You are on page 1of 6

Ca

iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

M
M
M
M
-
CO
CO
CO
CO
.
.
.
.
i
i
i
i
a
a
a
a

C
iu

iJ
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

iJi

a
uC

Ji

uC

Ji

[]
M
5939
20150813
22:54:25 133 O
20.00
OM
OM

iJi
Ca

C
ai.
C
u

C
ai.

Jiu

i
aiJ

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

u
iJi
Ca

uC

iJi

a
uC

Jiu

Jiu

20150813 22:54:25

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
uC
uC
uC
uC
iJi **
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
iu
iu
iu
iu
J
J
J
J

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
macd54120
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
a
a
a
a
C
C
C
C
Jiu
Jiu
Jiu

iJ
Ca

Jiu

O
O
O
O

i.C
i.C
i.C
i.C
a

uC

iJi
Ca

u
iJi
Ca

Ca

Ca

iu
aiJ
C
u

Jiu

Ca

iu

iJ
Ca

iJ

Ca

Jiu

Ji

Jiu

4000
M
CO
.
i
a

uC

iJ
Ca

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

iJi
Ca

Jiu

Ji

M
CO

i.
Ca

iJi

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

M
CO

Ca
Jiu

OM

uC

i
aiJ
uC

ai.
uC

M
CO
.
i
a

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

CO

ai.
C

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

iJi
Ca

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

CO
ai.
C
u

C
Jiu

OM

ai.

M
CO

ai.
uC

aiJ

Jiu

CO

u
iJi
Ca

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM

uC

OM

C
ai.

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iu

iJ
Ca
Jiu

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

OM

ai.
C

M
CO

M
CO

i.
Ca

u
iu
iJi
aiJ
Ca http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
C
Jiu

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

1/6 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

ai.

C
iu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJi
Ca

iJi

a
uC

Ji

OM

C
ai.
C
u

OM

i.C
Ca

M
CO
.
i
a

Jiu

u
iJi
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

i
aiJ

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

uC

OM

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

Jiu

Jiu

OM
i.C
a
C
iu a
aiJ

Ca
Jiu

CO

ai.

u
iJi

uC

OM

aiJ
uC

Ji

iu

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Ca

Jiu

uC

CO

C
ai.

OM

iu
aiJ
C
u

iJ
Ca

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iJi

Ca

Jiu

Ji

iJ

i.C
Ca

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Ji

C
Jiu

C
ai.

CO

OM

iJi
Ca

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

u
iJi
Ca

M
CO

O
i.C
Ca

iJ

Ca

Jiu


M
CO
.
i
a

uC

OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

iu

iJi
Ca

Jiu

Ji

i.
Ca

iJi

Ca
Jiu

OM

i.C
Ca

iJi
Ca

Ji

u
iJi

M
CO

C
Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

A
uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

A5
O

i.C

Ca

u
iJi
Ca

iJi
Ca

CO

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

i.
Ca
u
i
aiJ

iu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

iJ
Ca

C
ai.

Jiu

M
CO

CO

ai.

OM

uC

i
aiJ
uC

iJ
Ca

M
CO
.
i
a

OM

iJi

a
uC

i.C
Ca

**$(SH600838)$
Ji

C
ai.

OM

M
CO
.
i
a
uC

uC

iJi

iJi
iJ
Ca
Ca
u
u
i
i
i

J
J
J

a
uC

$(SH600272)$
M
CO
.
i
a

uC

OM

CO

ai.

C
ai.

uC

iJi
Ca
u
Ji

OM

iu

iJ
Ca
Jiu

M
CO

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

Ji

CO

i.
Ca

u
iJi

a
uC

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca

uC
iu
iJi
a
aiJ
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
Jiu

C
ai.

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

2/6 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

ai.

C
iu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ji

iJi
Ca

iJi

a
uC

Ji

OM

C
ai.
C
u

OM

i.C
Ca

M
CO
.
i
a

Jiu

u
iJi
Ca

uC

iJi

a
uC

Ji

OM

i
aiJ

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM

C
ai.
C
u

uC

OM

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

Jiu

Jiu

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca
Jiu

M
CO

O
i.C
Ca

u
iJi

iJi

a
uC

Ji

i.
Ca

i
aiJ
C
u

C
iu

CO

Ca

Jiu

Ji

CO
ai.
C
u
iJi

iu

iJ
iJ

Ca
Ca
Ca
Jiu

Jiu

iJ

CO
CO
CO
5
ai.
ai.
ai.

u
iJi
Ca

i.
Ca

Jiu

iJ
Ca

Jiu

201410292015331
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

Ji

uC

iJi

a
uC

Ji

Ji

A
**
OM

C
ai.
C

iJ
Ca

M
M
CO
CO
.
.
i
i
Ca
Ca

iu
iu
J
J
i
i
Ca
Ca
Jiu
Jiu

a
uC

iJ
Ca

M
CO

i.C

iJi

i.
Ca

Ca
Jiu

OM

iJ
Ca

iJ
Ca

Jiu

Jiu

u
iJi

Ca
Jiu

C
ai.

iu

CO

i.
Ca

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM
i.C
a

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

Jiu

OM

i.C

C
Jiu

OM

Ca

M
CO

ai.
uC

aiJ

u
iJi
Ca

iJi
Ca

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

OM

uC

OM

CO
ai.
C
u

Ca
Jiu

C
ai.

iJi

a
uC

M
CO

i.
Ca
u
Ji

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

i.C
Ca

iu
iu
iu

aiJ
aiJ
aiJ
C
Jiu

C
Jiu

iJ
Ca

OM

C
ai.

iJ

Jiu

OM

C
ai.

