You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PENYARAI,

SUNGAI KAKUS, SARAWAK.

KERTAS KERJA
KEM 1 MURID 1SUKAN
TARIKH
17 - 19 JUN 2015
TEMPAT
PADANG SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA PENYARAI
ANJURAN:
UNIT KOKURIKULUM SKNP

FLY PENYARAI FLY, FLY HIGH

1.0 PENGENALAN
Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan
Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyidin Bin Yassin pada 17
Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc Pembangunan Sukan Sekolah.
Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011.
Dasar 1MURID 1SUKAN merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia
(KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam
sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang
atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal
dan mental.
Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam
sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid kea rah
kecemerlangan sukan.
2.0 OBJEKTIF
a) Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam
mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif.
b) Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan.
c) Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam aktiviti sukan.
d) Melibatkan penyertaan semua murid dalam aktiviti sukan.
3.0 TARIKH PELAKSANAAN
17 19 Jun 2015 (Rabu hingga Jumaat)
4.0 MASA
3.30 petang hingga 5.00 petang
5.0 TEMPAT
Padang Sekolah Kebangsaan Nanga Penyarai.

6.0 KUMPULAN SASARAN


Semua murid SK Nanga Penyarai.Nama peserta mengikut kategori sukan
disertakan di Lampiran 1.
7.0 SUKAN YANG TERLIBAT
Empat jenis sukan akan dilibatkan dalam Kem 1Murid 1Sukan 2015 iaitu bola sepak,
bola jaring, bola baling dan futsal. Setiap murid diwajibkan menyertai sekurangkurangnya satu jenis sukan.
8.0 JAWATANKUASA PELAKSANA
Penasihat

: En. Ibrahim Bin Setok (Guru Besar)

Pengerusi

: En. Mohamad Faishal Bin Ibrahim (Pk Kokurikulum)

Tim. Pengerusi 1 : Pn. Naomi Anak Gongang (Pen. Kanan 1)


Tim. Pengerusi 2 : Pn. Christina Anak Ador (Pk Hal Ehwal Murid)
Setiausaha / Penyelaras :
1. En. Mohd Fahmi Bin Mohd Radzi 2. En. Mohd Saifu Bin Ismail
3. Dorina Endie Anak Jenau
Ahli Jawatankuasa:
1. Disiplin / Kawalan Murid :
Cik Negie Anak Daau & En. Mohd Zafuan Bin Mohd Nor Peah
2. Sijil Dan Hadiah
Pn. Ainul Syahirah Binti Muhammad & Cik Evelyn Anak Tinggi
3. Fotografi
En. Ismahadi Bin Isa & Cik Negie Anak Daau
4. Peralatan:
En. Mohd Faizy Bin Sahadi, Pn. Nasuha Binti Kamaruldin

AJK Permainan

1. Bola Sepak Tahap 1 : En. Mohd Saifu Bin Ismail & Mohd Fahmi Bin Mohd Radzi
2. Bola Sepak Tahap 2 : En. Mohamad Razis Bin Selamat & En. Benjamin Anak
Britten
3. Bola Jaring Tahap 2: Cik Nur Wahida Binti Omar & Cik Ain Sharida Binti Abd
Khairizzaki
4. Bola Baling Tahap 1: Cik Dorina Endie Anak Jenau & Cik Rabiatul Adawiyah Binti
Mohd Nizam.
9.0 CADANGAN ATURCARA
17 Jun 2015 (Rabu)
3.20 petang

: Murid berkumpul di padang. Pendaftaran murid dilaksanakan.

3.30 petang

: Taklimat daripada penyelaras permainan.

3.40 petang

: Permainan bola sepak tahap 2 dan bola jaring tahap 2.

5.00 petang

: Bersurai.

18 Jun 2015 (Khamis)


3.20 petang

: Murid berkumpul di padang. Pendaftaran murid dilaksanakan.

3.30 petang

: Taklimat daripada penyelaras permainan.

3.40 petang

: Permainan bola baling tahap 1 dan bola sepak tahap 1.

