You are on page 1of 1

Ahi Evran niversitesi

ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Baba Yerlekesi 40100 /KIREHR


Belge Geer
(386) 280-4079
Telefon
(386) 280-4900
Grevi/Birimi

Ad ve Soyad

Tel No

Faklte Sekreteri
Dekanlk
Evrak Kayt Haberleme

mt KUZU
Meryem YILDIZ
Hlya KELE

(386) 280-4923
(386) 280-4900
(386) 280-4900

renci leri

Fatih GNE

(386) 280-4913

renci leri

Uur AKAR

(386) 280-4913

renci leri

Tahir ERJEM

(386) 280-4913

Blm Sekreterlii

Leyla ERGL

(386) 280-4922

Blm Sekreterlii

Emine ENER

(386) 280-4945

Personel - Hizmetler

Levent SAPMAZ

(386) 280-4916

Mali ler

Erdal ALTUNKILI

(386) 280-5016

Yaz leri

Meryem YILDIZ

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

Mnip YILDIRIM

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

Cemal ZCAN

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

Ycel TEKN

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

brahim GNE

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

Temam KO

(386) 280-4900

Destek Hizmetler

Mahmut KOAK

(386) 280-4900

BF Gvenlik

-------

(386) 280-4366

BF KANTN

-------

(386) 280-4942