You are on page 1of 80

5DK W

wUF rOKF WOd

uBM WFUD*
wU_ dUF nBK
_ e'

uHR*
WMu UL
pb U

rKF rOd
dUM wK
bUF qC

ZUM* ed VOD) bL

UI??M rK dL

dUA tK dB
uBM eU

5DK W w wUF rOKF WOd d


wb UF s b UNb w UJ c fb
UF d?
hL( u rOF

Z?UM* W?M' fOz

5U 

ZUM* ed U db

ZUM* ed
ud d

hL( u dL

WOMH dzb
U U

d?

vu UOK rOL?B

UL UL

WUDK Vu; b

dU uL dL bOCM

dU uL dL

WIM* WFD rOLB qbF

WOdF WGK UNM* wMu odH


oMLK U zU uM u bL

U IM WO L u v O

UL qOK

dI rK dL

UA u .dJ b

VOD) bL

bOL wK

uHG b 5

uN vM

U dO O
Ud u$

WIM* WM d od


bd bz

UIM VOD) bL

dUM wK U d

w{ dL

WAUA lO

sLd b dL

dUA 5b

lO WU

bL wd

UO dO

wMOM U

WIM* WOd WFD


?
ZUM* edwUF rOKF WOd u WuH l?D uI lOL
WMb* ed WN s 5LO vK U bUF* U uOB* w ZUM* ed
5D K tK
fU uHK
pcdc.edu.ps@gmail.com wdJ bd www.pcdc.edu.ps WOdJ WHB

r?bI
oOI WOMOD KH WOuB) wd UNM l{ d{ wUF rOKF WOd
UM ULN UU bF wMOD K UNM UM uFA 5 tUJ cQ v wMOD KH VFA UuL
vK U rKF qO UM WOdI1b rOI aOd UU wMOD KH VFAK WOMu UO 
w Wb * WdA u* WOLM wU o u UO( UKD l wU qJA qUF
uK WOU* WO L) jD) U UN
cOHM vK u XKL U wFdA fK* q s wMOD KH UNM* WD d cM
WUO o d nOQ rOJ WCdF uD) WUO XKL qd b vK UNM* UM
wMOD KH lL* UUD rEF s 5HR* 5ud s l UD d w u
wu c lL* b oI UN s w rOKFK W Ozd WKOu t w UNM* WOL sLJ
rKFK UDO bB W Ozd UNM* dUM s dBM tu wb* UJU WU WUM u
wIDM qN uKQ X{d UuKF UUO s tOK qLA U0 VUD rKF* bO v_ _
VOU WDA_ qzUu fb ozdD qB W{ dR sLC WuM d dOu
d_ rKF WOK; WUI uU( Xd rKF qzU s d dUM v WU{.uI
bU * jzUu s UdO
UN b uuI sc 5LKF* 5ud WUA0 UuM Ud UNOIM VJ WFd r
wb* UJ WLOI WOdF* WOuuMJ WOLKF dOG b * uD l w
U w 5BB* s sJ2 b d WUA s uN s tO c U bI0 e wMOD KH
WFu UOKLF s WOLOKF WOKLF w Udu dOOG ub sc WOb* VJ b
c su wd w d nOQ wU w ZUM* ed UN Wud WONM0 WFd* s
bOu vK qLF
ULEM* U R* v dbI dJA qe bI UNF wUF rOKF WOd
]
ZUM* dA* wU* UNLb UJOK WuJ WU WIbB WOdF b WOb
qLF c U$ w XU w WO1U_ Wud WOMu UHJU dH u
] UL
vK rdJA UNzd WOb* VJ bS uI w Wud UK s wU wMu
UK ZUM* ed Wu ZUM* U' qLA tFu V q eOL* ruN rNUA
5LLB* qLF Uu 5UA* sd; d U' 5HR* WCdF uDK WOMu
oOD UM bO* s WOb* VJ d w 5UA* 5FUD 5Fd* 5Ud
wUF rOKF WOd
ZUM* e?d
WOUL WOU ZUMLK WUF
U?? O

WbI

qL s dO vK rOK r] s rKF r U U rKrKIU rK c d_ tK bL


bF tLK rKF

WFUDL V WK K s WU WIK wU_


dUF nBK
uBM WFUDL U cN

U dA b vK e q^ qL se w U b uBM
d tuM
] p l dM UNOK u w WU L s] J d dF sO uBM Xu
UNML UNUA b] F uB b s XHDI UNu M uBM w w b V tb U
UF WU{ rNb U UMzUM uH w WKO rO d UNM bB wU
wdF
wMu

wMH
UL fL K vK rNbI WOLM rNGK rN U UOU rNd oOLF rNO bb

UL hM
ndF v b L bI uBM UM w WFL WONMLU oKF ULO
u uM X hMU

WUM t U tUM dFO tLN u t U{ tO wIKL UN s nb WON uJ `KB
tb v q vK d] F
WuKFL R K b I UUO tUuMJ v uu hM
rN vK u qOK WAUML w

WU rNH vK sOF
vK VUD bU w WOU_ u_ iF rbI s W uKF UJ c w f
b
UN UL WO_ uBM c

u vK d FK UIKDM b F ULO dF rK UOUQ WKD ndF nB


c w w H 


V d Usd
vK ndF d B
qUJ bL c VUD UNLKF w WOdB W uM buI nOu U W uGK Ub U
WO uB l qUF s UNb WOdF WGK d
 bI W uGK dH q WU dOF U UL 
VUD b WdIL tUu{u w bb bB
UNO WUJ XK w W dM uMHK b L
WI UFD w UJU qB w rNUE rNzP U e sOL NL q= s ud UMS bF
tO uB U v

uHR*

U?? u?L

dI u s U

_ b

vHML s WU

wU b

UO d{ s WFUDL

YU b

WUd

ld b

UMUO w X u WOL

fU b

UG WFd

U b

WOMODKH WOFA wU_

lU b

s w dL

sU b

WOK

lU b

WOId s WU

dUF b

VOF dIH _

dA U b

ldL UBL

dI u s U

b??