5.00 petang

: Bersurai.

19 Jun 2015 (Jumaat)


4.00 petang

: Perlawanan akhir bola sepak dan bola jaring

4.30 petang

: Perlawanan akhir bola baling dan futsal

5.00 petang

: Bersurai

10.0

PERBELANJAAN

BIL.

BARANG

1.
2.
3.

Hamper
Kertas sijil
Ink printer EPSON (hitam)

11.0

PENUTUP

KUANTIT

HARGA SEUNIT

I
4
2 rim
1

(RM)
50.00
10.00
20.00
JUMLAH

JUMLAH
HARGA (RM)
200.00
20.00
20.00
240.00

Diharapkan program Kem 1Murid 1Sukan SK Nanga Penyarai 2015 ini berjalan dengan
lancar serta dapat dijayakan dengan baik. Semoga program seperti ini dapat memupuk
minat murid untuk menyertai aktiviti-aktiviti sukan secara khususnya serta terus
berminat untuk menyertai aktiviti sekolah secara amnya.
Disediakan oleh:

Disemak oleh:

____________________

____________________

(MOHD FAHMI BIN MOHD RADZI)

(MOHAMAD FAISHAL BIN IBRAHIM)

Setiausaha / Penyelaras 1,

Penolong Kanan Kokurikulum,

Kem 1Murid 1Sukan 2015

SK Nanga Penyarai.

SK Nanga Penyarai.

Disahkan oleh:
______________________
(IBRAHIM BIN SETOK)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Nanga Penyarai.

Lampiran 1
PASUKAN
SUKAN

Pasukan 1

Pasukan 2

Bola Sepak (Tahap 1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bola Sepak (Tahap 2)

1. Michael Daling
2. Juni
3. Stanley Balan
4. Simson Bantan
5. Jackson Asun
6. Ulot
7. Jeremy
8. Christopher Adi
9. Daniel
10. Hillary
11. Kelingkang
12. Agu
13. Yunus
14. Jordane
15. Ghani
1. Clorine Anggun
2. Angel
3. Elysha
4. Maxdeline Subang
5. Arabella Gracia
6. Evelyn Selalang
7. Natalia Lija
8. Gloria Serinou
1. Melissa
2. Nufera
3. Lijai
4. Stephanie Rinee
5. Elyana
6. Chialia Unak
7. Ariella
8. Kinta
9. Ivy
10. Geloria Chararing
11. Jessica
12. Ceremai
13. Suhana

Bola Baling (Tahap 1)

Bola Jaring (Tahap 2)

Alexander Lien
Mohamad Hairie
Cornelius Markus
Fletcher
Imanuel
Pettrik
Yefune Ngai
Klosae

1. Calven
2. Timotius
3. Josphincer Pasang
4. Clifton Collen
5. Wareen
6. Berjamin Jermarang
7. Johnathan Ngalung
8. Alvin Parker
9. Tony Tiu
1. Unchat
2. Lewi
3. Patrick
4. Cangan
5. Jeremia
6. Piak
7. Hizkia
8. Alezander Patrick
9. Mathew
10. Enseriban
11. Francis
12. Jiram
13. Uba
14. Nyaling
15. Meriam
1. Anthonia Eve
2. Joana Gindun
3. Roseline Lenguring
4. Angela
5. Dina Oktavia
6. Alviana Banun
7. Gloria Natasha
1. Awa
2. Lora
3. Frichkella
4. Avyna Miah
5. Winona
6. Jellica
7. Patricia Sebi
8. Agnes Puyau
9. Suba
10. Kezia
11. Amy
12. Suzy
13. Penny

SENARAI KEPERLUAN KEM 1MURID 1SUKAN


SK NANGA PENYARAI

BIL.
1.
2.
3.

BARANG
Hamper
Kertas sijil
Ink printer EPSON (hitam)

KUANTIT

HARGA SEUNIT

I
4
2 rim
1

(RM)
50.00
10.00
20.00
JUMLAH

JUMLAH
HARGA (RM)
200.00
20.00
20.00
240.00