foto: Martijn Aslander

Martijn Aslander laat zien hoe het kan

Creatief zonder
papier en geld
Martijn Aslander is ideeënbedenker,
schrijver, filosoof en spreker. Op 30
november is hij key note spreker op
Future Green City. Waar staat hij voor
en hoe kunnen zijn ideeën helpen om
aan de groene stad van de toekomst te
werken? Een vooruitblik.
6

FUTURE GREEN CITY | november 2016

H

Tekst Michiel G.J. Smit

et grootste hunebed ter
wereld bouwen. Een website
voor meer doen in minder
tijd met minder stress, lagere
kosten en meer impact. Een
enorm leegstaand gebouw in
Amsterdam Zuidoost herontwikkelen tot werk- en ontmoetingsplek voor zelfstandige professionals. Zie hier een
greep uit de projecten waar
Aslander bij betrokken is.

Een duidelijke samenhang lijkt te
ontbreken en dat is misschien ook
zo. Aslander: ‘Ik kies projecten puur
op basis van nieuwsgierigheid, lol
eraan beleven, met leuke mensen
samenwerken, en de omstandigheden moeten meewerken. Daarnaast
ben ik nieuwsgierig van aard, vooral
op het gebied van organisaties en
mechanismen, met een extra fascinatie voor technologie.’

Knutselprojecten

Voor de bouw van het grootste
hunebed ter wereld wist Aslander
maar liefst 14.000 mensen op de
been te brengen om als vrijwilliger
mee te helpen bij de bouw. Het
project dateert al van 2002, sociale
media zoals Facebook om mensen te interesseren bestonden nog
niet. Ondanks de omvang spreekt
Aslander van een ‘knutselproject’.
‘Je weet wat je wil, maar niet hoe
dat voor elkaar te krijgen, dus ga je
gewoon maar knutselen en kijken
of het lukt. Zwaan-kleef-aan werkt
daarbij goed: gaandeweg gaan er
steeds meer mensen meedoen.
Daar heb je overigens wel maffe

mensen voor nodig, misfits en
weirdo’s, die gek genoeg zijn om eraan mee te doen. Het heeft me veel
geleerd over werken met teams en
gebruik maken van de intrinsieke
motivatie van mensen.’
Gebruik maken van de intrinsieke
motivatie van mensen, dat is het
basisingrediënt voor burgerinitiatieven, bijvoorbeeld bij groenprojecten. Maar er zijn ook tegenkrachten. ‘Veel vraagstukken worden
tegengehouden door domheid,
tegenwerking, en vooral bureaucratie’, zegt Aslander. ‘De “wapens”
van de bureaucratie zijn papier en
geld. Je kunt de bureaucratische
krachten simpelweg buitenspel zetten als je geen papier en geld nodig
hebt. Nieuwe media helpen daarbij
enorm, het is daardoor een stuk
eenvoudiger geworden om elkaar
te ontmoeten en dingen te regelen
zonder fysieke afspraken. Ze maken
alles ook veel transparanter. Het
geld en de tijd die dit bespaart kun
je inzetten voor het initiatief zelf of
teruggeven aan de burger middels
belastingverlaging.’

‘Probeer het gewoon zelf’

Martijn Aslander: ‘Ik ben niet van
de grote thema’s.’

Dat zou interessant genoeg moeten
klinken voor professionals in de
openbare ruimte om ermee aan de
slag te gaan. Maar Aslander heeft
er geen behoefte aan om mensen te
overtuigen of een discussie aan te
gaan. ‘Probeer het gewoon zelf en
ontdek hoe het werkt. Ik ben ook niet
van de grote thema’s. Met mijn activiteiten wil ik een positieve bijdrage
aan de wereld leveren en fijne mensen om me heen hebben, dat is alles.’
Aslander heeft nog wel een wenk.
‘Ik zie bij mensen met een goed en
groot hart voor duurzaamheid vaak
een afkeer van alles wat met techniek

Aslander in boekvorm

Martijn Aslander toont niet alleen in
zijn handelen een nieuwe manier om
doelen te verwezenlijken, maar heeft er
samen met journalist Erwin Witteveen
recentelijk ook twee boeken over
gepubliceerd: Easycratie en Nooit af.
Easycratie beschrijft hoe vernieuwende
ideeën in grote, logge organisaties
vaak vastlopen en biedt met de
‘easycratie’ een alternatief. Door nieuwe
technologieën is het veel makkelijker en
goedkoper geworden om zelf dingen te
ontwikkelen en te organiseren.
Nooit af gaat over de toegenomen
snelheid van veranderingen. Het
nastreven van langdurig werkende
oplossingen is niet meer realistisch. Het
is beter om uit te gaan van een model
dat in een voortdurende staat van
verandering is en zich continu aanpast
aan de hand van de laatste inzichten.
Meer informatie: www.martijnaslander.nl

te maken heeft. Oplossingen zien ze
liever vanuit de natuur komen. Dat
vind ik een gemiste kans, want juist
op dit gebied hebben technische
oplossingen zoveel bij te dragen!’
Wilt u de presentatie van Martijn Aslander bijwonen? Ga naar
www.futuregreencity.nl om u gratis
aan te melden met registratiecode
FGC140993
FUTURE GREEN CITY | november 2016

7