UcQ U* q vK U Ud
=
q_ qUI sb* s szb
_ t dC tdB t D ]
q) uM' f

L
d??O??
c???? `?? ?B? ? M? ? W?? ?E? ? ? u? ? ?
tK wN UM d??* V uFU
Ud s
K
vCI vC n
tO qb c U* pKN o L
tM Xd c U* wLM
wd
UL r dO
dHJ rOE rOUH

U uc w

u
d

uMIQ u Q

U*U b s U( oO{ d 
rJOK V dOQ UNS d E M

5F
X v qR
v?L 
lM1
Q
 s dI
wK1 qKL O*) ( ' & % $ # " !
7 65 4 3 2 1 0 / .- , +
D C B A @ ? > = <; : 9 8
Q P ON M L K J IH G F E
\ [ Z YX W V U T SR
f e d c b a `_ ^ ]
po nmlkjih g
{ z y x w v u ts r q
| } ~
) ( ' & % $ # " !
4 3 2 1 0 / . - , +*
> = < ; : 98 7 6 5

tOK c o(
s hIM f

qIF nOH U NOH
tKO
tLO t O^ 


vM qC
dC uK 9 uQ
UFO uK X tK
b j 
UNz vK u UN X u
d v

WOBF* v WUD s d u

v l b U u s lLU
sbK U IOu szb

K J I H G FE D C B A @ ?
XW V U T S R Q P O N M L
b a ` _ ^ ]\ [ Z Y
kjihgfed c
y x w v ut s r q p o nm l
{ | } ~z$ # "
0 / . - , +* ) ( ' & %
< ;: 9 8 76 5 4 3 2 1
F E D C B A@ ? > =

h
M u^
UJ U UB
w V d UMb sO w U tM e WOUL
UFL

U UE b

rNu_ U EH UM sO uL ozF WuI U sb


] UdU WU
U UJ lC UH
WOUL
rNUF w rNMO lI b w UUMLK

qOK WA UM*
wQ ULO WOB dO UF U U WOB UF U U l{

tO qb c UL oL Ud

sbUA
s s b
b v{d wHJ
] w sb UFL sO dD

u_ lOL w U _ lOL w tK U{d UG uIHM uMRL

tMb U IOu szbK U M sbL bI


= VU
u b dH U w

UIbF WU WKO wN U uD


] WU
w UNAK ub WOK ?
XO WCd sb

o

rdJ dI w W
] W
u sb

U
tUJ w b UIO s bK
] dO
U
V
] o p _
]
J s b

dOG

ue r rNOK u rd cQ sc U b
=

sOdL UN q
e tK bu
]

] w bOu u d

rd q Wd XU
w Ud uI s n u `{

w U d
q
] s b
] WU
v U X W U_
UL d
sd UL VU U S dCL buL w tM b s sbL
eF UbM
sOdL U vK vUF tu w
sOdL oDML UO
p `{
uJFL
d tO XL UC tK

vUF tu w UC
qFH
]

U UC
uNLK WOM
uJ b UC uKFLK WOM
uJ bI sON qL WOM
vMFL w s p vK V d

qK
wQ UL

wKL lOD U HOF{ U NOH sJ r sb WU


bM wKL c u sb
L

Ud d
]
] lO tK q

vUF tu w

rbI

WOF vK d
UNM vK qOK

b uJ tO dA

U uQ
s b
] VU

vUF tu w duB UL 5=

vUF tu w

uG
Vb
WO WK_ s VO dI u s sO d
uu r

vUF tu w

WLK

w `H vK wM
d sO
= b l q
WO UM dJ

vUF tu w

p u
r fO qL UL d d
X u b sOd
]
p `{
d_ w

vUF tu w d bL 5

W?????
UD UM lb rK WK E X qb w WOFb UM
L
s

UdN dO
U u UM VFA
vMF UHK U EH ULKJ oH UM uNH

UN
d UNOd Ub d VO
d w ULKJ tO XIH U U UM
wU rOd u w uN ULK
tM UNu
u??N? U?? O? ? s?? U ? ?d?? U???

u??N? t?? K? ? r?? ? R?? ? ? U??

UN
d UNOd Ub d VO
d w ULKJ tO XHK U u hUM UM
UF_
vUF tu w Q M u N M FH tM UNu
XO w U U tM UJ pC u UOU
sbC
sO l L UD uNH

qzUI wO s wU

t ? O? U??L? ? w?? ?? U ? ?u?? b?] ? ?

U ?L?z d??L? vK d??? W OUL

t ? O? U?? r? ??I ? ? r? ? ? d? ??? ? d? ??? ?

W ? d?? U??L? ? e?? ?


d?
? ?

U UD vK U s WK W d
tu d UM vK

vHML s WU

b??

g uL

W K W O%
U bM fO
bF
u

wN s b s
s
b

Ue
^
wd w U q

b
UNO
fU

nO

XKL
U iF
d
wM qL

bI
U tUH w XIB
s w U{

b s
s
U qO
U q
^
b
b F UI
b
s W
* WLC
wNM
UbK
ld
VdGUD_ eM
vK gd
XM


bN
d O UM
M lzU{

b s
s
bF
W K W O%

UcLK u
dO
U UN q

uHBFK u
dO
U UNU

wM
M
dO
q
dO
U
dO
U
dB
wMO w U
U
dL
w
UL

db
U
v oOF wu

t d Xe 9
r t I wM MJ
dO
e
sdAF U U U d

sdAF
w d
wMuB

U U UAU
d

UO( t

uKL
Ud
UL VF qL

qG

uB q

r FD w
ueK
uNI lM

se(
wN
u UL

oB

ue
dHO

Uc*
w XFL

dO
U

UMK lOL'
se
b

nOJ

b U
tK d
^ bNF e r

V
ue d
UM_

nO

wu U

5Hu u q
b U u XFL
uI

5LKF rNK^ uBO

uI t FL
U rN d v u

^ wd w b
UD w U d pH
nO

UM U
UD UU d
q

nO

wb
U
r
U
b M b FI UbNF e

UM ub
u
UA
dO)U

nO

UMO U

u_
Uu
U
K* WF

Uc*
w XFL

s
s
dA*
dALK

qzU
dO
rNFOL
se
wMM J

uME
wMK Q UJ

d rJM Uc*
qL
r

se
u

se
u

h
M] u^
ue tu w g uL dUAK WdF
W U UMb 5 c hM

fOUQ UNz U dFA WHUFU WLFH WDO W Ud U b tK v t tUO% UNO YF


vHM* w t dUA

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB WU e u dz l{
WdFA
WUd c dUA V

U vK
s

su U dA

su q UI

U w b rK VU

UA bJ
tM q qLF qU

tK v dUA UN YF w WUd uLC U


WdG w tUe rNu

WdGU tUF s rN dOF

rNzUIK t u WdG d s rN dOF

tF rNKu b vK rNU

b
Ue dUA u w b
WLK
wMF U ?
Wb

WUN

nO b


sdAF w d
wMuBdUA
u b

tuL d

tUA e

tUO tUF

t
dUA sO bF UB
dzUD dUA sO tA t U ?