Ca
Jiu

iJ

Ca

Jiu

Jiu

CO

OM
i.
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
Jiu

M
CO

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

3/6 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

$(SZ000993)$$(SZ002328)$$(SZ300199)$

M
M
M
M
O
.C

ai

uC

iJ
Ca

OM
A
i.C

Ca

u
iJi
Ca

iJi

a
uC

Ji

M
CO
.
i
a

Jiu

i
aiJ

OM

Jiu

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

Ca
Jiu

C
ai.
C
u
iJi

M
CO

O
i.C
Ca

iJ

iJ
Ca

Ca

C
Jiu

u
iJi

i.
Ca
Jiu

Ca

Jiu

OM

Ca
Jiu

CO

C
ai.
C
u

u
iJi
Ca

i.
Ca
Jiu

Ca

Jiu

CO
ai.
C
iu
aiJ

CO

i.C
Ca

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

OM
OM
OM
OM
i.C
i.C
i.C
i.C
a
a
a
a
$(SZ002131)$820
uC
uC
uC
uC
iJi
iJi
iJi
iJi
iJ
a
a
a
a
C
C
C
C
Ca
8211020model
u
u
u
u
i
i
i
i
J
J
J
J

**
M
M
M
M
O
.C

O
.C

.C

CO

ai
ai
ai

uC
uC
uC

iJi
Ca

i
aiJ

iJi
Ca

C
$(SH600628)$
Jiu

Jiu

$(SH600738)$
OM

iJ
Ca

C
ai.
C
u

M
CO
.
i
a

iJi
Ca

Jiu

Jiu

iJ

Ca

Jiu

OM

uC

$(SH600655)$aiJi

iJi

Ca

Jiu

OM

C
ai.
C
u

ai.
uC

iJ
Ca

C
ai.

iu

iJ
Ca

Jiu

Jiu

$(SH600838)$
OM

ai.
C

iu

iJ
Ca

M
CO

Ca
Jiu

CO

i.
Ca
u
i
aiJ

OM

OM

C
ai.

i.C
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

ai.
uC

aiJ

C
ai.

CO

i.
Ca

M
CO

C
Jiu

u
iJi
Ca

iJi
Ca

u
iJi

Jiu

CO

i.
Ca

Ca
Jiu

CO

i.
Ca

iJi
Ca

iJi

i.
Ca

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

OM

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

iu
iu
i
3
aiJ
aiJ
aiJ
Ji

uC

Ji

uC

iJ

Ca

Jiu

C
Jiu

iJ

iJ
Ca

Jiu

020+
OM
OM
OM
OM

C
ai.
C
u

i.C

Ca
Jiu

iJi

**
Ca
iu

Ca
Jiu

i.C

a
uC

iJ
Ca
Jiu

C
ai.
C
u

iJ

Ca

Jiu

CO
CO
CO
CO

ai.
ai.
ai.
ai.

uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
Jiu

Jiu

u
iJi
Ca

iu

Jiu

iJ
Ca

aiJ

4/6 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Ca
iu
J
i
a

uC

Jiu

i
aiJ

uC

Ji

uC

i
aiJ

iJ
Ca

Jiu

Jiu

OM

OM

ai.

C
iu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ji
$(SZ000559)$

OM

i.C
Ca

iJi

a
uC

Ji

uC

OM

C
ai.

uC

iJi

a
uC

Ji

C
ai.

iJ

Ca
Jiu

OM
OM
OM
OM

C
C
C
C
ai.
ai.
ai.
ai.
C
C
C
C

u
iu
iu
iu
iJi
iJ
aiJ
aiJ
aiJ
Ca
C
C
C
Ca
u
u
u

Ji
Ji
Ji
Jiu

$(SZ002024)$
M

O
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi $(SH601933)$aiJi
a
C
C
Jiu

M
CO

i.
Ca

iJi

a
uC

Ji

i
aiJ
C
u

i.
Ca

CO

Ca

Jiu

Ji

iJ

020
M
M
M
M
020020
CO
CO
CO
CO

i.
ai.
C
Ca
u
u

iJi
iJi
Ca
Ca
u
i
J

ai.

uC
iJi
a
uC

i.
Ca
u
iJi

iJ
Ca

Ca

Jiu

Ji

Jiu

$(SH600868)$
OM

OM

OM

OM

C
C
C
C

ai.
ai.
ai.
ai.

