You are on page 1of 21

AGENTIA

NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 1 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

PROCEDURA OPERATIONAL

Efectuarea achizitiilor publice prin cumparare directa


COD procedura: PO 03.02
Editia I
Revizia I

Data elaborarii : 2016

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 2 din 22

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Nr .Exemplare nr.: 2

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea


editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

Nr. Operatiune
Crt.
1

Numele si
prenumele
2

Functia

Compartimentul

Zaharia
Alexandru
Basturescu
Georgeta
Minzalescu
Magdalena

Consilier

BAPA

Sef birou

BAPA

Director

DEAJRU

Avizat

Coifan Eugen

Secretar
General

Aprobat

Graziela Elena
Vajiala

Presedinte

1.

Elaborat

Verificat

3.

Verificat

4
6.

Data

Semna
tura

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 3 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

2.Situatia
editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

Editia sau, dupa caz,


revizia
in cadrul editiei
1
2.1

Editia I

2.2

Revizia 1

Componenta
revizuita
2
x

Modalitatea Data de la care se aplica


reviziei
prevederile editiei sau
reviziei editiei
3
4
x

16.03.2012
20.01.2016

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 4 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane
3.Lista persoanelor

la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul editiei procedurii


Nr.

Scopul

Exemplar

Ex

difuzarii

nr.

Compartimentul

Functia

Numele si

Data

prenumele

primirii

Semnatura

3.1

3.2

3.3

Informare/a
plicare

Informare/a
plicare

Informare/a
plicare

Directia economica,
1

administrativ, juridic si

Director

resurse umane
Directia economica,
1

administrativ, juridic si

Sef birou

resurse umane
Directia economica,
1

administrativ, juridic si

Consilier

resurse umane
Directia economica,

3.4

Evidenta

administrativ, juridic si

Consilier

resurse umane

Magdalena
Minzalescu

Georgeta
Basturescu

Zaharia
Alexandru

Camelia
Munteanu

Evidenta

Directia economica,

3.5

Informare

administrativ, juridic si

Consilier

Victor Costea

resurse umane
Directia Generala de Testare,

3.6

Informare

Anti-Trafic Substante
Interzise, Relatii Publice si

Director

Alexandrescu
Valentina

Internationale

3.7

Informare/a
plicare

3.8

Informare

3.9

Informare

Laborator Control Doping

Director

Valentin Pop

Compartimentul Audit Intern


Secretar
general

Eugen Coifan F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 5 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

4. Scopul procedurii operationale


4.1. Scopul acestei proceduri este:
a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activitii de achiziie direct a
produselor, serviciilor, lucrrilor n conformitate cu art. 19 din OUG nr. 34/2006.
b) stabilirea responsabilitilor privind ntocmirea, avizarea i aprobarea documentelor
aferente acestei proceduri

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale


5.1 Procedura se aplica de ctre DEAJRU.
5.2 La Procedura participa toate directiile- difuzare ANAD

6. Documente de referinta
6.1 Legislatie primara
(1) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

(2)
(3)
(4)

(5)

achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de


concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonan nr. 119/1999*** Republicat privind controlul intern/managerial i
controlul financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice, eu modificrile i
completrile ulterioare;
Regulamentul (CE) NR.213/2008 al COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de
modificare a Regulamentului (CB) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a
Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale
F-PS-40.04
Ed
Consiliului n ceea ce privete procedurile de achiziii publice, n ceea
ce privete

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 6 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

revizuirea CPV.
6.2 Legislaie secundar
(1) Hotrrea de Guvern nr. 109/2009 privind organizarea i funcionarea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare;
(2) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
(3) Ordinul Presedintelui ANAD nr. 108/30.04.2010, privind delegarea unor
competente ale ordonatorului de credite;
(4) Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1.792/2002 - pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, , cu
modificrile i completrile ulterioare;

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala


7.1. Definitii
1. Acceptarea ofertei ctigtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant i
manifest acordul de a se angaja juridic ntr-un contract ce va ii ncheiat cu
ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare;
2. Achizitor - calitatea de autoritate contractant a ANAD n cazul achiziiei de
produse;
3. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare
aprobate;
4. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act
juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
5. Beneficiar - calitatea de autoritate contractant a ANAD n cazul achiziiei de
servicii sau de lucrri;
6. Caiet de sarcini - documentul care conine specificaiile tehnice (cerine, prescripii,
caracteristici de natur tehnic) ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie
descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitilor ANAD;
7. Compartiment - direcie general, direcie, serviciu sau birou, dup ca F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________
Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 7 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

