You are on page 1of 16

UCS 103 (Tugasan 2

)

RANCANGAN PENGAJARAN

Tema

Penduduk

Topik

Pertumbuhan Penduduk

Sub-Topik

Kesan akibat lebihan dan kekurangan penduduk

Peringkat Kelas

Tingkatan 4 Sinar

Masa

40 minit

Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat:
Aras 1
Menyatakan definisi lebihan penduduk dan kekurangan penduduk,
ciri-cirinya dan kesannya kepada masyarakat dan negara
Aras 2
Menjawab soalan dan kuiz yang diutarakan pada akhir pengajaran
dengan mengaplikasikan input yang diterima daripada pengajaran dan
pembelajaran
Aras 3
Mencari maklumat mengenai sesuatu perkara di internet menggunakan
komputer dan membuat persembahan ringkas.

Nilai Murni :
1

3. 8. 7. Konsep/Prinsip/Teori/ Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat menyatakan definisi Hukum lebihan penduduk dan kekurangan penduduk. Menempah bilik media dan projektor LCD. Toleransi. ciri-ciri dan kesannya. Menarik perhatian dan minat pelajar. iii. Definisi kekurangan penduduk. Menyediakan slaid MS PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar. Menjaga alam sekitar. 2. ii. ciri-cirinya dan kesannya kepada masyarakat dan negara serta berkebolehan untuk menjawab soalan dan kuiz yang diutarakan pada akhir pengajaran dengan mengaplikasikan input yang diterima daripada pengajaran dan pembelajaran tadi. 2 . LANGKAH Pembukaan / ISI KANDUNGAN 1. 6. 3. Pengenalan kepada pertumbuhan penduduk.1. Komputer dan talian internet. Memastikan murid dan guru mempunyai alamat e-mail masingmasing. Menyediakan gambar-gambar pertambahan penduduk dunia. Menyediakan soalan latihan dalam MS PowerPoint dan MS Word. KBKK : i. dan Pengajaran 2. Definisi lebihan penduduk. Bahan Pembelajaran 1. Bekerjasama. ciri-ciri dan kesannya.

masalah sosio-Ekonomi Aktiviti Guru 3 . 3. masalah perumahan v. Kadar kelahiran tinggi.com/watch?v=4BbkQiQyaYc b. http://www.youtube. ciri-ciri dan kesan lebihan penduduk Ciri – ciri i. Kadar kematian tinggi ii. kemiskinan vi. Aktiviti Guru a. kadar pengangguran tinggi 4. Mengupas pengetahuan pelajar tentang penduduk. kekurangan tempat tinggal 3. Pelajar-pelajar akan mengenal pasti perbezaan jumlah penduduk b.kekurangan makanan 2. iii. jangka hayat sederhana Kesan 1. kadar buta huruf rendah iv. Guru akan meminta pelajar supaya mengenali perbezaan penduduk dalam video klip yang ditayangkan Aktiviti Pelajar a. perindustrian kurang dimajukan 5. Mengimbas pengetahuan sedia ada.Set Induksi (3 minit) 2. Langkah 1 (15 minit) Memulakan pengajaran dengan menjelaskan definisi. Pelajar akan mendapat gambaran tentang topik yang akan di pelajari. Guru akan memaparkan video klip yang mengandungi gambar penduduk dunia.

Aktiviti Pelajar a. Langkah 2 Meneruskan pelajaran dengan memaparkan fakta tambahan tentang (2 minit) contoh-contoh negara yang mempunyai lebihan penduduk. ciri-ciri dan kesan lebihan penduduk. kadar buta huruf rendah iv. b. Guru menggunakan slaid untuk menerangkan definisi. ciri-ciri dan (12 minit) kesan kekurangan penduduk Ciri – ciri i. kepadatan penduduk rendah vi. Langkah 3 Meneruskan pengajaran dengan menjelaskan definisi. kadar kelahiran rendah iii. contoh-contoh negara dipaparkan melalui persembahan slide oleh guru.a. kadar kematian rendah ii. Pelajar akan diterangkan dengan lebih lanjut tentang contohcontoh negara yang mempunyai lebihan penduduk dengan diiringi data terkini. ciri-ciri dan kesan lebihan penduduk. Aktiviti Guru a. Guru mencungkil pengetahuan pelajar tentang definisi. ciri-ciri dan kesan lebihan penduduk. Penekanan diberi terhadap negara Indonesia. jangka hayat tinggi 4 . Pelajar dapat menyatakan definisi. Aktiviti Pelajar a. kadar pertumbuhan rendah v.

