ . Apakah sumbangan tokoh berikut kepada Negara kita? A) Mencipta bendera Malaysia B) Menghasilkan lambang jata Negara C) Mengubah senikata lagu negaraku D) Menulis prinsip-prinsip rukun Negara 18.

1.  Bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibar buat pertama kalinya di perkarangan Istana Sultan Selangor. Susun peristiwa penciptaan bendera kebangsaan mengikut urutan yang betul.  Tiga reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir pertandingan.BAHAGIAN B (SOALAN STRUKTUR) Jawab semua soalan. . Jawatankuasa Khas menerima 373 ciptaan bendera.  Penambahbaikan dilakukan pada bendera ciptaan Encik Mohamed Hamzah. Bendera adalah lambang kewujudan dan identiti sesebuah negara.  Reka bentuk oleh Encik Mohamed Hamzah telah dipilih memenangi pertandingan ini.  Jawatankuasa Khas ditubuhkan bagi membuat perakuan reka bentuk bendera.

_______________________________________ . Pada pendapat anda. Cadangkan 3 aktiviti yang membawa kepada perpaduan rakyat di negara kita. Nyatakan salah satu kaum yang terdapat di negara kita selain kaum Melayu. apakah kesan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ b. a.2. i) ___________________________________ ii) ___________________________________ iii) ___________________________________ c. Perpaduan merupakan nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

2. Lima kelopak bunga raya melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum selaras dengan prinsip Rukun Negara.3. 1. . 5. Senaraikan lima prinsip tersebut. 4. 3.