You are on page 1of 4
SPECIÁL B ĚHÁNÍ V TERÉNU Č ÍM DÁL (A VÝŠ), TÍM LÍP Zájem o běhání
SPECIÁL
B ĚHÁNÍ V TERÉNU
Č ÍM DÁL (A VÝŠ), TÍM LÍP
Zájem o běhání v přírodě roste, svým způsobem po dialektické spirále. Návrat ke kořenům, další
a větší výzva, touha po svobodném rozběhnutí bez nalajnovaných městských ulic přecpaných
davy. Vývoj posledních pár let ukazuje zrod a podoba jednoho oblíbeného tuzemského seriálu.
Text: Tomáš Nohejl, foto: Ladislav Adámek, archiv
N emáme Alpy, Dolomity ani Pyrene-
je. Ale i Krkonoše, Beskydy, Ještěd
nebo pražský Petřín dokáží vytvo-
Z Ulice až k mistrovství
země v přespoláku
Postupem času začal Dvořák se svým tý-
mem chystat vlastní závody. Na první Běh přes
V
roce 2011, kdy se především díky seriálu Run-
řit pozoruhodný běžecký itinerář. „Chceme
dělat závody, jaké nás baví,“ říká už od pr-
vopočátků Martin Dvořák, šéf organizátorů.
Czech a jeho charismatickému vůdci Carlu Ca-
palbovi naplno rozjel běžecký boom v zemi, se
objevila skromná řada závodů pod hlavičkou
„A jsme šťastní, že to baví i tolik dalších lidí,
Trail Running Cup. Vyšla z běžeckých tradic, při-
kteří se jich účastní,“ mohl dodávat už brzy.
motolské jamky na golfovém hřišti přišlo sedm-
náct kamarádů, a to ještě přemlouval herečku
Šárku Vaňkovou z Ulice, aby měl magnet pro
televizi. A teď po šesti letech, před pár týdny, tu
pořádal mistrovství republiky v přespolním bě-
hu pro tisíc běžců z celé země!
Bývalý reprezentační plavec a triatlonis-
ta, později trenér, pochází - nebo tam vlast-
ně pořád patří - z vodáckého prostředí. To
jen pro všestrannou souvislost.
Není to atlet, ale běhání vždycky tvoři-
Víc kilometrů na dálku,
zubatější profly
S
čerstvými destinacemi přibývaly i kilomet-
ry. Třicítka na Dolní Moravě přes Králický Sněž-
lo základnu jeho sportování. Jenže ne jedi-
nou. Vždycky šlo také o zábavu a pro část
dala trochu marketingové nadhodnoty i vodác-
ké nevázanosti a pomaličku rostla.
Dvořák se spojil s pořadateli existujících zá-
vodů v terénu a přidal jim organizační nadstav-
bu v podobě kvalitní časomíry, moderátora,
hudby, pódia, cen i zajímavých tváří na startu.
Závody měly okolo deseti kilometrů, tedy
běžné krosy a přespoláky, za nimiž se přes půl
ník budila respekt a obavy, ale teď je tradičním
a
oblíbeným závodem. Dokonce natolik, že tu lo-
z kumpánů i šanci na výsledek. A tu našli
republiky cestovat nevyplatilo. Snad jen běh
ni
se křtem Stezky v oblacích přibyl druhý závod,
„neběžci“ vždy větší v terénu než na dráze
nebo rovné silnici, kde vládli čistokrevní at-
přes vypuštěnou Hostivařskou přehradu přinesl
motivaci v podobě kvalifkačních míst na mist-
předvánoční Běh do oblak, už vysněženou sjez-
leti.
rovství světa v trailovém běhu Xterra na Havaji.
Na ostrov Oahu do údolí okolo ranče Kua-
loa kde se natáčela Godzilla i Jurský park, se
na půlmaraton v kopcích a buši vydala pětice
pionýrů a Petr Pechek přivezl nejen fotografe
dovkou až na vrchol futuristické konstrukce.
Menší běhy odpadaly. Dvořák dával před-
nost vlastnímu know-how před kompromi-
sy a vyplatilo se mu to. Teď zbyl jediný tako-
vý „převzatý“ závod, Ondřejnický půlmaraton
Kalendá ř Kilpi Trail
Running Cup 2017
v
Čeladné. S tvrdými palicemi beskydských
s delfíny a surfaři, ale i stříbrnou medaili!
29. 4. sobota Ostrava
TRAIL OSTRAVA 12 km
28. 5. neděle Praha-Strahov
TRAIL PRAHA 11 km
10. 6. sobota Dolní Morava
KRALICKÁ 30 (km)
5. 8. sobota Špindlerův Mlýn
KRKONOŠSKÁ 50 (km) skyrunning
19. 8. sobota Lipno nad Vltavou
LIPENSKÝ PŮLMARATON 21 km
17. 9. neděle Horní Hanychov
JEŠTĚDSKÝ PŮLMARATON 21 km,
skyrunning
7. 10. sobota Pstruží/Čeladná
ONDŘEJNICKÝ PŮLMARATON 21 km,
skyrunning
22. 10. neděle Lísková
ČESKÝ LES 17 km
5. 11. neděle Praha-Motol
MOTOLSKÉ JAMKY 8 km
42 OUTDOOR ZIMA 2016
neděle Praha-Motol MOTOLSKÉ JAMKY 8 km 42 OUTDOOR ZIMA 2016 041_055_OD_Special_BEHANI.indd 42 28.11.2016 10:36:49