Contoh-contoh negara dipaparkan melalui tayangan slide oleh guru. ciri-ciri dan kesan kekurangan penduduk. Pelajar akan diterangkan dengan lebih lanjut tentang contoh-contoh negara yang mempunyai kekurangan penduduk dengan diiringi data terkini. Pelajar akan diterangkan lebih lanjut tentang definisi. Pelajar dapat menyatakan definisi. Aktiviti Guru 5 . Aktiviti Guru a. Aktiviti Murid a. Langkah 4 Meneruskan pelajaran dengan memaparkan fakta tambahan tentang (2 minit) contoh-contoh negara yang mempunyai kekurangan penduduk.Kesan 1) cukup bekalan makanan 2) kemudahan perumahan yang baik 3) kekurangan pekerja 4) perkhidmatan pekerja asing 5) menikmati taraf hidup tinggi 6) tahap teknologi yang tinggi Aktiviti Guru a. Aktiviti Murid a. Guru menggunakan slaid untuk menerangkan definisi. ciri-ciri dan kesan kekurangan penduduk. b. Langkah 5 Mengakhiri pelajaran dengan kesimpulan umum tentang topik yang (2 minit) diajar. ciri-ciri dan kesan kekurangan penduduk.

6 . Pelajar akan berbincang di dalam kumpulan untuk menyelesaikan soalan dan kuiz dengan menggunakan bahanbahan dari internet. Menyelesaikan tugasan Bahan. 3. Pelajar akan menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai topik pada hari tersebut. Guru akan memberikan soalan dan kuiz kepada pelajar dan meminta mereka berbincang secara individu dan kumpulan. Literasi bahasa Inggeris yang lemah melambatkan proses pencarian maklumat dari Internet. b. Aktiviti Murid a. 1. Aktiviti Guru a. Aktiviti Murid a. Penilaian Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan: 1. Soal-jawab guru-murid 2. Murid bergembira semasa melakukan aktiviti di dalam kumpulan. 2. ciri-ciri dan kesan bagi lebihan penduduk dan kekurangan penduduk. Kebanyakkan bahan boleh didapati dari internet dengan melayari laman-laman web yag disyorkan oleh guru. Guru memberikan 6 minit bagi perbincangan. Guru akan membuat kesimpulan secara keseluruhan tentang definisi. Langkah 6 Persoalan dan kuiz diutarakan bagi perbincangan secara individu dan (4 minit) berkumpulan bagi menyatakan ciri-ciri lebihan penduduk dan kekurangan penduduk.a.

Refleksi. BTP MS PowerPoint MS Excel MS Word e-mail Laman-laman web http://arifsubarkah. Rujukan 1.babelprov. 4.blogspot.html http://www.bps.com/berita/307424/pertambahan-pendudukindonesia-kian-memprihatinkan http://sp2010.id/ http://anggunfsualangi.blogspot. Masa yang lebih diperlukan bagi memastikan setiap pelajar dapat mengambil bahagian di dalam setiap aktiviti yang dijalankan.wordpress.com/2011/12/pertumbuhan-pendudukdan-pengangguran.com/2011/10/pertumbuhanpenduduk-di-indonesia.go. CD Rom Pertambahan Penduduk Dunia.com/2010/01/02/pertambahanpenduduk-di-indonesia/ http://www.go. 6.html 7 . 3. 5.html http://nadia-asrila.antaranews.id/content/pertumbuhan-penduduk-diindonesia-rata-rata-149-tahun http://inspirasi-mahasiswa. 2.com/2011/10/faktor-faktor-yangmempengaruhi.blogspot.

LA MP IR AN 8 .

B ialah jumlah kelahiran (births). Istilah ini juga selalu digunakan untuk memaksudkan istilah demografi khusus berbunyi kadar pertumbuhan penduduk (lihat di bawah).PERTUMBUHAN PENDUDUK Pertumbuhan penduduk adalah perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa. 9 .(E/P). KADAR PERTUMBUHAN PENDUDUK Dalam bidang demografi dan ekologi. Antara model-model pertumbuhan penduduk ringkas termasuk Model Pertumbuhan Malthusian dan model logistik. namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia. yang mana P ialah jumlah penduduk. Secara terperincinya. or ∆P/P = (B/P) . Rumus ini membolehkan pengenalpastian punca pertumbuhan penduduk.(D/P) + (I/P) . dan E ialah jumlah penghijrah keluar (emigrant). D ialah jumlah kematian (deaths). I ialah jumlah pendatang masuk (immigrant). Pertambahan semula jadi ialah pertambahan penduduk asli yang berpunca dari kenaikan kadar pertumbuhan. kadar pertumbuhan penduduk ialah kadar pecahan pertumbuhan bilangan penduduk sesebuah kawasan. penurunan kadar kematian atau kedua-duanya sekali. Kadar imigrasi bersih pula ialah perbezaan antara bilangan imigran (pendatang masuk) dan bilangan emigran (penghijrah keluar). yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh.kadar kematian kasar + kadar imigrasi bersih. yang merujuk kepada kadar pertumbuhan penduduk dunia.) Rumus di atas boleh dikembangkan menjadi: kadar pertumbuhan = kadar kelahiran kasar . kadar pertumbuhan penduduk biasanya bermaksud perubahan bilangan penduduk sepanjang suatu tempoh. Walaupun boleh digunakan untuk mana-mana spesis. iaitu seperti rumus berikut: (Terhad kepada tempoh yang cukup singkat. yang dinyatakan secara peratusan bilangan penduduk in the population pada awal tempoh tersebut. baik pertambahan semula jadi mahupun pertambahan kadar imigrasi bersih.

