You are on page 1of 2
foto: Martijn Aslander
foto: Martijn Aslander

Martijn Aslander laat zien hoe het kan

Creatief zonder papier en geld

Martijn Aslander is ideeënbedenker, schrijver, filosoof en spreker. Op 30 november is hij key note spreker op Future Green City. Waar staat hij voor en hoe kunnen zijn ideeën helpen om aan de groene stad van de toekomst te werken? Een vooruitblik.

et grootste hunebed ter H wereld bouwen. Een website voor meer doen in minder tijd met minder stress, lagere kosten en meer impact. Een enorm leegstaand gebouw in Amsterdam Zuidoost heront- wikkelen tot werk- en ont- moetingsplek voor zelfstandi- ge professionals. Zie hier een greep uit de projecten waar Aslander bij betrokken is.

Een duidelijke samenhang lijkt te ontbreken en dat is misschien ook zo. Aslander: ‘Ik kies projecten puur op basis van nieuwsgierigheid, lol eraan beleven, met leuke mensen samenwerken, en de omstandighe- den moeten meewerken. Daarnaast ben ik nieuwsgierig van aard, vooral op het gebied van organisaties en mechanismen, met een extra fasci- natie voor technologie.’

Knutselprojecten

Voor de bouw van het grootste hunebed ter wereld wist Aslander maar liefst 14.000 mensen op de been te brengen om als vrijwilliger mee te helpen bij de bouw. Het project dateert al van 2002, sociale media zoals Facebook om men- sen te interesseren bestonden nog niet. Ondanks de omvang spreekt Aslander van een ‘knutselproject’. ‘Je weet wat je wil, maar niet hoe dat voor elkaar te krijgen, dus ga je gewoon maar knutselen en kijken of het lukt. Zwaan-kleef-aan werkt daarbij goed: gaandeweg gaan er steeds meer mensen meedoen. Daar heb je overigens wel maffe

steeds meer mensen meedoen. Daar heb je overigens wel maffe Martijn Aslander: ‘Ik ben niet van

Martijn Aslander: ‘Ik ben niet van de grote thema’s.’

mensen voor nodig, mis f ts en weirdo’s, die gek genoeg zijn om er- aan mee te doen. Het heeft me veel geleerd over werken met teams en gebruik maken van de intrinsieke motivatie van mensen.’

Gebruik maken van de intrinsieke motivatie van mensen, dat is het basisingrediënt voor burgerinitiatie- ven, bijvoorbeeld bij groenprojec- ten. Maar er zijn ook tegenkrach- ten. ‘Veel vraagstukken worden tegengehouden door domheid, tegenwerking, en vooral bureaucra- tie’, zegt Aslander. ‘De “wapens” van de bureaucratie zijn papier en geld. Je kunt de bureaucratische krachten simpelweg buitenspel zet- ten als je geen papier en geld nodig hebt. Nieuwe media helpen daarbij enorm, het is daardoor een stuk eenvoudiger geworden om elkaar te ontmoeten en dingen te regelen zonder fysieke afspraken. Ze maken alles ook veel transparanter. Het geld en de tijd die dit bespaart kun je inzetten voor het initiatief zelf of teruggeven aan de burger middels belastingverlaging.’

‘Probeer het gewoon zelf’

Dat zou interessant genoeg moeten klinken voor professionals in de openbare ruimte om ermee aan de slag te gaan. Maar Aslander heeft er geen behoefte aan om mensen te overtuigen of een discussie aan te gaan. ‘Probeer het gewoon zelf en ontdek hoe het werkt. Ik ben ook niet van de grote thema’s. Met mijn acti- viteiten wil ik een positieve bijdrage aan de wereld leveren en fjne men- sen om me heen hebben, dat is alles.’ Aslander heeft nog wel een wenk. ‘Ik zie bij mensen met een goed en groot hart voor duurzaamheid vaak een afkeer van alles wat met techniek

Aslander in boekvorm

Aslander in boekvorm Martijn Aslander toont niet alleen in zijn handelen een nieuwe manier om doelen

Martijn Aslander toont niet alleen in zijn handelen een nieuwe manier om doelen te verwezenlijken, maar heeft er samen met journalist Erwin Witteveen recentelijk ook twee boeken over gepubliceerd: Easycratie en Nooit af.

Easycratie beschrijft hoe vernieuwende ideeën in grote, logge organisaties vaak vastlopen en biedt met de ‘easycratie’ een alternatief. Door nieuwe technologieën is het veel makkelijker en goedkoper geworden om zelf dingen te ontwikkelen en te organiseren.

Nooit af gaat over de toegenomen snelheid van veranderingen. Het nastreven van langdurig werkende oplossingen is niet meer realistisch. Het is beter om uit te gaan van een model dat in een voortdurende staat van verandering is en zich continu aanpast aan de hand van de laatste inzichten.

Meer informatie: www.martijnaslander.nl

te maken heeft. Oplossingen zien ze liever vanuit de natuur komen. Dat vind ik een gemiste kans, want juist op dit gebied hebben technische oplossingen zoveel bij te dragen!’

Wilt u de presentatie van Mar- tijn Aslander bijwonen? Ga naar www.futuregreencity.nl om u gratis aan te melden met registratiecode

FGC140993