041_055_OD_Special_BEHANI.indd

42 28.11.2016 10:36:49
42
28.11.2016
10:36:49
„Chceme d ě lat zá- vody, jaké nás baví. A jsme šť astní, ž e
„Chceme d ě lat zá-
vody, jaké nás baví.
A jsme šť astní, ž e to
baví i tolik dal š ích
lidí, kte ř í se
jich ú č astní.“
Martin Dvořák,
šéf Kilpi Trail Running Cupu
portášů bývá někdy těžší pořízení, ale společ-
ný výsledek stojí za to. Letos se běželo na hře-
beni sněhem a takové ovčí klobásky a kyselicu
jinde v cíli nepořídíte.
Nádherný vyhlídkový běh, který si brzy získal
velkou oblibu, dostalo Lipno. Původně patnáct,
teď už dvacet kilometrů s výběhem do sjezdo-
vek, úprkem podél Čertových proudů i výšla-
pem na Stezku v korunách stromů.
Vloni se do kalendáře vrátil Ještěd, taktéž
postupně protažený z 11 na 21 km a se zuba-
tějšími profly, nahoru dolů se jde čtyřikrát. Ty
ho dovolují zařadit také do skyrunningové série.
Tato další odrůda horských běhů musí splňovat
parametry nejméně dvoutisícového převýšení.
Bez potíží je naplnil Krkonošský skyrunning
maraton, který při loňské premiéře přitáhl víc
než tři stovky účastníků! Tomu nevěřil ani nej-
větší nadšenec. „Měl jsem problém objet trať
na kole, vytyčovali jsme ji několik dní,“ vyprávěl
pak Dvořák. Jen pro ilustraci, takhle vypadala
kratší poloviční verze: dvakrát po modré na Plá-
ně, dvakrát na Stoh a jednou na Kozí hřbety. Na-
horu i dolů, po kořenech i kamenech, „normální“
běh asi tři kilometry… Ve třetím roce existence
závod protahuje na padesátku a přinese neob-
jevené pasáže, můžete se těšit.
Pevnou součástí zůstávají dvě „dítka“, vzešlá
z iniciativy bývalého titulárního partnera a jeho
city trailů. Náročné terénní běhy uprostřed vel-
koměst! A tak se běží 11 km na dvou drsných
okruzích v Praze na Petříně a 13 km podél řeky
Ostravice a na „sopečnou“ haldu Ema v Ostra-
vě. Opět nápadité zpestření.
OUTDOOR ZIMA 2016
43
Ostra- vě. Opět nápadité zpestření. OUTDOOR ZIMA 2016 43 041_055_OD_Special_BEHANI.indd 43 28.11.2016 10:36:53