8. Biroul achiziii publice si Administrativ - Direcia Economica, Administrativ


Juridic si Resurse Umane
9. Compartiment juridic - Compartiment din cadrul DEAJRU
10. Contract - contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe
autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economiei, pe
de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea
de servicii;
11. Executant - calitatea de contractant a ofertantului care a devenit n condiiile legii,
parte ntr- un contract de lucrri;
12. Entitatea beneficiar - direcia general, direcia, serviciul sau biroul, dup caz,
care solicit contract de furnizare;
13. Lichidarea cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare n care se verific
existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se
verific condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor
justificative care s ateste operaiunile respective;
14. Obligaie de plat - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut faa de
creditor la a da o anume sum sub sanciunea constrngerii;
15. Oferta - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se
angaja din punct de vedere juridic ntr-un contractncheiat n urma unei achiziii
directe;
16. Ofertant - operator economic care a depus ofert;
17. Operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant
de lucrri - persoana fizic/juridie, de drept public sau privat, ori grup de astfel de
persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe piaa de produse,
servicii i/sau execuie de lucrri;
18. Ordonantarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm
c livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate
i c plata poate fi realizat;
19. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de
obligaiile sale fa de terii creditori);
20. Prestator - calitatea de contractant a ofertantului care a devenit n condiiile legii,
parte ntr-un contract/comand contract de servicii;
21. Vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul de
referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin (7) Regulamentul
(CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Ed
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i alF-PS-40.04
Consiliului

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 8 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV) i a Directivelor


2004/17/CE i 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete
procedurile de achiziii publice, n ceea ce privete revizuirea CPV;

22. Zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se menioneaz c sunt zile lucrtoare

7.2. Abrevieri
Nr. Crt
1.
2.
3.

Abrevierea
ANAD
BAPA

4.
5
6
7
8
9
10

CFPP
CPV
PAAP
OG
OUG
SEAP
RAP

DEAJRU

Termenul abreviat
Agentia Nationala Anti-Doping
Biroul Achizitii Publice si Administrativ
Directia Economica, Administrativ, Juridic si Resurse
Umane
Control financiar preventiv ,propriu
Vocabularul comun al achizitiilor publice
Programul anul al achizitiilor publice
Ordonanta guvernului
Ordonanta de urgenta a guvernului
Sistemul electronic de achizitii publice
Responsabil achizitii publice

8. Descrierea procedurii operationale

8.0 In acest capitol sunt descrise succesiunea de etape, ansamblul de activitati care
trebuie desfasurate, precum si procedeele si regulile care trebuie respectate pentru
realizarea achizitiilor directe.
8.1 Generalitati
ANAD, n calitate de autoritate contractant, are dreptul de a achiziiona direct n
conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice iEda
F-PS-40.04

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 9 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

contractelor de concesiune de servicii, aa cum a fost aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform
prevederilor seciunii a 2-a, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv TVA
pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv tva pentru
achizitia de lucrari.
(1) ANAD, n calitate de autoritate contractant, are dreptul de a achiziiona direct n
conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aa cum a fost aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform
prevederilor seciunii a 2-a, nu depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv TVA
pentru fiecare achiziie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv TVA pentru
fiecare achiziie de lucrri.
(2) Achiziia se realizeaz pe baza de document justificativ care, n acest caz, se
consider a fi factura fiscal pentru valori mai mici sau egale eu 23.000 lei, fr TVA sau
contract pentru valori egale sau peste 23.001 lei, fr TVA, iar obligaia respectrii
prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin.(2)
conform cruia autoritatea contractanta are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea
documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice.
(3) Estimarea valorii achiziiei directe se efectueaz pe baza calculrii i nsumrii
tuturor sumelor pltibile pentru achiziia respectiv, exclusiv TVA, lund n considerare orice
forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice
eventuale suplimentri sau majorri ale valorii achiziiei. Valoarea estimat a achiziiei directe
poate fi mai mic dect valoarea atribuit, cu condiia existenei fondurilor necesare efecturii
plii n bugetul aparatului ANAD i ncadrrii n pragurile valorice de la art. 19 din
Ordonana de urgen a Guvernului nt\34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Valoarea estimat a achiziiei directe va fi determinat (n lei i curo, la cursul de schimb
F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 10 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