oOK d
y UL

UOC WdG wUF UL


dL wUF UL

UF WFLU dFA ULwN s b s s dUA u w UNH b
WUIL vK bM

u 

qL l WNuL

d dO

tU dU A b r

td w dU A U
zUH wU lDIL w dU A b
p vK b w uD
sO
e_ r
s U UL tb
rNM q

t tu b s dU A Q
YU lDIL WUN w U Me dU A b UL
p `{
t W UcLK UOMO
d w l s bOBI dF
wQ ULO duB UL `{
bI s w U{ U tUH w XIB
se wN u UL oB
uME wMK
Q UJ ?
p vK b c dFA dD b rK F U wMODKH UL vK b U bOBI w

uG
Vb
t% U d
WO WdFA
dD_ w j

nOJ

b U
r
tK d

^ bNF
e
V
ue d UM_
nO

wu U
5Hu u q

UO d{ s W??FUDL

b??

uHRL

r UL
UN _ WcG UJL WOL_
s WFUDL S U_ cG W d{ UFD U

W dFL UQ tU e

r c qIF S dA UFD s t ]E qM r qM


XUJ WObL
w d
UF v UNK IM WOF
WUN s UNK AMO WO W vK rdJ dI e

W dFL `OUH s dI _d wu s ud lL X WLK


bF dOJ bOH WLK


sQ

s Q

tOK Y
rKF v ub tK U
w W s s Q

tK bL

rKF vK i
UM rKF w p

 tOK udK Yb s

tFd tUE

lzdA s WFd U
UNL
tUE w Y dIU

^ UJ
rKF vK eH bIFL s bIF

q U b bI UJ UN vK bF
W UI qzU XU
UL

U
dI
UbF wUF
dBF w WLd U HOQ VJU uKG rNUL

U WFUDL vK UM q VJ WU sO u


U XAF Wb
VJ UM
A
qO bG w WLJ XO W J UdN s UJL X
rOE bN s t UO bOU WuM XU
be U
uOK u XU
UN
sc dF U_ ULKF s WKK d
c v eHI VJ d
c sO
s uIDM UN{Ud u uD UUL s uHD I VJ sO rUL u M
`H U u R qJ UNO b bu
WU rN R vuL UN
td v u U
b w lI
sJ r kU cN U U WKCF qJ rN

dQdJ

dJ U
UCH w oKDM r
dzUDU
sJ r
] u UL s u q F
O sO u
UL rK W dF s VJ w U dDIO
tMJ

sO
U

c sOU

w kU q U J d OUA s rKF sOU s uJ b


dO
UM U
UNM q D c U bF
UNUu{u vK VJK
d_ WKOK bzu

dA
d{U rN vK b d uJM UO tO YF w{UL vK

pK UH vK rUJ XJF sc p uI VB qIL

UMu s rUFU UMd e _ cN


UFL VJM VJ
vK rJ nO
dI q sO UM Ud b
dF
WFUDLU
s c q sO U dI U dI U U
r
tQ U U
t U L d
cN
U NM UF U
Ue w fOK dO wML u
u ZK UdHZU
bCFU jO

d UNU UNMe W uGA UdL wMH d sO U UFHM u G


U UC bL gI s d dU b sO s qF dI w UN dL
WuLO WAzU XU UL

wUC b??L ? g?
?I ? s? ? X?
?K ? F? ?

d?? U?? s? ?O? ? w???d? ?? X?


? K ? ?F? ?

u dIU UH o V
dI WU q U dLK

lHM
WOK v wd WFUDL s U u WL
dO
U b c wGM c U_
U
S d_ WMOH sO tH s d
v WU w dLU d U

VJ vK U
S UFU U U fHM vK iOH UM WIb w u
XbI
s tK b
L

wK
b s

uQL WHOK Q WN bB


U tL
u j UdHU_
WM s b

bH l VFK v_UM tUQ wK


U U czc s wI U s t
v_ UM duQL UI wLF
l Yb WOU U_
rJ r B
pOK f]
uB pe wN VJ d UQ WOU s UL
lL
dB pOK lKD
UN
l UM UJ UO
UL WFUDLK uJ w

WLN
u Ud s b

ru
L F
s UA c w bN X uK dO u Wd
WKdL VUM c
U dL vK dL
UNOU d rNO

bI WFUDLK VUML X u UO
UNO dDC
UNU dI v Wd b fHM oOC dJH
td
w tK ] L dI ULO dEM UI rFM v WOQ WFUDL uJ
u d d UL p ld UD w dHU WFd dI t U
r UN qB U u s q S UN dL

w s
U dU `

vK qOL sJL UNUFL td s G r V


s UN dF
] r t_ Uu d

w VOD UbM u u qOQ WOD


^ s lH U OA eM
^ u U U? uI p
vK eM
qL U d U U kH v w q
w qNL
UL dD l= 
V
bNAL
^

c uO uJ U w Ud UuKF
UI Ud dFL s
rNdI dH
dOB W O] UEM rN XU
sL

u UIF tO sD U

d V
W d s dO

b U
d U WFUDLU

d
ub
rd YU uLN sL dO
tKFH U u l d WL
b
WLJ W dJ s WFUDL WK w tu UB U iF
WU
Wd

w
lzU d

WUJ qOL d F dJ vMF d q b WOB WF U


WHOD U d UNO W d W

UJ
uN s rd
vK
S Xd WJ UHK Uc s UdB w WuML W UI qzU

vu UJ w b w qOJA s


w qE
] WbIL

dOF s
sO lL WuJL WLKJ _
y WLJ 

tM dH
w tOK U v uI UNM q

C U
WKK w uBH
UI UJ UL rJ u
vK U
t w d WE U w dI
sc w X d b wUFL uJ v
U s u

pc tHR dFA


r VJ U q dAF W u fO n]R U
q

WFL qO{
b t b r dL tOK qI b bzUH qOK U

r] b b
XO
VJ

vK td r v t
d b _
U
WKN tU

] bO d U
vK qI r
UJ

t tBB U ULNM q
VJ s sOuM pM
J WU ULNM qJ
v U dL
> S
tOd tEHK

UNM tE HK tIOD r t dF U UNM d AU


VJ V
U qOL s
p dO pH s s
w tOI dO tO qR
b UN s WU t fQ U
U UNM tM dF c fO t bF
pKI oKF dB nD
nAJ

tO bAt uIF

rK

tO uA UF v tM pN db UJ t uIF tO bA X S


w RH rK
wN WFUDL W FUDLU

d f
qIF c
K dOM c U AJ
UO q U dJ H UL

qOK WA UM*

wU ULO WOB d O UF U U WOB UF U U l {

WFUD* WOL
M w W Ozd dJH
] UO w h


WO] b* w

= d
^ UF v WO] F WUN' s UNK AMO WO] = W] vK .dJ dI e
w q] L dI ULO dEM rFM UI qF&