Cara yang paling laris digunakan untuk menyatakan pertumbuhan penduduk adalah secara nisbah. iaitu: Nisbah (atau kadar) pertumbuhan positif menandakan bilangan penduduk bertambah. Walau bagaimanapun. Angka ini merupakan dua kali ganda angka pertumbuhan penduduk total negara-negara membangun pada umumnya. peratusan kadar kematian bersamaan dengan bilangan kematian purara setahun untuk setiap 100 orang dalam jumlah penduduk. kadar kematian. kadar penghijrahan dan taburan usia antara dua masa. PERTAMBAHAN PENDUDUK DI INDONESIA Penduduk dunia saat ini telah mencapai lebih dari 6 bilion. Meski penduduk bandar di negara-negara maju juga meningkat dengan angka pertumbuhan yang lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk totalnya. pertumbuhan bandar di Negara negara membangun tetap lebih cepat disertai dengan peningkatan penduduk bandar secara mutlak.4 peratus pada tahun. United Nations (2001) memproyeksikan bahawa penduduk bandar di negara-negara membangun terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2. Perubahan kependudukan sepanjang satu tempoh dinyatakan sebagai peratusan penduduk pada awal tempoh tersebut. dan yang negatif pula menunjukkan bilangannya berkurangan. 80 peratus tinggal di negara-negara membangun. 10 . dan juga angka urbanisasinya jauh lebih besar daripada negara-negara membangun. Nisbah pertumbuhan sifar pula menunjukkan bahawa bilangan penduduk adalah sama pada dua masa yang berlainan. Sukatan kadar pembiakan bersih juga berkaitan dengan hal ini. penghijrahan masuk dan keluar adalah kosong. Sementara itu. bukan kadar.2 peratus. sementara kadar pembiakan bersih yang kurang dari satu (kesuburan kurang paras penggantian) pula menandakan jumlah penduduk wanita kian menurun. di mana di antara jumlah tersebut. iaitu perbezaan bersih antara kelahiran. Begitu juga. kadar pertumbuhan mungkin setakat kosong biarpun adanya perubahan ketara dalam kadar kelahiran. iaitu sekitar 1. kematian. kadar pembiakan bersih melebihi satu menandakan jumlah penduduk wanita makin bertambah. Andai tiadanya penghijrahan.

telah mendorong perkembangan fizikal dan sosial ekonomi bandar.40 peratus per tahun selama kurun 1990-2000. khususnya ekonomi desa. Secara demografi sumber pertumbuhan penduduk bandar adalah pertambahan penduduk semula jadi. Peningkatan perkadaran penduduk yang tinggal di bandar boleh bererti bahawa penduduk berbondong-bondong pindah dari perdesaan ke bandar. dari lokalitas rural menjadi lokalitas urban. iaitu perubahan status suatu desa (lokalitas). atau dengan kata lain penduduk melakukan urbanisasi.Bancian Penduduk 2000 menunjukkan bahawa jumlah penduduk bandar di Malaysia telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa. Kegiatan industri dan perkhidmatan di bandar-bandar tersebut yang semakin berorientasikan pada ekonomi global. dalam kurun 1990-1995. Mengikuti kecenderungan tersebut. 11 . namun semakin melemahkan keterkaitannya (linkages) dengan ekonomi tempatan. dewasa ini (2005) dianggarkan bahawa jumlah penduduk bandar telah melampaui 100 juta jiwa. yang pada gilirannya sangat memacu laju pergerakan penduduk dari desa ke bandar. iaitu jumlah orang yang lahir dikurangkan jumlah yang meninggal. Pertambahan penduduk semulajadi menyumbang sekitar sepertiga bahagian sedangkan penghijrahan dan reklasifikasi memberikan impak dua per tiga kepada kenaikan jumlah penduduk bandar di Malaysia. sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Anggaran oleh Badan Pusat Statistik. migrasi penduduk khususnya dari kawasan perdesaan (rural) ke kawasan bandar (urban). Dengan kata lain penghijrahan sesungguhnya masih merupakan faktor utama dalam penduduk bandar di Malaysia. Hal ini tentu saja memberi kesan sangat luas pada usaha perancangan dan pengurusan pembangunan wilayah bandar. dan kini hampir setengah jumlah penduduk Malaysia tinggal di kawasan bandar. serta reklasifikasi. Jumlah itu kira-kira hampir 42 peratus dari jumlah keseluruhan jumlah penduduk. dengan laju kenaikan sebanyak 4. Kesan yang paling nyata hanyalah peningkatan permintaan tenaga kerja.

PENDUDUK DUNIA 12 .

13 .

14 .

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 15 . ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ciri-ciri. Definisi. Kesan.Arahan : Cari maklumat di internet bagi setiap perkara berikut berkenaan LEBIHAN penduduk.

Arahan : Cari maklumat di internet bagi setiap perkara berikut berkenaan KEKURANGAN penduduk. Definisi. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Ciri-ciri. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 16 . Kesan.