BNR din ziua ntocmirii Referatului de necesitate) de ctre entitatea beneficiar la momentul
identificrii necesitii i elaborrii Referatului de necesitate.
4) Nota justificativa privind achiziia de produse, servicii sau lucrri, complexe, primit
de BAPA de la alte compartimente din cadrul ANAD trebuie s fie nsoita n mod obligatoriu
de caietul de sarcini pentru achizitii. Caietul de sarcini este ntocmit de ctre compartimentul
din cadrul ANAD care solicit achiziia produselor, serviciilor sau lucrrilor n cauz i
conine specificaiile tehnice (cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit
fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s
corespund necesitii autoritii contractante):
a)specificaiile tehnice definesc, dup caz, i fr a se limita la cele ce urmeaz,
caracteristici referitoare la nivelul cantitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul
asupra mediului nconjurtor, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri,
teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a
produsului, tehnologii i metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i
condiii pentru certificarea conformi taii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul
achiziiilor de lucrri, specificaiile tehnice pot face referire, deasemenea i la prescripii de
proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor
sau a tehnicilor procedeelor i metodelor de execuie, ca i la orice condiii cu caracter tehnic,
pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte
normative i reglementri generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu
materialele sau alte componente ale acestor lucrri;
b) specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil,
necesitailor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu disabiliti;
c) specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la achiziia
direct i nu trebuie s aib efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s
restrng concurena ntre operatorii economici;
F-PS-40.04 Ed

Activitate/
Proces

Descriere

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 11 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

PO.03.02.01 Etapele premergtoare achiziiei directe


(1.) Departamentul beneficiar din cadrul ANAD, ntocmete o Nota Justificativa conform
formularului Anexa 1, care va conine n mod obligatoriu, fr a se limita, cel puin informaii cu
privire la: situaia actual, obiectul achiziiei, fundamentarea necesitii, valoarea estimat a
achiziiei. Pentru achiziiile complexe de bunuri, servicii sau lucrri, Nota Justificativa va fi nsoit
n mod obligatoriu de un caiet de sarcini .
(2) Nota Justificativa insotita dupa caz, de caietul de sarcini, este verificata si semnata de Seful
biroului /departamentului care solicit achiziionarea produselor, serviciilor sau lucrrilor necesare
pentru desfurarea activitii i transmis pentru aprobare la conducatorul ANAD.
(3) Dup aprobarea necesitii realizrii achiziiei, Nota Justificativa nsoita, dup caz, de Caietul
de sarcini, este transmis ctre BAPA
(4) eful BAPA repartizeaz Nota Justificativa nsoita, dup caz, de Caietul de sarcini, primit de
la compartimentele din cadrul ANAD, ctre un responsabil cu achiziia direct, responsabil ce
poart ntreaga responsabilitate pentru derularea i finalizarea achiziiei publice;
(5) In termen de o zi lucrtoare de la primirea solicitrii, responsabilul cu achiziia direct
stabilete codul CPV aferent obiectului achiziiei i verific ncadrarea n pragul valoric prevzut la
art. 19 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Obiectul achiziiei publice se pune n
coresponden cu sistemul de grupare i codificare utilizat n CPV prin ncadrarea produsului,
serviciului sau lucrrii n codul de 8 cifre care descrie cu cea mai mare acuratee acel
produs/serviciu/lucrare. Daca nivelul de acuratee al CPV este insuficient pentru a descrie
necesitile autoritii contractante, atunci aceasta trebuie sa se refere la diviziunea, grupa, clasa
sau categoria care descrie cel mai bine obiectul achiziiei (un cod mai general, care poate fi
recunoscut prin faptul c are mai multe zerouri n coad). Raiunea pentru care trebuie utilizate
coduri CPV ct mai specifice const n depirea barierelor lingvistice ntre autoritatea
F-PS-40.04
contractant i ofertani, astfel nct informaia privind obiectul contractului
s fie Ed
accesibil i

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 12 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

precis i pentm ofertanii vorbitori de alte limbi, asigurndu-se respectarea principiului


nediscriminrii i transparenei. Un cod prea general nu ar preciza destul de clar ceea ce dorete
autoritatea contractant s achiziioneze.
(6) Dup ndeplinirea operaiunilor prevzute la punctul 5 responsabilul cu achiziia direct
verific existena obiectului achiziiei in PAAP
(7) In termen de o zi lucrtoare de la ndeplinirea operaiunilor prevzute la punctul 6,
Reponsabilul cu achizitia publica verific existena ofertelor pentm produsele/serviciile/lucrrile
respective n SEAP sau pe site-urile de specialitate.

