You are on page 1of 12

DIODA BIASA

RESISTOR 12000
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

12000
12000
12000
12000
12000
12000

V dioda
Vpanjar maju (Volt)
0.513
0.551
0.572
0.586
0.598
0.608

RESISTOR 6800
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

6800
6800
6800
6800
6800
6800

V dioda
Vpanjar maju (Volt)
0.543
0.58
0.601
0.616
0.628
0.637

RESISTOR 10000
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

10000
10000
10000
10000
10000
10000

V dioda
Vpanjar maju (Volt)
0.525
0.561
0.582
0.598
0.608
0.618

GR

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


f(x) = 8.25833333333333E-005x - 4.23611111111112E-005
R = 0.9999939294
GRAFIK HUBUNGAN
I mj (Ampere)

Linear (GRAFIK HUBU

Vin (Volt)

10

12

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.002

f(x) = 0.0001457374x - 7.91078431372549E-005


R = 0.9999941406
GRAFIK HUBUNGAN Vin DA

0.0015

I mj (Ampere)

0.001

Linear (GRAFIK HUBUNGA


DAN I)

0.0005
0
0

10

12

Vin (Volt)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.0012
f(x) = 9.91114285714285E-005x - 0.00005198
R = 0.9999943125

0.001
0.0008
I mj (Ampere)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.0006

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


I)

0.0004
0.0002
0
0

Vin (Volt)

10

12

DIODA BIASA
V dioda
Vpanjar mundur (Volt)
-4.19
-8.22
-12.12
-16.17
-20.24
-24.24

V dioda
Vpanjar mundur (Volt)
-4.14
-8.14
-12.17
-16.22
-20.11
-24.2

V dioda
Vpanjar mundur (Volt)
-4.11
-8.11
-12.27
-16.08
-20.3
-24.3

I dioda
I panjar maju (A)
I panjar
0.0001239167
0.0002874167
0.0004523333
0.0006178333
0.0007835
0.0009493333

I dioda
I panjar maju (A)
I
0.0002142647
0.0005029412
0.0007939706
0.0010858824
0.0013782353
0.0016710294

mundur (A)
0.0005158333
0.0010183333
0.00151
0.0020141667
0.00252
0.00302

(A)
0.0009029412
0.0017852941
0.0026720588
0.0035617647
0.0044279412
0.0053235294

panjar mundur

I dioda
I panjar maju (A)
I panjar mundur (A)
0.0001475
0.000611
0.0003439
0.001211
0.0005418
0.001827
0.0007402
0.002408
0.0009392
0.00303
0.0011382
0.00363

GRAFIK PADA DIODA BIASA


RESISTOR 12000

GRAFIK HUBU

UBUNGAN Vin dan I

0.0035

33333333E-005x - 4.23611111111112E-005
294

0.003

f(x) = 0.00
R = 0.999

0.0025
0.002

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I)

I md (Ampere)

0.0015
0.001
0.0005
0

10

12

Vin (Vo

RESISTOR 6800

NGAN Vin dan I

GRAFIK HUB
0.006
0.005

74x - 7.91078431372549E-005
6
GRAFIK HUBUNGAN Vin DAN I
Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin
DAN I)

0.004
I md (Ampere)

0.003
0.002
0.001

10

12

Vin (Vol

RESISTOR 10000

NGAN Vin dan I

GRAFIK HUB
0.004
0.0035

714285E-005x - 0.00005198
5

f(x) = 0.000
R = 0.9999

0.0025

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin dan
I)

f(x) = 0.000
R = 0.9999

0.003

I md (Ampere)

0.002
0.0015
0.001
0.0005
0

10

12

Vin (Volt

DIODA ZENER
RESISTOR 12000
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

12000
12000
12000
12000
12000
12000

V dioda
Vpanjar maju (Volt) Vpanjar mundur (Volt)
0.659
-1.943
0.688
-2.227
0.702
-2.374
0.712
-2.48
0.72
-2.56
0.726
-2.63

RESISTOR 6800
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

6800
6800
6800
6800
6800
6800

V dioda
Vpanjar maju (Volt) Vpanjar mundur (Volt)
0.681
-2.078
0.708
-2.385
0.721
-2.552
0.73
-2.67
0.737
-2.756
0.743
-2.835

RESISTOR 10000
No

Vin (Volt)

Resistor ()