td
WO = Q L
WFUD*

WdF* UQ
t U
e r c qIF

b b

UNFOL

VJ

UJ cG
p `{ dL UO Ud{

dI vK Y
w U iF d

UJ dIU dF UL vK q


W dFLU U be w UJ u d U d

UJK b zu
d

U b vK rJK dI tF{ c UOFL `{


UF U
Ue w fOK dO wML u s c q sO U hM w
tU L d
UNU UNMe W uGA UdL wMH d sO U UFHM uG cN
U NM
U UC bL gI s d dU b sO s qF dI w UN dL d
Ud s sOHM
p `{UM s sOHM
sO W KUI UM


wQ U qK
O sO

dJ kU U

u

sO
U

W UI qzU WbI


= w UJ qE
d q UA UJ UO bM

b d V
W d s qC d

U
d

c UMUI UNO wLM w WOu{uL WUIL t r U UNM U WO ULU WUIL nB


WUJH
`{u uK_

rJ L
rOLB

WFL U

duB w UNL ? wLKF


Y ZNM
UUL

U
wIDML

d F

wQ ULO wMH duB `{

UN{Ud uuD UUL uHDI VJ 5 rUL


uM

RH r K d f
qIF c WFUD*
ULK
dOM c U

UO( qU
d JH
AJ
w WFUD*

uG
Vb
wQ ULO b `{
qB e

dOF
d UO WOKI WFL f
U Vu dI wLM

^ tK F tUuKF lu
>q
w b
UJL s UdO pb
WJ w VJ sO VUD
w XK

I] M U

bOF WB
] UNM
VJ l rF uK U pHM dU l U bb q

p
WO b_ pM w dC
U d s Xd S VJ vK q 

Wd bB
a wUL
wB
UJ u{u
wM

B
w U

tU
nRL
UNOK vM w dJH wHJ UB US tB K
]
WUFK WU K W WOB tG
`{ w
tuK
wLK

WKN WF tUH


bO

tOK rJ
WCU W{ tdJ

t{d

WK L Wc
W Id

p
H w UJ t d c d _
tO dI s

UuKF s X
U {d dOF d w V
UL U MOF
 UNd w VJ b_ eu

r dFL UJ s WdNH UuKF


vK tK= N
 w dF
qLA vK tM

UHB b dAM aU dUM dAM UJ WFD uMF nRL

WUd

b??

Uu wU e
qUJ

UM WUd w dL( dB dL(


WH% u ? WM dL_ s bL
WO ULF UL' U WFz
UN U 5F d
uNA* fb_ b s WUd
UC e
d w UNOuM w lI
l w UI
bOFK vM* YRLK U r p MO

UOd UM UL UF fOIK

WM fb_ ` rK bzU U s U


?

U?? F? ?O? ? ?? ? U?? O? ?I? ? ? ?K^ ? ? V?


? ? O? ? ? U?? ? 

UUI U
dL q b w

U?? ??F? ? ? s?? ? ? U?? ? ? ? F? ? ? ? ?_ b?? ? u?? ? ? ? ?

U??L? N ? d? ?? ? w?? u? ? ? ? ? ? U??M? ? ??O??

?? O? ? W? ? U?? ?d?? ? w?? ?? X?


? ? U?? ?

?? q??
U??N??U?? W ? O?] ?U??? X?

?M? O? ? w??
U?? b? ?F? s?
?O?M?O?F? p?

W ? F? ? d?? ? ? X?
? ??
? ? W? ? U?? ?d? ? ?

U?? ?O? ? ? ? W ? ? ? u?? ? ?u?? ? ? U?? ? ? U?? ? ? O? ? ? ?

W ? ?u?? d?? U?? ?N? ??U?? ? W ? ? ? ? ?O?] ? ?

U?? ? ?H? ? ? s?? ? d?? ? ?L? ? ? b???O? ?H? ?? ?

w??U?? n??O?
a?
?U??? d?
? ? U??

U??F? b? ?O? f?
?O?I?K? U??H??

t?? ??? ? X?
? ? ? ? ? ? w?y ? ? I? ? ?A? ? ? t ? ? ? ? ?

? ?F? ? ? w???
u?? ? d? ? N? ? U?
? ? ?M? ?L? ? d?

U??N?M? d? ? X?
?K? u??J? s?? o? ?A? 

?? ? u?
? ?L? ?? U ? ?e?? ? ? ? ? U?? ?

?N? w??
c?? dG w?? w?= ?d??F? p?

U??? u?
? U?? ? ? w? ? ? ?z
? ?
a?

?K ? q?
wKO n?
?H?D? q? ?? X?
?O?A?

?I? ? ? v??K? U?
U??M? u?
? A? ?
e?? 

U??N? C?
?? ? l? ??L? ? U?? ? ?
U?
? ? d?? ?e?? ?

U?? ?? ? U?? ?N? ??b?? ? v???K? ? d?? ? U?? ?

U b u dL
UM XU

R?? ?H? ? U ? ?O? ?U??? U ? ? d?? ? X?


??? ?? ?

U ? U?? U ?d?? X


U?? U???

b?? ? ? ? r? ? ? N ? ? ? ? ? ?M? ? ? s? ? ? ?c?? ? ?


]

X?
?O?? U??
? ?
W ? K? O? L? ? w?? ? ? X?

? ? ?
? ? ? ? v?? L?] ? ? ? ?
U?? ? ? s? ? ? U?

U?? ?N? ? ? ?
? ?I? ? U?? ?
] U?? b?? M? ? U?? N? ?O? ? X?

h
M u^
U u 5
s d
dU
wU
e

t b U wu U b d UF u
r d* V( dU VI ULKJU rd dL w XU
Ud N s UdF
bzUB

q

UNzUM vK udD* oU
w WFzd bzUBI
U C eO9
wMu
dFA s

wUO 

d WUd XU d
WOUL

U uI WO b_
b*
vK ud U fb
w
wdF
rJ(
dL

]
^
^

n
b
uO vU e
c dL(
dB

bF U bO

bO UNO U uB v Xd
vI re

U UbQ
dH
WOU
UH
U vK wU
e dUA
U
d c WUd w dF

dF
eM
rN V M
bOBI c XUJ td s dUA VK

WUC(
r

c d_

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB dO UF


U
UF
U

U WOB
U l{


b* d F v bOBI
UO
wLM

oA WMb bOBI


w dL 
bOH(U
uBI*


WOU
`*
qL
t _ UH UL
dUA
V


WOUI u{u*
bu
bOBI U9

WOU UHU
dUA
vI s

dUA UN vI w W OU UH n

q UNQ UHU
U c V
X
dUA vI UbM
U WOU

WF d

X tuI dUA
bB
U

WOU
UN vI w UH
d c
UbM dUA
] U
d

ULN {
v dUA
U
5d u

w UO_
b
U
UH
u UH
U&
= 5H
u* `{
dG

d UA vK dDO
ULNM q vK b

p q K oA s Yb(U
W Ud s Yb(
dUA
j

OM
d
wU u UH d UA 5 dU
u
d u( vK bOBI X

p 5
5
dUA 5 wH
w UO_
wK u t H

y
bOBIK p bF
w fOU_
U
UN dFA

wQ ULO duB UL
` {

? d??N? U?
? ? M? * d ? ?F? ? w?? UNM d XK
uJ s?? o? ?A?
u?

