You are on page 1of 9

PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN

OPERASI

PELAN STRATEGIK
UNIT KEBERSIHAN
2017-2020

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTERI, SEKOLAH


KLUSTER CEMERLANG, BATU 9 JALAN HULU LANGAT,
43200 CHERAS, SELANGOR.

PELAN STRATEGIK 2017-2020


NKRA

: MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN

Sub-NKRA

: Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru (Baiah)

Fokus

: Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria.

Bahagian

: Hal Ehwal Murid (HEM)

Unit/Bidang

: UNIT KEBERSIHAN (HEM)

JADUAL 1

BIDANG/
FUNGSI

Unit
Kebersihan

Sasaran ETR
ISU-ISU
STRATEGIK
1. Sikap dan
tanggungjawab
murid yang tidak
prihatin terhadap
kebersihan dan
keceriaan kelas.

MATLAMAT STRATEGIK

1. Memupuk dan membentuk


individu yang mempunyai
sikap dan tanggungjawab
terhadap kebersihan dan
keceriaan di sekolah.

OBJEKTIF

Menjadikan
kelas lebih
ceria, bersih,
kondusif dan
menarik.

KPI

90% tahap
kebersihan dan
keceriaan kelas.
(Kelas Abad ke21)

TOV

2017

2018

2019

2020

70%

75%

80%

85%

90%

1. Memupuk dan membentuk


individu yang
mempunyai sikap dan
tanggungjawab terhadap
kebersihan tandas.

S2 Pengawas
sekolah yang
dapat membantu
perlaksaanaan
program.
Menjadikan
tandas lebih
ceria, bersih
dan kondusif

90% tahap
kebersihan
dan keceriaan
tandas murid
dan guru.

20%

50%

70%

80%

90%

dan menyayangi sekolah


sebagai Sekolahku
rumahku.

Menjadikan
sekolah
institusi yang
bersih, indah
dan ceria

2. Mewujudkan warga sekolah


yang bertanggungjawab

untuk
menimba ilmu.

1. Memupuk nilai mencintai

90% tahap
kebersihan dan
keceriaan
kawasan
sekolah.
Vandalisme

S3 Murid
mempunyai asas
pendidikan agama
dan moral.
S4- Terdapat
kemudahan dan
kawasan untuk
melaksanakan
aktiviti.

2. Mewujudkan warga
sekolah yang prihatin dan
bertanggungjawab terhadap
persekitaran di sekeliling.

3.Sikap murid
yang suka
melakukan
vandalisme.

S1 Kerjasama
dari guru besar,
guru penolong
kanan, guru-guru,
murid-murid dan
PIBG.

2. Mewujudkan warga
sekolah yang prihatin dan
bertanggungjawab terhadap
persekitaran di sekeliling.

2. Sikap dan
tanggungjawab
murid yang tidak
prihatin terhadap
kebersihan
tandas.

STRATEGI
(INITIATIVES)

20%

50%

70%

80%

90%

S4 Terdapat
pekerja dan guru
yang mahir
mengendalikan
kerja.

PELAN TAKTIKAL
PENGURUSAN

: HAL EHWAL MURID (HEM)

SUB-UNIT

: Unit Kebersihan Sekolah

STRATEGI

Membimbing dan menyebarkan maklumat tentang pentingnya kebersihan dan keceriaan sekolah.

OBJEKTIF

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya kebersihan dan keceriaan sekolah.

Bil
1

Program/Projek

Pertandingan Kebersihan
dan Keceriaan Kelas.

Tanggungjawab
1.Guru Penolong
Kanan HEM

JADUAL 2

Tempoh/
hari
Februari November

Kos/Sumber
RM 300
sekolah

2. AJK Unit
kebersihan.

Output
Semua kelas tahap 1
dan 2
Semua guru kelas

3.Guru Kelas
4.Guru Bertugas
Mingguan

KPI

Pelan
Kontigensi

1. Persekitaran
dalam kelas
bersih, ceria dan
kondusif.
2. Peratus murid
menjaga
kebersihan dan
keceriaan
meningkat.

Pemantauan
oleh guru
bertugas
mingguan serta
guru
kebersihan dan
keceriaan pada
setiap minggu.

Peratus
kebersihan dan
keceriaan sekolah
meningkat.

Program ini
dijalankan pada
minggu yang
ditetapkan oleh
Penyelaras Unit
Kebersihan.

5. Semua murid
2

Pertandingan menghias
kelas sempena Bulan
Kemerdekaan.