PO.03.02.2

Etapele achiziiei directe de produse, servicii i lucrri


(1) Achiziia direct din SEAP
In cazul n care n catalogul SEAP exist oferte pentru produsele/serviciile/lucrrile necesare a fi
achiziionate, responsabilul cu achiziia direct avizeaza Nota justificativ conform anexei 1, care
conine urmtoarele informaii: obiectul achiziiei, cod CPV, baza legal, referatul de necesitate,
valoarea achiziiei, modalitatea de achiziie selectat, estimarea duratei achiziiei, modalitatea de
plat, responsabilul cu achiziia direct. Nota justificativ este verificata i semnat de catre
responsabilul cu achizitiile publice, Directorul DEAJRU, Consilier Juridic, Presedintele ANAD,
Controlul Financiar Preventiv si cel care intocmeste documentul.
In termen de o zi lucrtoare de la primirea Notei justificative aprobat de conductorul ANAD,
introduce datele n SEAP i iniiaz achiziia direct n sistem
In SEAP, achiziiile directe au la baz catalogul de produse definit de ofertani. Autoritatea
contractant poate iniia o achiziie de tip cumprare direct doar prin alegerea unui produs din
catalogul ofertantului. Etapele cumprrii directe n SEAP sunt urmtoarele:F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 13 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Iniiere achiziie - autoritatea contractant consult cataloagele de produse ale ofertanilor, alege un
produs, completeaz condiiile de livrare i plat, cantitatea i opional preul maximal.
Deasemenea va stabili i data limit pn la care operatorul economic poate formula rspunsul.
Decizie ofertant - la primirea cererii, operatorul economic are dou opiuni: s refuze cererea
autoritii contractante, caz n care e obligat s completeze motivaia refuzului sau s accepte
cererea autoritii contractante, caz n care va completa valorile pentru cheltuielile suplimentare i
reducerea. Completarea acestor valori este opional, valoarea final a achiziiei se va calcula
adunnd la valoarea produselor (preul de catalog * cantitatea) valoarea cheltuielilor suplimentare
i scznd valoarea discountului, dac este cazul. In cazul n care ofertantul nu furnizeaz nici un
rspuns pn la data limit de rspuns stabilita de autoritatea contractant, procesul de achiziie se
va nchide, achiziia fiind declarat neatribuit.
Decizie autoritate contractanta (daca ofertantul a acceptat cererea in faza anterioara)- la primirea
ofertei autoritatea contractanta are doua optiuni: sa accepte oferta operatorului economic sau sa
refuze oferta, caz in care va completa motivul refuzului. Daca autoritatea contractanta nu ia o
decizie intr-un anumit numar de zile de la data de raspuns a ofertantului, procesul de achizitie se va
inchide, achizitia ramand neatribuita.
PO.03.02.3

Achiziia direct de pe piata libera


In cazul n care achiziia direct este efectuat de pe piaa liber, responsabilul cu achiziia direct /
cel care initiaza achizitia directa, procedeaz la identificarea operatorilor economici care pot
asigura furnizarea produselor/prestarea serviciiior/executarea lucrrilor.
In termen de o zi lucrtoare de la identificarea operatorilor economici, responsabilul cu achiziia
direct ntocmete i transmite, prin fax sau e-mail, scrisori de intenie ctre operatori economici.
Scrisoarea de intenie se ntocmete conform formularului 2. i trebuie s conin cel puin
urmtoarele informaii:
a) informaii generale: adres, telefon, fax, e-mail, persoan de contact, mijloace de comunicare
etc.;
b)instruciuni privind datele limit care trebuiesc respectate i formaliti care trebuiesc ndeplinite
n legtur cu transmiterea ofertei;