041_055_OD_Special_BEHANI.indd

43 28.11.2016 10:36:53
43
28.11.2016
10:36:53
SPECIÁL B ĚHÁNÍ V TERÉNU
SPECIÁL
B ĚHÁNÍ V TERÉNU
SPECIÁL B ĚHÁNÍ V TERÉNU Někde mezi pak stojí letošní novinka, běh přes zaniklé osady česko-německého

Někde mezi pak stojí letošní novinka, běh přes zaniklé osady česko-německého pohra-

ničí v Českém lese. Šestnáct kilometrů v kop- cích, částečně po opuštěných silničkách,

s drsným seběhem mezi hraničními kameny

se opět moc líbilo. Protože přineslo jiný stylo-

vý zážitek. Souboj o prvenství svedl dálkoplaz sky- runner Jan Zemaník s maratonskou legendou Róbertem Štefkem, který si vzal silniční boty. „Terénní nemám, to za nás nebylo. Musím si je koupit,“ usmíval se v cíli 48letý běžec.

Trailoví běžci, to je nový druh

Dvořák si vytvořil vlastní styl, v průběhu let okolo sebe seskupil volné sdružení kamarádů, spolupracovníků, s nimiž závody připravuje. Nijak ho nezlomil ani rozchod s dlouholetým obchodním partnerem, věhlasnou mezinárod-

ní značkou, kterou nahradila domácí frma, jež

změnila název. Zůstává a rozrůstá se mu komunita běž-

ců, kterou nepřetáhly ani konkurenční podni- ky, vyrostlé z marketinkových kořenů, ovšem

s výrazně menší porcí živé vody ze sportovní

radosti a skutečné „trailovosti“. Přestože ab- solutní počty účastníků nejsou hlavním cílem, počítá je na stovky. Byť tento typ běhů není pro každého „metrosexuála“. Ne že by byly zcela nedostupné náročností. Ale cílí na ty, kteří hledají něco navíc a již chtě-

jí. Musíte trochu potrénovat, někam dojet… Ale

v epicentru se pak porozhlédnete po stáncích,

posloucháte muziku, poklábosíte se stejně na- laděnými, po doběhu dáte jídlo a pití, můžete se vykoupat (nebo aspoň osprchovat) a třeba

i přespat, abyste tu vyrazili na druhý den na vý- let s rodinkou. Zkrátka užijete den/víkend, jak máte rádi. Kdo jsou tedy jeho běžci? Se změnou cha- rakteru závodů se vyčleňují specialisté, zamě- ření na delší přírodní běhy. Ostatně v nabitém podzimním programu máte tři týdny mezi zá- vody tak akorát na zotavení. Řada z nich se snaží objet většinu závodů. „Je to moc zajímavé, dostala jsem se

i do míst, kam bych se třeba ani jinak nevyda-

la,“ říká Irena Procházková, dlouholetá výbor- ná běžkyně, která na prahu šedesátky objíždí celý kalendář vlakem. Ve věkových kategoriích po deseti letech, které se vyhlašují, se vytvořily skupinky borců, pronásledujících se od dubna do října. „Jedeš příště?“ loučí se, zatínajíce zu-

by bolestí s vidinou další bitvy. K tomu se účast-

běžci všeho druhu a úrovní z regionů, doplně-

triatlonisty, vodáky, lyžaři. Pravidelně běhají

špičkoví terénní běžci jako Robert Krupička, On-

Ó hory, ó hory! Anebo Run to the Hills? Na startu je běžcům co zahrát!
Ó hory, ó hory! Anebo Run to the Hills?
Na startu je běžcům co zahrát!

