You are on page 1of 10

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

Jiu

M
M
M
2015/06/27-
CO
CO
CO
.
.
.
i
i
i
a
a
a

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

iJ
Ca

Jiu

uC

OM

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

[]

Ca
Jiu

O
O
O
O
4
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

Ca

iu

aiJ
C
Jiu

a
uC

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

iJ
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

27892 20150628 13:35:11 500+ 88.00


OM
i.C
a

C
iu
aiJ

Ca
Jiu

u
iJi

Ji

i.
Ca

iJi

a
uC

20150628 13:35:11

Ca

M
CO

O
i.C
Ca

i
aiJ
C
u

i.
Ca

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu

J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
4

iJi

29III
M

O
O
O
O
IVIIIiv
i.C
i.C
i.C
i.C

a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
B
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
C
C
C
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi
Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

i
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ
Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
C
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
i.
i.
ai.
C
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u

iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
i.

ai.

Ca

u
iJi
Ca

ai.

uC
uC

iJi
iJi
Ca

Jiu

Ca

Jiu

iu
aiJ
C
Jiu

i.
Ca

iJ
Ca

Jiu

58
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
OR
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
6
u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Ca
Jiu

i.C

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.C

Ca

u
iJi

aiJ

1/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

625902
1
M
M
M
M
O
.C

iJ
Ca

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJi
Ca

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

iJi

Ca

Jiu

M
CO
.
i
a

iJi

Ca

Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO
.
i
C
Ca
iu
i
iu

J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

C
ai.
C
u

O
O
O
O
1210%
i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J
i
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

Ca

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
iu
J

i
Ca
Jiu

iJi

aiJ
uC

Ca

iu

a
uC
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Ji

Jiu

P2P11.8%15%18%
OM
OM
OM
OM

C
i.C
i.C
i.C
ai.
C
Ca
Ca
Ca

u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i

J
J
J
J

500
OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
u
u
u

iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji
15

1312
M
M
M
M
23609.85%209710.5
CO
CO
CO
CO

i.
i.
i.
ai.
C
Ca
Ca
Ca
u
u
u

i
i
i
iJ
iJ
iJ
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

u
iJi

Ca

COM

iJi
Ca

i.
Ca

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

M
CO

aiJ

ai.
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

ai

C
C
C

Jiu
Jiu
Jiu

Ca
Jiu

iJ

HOMS3500
250300012
M
M
M
M

O
O
O
O
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
20
C
C
C
uC
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca
u
u
u
u
HOMS
i
i
i
i
J
J
J
J

HOMS
HOMS
OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C

u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca
u
u
u
2.5
Ji
Ji
Ji
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
C
C
C
2/10 C
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

1913
M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

11.211.5
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
11.2100220
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
10%22268.4
u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

10020003000
M
M
M
M

CO
CO
ai.
ai.

C
C
u
iu
iJi
aiJ
Ca
C
Jiu

Ca

O
i.C

a
uC

iJi

a
uC

Ji

i.C

a
uC

i
aiJ
C
u

Ca

Ji

Jiu

iJ

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C
35%
Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

iJi

a
a
a

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO

ai.
C
u

CO

ai.
uC

iJi

Ca

O
i.C

a
uC

iJi
Ca
u
Ji

i
aiJ

aiJ

C
Jiu

C
Jiu

i.C

a
uC

35%

iJ
Ca

Jiu

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO
187%
ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi
3.5%18
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

C
iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Ca
Jiu

Jiu

iJ

2
OM

OM

C
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Jiu

OM

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ

Ca

Jiu

M
CO

a
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

uC

Ji

OM

Ji

OM

aiJ
uC

C
Jiu

OM

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

O
i.C
Ca

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

C
ai.
C
u

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

2015/06/27
uC

iJi

a
uC

Jiu

iu

OM

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

OM

iJi

iJi

iJ
Ca

Jiu

OM

iJi

a
a
a
19964112121243465
uC
uC
uC
Ji

Ji

iJ

i.C
Ca

i.C
i.C
i.C
i.C
9612
Ca
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

10

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
19961216
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ

Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
Ji
Jiu
Ji
Ji

T+1
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

12
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
34
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca
56
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C

iu

iu

iu

iJ
iJ
iJ
20
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

11.2
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

C
iu

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C
3.23.4
ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

4/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

2.9

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

20%15%

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca

Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM

Ca

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

i.C
i.C

Ca
Ca

iJi
Ca

Ji

OM

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

C
ai.