1
2
3
4
5
6

2
4
6
8
10
12

10000
10000
10000
10000
10000
10000

V dioda
Vpanjar maju (Volt) Vpanjar mundur (Volt)
0.666
-1.997
0.694
-2.277
0.708
-2.437
0.718
-2.543
0.725
-2.63
0.731
-2.698

SA

pere)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.0035
0.003

f(x) = 0.0002504286x + 1.33888888888892E-005


R = 0.9999856338
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.0025
0.002

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.0015
0.001
0.0005
0
0

Vin (Volt)

10

12

ere)

ere)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.006
0.005

f(x) = 0.0004417227x + 2.01960784313742E-005


R = 0.9999880177
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.004
0.003

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.002
0.001
0
0

10

12

Vin (Volt)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.004
0.0035

f(x) = 0.0003019x + 0.0000062


R = 0.9999528553

0.003
0.0025

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.002

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.0015
0.001
0.0005
0
0

Vin (Volt)

10

12

I dioda
I panjar maju (A) I panjar mundur (A)
0.00011175
0.0003285833
0.000276
0.0005189167
0.0004415
0.0006978333
0.0006073333
0.0008733333
0.0007733333
0.0010466667
0.0009395
0.0012191667

GRAFIK HUBU
0.001

0.0006
I mj (Ampere)

I dioda
I panjar maju (A) I panjar mundur (A)
0.0001939706
0.0005997059
0.0004841176
0.0009389706
0.0007763235
0.0012576471
0.0010691176
0.0015691176
0.0013622059
0.0018758824
0.0016554412
0.0021816176

I dioda
I panjar maju (A) I panjar mundur (A)
0.0001334
0.0003997
0.0003306
0.0006277
0.0005292
0.0008437
0.0007282
0.0010543
0.0009275
0.001263
0.0011269
0.0014698

f(x) = 8.28083
R = 0.999996

0.0008

0.0004
0.0002
0
0

Vin (Volt)

GRAFIK HUBU
0.002
0.0015

I mj (Ampere)

f(x) = 0.00014
R = 0.999996

0.001
0.0005
0
0

Vin (Volt)

GRAFIK HUBUN
0.0012

f(x) = 9.93885
R = 0.999996

0.001
0.0008
I mj (Ampere)

0.0006
0.0004
0.0002
0
0

R = 0.999996

0.0008
I mj (Ampere)

0.0006
0.0004
0.0002
0
0

Vin (Volt)

GRAFIK PADA DIODA ZENER


RESISTOR 12000

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

GRAFIK H

001

0.0014
f(x) = 8.28083333333333E-005x - 5.47555555555556E-005
R = 0.9999962018

008

0.0012

f(x
R

0.001

006

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

004

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.0008
I md (Ampere)

0.0006
0.0004

002

0.0002
0

0
0

10

12

Vi

Vin (Volt)

RESISTOR 6800

RAFIK HUBUNGAN Vin dan I

GRAFIK H

002

0.0025

015

0.002

f(x) = 0.0001462059x - 9.99117647058823E-005


R = 0.9999966874
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

001

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

f(x
R

0.0015
I md (Ampere)

005

0.001
0.0005
0

0
0

10

12

Vin (Volt)

RESISTOR 10000

RAFIK HUBUNGAN Vin dan I

GRAFIK

012

0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

f(x) = 9.93885714285714E-005x - 0.00006642


R = 0.999996311

001

008

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

006

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

004

002
0
0

10

12

I md (Ampere)

f(x
R

R = 0.999996311

008

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

006

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

004

002
0
0

Vin (Volt)

10

12

I md (Ampere)

0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

A ZENER

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.0014
0.0012

f(x) = 8.87380952380952E-005x + 0.0001595833


R = 0.9996960075
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.001
0.0008

(Ampere)

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.0006
0.0004
0.0002
0
0

10

12

Vin (Volt)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I


0.0025
0.002

f(x) = 0.0001575966x + 0.0003006471


R = 0.9996450413
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

0.0015
(Ampere)

Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin


dan I)

0.001
0.0005
0
0

10

12

Vin (Volt)

GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I

(Ampere)

0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

f(x) = 0.0001066714x + 0.0001963333


R = 0.9996989839
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I
Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin
dan I)

10

12

(Ampere)

0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0

R = 0.9996989839
GRAFIK HUBUNGAN Vin dan I
Linear (GRAFIK HUBUNGAN Vin
dan I)

Vin (Volt)

10

12