U??N?C?
?? l? ? L? ? U?
? d?? e?? 
UM uI vK UA e
? ? ? U?

u
U
w? ?z wKO nK qHD q XOA

?
aU
p ` {
vK dO_ XO w
bOBI w d UA b


uG
Vb
bM
VU* d zUL{ v d d _ qF

W??????
UA d 
w w Wd W KL Uu WO WOU s W KL

U
t UNKzUI UI ` B
U

q WU
UF XU
l uK o UD dO
U
S

U
W U UF XU
l uK U IUD J
VcJ obB
qL Wd W KL cN uO c rzU
uJ sJL

^ qzUI u
u
`B
rzU
w WOzUA qL u qL s wU uM

dO
^ d bOH
U LzU u
^

U
t UNKzUI UI
W KL cN WJL w uO c wdE d
rb u q U

U
t UNKzUI uI lOD

VF
U U U WOzUA qL

> b UNH wN
sL
UNO uJ
d

Vb

bOBI s WO UF w WOzUA s W d qL


eO

UUI U
dL qb w
q
WOU X
O WUd w XU ?
aU
d
U

UH s dL bOH wU nO
?

q
XOA
wKO nK qHD

b? r N M sc

U UNb vK d U
X
U

W KOL w XO

UMUO w X u WOL

b??

uHRL

uN U s uBH dO se w UNO U b W IOI WL

UdL b
WU U s W q

uD
uLM
s e u dJH

d
tdH q G dO
tK G dL vKF UCI w UO Q Ud
c
UO WK UG WUNM
V UF w UU bF rJ UE
vK X uK wzUeOH
bF uI

sU
X u UH
b O hIM be tH u u q

] dA UO vK

b U tF qUF w s rNM WF U u w tOCI s rNML rNMO


X u vK ud sc _
] UH U sO dH sO
X uK rOK
rNb qI ruF

rNUO w rUGL uH
v uLD r u F sc U WOM N L WOB A

XQ S WOL_
qO{ t vK X u v dEM rNS sOF
oOI

U
tU d s WuU
WKdL WUN w b IF c UF U w U uH

U U
cN WMOF
U LOEM t rE
WMN Wb U uL pKL t uIU U dU

bzU lH qzU

cQ U
t s rdU qzU Y w bN rK U IO
uNK s tE

bN bBI

bB
I U UL sJ WKD dzU q p w t K 
d O s t tR
U0 tb W q dLF U U UMUO WO L
UI

W UMU
VOB TD uA j
UbO XD u UNMOF w

bI0 S WE( dL v nOC eU U U UM H_ lLLK

tu s UU 
lOC 5 t dO Y WbU UF s lu

U
U 1b
uA
j UNO j W JU tUO w L dLu THD t QJ qzU
u KOH
u tIO{ X
u dB
s dc
QH UM s V_ w UJOM
UMU qI Udc b
l UM _ UM VKD U0 UML
qLF vK UMHJF tOL
UM

UN dLFK l
u UM Q UNUU U$

tu W dFL s d UN u
d w WOU
qO w rUL uIHQ WIOI c r_ ULE b

U
w qu ezU vK qU uH VO cN e w UMU rNO dOA UO_
cJ tU
n R wU
vHDB wdF
V_ UD tUMJ
tU
d vK rNUU uDC tU

wdL VUJ u tK bF qF pc


X u rOEM qCH dL d vK u UO wMLK
VJ iF n c bOF wMODKH
wdF
dJHL UOdL s b V
U Cd U
u

U uB 
X
UUMK U
qO b UC d s wUF U
sO Ub s d b

dA uJ qN UL
X u rOEM vK UNM U d q
C
nK lLL UO rEM nOJ w d
UC q UN
b W UC
W L X u d vK

UM l u w bu s bMNL nK WU 


UOF vHAL w tKLF sOFL
X u s VOD

]
d_ pc
WMOF WU w nB u s bL
nK tOK dA c

UdO uL UCI R w


bu UM b
bI W b WHK L n uL l qUF X u d wCI

s ldhJM

RA s Q w UIK= 
WI bI v R U t U u s ULb h
JMO
UM U vK U c X u
U iF rNCF
w
bU uH s d lLL
UO
vb Q
p s dD u U v bOuL W b WUN UL
U UL d_ p VOD dOF
qJ
uL vK U id UI UF

W UF uUu

UuU idL vK uF ld q L czbM dL


WIO
vCI uF t_ w tbF UM dL U X u vI
vK ud Y
cN UO u X uU U UNOK VU
W U X u
dL s Q v WUOI u b Ub e UI tzUCI q X u s U
rO
tL s tIH rO
t
s s tU s t qL rO
tLK s UM rO

cd

qOK WA UM*

wQ ULO WOB dO UF U U WOB UF U U l{

d h
s dA UO vK V
UF w UU b nK

Y WbU dL UF s lu
U UJS

oH* `UM 5 WuLK UOF


X
u s ?

tOK VU
WOHO
y U
t _ X
uU dB
w d

UM 5 u
bI U s bOu* W
b WUN ?
p 5
se U 5 WIO W
F

=q
p vK UO( l
s q X
uK oO

U$

rOEM

oOI% tLOEM X
u G s d JH* U_ UD nO h
5

M s WKQ

UO_ UNu WOdF


eM

lL* UO w UdUE d
WL X
u d

WUC

p vK q r] 
s rcIM b
`OB X
u w UM UO qB w ULN
] * U$
wQ ULO duB UL ` {

j W JU tUO w L dL u THD tQJ qzU tu s UU U lOC 5


uA j UNO

UO( WK UG WUNM tdH q


G
dO X
u qG
d* vKF

5O 5UF s U
q W ` {

e w UMU
rNO dOA
UM d* U X
u vI

X
u u{u0 t
5
hM r
nd u
> Yb
wQ U2 tBzUB 5 WOu{u
WUI UMUO w X
u WOL
= h

wUL
u{u* d F

5LC U
s uK

pUL* rOLB bLF ?