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

i
aiJ

a
uC

uC

uC

i
i
i

aiJ
aiJ
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi
+
Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

uC

iJi
Ca

C
iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

Ca
Jiu

iJ

2013
M

CO
CO
CO
CO
2014
ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO
CO
CO
CO
IT
ai.
ai.
ai.
ai.

iu

iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

+
M

CO
ai.
C
u

OM

OM

C
ai.

OM

C
ai.

iJ
Ca

Jiu

i.C
Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJ

C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
iu
iu
J
J
i
i
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Ca
Jiu

Ji

a
uC

u
iJi

Ca

Ji

a
uC

Ca

iJi

aiJ

5/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca

Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

M
M

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

OM

CO
ai.

iu

OM

C
ai.
C
u

C
ai.
C
u
iJi

iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
uC
uC
iJi 1
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

OM

Ca

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca
Ca
Ca
Ca

iJi

Jiu

Jiu

Jiu

ai
ai
ai
2
uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ
Ca

Jiu

07
OM

OM

OM

OM

i.C
i.C
i.C
i.C
0811
Ca
Ca
Ca
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi

iJi

a
a
a

uC
uC
uC
Ji

Ji

Ji

iJ

Ca

Jiu

O
O
O
O
5019.042
i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

i
aiJ

a
uC

uC

uC

i
i
i
4345.56
aiJ
aiJ
aiJ

Jiu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

220150613613
M
CO

ai.
uC

iJ
Ca

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

OM

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

OM
iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

Jiu

i.C
Ca

iJi

23
Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J

iJ

OM

C
ai.

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

OM

C
ai.

uC

iJi

i.
Ca
u
Ji

uC

iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

CO
ai.
C
u

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

C
ai.

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

Ca
Jiu

iJi
Ca

i.
Ca

58
M
M
M
M

iJ

Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
529IIIvv
C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
C
C
C
6/10 C
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai
IV
uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

iJ

Ca
Ca
Ca
Ca
ivIIIiv
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

3
OM

C
320150627
ai.

u
iJi
Ca

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

CO
ai.
C
u

i
aiJ

Jiu

Ca
Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

iu

uC

uC

iJi

a
uC

Ji

CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

i.
Ca

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

OM

aiJ
uC

iJ
Ca

Jiu

Ji

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

OM

C
ai.
C
u
iJi

Ca

C
Jiu

C
Jiu

iJi
Ca

OM

C
ai.
C
u

u
iJi
Ca

iJi

M
CO
.
i
a

iJ

Ca

Jiu

IIIivIIIV
M

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

100%
M

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
C

C
iu

iu

iJ
Ca
Jiu

Jiu

C
iu

iJ
Ca

iJ
Ca

iJ

Ca

Jiu

Jiu

9725%
OM
OM
OM
OM
076124ab
.C
.C
.C
.C

i
i
i
ai
Ca
Ca
Ca
uC
iu
iu
iu
15%0.618
J
J
J
i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J
21.5%

iJi
Ca

c-i4500
OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

u
iJi
Ca

u
iJi
Ca

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C

Jiu

C
Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

Ca

Ca

Ca

iu
iu

aiJ
aiJ
C
Jiu

C
Jiu

uC

Ji

i
aiJ
uC

iJ

Ca

Jiu

41091569.0615
1429.08
OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Ca
Jiu

i.C

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.C

Ca

u
iJi

aiJ

7/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

c
OM

C
420150627
ai.

C
iu

iJ
Ca

M
CO
.
i
a
uC

Ca

CO
ai.
C
u

Ji

M
CO
.
i
a

u
iJi
Ca

uC

Ca
Jiu

OM

i
aiJ

Ji

i.
Ca

OM

aiJ
uC

CO

Ca

Jiu

iu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

C
ai.

iJ

i.C
Ca

CO
ai.