uC

iJi
Ca

uC

iu
aiJ
C
u

iJi

a
uC

Ji

uC

iJi

a
uC

Ji

Ji

101010
OM
OM

C
ai.
C
u

iJ
Ca

C
ai.
C
u

OM

Jiu

Ji

iJ
Ca

Jiu

Ji

O
O
O
O
81381302015
i.C
i.C
i.C
i.C

a
uC

Ca

Ca

Ca

iu
iu
iu
7288122000.59
aiJ
aiJ
aiJ

C
Jiu

Jiu

Jiu

121.85

OM
i.C
a
C
u
Jiu
iJi 1010ai15%
a
C
C
Jiu

O
i.C
Ca

M
CO

ai.
uC

aiJ

C
Jiu

iJ

Ca

Jiu

M
CO

i.
Ca
u
Ji

Ca
Jiu

Ca
Jiu

iJ

OM

OM

C
v
ai.

u
iJi
Ca

iJi
Ca

Ji

C
ai.

Jiu

ai
ai
ai
**:2000
uC
uC
uC
Ji

iJ
Ca

M
CO
.
i
a

iJ

Ca

Jiu

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

C
ai.

uC

iJi

a
uC

OM
OM

C
ai.
C
u

C
ai.

u
iJi

Ca
Ca
iu
iu
J

M
CO
.
i
a
uC

iJi
Ca
u
i
J

iJ
Ca

Jiu

OM

C
ai.

uC

iJi

OM

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

ai.

M
CO

M
CO

i.
Ca

uC
iu
iJi
a
aiJ
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
Jiu

u
iJi

Ji

a
uC

CO

i.
Ca

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

5/6 C

Jiu

Ca
iu
J
i
Ca 2016/5/2

Jiu

M
CO
.
i
a
uC
iJi

Ca

iJi
Ca

CO
ai.
C
u

Ji

Ji

M
CO
.
i
a

Ji

OM

OM

C
ai.

Ji

iJi

a
uC

i.C
Ca

Ji

M
uC

iJi
Ca
u
Ji

OM
OM
i.C
i.C
a
a
uC
uC
iJi
iJi
a
a
C
C
http://moer.jiemian.com/articleDetails.htm?articleId=29443
Jiu

M
CO

OM

C
ai.

iu

iJi
Ca
u
i
J

Ji

iJ

iJ
Ca

Jiu

OM

iJ
Ca
Jiu

i.C
Ca

iu

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

Ca
Jiu

M
CO
.
i
a
uC

M
CO

a
uC

iJ

Ca

Jiu

i.
Ca
u
Ji

OM

iJ
Ca
Jiu

CO

Ca
Jiu

uC

iJi

a
uC

iJ
Ca

Jiu

u
iJi

C
ai.

OM

C
ai.

iu

Ca
Jiu

C
Jiu

C
ai.

i.
Ca

M
CO

aiJ

Jiu

iJ
Ca

ai.
uC

iJ

Ca

Jiu

CO

i.
Ca

u
iJi

CO

iJi

Jiu

Ca
Jiu

i.
Ca
u
i
aiJ

iJi
Ca

i.
Ca

iJ
Ca

OM

uC

iJi
Ca

iJ

Jiu

M
CO
.
i
a
uC

Ca

Jiu

M
CO
.
i
a

M
CO

OM

Jiu

iJi

CO
ai.
C
u

C
ai.

OM

Ca
Jiu

Ca

Ji

M
CO

Ca

Jiu

CO
ai.
C
u
iJi

Jiu

Ji

u
iJi
Ca

iu

iu
aiJ
C
u

i
aiJ
uC

CO

i.C
Ca

Ji

C
ai.
C
u

iJi
Ca

OM

uC

OM

C
ai.
C
u

i
aiJ
C
u

i.
Ca

Jiu

Ji

CO
ai.

iJi

a
uC

O
i.C
Ca

aiJ
uC

iJ
Ca

Ca

i.
Ca

iJi

iJ

Ca
Jiu

OM

M
CO

a
uC

C
ai.

C
ai.
C
u
iJi

Jiu

CO
ai.

i
aiJ

CO

uC

iJ
Ca

OM

Ji

i.
Ca
u
i
aiJ

uC

iJi

a
uC

Ji

u
iJi

Jiu

OM

C
ai.
C
u

O
i.C
Ca

C
Jiu

ai.
uC

uC

iJ
Ca

Jiu

C
ai.

C
Jiu

iJ
Ca

iJi

a
uC

Ca
Jiu

i
aiJ

OM

i.C
Ca

u
iJi
Ca

iJi

Ji

uC

uC

iJi

a
uC

Jiu

iJi
Ca

Ca
iu
J
i
a

OM

M
CO
.
i
a
uC

OM
i.C
a
C
iu
aiJ

Ca

uC

i
aiJ

Ji

a
uC

i.
Ca

iJi

aiJ

6/6 C

Jiu