WOFb
UM ;U
qH

duB tO lOA ?


`{ tuK
rN w uH
^ UF u
rN o I U0 rNU
UL vK wz tO i

uG
Vb
WO dIH w j t% ULO bF* s qFH e O

vK u d sc _
UH U$ 5 dH 5
X
uK rOK b
v uLD r u F sc U WOM N*
rNUO w rUG0 uH X
u
WOBA

WO L_
qO{ t vK X
u v dEM rN S 5F
oOI%
U$

W
wKD
dO wKD
UA

X qU dO U uKD wb U uN wKD


UA U wK
dO wK
Uu UA

v V U U uI UbMF bM wM L UNH wNM d_ w tGO VKD


WbL
wb b U U w WOzUA
mO UF c w p s dQ
dJ

WbL v V r U VU L U
v dJL UcU U uI wb d dJ
t s U dQ
wb wN p s dQ WbL
c
bL VF
UNM dO
mO t U uKD wb wKD
dO UA

cN cJ oK 
f b L
rF
U UMK S UdO rI

VUD
UL qL
WOK
qL
dO WOzUA

Vb
WGO sO
u q
dO s wKD
UA e=O
wQ ULO wKD

tK 
UO dO wu su _

UO_

vUF U

bd UIu

UI o U w UNQ

dU{ qO U sO
U
uJ U Ib f

w u bL

wb u_ u

hBI

u uJ rK FL U

O t rKFLK r

rOE XKF pOK U


tK wQ
o K s tM

dFL q
] U dF d
U

vUF U

dOF
hO K
t uNH
d J vK eO
dU dI U uL U h
UMU dLqOUH UFWOU_
> UB u

X uK dO u a s s UM

tU
t uI UJ qL tUMK wUG UO wUM q

w hO K qb
s dEM iG
U Ou U q

d
U UNd s dH bF U U UF UN eu v WOzd U_ dA q lL s t tKL WFO
bOHL U dB eU lL U

WuG^
K rUFL iF dB UMN WHK L UO U w hO K aU b vK UM d bI
Yb VJ dB aU dOH _ w uDL
VJ dB UMWKUA
UdO uM

td
wQ U hO K w dA
vK qLA
h KL w WOU_
dJH


hM
uLCL q
U b U b hM
b

w qb
WuGK
UD_ s WOU WDd tdI tU uJ

WUML UNF u w rO d U Ud


h KL
WGK uJ
=
ald YK nBM v hO K uKDL rU e

tuD
Q
U uL hM
U
S ? dI U uL ? hM
WFO U hO K uD nK

S aWOb WB d{U WDdUM b w b U hO K b s VKD


r
hO K
b r WdDL WOzd dJH
vK

vK q
bO
WU
wGB h KL
mdH ULU uI rqO eNQ h
sOF sJL uKDL r o WU 
tGK

KL
 hO KUuL
uIO U uJ tBO K
^ uM L hM
wQ UL h KL

U U

hM
WFd d hM
^
u{uL UL WOG WO
d
HB
qO WOQ
tO w WOU_
dJH
d

WOU d hM
WuWOU s d v_ s QD WU d hM
U l XK w WOU_
dJH
d

hM
w
hO K d Ud l h KL
WGK hO K w dA U U hM

l{
U l{ dIH qL jd WGK W vMFL u{ s b
QV
U WFd
WUML UNF u w rO d

dI hO K w u/

hM

VODr_ Q UNI w uHM v q_ U nOH v bN WOU


WU VD
WMN

tFC UM UbM uWI WLU


tK dLGUHAU q_ tH w YF idL ZUF c uA

WU s UN UO tUF r


] r u oI] u s cIM b r_U U idL s nH td A
WeL UHA vK WL e U_ bd_ U WMN s UN U WOU WOU

h K*
rQ wUF U wI uU_ eM r_ qe VOD S VD WMN w WLOE
dD W
L u w UMUO w Xu WOL h

s v_ dIH h 

UG WFd
dBw u bL

b??

qUJ e

UNMO d_ c WA UML Uu


w u
] b uUD vJ

XFLU WUG UJ q

O
U?? ? ? ? d ? ? ? ? ? w?? ? ? ? d?? ? ? ? ?? v?? ? ? ? ? ? ?

b_
U?? M? ?N? ? U?? ??M? ? ?F? ? ??L? ? ?? ? ? s? ? ? ??? ? ? ?

u?? ? ? F? ? ? ?K? ? ? ?L? ? ? ? d?


? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? 

u?? ? ? ? U?? ? ? ? D? ? ? ? ? U?? ? ? ?M? ? ? ? q?] ? ? ? ? ? ? ?

??K ? ? ? ?K? ? d? ? ? ? ? ? ? ? ? U ? ? ? ? ?b? ? ? ? ?


n?

? ? K? ? ??] ? ? 
n?
] b?] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

u?? ? ? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ? =q?? ? ? ? ? ?


s?? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t?? ? ? M? ? ? ?
d?
? ? ? ? L? ? ? ? ? e?

]
d? ? ? ? ? I? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ?
u?? ? ? ? ?{ d? ? ? ? ? ? r?? ? N? ? ?M] ? ? ?J? ? ?

d? ? ? ?? ? ??? ? ?? U?? ? ? M ? ? ? ? U?? ? ? ? ? U?? ? ? M ? ? ? ?


b?? ? ? o?? ?K ? ? ? ? v?? K? ? s? ? ? ? ?

? ? ?? ? ? F? ? ? M? ? ? K? ? ?
b?
? ? ? ? ? U?? ? ? L? ? ? ? d?
? ? H ? ? ?L? ? ? w?? ??? ? ??C? ? ? r?] ? ? ? ?
b?? ? ?

b? ? ? ? _ U?? ??u?? ?? g?


? ?O? ? F? ?

dL M] 
u?? ? ?B? ? ? d?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? c?? ? ? ? ?
VKF
t?? ? ? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ?? ? ? ? ? O?? ? ? ? ? q?
y ? ? ? ? ? ? ? ?

b? ? ??K ? ? ??? ?? q?


? ? ? ? ? s? ? ? ? ? ? d?
] ? ? ? O? ? ? ?

b_

UNFL WFu _H


u K

w?? ? ?? u?
? ? ? ? ? ? U?? ? ?? r? ? ? ?J? ? ? ?O? ? ? ?S?? ? ?