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO

C
Jiu

iJ
Ca

Ca

Jiu

iJi

iJ

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

a
uC

C
ai.

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

C
Jiu

u
iJi

OM

C
ai.

Ji

iJi

iJi

a
uC

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

OM

iJi

a
uC

Ji

iJi
Ca

OM

i.C
Ca

OM

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

C
C
uC
iu
iu

iJi
iJ
aiJ
aiJ
C
C
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi
Ca

B
M

a
uC

i
aiJ

Ca

OM

iJi
Ca

O
i.C
Ca

OM

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

i.
Ca
u
Ji

OM

uC

iJi

a
uC

iu

iJ
Ca
Jiu

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

iJ

Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

C
ai.

OM

C
ai.

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

iu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJi

iJi
Ca

i.
Ca

C
ai.

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

iJ
Ca

Jiu

520150627
Ji

ai.
uC

uC

iu
aiJ
uC

M
CO

iJ
Ca

O
O
O
5
i.C
i.C
i.C

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO

i.
i.
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Ca
Jiu

i.

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.

Ca

u
iJi

aiJ

8/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

38.5%25%
M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai
35%
uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

Ca
Ca
Ca
515%
Jiu
Jiu
Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

Ca

O
O
O
O
6
i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J
J
J

i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
a

Ca

uC

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJi
Ca

Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

Jiu

620150627
OM

OM

C
ai.
C
u

C
ai.
C
u

iJ
Ca

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

iJ
Ca

OM

u
iJi
Ca

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

u
iJi

M
CO

C
Jiu

i.C
Ca

Ji

C
ai.

uC

iJi

a
uC

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

Jiu

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

CO

iu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi

O
i.C
Ca

i.
Ca

iJ
Ca

C
ai.

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

ai.
uC

M
CO
.
i
a

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

OM

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ

iJ
Ca

Jiu

61.1%
M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.
0.618
C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca

u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

OM
OM
OM
OM

i.C
i.C
Ca
Ca
u
u
i
i
iJ
iJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Ca
Jiu

i.C

Ca

Jiu

iu
aiJ

Ca

Jiu

i.C

Ca

u
iJi

aiJ

9/10 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

2015/06/27
uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
O
.C

.C

.C

.C

ai
ai
ai
ai

uC
uC
uC
uC

iJ
Ca

iJi

iJi

iJi

iJ

Ca
Ca
Ca
Ca
ETF50
Jiu
Jiu
Jiu
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
u
u
u
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
++
u
u
u
Ji
Ji
Ji
Jiu

M
M
M
M

CO
CO
CO
CO
ai.
ai.
ai.
ai.

C
C
C
C
u
iu
iu
iu
iJi
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

Sulon 2015/06/28 13:18


M

Ca

Ca

Jiu

iJ

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca
Ca
Ca
iu
iu
iu
J
J
J

i
i
i
iJ
Ca
Ca
Ca
Ca
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

iJi

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
a

Ca

uC

Ca

Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ

iJi
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

i
aiJ

a
uC

uC

uC

i
i
i
**
aiJ
aiJ
aiJ

Jiu

Jiu

Jiu

iJ
Ca

Jiu

iu

iJ
Ca

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.
uC

uC

uC

iJi
iJi
iJi

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

C
iu

C
iu

iu

iJ
iJ
iJ

Ca
Ca
Ca

Jiu

Jiu

Jiu

Ca
Jiu

iJ

OM
OM
OM
OM
.C
.C
.C
.C
i

i
Ca

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

iJ

Ca

Jiu

Jiu

iu
aiJ

OM

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

iu
aiJ
C
Jiu

Jiu

CO
ai.
C
u

Ca

iu
aiJ

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=19041
Jiu

OM

C
ai.

iu

iJ
Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

iu

Ji

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

iJ
Ca

Jiu

i.C
Ca

M
CO

a
uC

i
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

C
10/10
iu
J