Tandas Angkat

Sekolahku Ceria

Unit Keceriaan
Kelas/ Guru Kelas/
Guru Bertugas
Mingguan

Semua guru dan


murid

Semua guru dan

Ogos

Guru kelas dan Memberi kesedaran


semua murid kepada murid tentang
kebersihan kelas dan
memupuk semangat
cintakan Negara.
RM 600

Mac November

Sekolah/ PIBG

Mewujudkan suasana
tandas yang bersih
dan ceria.

Januari -

Sekolah/ PIBG

Mewujudkan iklim

Tandas bersih
dan ceria.

Mewujudkan
tandas angkat
bagi guru dan
setiap kelas.

Persekitaran sekolah Mewujudkan

Bil

Program/Projek

Tanggungjawab

Tempoh/
hari

murid tahun enam

November

Kos/Sumber

Output

KPI

serta identity sekolah


sebagai institusi yang
bersih, indah dan
ceria.

lebih ceria.

PELAN OPERASI
PELAN OPERASI 1
NAMA PROGRAM

PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS

MATLAMAT

Meningkatkan tahap kesedaran murid dalam menjaga kebersihan dan keceriaan kelas.

OBJEKTIF

Murid dapat mempraktikkan penjagaan kebersihan di sekolah dan di rumah.


% kebersihan sekolah dapat ditingkatkan .

Pelan
Kontigensi
kumpulan
sudut-sudut
tertentu yang
hendak
dibangunkan.

TEMPOH

% keceriaan kelas dapat ditingkatkan.


Februari November (10 bulan)

SASARAN

Semua murid Sekolah Kebangsaan Taman Puteri

KOS

RM -

LANGKA
H
1

PROSES KERJA
1. Taklimat Ketua Unit
Keceriaan Kelas dan
semua guru.
2. Penerangan kepada
objektif program.
3. Pertandingan bermula.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Unit Keceriaan


Kelas & AJK Unit

Sekali

STATUS/
PELAN KONTINGENSI

Program ini dijalankan pada masa


persekolahan pada hari yang
ditetapkan.

PELAN OPERASI
PELAN OPERASI 2
NAMA PROGRAM

GOTONG-ROYONG KELAS

MATLAMAT

Menjadikan kelas lebih ceria, bersih, kondusif dan menarik setiap masa pada akhir persekolahan

OBJEKTIF
TEMPOH

:
:

% kebersihan dan keceriaan kelas meningkat.


November (1hari)

SASARAN

Semua murid Sekolah Kebangsaan Lukut

KOS

RM -

LANGKA
H
1

PROSES KERJA
1. Taklimat Ketua Unit
Keceriaan Kelas dan
semua guru.
2. Penerangan kepada
objektif program.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Ketua Unit Keceriaan


Kelas & AJK Unit

Sekali

STATUS/
PELAN KONTINGENSI

Program ini dijalankan setiap hari pada


masa persekolahan.

PELAN OPERASI
PELAN OPERASI 3
NAMA PROGRAM

PERTANDINGAN MENGHIAS KELAS SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN

MATLAMAT

Memupuk semangat kemerdekaan dan cintakan negara dalam kalangan murid.

OBJEKTIF

% kebersihan sekolah dan kelas meningkat.

TEMPOH

Ogos (1 bulan)

SASARAN

Semua murid Sekolah Kebangsaan Lukut

KOS

RM -

LANGKA
H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/
PELAN KONTINGENSI

1. Taklimat Ketua Unit


Keceriaan Kelas dan

Ketua Unit Keceriaan

Sekali

Program ini dijalankan setiap hari pada

semua guru.
2. Penerangan kepada
objektif program.
3. Pertandingan bermula

Kelas &AJK Unit/


Guru Kelas & muridmurid

masa persekolahan.

CARTA GANTT AKTIVITI


UNIT KECERIAAN KELAS 2014
BULAN

GOTONG-ROYONG KELAS
PERTANDINGAN MENGHIAS
KELAS SEMPENA BULAN
KEMERDEKAAN

DISEDIAKAN OLEH:
..
(PN. ARNI ASREENA BINTI AZIZ)
PENOLONG
UNIT KECERIAAN KELAS, HEM

DIS

NOV

OKT

* * * * * * * * *

2.

3.

SEP

OGO

JUL

JUN

MEI

APR

MAC

PERTANDINGAN KECERIAAN
KELAS

FEB

1.

AKTIVITI

JAN

BIL
.

DISAHKAN OLEH:
..
(PN. NOR RIZAI BINTI MD DAUD)
KETUA UNIT KECERIAAN KELAS, HEM