`? ? ? ?d?? ? ?B?
d? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? ? ?
] ? ? ?
`? ?d?? s? ? ? ? ?? ?H ? ? v??K?

? ? ?
d?? ? b?? ? ? ? q ? ? ?O? ? ?? ? ? s?? ? ? r?? ? ?

`? ? ?O? ? B? ? U?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? b?? ? ?M? ? ?

U?? ? ? r? ? ? ?N ? ? ??H ? ? ??K? ? ?? X?? ? ? ?


d?? ? ? ?
U?? ? ?? ? ? c?? ? ? w?? ?u?? ?? ? ? ? ? ? q?? ? ?

? ? ? ? ? X?? ? ? ? q?? ? ?
`?? b?? L? ?K? ? q?

VKF

? ? K? ? ?
`??d??? ? M? u?
? ? ?u? ? ? ? p?

U?? U?
? ? ? ? M? ? ? ? ? l? ? ? O? ? ?L? ? ? q?? ? ??? ? ? ?

U?? u? ? _
l??O? L? v??K?

dLM
d?? ?A? ? b?? ? ?I? ? ? K? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ??H? ? ? ? ?_ n?
? ? ?D? ? ? Q?? ? ?
U?? ?H? ? D? ? ? U?

? ? ? ? ? ? w?? ? ?C? ? ? 
?
? ? ?E? ? ? e?

U ? ? ?L? ? ?U?? ? E? ? ? X?
? ? ??O? ? ? ? r? ? ? ? ? ?J? ? ? ? ? ?

U?? ? ?H ? ? ? s?] ? ? N? ? ? l? ? ?O? ? D? ? ? ?

U?? ? ?? ? ? c? ? ? ? w?? ? u?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? q?? ? ?


VKF
s _ w U lOLU_
oK )

o? ? ??K? ? ? c?? ? ? ? ? ? 
U?? ? ? ?U?? ? ? ?_
b
? ? ? ? ? ? ? ?

U?? ? ? ? U?
? ? ? ? L? ? ? ? ? ?

e?? ? ? L? ? ? ? v?? ? K? ? ? d? ? ? ? ? O? ? ? ? ? w?? ? ? ? ?

U?? ? ? U?

? ? ? D? ? ? ? w?? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ]

W? ? ? d?? ? ?I? ? ?
d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
b? ? ? ? ? ? ? ? d?^ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
u?? ?O? ? ?^ ? ?

U?? ? ? U?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? U?? ? ? ?

W ? ? ? ? ? ?] c? ? ? ? ? ? w?] ? ? ? ? ? q?? ? ? ?


dL M] 

b?? ? ? ? ? X?
U?? ? U?
? ? ?I ? ? ? M? ? ?
? ? G? ? ?

VKF
v?? ?? ? H ? ? K? ? U?? ? ? ? M? ? ? ? ?L? ? ? ? ? d?^ ? ? ? ? ? ?

d? ? ? ?C? ? ? l? ? ? ?H? ? ? M? ? ? f?? ? ?O? ? ? U?? ? ? ? 


d? ? ? ? ?H? ? ? ? t?? ? ? ? ? j?
? ? ??O? ? ? ?? ? ? ? d?? ? ? ? ?D? ? ? ? ?

U?? ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ]

UL v U HK

? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?
U??? d??? ? p?? ?? ? L? ? X?
U?? L? ? U?? ? ? ? p?
? ? ?e?
? ? ?
U?? ? u?? ?? ? r?? ? ?K] ? ? ? J? ? ?

U?? ? ? w?? ? ? U?? ? ?? ? ? W ? ? ?? ? ?J? ? ?


Vzc
XOM U
b
XJ U
UL

? ? ?L? ? ? w?? ? ?
U??? O? ?
] d? ? ? ? ? ?

u
oK )

U???O?B? U ? ?M? ?D ? ? u? ? ? ? ? v?? ? ? ?

X?
? ? ?? ? ? ? X?
? ?O? ? M? ? U?? ? U?? ? ? ?
Vzc
U?? X?
? ??? ? ??? ? ? v?? ?? ? w?? ? ? q?? ? ? ? ?

U?? ? ?O? ?B? ? U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? ? u?? ? ? ? ?

w?? ? q?] ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? u?? ? ? ? ?I? ? ? ? ? t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?? q?? ?O? ? K? ? 
? ??u?
U??u??K? p?

UL
U ? ??F? ??zU?? ? U ? ? ? ? u?? ? ? ? X?? ? M? ? ?
b?? ? ? ?

b_


uL
 tMJ iH M uB
e
b

uu
U??u??? w?? L? ?? ? U?? ? ?J? ? ?
U?? ?d?? ? t?? ? R?? ? ?H? ? ? w?? ? u?? J? ?
U?? u?? M? ? w?? M? ?H? ? U?? ? ? ? ?

tO b_ WU d*U d

U?? ? d?] ? ? Y?
_
? ? ?F? ? ? ?? ? ?
? ? ? d?? ? ? b?] ? ? ? 
d? ? ? ? ? ? ? d?
? ? ?L? ? ?
? ? ? e?? ? w?? ? ? ?K? ? ? ? U?? ? ? ?J? ? ? ?
? ? ? ? ? U ? ? ? ? ?? ? ? ? A?? ? ? ? b?
?
? ? ? ? u?? ? ? ?

U?? ? ?d?? t?? ?? ? U?? ? i?? ?F? ? w?? ? ?

U????O??B?? w?? ? ? b?? ? ? ? ? ? ? w?? ? ?M? ? ?

? ? ? G? ? ? U?? ? ? D? ? ? ?O? ? ? ?A? ? ? ? q?? ? ? ] ? ? ? ?L? ? ? ?


tM X
K
VKF
XK
rF

UL
dL M] 

X d b
UOc s

VKF
VKF

U?? ? ?d?? B?
] ? h?
] ? ? M? ? ? w?? ?

W? ? F? ? d?? ?A?] ? ?K? ? l? ? ? ? ?Q?? ? ? ? w?? ? ? ? ? ?

dI tUH V
K= I U U `H

WFuB UdHluB
bM UF uO luB
UBM
tK v t dI U q
U Ud
WO s q e
]
]
UdO

U?? ? ?? ? ? O? ? ? t?? ? ? ? ? ? ? ? ?
t?? ? ? ?u?? ? ? ?U?? ? ? ?

? ? ? ? f?
? ? ? u?? ? ? U?
w?? n?
? ? ? ? s? ? ? ? ?

?
U??U?? q?] ?? ? l??u??B?
] ? U?

b_
t??K?
Q?? U?? ?u?? ? V?
?K? c?? ? c?? ?

