You are on page 1of 7

Medidas descriptivas para datos sin agrupar

Media =
Mediana =
Moda =
Varianza =
Desviacin estndar =
Coeficiente de variacin =

221.48
195.5
180
20883.8076767677
144.5123097759
0.6524846929

Desviacin media =
Mximo =
Mnimo =
Rango =
Primer cuartil =
Segundo cuartil =
Tercer Cuartil =
Coeficiente de sesgo =
Coeficiente de curtsis =

339327877.xls-(Enunciado)-IPVA

829
15
814
129.25
195.5
282.5
1.3938881916
3.1087816898

Contar de Xi
Xi
Total
15-99
21
100-184
21
185-269
31
270-354
14
355-439
7
440-524
1
525-609
3
610-694
1
780-864
1
Total general 100

c=

85 Precisin:

1.00

Columnas auxiliares para el clculo


INTERVALOS DE
CLASE

FRONTERAS DE CLASE

MARCAS DE
CLASE

FRECUENCIA

FRECUENCIA
ACUMULADA

FRECUENCIA
RELATIVA

FRECUENCIA
RELATIVA
ACUMULADA

14.00

Lmite
inferior
-70.500

g2

Lmite
superior
14.500

-28.000

xi

fi

Fi

f'i

F'i

fi*xi

fi*(xi)2

fi*(xi-X)3

fi*(xi-X)4

15

99

14.5

99.5

57.0

21

21

0.210

0.210

1197.000

68229.000

-91280867.328

14897037547.930

100

184

99.5

184.5

142.0

21

42

0.210

0.420

2982.000

423444.000

-10042447.128

785319365.410

185

269

184.5

269.5

227.0

31

73

0.310

0.730

7037.000

1597399.000

9747.392

66282.266

270

354

269.5

354.5

312.0

14

87

0.140

0.870

4368.000

1362816.000

10830688.848

994257236.246

355

439

354.5

439.5

397.0

94

0.070

0.940

2779.000

1103263.000

38685197.824

6839542975.283

440

524

439.5

524.5

482.0

95

0.010

0.950

482.000

232324.000

17943573.032

4697627419.778

525

609

524.5

609.5

567.0

98

0.030

0.980

1701.000

964467.000

125129157.696

43394791888.973

610

694

609.5

694.5

652.0

99

0.010

0.990

652.000

425104.000

80509645.432

34764064897.538

695

779

694.5

779.5

737.0

99

0.000

0.990

0.000

0.000

0.000

0.000

780

864

779.5

864.5

822.0

100

0.010

1.000

822.000

675684.000

217949837.832

131162212407.298

22020.000

6852730.000

389734533.600

237534920020.720

Linf
-70.00

g
1

Lsup

SUMAS:
Longitud de clase

85

100

1.000

COEFICIENTE DE SESGO
(Tercer momento estandarizado)

Nmero de clases

10

Total de datos

100

MEDIA

220.2

MEDIANA

3 =

COEFICIENTE DE CURTOSIS

(Cuarto momento estandarizado)

ALGUNOS FRACTILES:

Q1 = P25 =

Q2 = P50 = D5 =
MODA

RANGO:

Mo
xmo

227

Q3 = P75 =
P10 = D1 =

850.0

P20 = D2 =
P30 =

VARIANZA

S2

20241.6768

P70 =
P80 =

DESV. EST.
COEF. DE VARIACIN

142.273247

CV

0.6461092

339327877.xls-(MedidasDatosAgrupados)-IPVA-990126

P90 =

4 =

L
o
s
l

m
i
t
e
s
a
p
a
r
e
n
t
e
s
d
e
l
o
s
i
n
t
e
r
v
a
l
o
s

339327877.xls-(Tanteo de agrupacin)-IPVA

d
e

DPCache
Xi
15
20
20
38
38
40
40
42
55
55
61
61
65
71
76
81
86
88
90
93
98
105
121
124
124
131
135
135
137
143
146
149
151
157
166
169
175
176
180
180
180
182
185
185
186
188
188
193
Page 5

DPCache
194
195
196
198
198
203
203
211
220
224
227
229
229
236
239
244
246
246
249
250
251
262
264
264
264
279
282
284
286
290
292
315
321
325
337
338
341
350
353
364
393
396
398
400
400
423
497
568
571
Page 6

DPCache
597
653
829

Page 7