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 14 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

c) caietul de sarcini, dac este cazul;


d) instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a ofertei
d) informaii privind criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, respectiv preul cel mai
sczut.
Responsabilul cu achizitia directa primete i centralizeaz ofertele transmise de operatorii
economici interesai pentru furnizarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrrilor. Dintre
ofertele primite, este selectat ca i ctigtoare oferta care ndeplinete condiiile autoritii
contractante (cerinele solicitate n caietul de sarcini, dac este cazul) i prezint cel mai mic pre.
In termen de 2 zile lucrtoare de la primirea ofertelor, responsabilul cu achizitia publica ntocmete
Nota justificativ conform formularului 2. care conine urmtoarele informaii: obiectul achiziiei,
cod CPV, baza legal, referatul de necesitate, cercetarea pieei centralizatorul de oferte,
valoarea achiziiei, modalitatea de achiziie selectat, estimarea duratei achiziiei, modalitatea de
plat, responsabilul cu achiziia direct. Nota justificativ este verificat i semnat de catre
Directorul DEAJRU, Consilier Juridic, Presedintele ANAD,Controlul Financiar Preventiv si cel
care intocmeste documentul.
Dup semnarea Notei justificative responsabilul cu achiziia direct o transmite pentru aprobare
ctre conductorul ANAD.
PO.03.02.4

Efectuarea achiziiei propriu-zise:


Dupa aprobarea Notei justificative responsabilul cu achizitia initiaza achizitia directa de pe Seap
sau de la operatorii economici care au depus oferte conforme cu cerintele cerute.
Pentru achiziiile directe ale cror valori sunt mai mici sau egale cu 23.000 lei, fora TVA, achizitia
se efectueaza pe baza de document justificativ respectiv factura, oferta.
Pentru achizitiile directe a caror valori sunt mai mari de 23.001 lei, fara TVA achizitia se
efectueaza pe baza de contract, conform anexei.
Contractul / Actul Aditional se intocmeste de compartimentul juridic si resurse umane se avizeaza
de catre Directorul DEAJRU, Responsabil Achizitii Publice Responsabil Compartiment Juridic si
se aproba de Presedinte

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane
PO.03.02.5

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 15 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Etapele finale achizitiei directe:


Lansarea contractului sau dup caz, a comenzii ferme pe circuitul de semnturi intern;
Cnd este cazul, transmiterea contractului ctre ofertant pentru semnarea acestuia;

naintarea contractului n vederea derulrii ctre Structura organizatoric care a solicitat


achiziia direct/ Direcia care deruleaza contractul de achizitie public ;

In situaia n care ANAD, n calitate de autoritate contractant, achiziioneaz direct, n


conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonana de urgena a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aa cum a fost aprobat prin
Legea nr. 33 7/2006, produse, servicii sau lucrri, are obligaia de a transmite n SEAP o
notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare depete echivalentul n lei al sumei
de 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce
st la baza achiziiei realizate.

In termen de maxim 2 zile lucrtoare de la primirea ntiinrii de a responsabilul cu achiziia


direct responsabilul cu transmiterea documentelor n SEAP este obligat s transmit n sistem
notificare. Definirea notificrii se va face prin accesarea modulului Cumprri directe", seciunea
Notificare de atribuire la cumprarea direct.
In cazul n care achiziia s-a realizat online (n SEAP, prin utilizarea catalogului electronic), se va
indica cumprarea direct finalizat dn lista proprie de cumprri directe atribuite n SEAP.
Formularul se va popula automat cu valorile din cumprarea direct ordine atribuit.
Dupa alegerea ofertei cu pretul cel mai scazut responsabilul cu achizitia trimite comanda
operatorului economic.
PO.03.02.6

Finalizarea achiziiei
Responsabilul cu achiziia direct definitiveaz dosarul achiziiei, l opiseaz i l pregtete pentru
arhivare.

F-PS-40.04 Ed

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 16 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

8.2.Resurse necesare
8.2.1 Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,
retea, imprimant, xerox, registre, ce
8.2.2 Resurse umane: responsabil achizitii publice, directorii directiilor ANAD.
8.2.3 Resurse financiare:Fonduri identificate n vederea demarrii achiziiei,
respectiv fonduri disponibile din sursa de finanare corespunztoare n vederea ncheierii
tranzaciei prin angajamentul legal de plat.
Sursele de finantare pentru Achiziiile Directe sunt din bugetul de stat i/sau din
venituri proprii. La inceputul fiecrui an bugetar este ntocmit un Program Anual al
Achiziiilor Publice care se modific ori de cte ori este necesar, pe baza solicitrilor
Structurilor organizatorice din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping
obligatorii.