„Lidi ze svě ta mi ř íkají, ž e Praha je nej- lep š í místo na b ě hání. Tolik r ů znoro- dý ch terén ů jinde najdete jen těž ko.“

Michal Dobiáš, běžec a majitel běžecké speciálky Trailpoint

Zátiší s běžcem. Jiskry slunečních paprsků v kapkách vody (a bahna), to je nádhera
Zátiší s běžcem. Jiskry slunečních paprsků
v kapkách vody (a bahna), to je nádhera

44 OUTDOOR ZIMA 2016

v kapkách vody (a bahna), to je nádhera 44 OUTDOOR ZIMA 2016 041_055_OD_Special_BEHANI.indd 44 28.11.2016 10:36:57

041_055_OD_Special_BEHANI.indd

44 28.11.2016 10:36:57
44
28.11.2016
10:36:57

dřej Fejfar, Tomáš Lichý nebo Jan Zemaník. Na druhou stranu i v cíli Krkonošského skyru- nning maratonu jste po osmi hodinách potka-

li šťastnou dámu, o níž byste si v pražské kavár- ně ani nepomysleli, že vůbec (někde) vyběhne.

Kam dál? A co na to přidružené skupiny?

Trail Running Cup nabízí téměř celoroční pro- gram. Jeho stabilní účastníci se těší na objevy, ale teď už se i rádi vracejí na známá místa. Bu- de zajímavé sledovat, kam se seriál vyvine, ne- boť pochopitelně časem ztratí pionýrský elán

a samozřejmě nelze každý rok přinášet zcela

nové závody. „Pořád budeme hledat, abychom nabídli něco zajímavého. Už teď řada trialových běžců cílí na atraktiv-

ní běhy v horách v zahraničí a spojuje je s ces-

továním. Nebo protahuje touhy až do ultra ne- bo k etapovým závodům. Další velká skupina běžců nepotřebuje k uspokojení závodní číslo. Donedávna mnoha závody bohatý seriál běhů do vrchu jeho záře mírně zastiňuje. Ne-

boť pouze sportovní hodnota náročných běhů ze staré školy nestačí přilákat širší pole. A del-

ší jednorázové závody, ať už tradiční (Velká

kunratická, Běh na Žalý atd.), nebo ty mnohdy

„inspirované“ úspěšným vzorem, nemohou do-

sáhnout dlouhodobé působnosti. Anebo jsou zase výlučnou, až kultovní záležitostí, jež nesta-

ví masovost za prioritu.

Třeba pro ŠuTr trailového gurua Michala Dobiáše, jenž střídá místa konání Divokou Šár-

ku se Šumavou. „Mnoho lidí z celého světa mi potvrdilo, že Praha a její nejbližší okolí jsou sko- ro nejlepší místo na běhání na světě. Tolik růz- norodých terénů jinde najdete jen těžko,“ říká. S ním jsme se shodli na flozofckém vývo-

ji trialového běžce. Hledá stále nové výzvy a zá- žitky, ale zároveň touží po jisté sportovní hla- dině. Právě ten prožitkový balanc je pak velmi individuální proměnnou. Abyste si velký běh

v horách užili, musíte něco naběhat. A abyste

něco naběhali, i když se vám někdy nechce, po-

třebujete mít vidinu odměny v podobě zážitku. Abychom obsáhli všechny výjimečné výzvy, musíme zmínit i pro mě osobně skutečně ne-

uvěřitelnou popularitu spartan raců, army runů

a podobných záležitostí. Běh tam zůstává zá-

sadní složkou, avšak přidává se k němu pře- konávání překážek v podobě blátivých koupe-

lí, ostnatých drátů, dřevěných stěn a podobně. Jeho vyznavači se rekrutují už převážně

posiloven a to je pole zájmu pro jiné časopisy. My zůstáváme (prozatím) věrni outdoorovému stylu, běžecké vášni a sportovní výzvě.

z

stylu, běžecké vášni a sportovní výzvě. z Volnost. „Jen tak“ si běhat, často velmi daleko i
stylu, běžecké vášni a sportovní výzvě. z Volnost. „Jen tak“ si běhat, často velmi daleko i

Volnost. „Jen tak“ si běhat, často velmi daleko i rychle v zajímavých terénech.

často velmi daleko i rychle v zajímavých terénech. Zážitek. Na výlety do hor už se nechodí,

Zážitek. Na výlety do hor už se nechodí, ale běhá.

inzerce

OUTDOOR ZIMA 2016 45 041_055_OD_Special_BEHANI.indd 45 28.11.2016 10:37:01
OUTDOOR ZIMA 2016
45
041_055_OD_Special_BEHANI.indd
45
28.11.2016
10:37:01