8.3. Modul de lucru

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Departamentul/
Procesul
PO.3.02.1
PO.3.02.2
PO.3.02.3
PO.3.02.4
PO.3.02.5
PO.3.02.6

Presedinte

DEAJRU

Aproba
Aproba
Aproba
Aproba

Avizeaza
Initiaza
Initiaza
Initiaza
Initiaza
Arhiveaza

COMPARTIMENTE
ANAD
Elaboreaza

Avizeaza
Avizeaza

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 17 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

10. Formulare-anexe, inregistrari, arhivari

Numar
anexa
1

Denumire anexa

Emitent

Cine
aproba

Nr.
Ex

Difuzare

Nota justificativa

Compartimentul

Presedinte

BAPA

Scrisoare de intentie

Responsabil
Achizitie

Director
Directie/
Comparti
ment

Comanda

Compartimentele
ANAD

Presedinte

Arhivare
Loc/perioada

BAPA

BAPA

F-PS-40.04 Ed

Alte
elemente

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Ediia: 1

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa

Revizia: 1

Cod procedurii : P.O. 03.02

Pagina 18 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Anexa 1
APROBAT
Conducatorul institutiei
NOTA JUSTIFICATIV
In vederea ...................................................................(motivatia si justificatia achizitiei).
Estimarea valorii achizitiei este sub nivelul de 30.000 de euro, respectiv suma de
................ fara tva.
Cheltuieli se vor face conform prevederilor art. 19 din OUG

nr. 34/2006, privind

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesionare de lucrari publice si


a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Cod CPV
Cod CPV...........................................................................
Suma este prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli la articolul bugetar ......................

Avizat,
Directia Economica si Administrativ,
Director

Aviz Juridic
Consilier Juridic

Directia- ..........................
Director

Aviz
Responsabil Achizitii Publice
...............................

Intocmit,
Nume si functie

Control financiar propriu

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 19 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Anexa 2

AVIZAT
DIRECTOR DEAJRU

SCRISOARE DE INTENTIE

AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING, cu sediul in Bulevardul Basarabia 37-39


sector 2, Bucuresti , intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu
prevederile legale in vigoare,.....................................................................................................
COD CPV........................................................................................................................
Va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastra de pret , care
trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- datele de identificare ale societatii (adresa, nr de inmatriculare, CUI, cont trezorerie, precum
si datele de contact ale persoanei in raport cu AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING;
- pretul unitar al produsului in lei fara TVA si pretul in lei fara TVA cu respectarea
caracteristicilor tehnice.
Perioada de valabilitate a ofertei

INTOCMIT
CONSILIER...................

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 20 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane

Anexa 3
Nr..... / Data:.....
APROBAT
PRESEDINTE

COMANDA
Ctre, .....................................
Fax/email
..........................
Avnd n vedere oferta dumneavoastr nregistrata la Agentia Nationala Anti-Doping cu
nr............../............... prin care se hotrte achiziionarea de la societatea dvs. a ................, v
solicitm s livrai/prestai/executai urmatoarele:
Termenul de livrare/prestare/executare este de ......zile de la primirea comenzii.
Termenul de plata este de ..... zile de la recepie.

Obiectul principal
al comenzii

Cantitate
buc.

Pre
unitar
exclusiv TVA
lei

ofertat, Pre total


exclusiv TVA
lei

ofertat,

Total , exclusiv TVA


TVA

Intocmit
..................

Seful Compartimentului
..........................

F-PS-40.04 Ed

AGENTIA
NATIONALA
ANTI-DOPING
___________

Tipul procedurii:PO
Denumirea procedurii: Efectuarea
achizitiilor publice prin cumparare directa
Cod procedurii : P.O. 03.02

Ediia: 1
Revizia: 1
Pagina 21 din 22
Nr .Exemplare nr.: 2

Directia Economica,
Administrativ,
Juridic si Resurse
Umane
11. CUPRINS

Numarul
componentei
Denumirea componentei din cadrul procedurii
in cadrul
procedurii
1.
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

Pagina

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii

2.

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

3.

Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz,


revizia din cadrul editiei procedurii

4.

Scopul procedurii

5.

Domeniul de aplicare a procedurii

6.

Documentele de referinta/reglementarile aplicabile activitatii


procedurate

7.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura

6-7

8.

Descrierea procedurii

8-12

9.

Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

12

procedurate
10.

Anexe, inregistrari, arhivari

11.

Cuprins

13-15
16

F-PS-40.04 Ed