U?? U?? H? ? u?? ?J? ?? U ? ? ?U?? ? d?? ? t?? ?K? ? 

tL
s uKF u d c
UO dL M] 
u b_
UM dVKF
UM UO b
UUM bd h
U
dL M] 

VKF vI d U F ULU ud
VKF
W?? ?H? ? d?? ? t ? ? ? ? ?zU?? ? ? ? ? ? ? ? ? g?
? ? ? ?D? ? ? ?

U?? ? ? ? ? ? ? ?
v?? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ]

h
M] u^
U b
UO
uA tL dO
u
t dFA dO V=
w
u bL

y
 dU
I XOB lz
dB
dF

d *

s b X w Wd b WdF l

UNM UOd wUL V wdF


s w
u

tUOd 
WdF WOd UG WFd UMb 5 c hM dM duOK dB eOL
WdFA

WM 
dA lzU
iF
O (
vK w
u UN
WK
rK
UN ` {u
s UNO U0 UG UO uB

Uu

U tKFH WUG
w d U Q
Ud = c O nOFC vK uIK
=

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB d O UF


U
U
U WOB UF
U l{

WM 

UuO (
vK w
u UN WdF WOd UG WFd
tbI

WUG w Uu
O (
c UL
w Yb(
d L M] b

lOL
?

b_ b U UNLzd
UNuc Uu
O (
Xd

U
d tK

UL( WL U0 W Od *
b
XN

WOd * uI

t
u(
?
y dBM
rN

b_ Yb s dNE
UL WUG w UuO(
UL
V

U

nK d UL d*
e
nO

b
y td

U
UL(
d L M] b_ s q
c d

'

wQ U q K
t d
d c r

VKF
d_ Uu
lD

UM

td
O (
r

UL
(


UNM q
XKO
s U 
vK
eG U WO UO_

U??H? s?] ? N? ? l? ?O? D? ?

?K? 
`dM
u??u?? p?

U???? ?O? ? t?? ? ? ? ? t?? ? ?u?? ? ?U?? ? ?


Uu wL U?
?J?

U ? ?*U?? E? ? X?
? ? O? ? ? r? ? ? ? ?J? ? ? ? ?
U?? U?? ?M? ? l??O??L?? q?? ?? ?

w n?? u?? U?? f?


] ? s?? ?
U?? d?] ? Y?

? F? ?? ? _

UNuLC WOd *
uM
5 W
F ` {

bF
U* UL(
uJ s pd
WOU WOC

y ed
UL( VKF b_ WO WOd *
UOB
s q
w uA

We
WOd *

WO WOMH
WOd *
s b

Ud UM
q( bIF dBUe UJ* uA
qL' e O
wQ ULO W d)
s W OzUA

d?? ? ?? ? U?? ?M ? ?? U?? ? ? U?? ?M? ? 

u?? ?U?? ?D? ? U?? ?M? ? q? ? ? ?

]
d? ? ? ? I ? ? ? ? U?? ? ? u?? ? ? 
b?? ? U?? ?L? ?? d???? ?F? ?M? ?K? ? ?

`dM u??u?? pK

U?? U?? ?M? ? l??O? L? q?? ? ?

UOB U MD u?? v??

U X???? v??? w?? q?? ?

u?? ? ? ? ? u?
? ? ? ? q?= ? ? ?
s?? ? 

uG
Vb
5
wQ ULO j t % qF q qU

UMN U??M? F? L? ? s???


U???d ? ? w?? ? d?? ? v?? ? ?
n??K? ?
nKK d? ? ? ? U ? ?b???

b? ? ? ?

W? ?d??I? d? ? ? ? ? 
U??U?
?? X?
?I ?M?
?G? b?

dF
u
u dF u dO
u d Uu uK_ YO s tJ dI tFL
U
dF rK w UNbM suL U u U
dF J uJ
UbU
wdF dFA `O dF
t dM dFAU vMF w uKF s dF rK

dOG
s UNdF U
U
t b ? dN
wU dI w dB
bOdH
bL
s qOK tF{ b

lL sOUM
sUHB u U u d
t qO dFU WIOu ULN F UI UG_U rK vK
rKF c v b dFA UO lODI v p t Q WO vK rN UD u
dFA XO tOK rE c UI qJ u u dF vL

v U u J uJ b
W U
bOBI UO w dFA XO w o u t w lU WM
U W
dL u_ s o u
vL
dDA vL sOU sdD s XO nQ U O UNM q

d D s nQ WuLF bOBI


u
w WOIOuL b
s U b s eF dDA nQe wU dDA b _

W U
bOBI UO w uM bF YO s dJ OFH
vL

WOMODKH WOFA wU_

b??

uHR*

UMd s rN VU WOFA WOM_


wN W??O? u??I? t??u??M? U??? w?? w???F?A?
UdJH W OM wFA b?? s?? u??
WUNOUFL WLOEUNUQ d??
UUML w dOUL Ud uHMK
UNU w??? U??O?? u?? s?? t ? ? w??
UL quD t U d wMODKH VFA
U UN d UNHdF UNIOI
tUL
tFO wFA UMG q

tUu{u tUUM
UULU UL UNMJ p qFH UL U Lb U OF U M bLF W OM UNQ WOFA WOM_
dF
]
d
UNH= R
p w u rNMO UUA UM UL v wFA UNuLCL uu WOUF W NK
wFA sK dBM
tO d u r Yb wF
dF
WOFA WOM_ u v nI U dF r UNU
y

VFA v uu w WOFA WOM_ b UL t X u w tMJ


q zU v VM
UN wUL wFA sK q UNBzUB iF v WOFA WOM_ ndF dOA
wNHA
lUD
UNM UN d hzUB UM ]c WOF WdI
v VM
s sOF

b UN l
b

sK w b
WONHA WIdDU d

v UJ s q O v q O s d v U s sK UI
b W
u dOF b WuHF dFA
U UM wU Ud wU sOL v bL wM GL fM
YO s WOFA WOM_ rI

WKuI
sJLO Ud wU
uL

] s U d WIU UO s WuIM U sOL v U C UNLOI


vL qe vL
U U U UNOM G UNKzU uN wM GL cN VM w wU_ w wMGL b s U

UNLEF
Q
UM wU U WUd
] eOL

]
] l tOM G t] _ dUA tKzU bOBI tOL rNCF U tKzU


Wb
vL
rEM dOF vK b d UNzQ uI qO v qO s uIM
w lOA u sO dHM
bb
W b v d _U
WOFA wU_ q U

= UNQA l u UUA l u
dCU UNKUI UUA l u bb WuN uM w WU UND w d sODK wUL
wFA wzUMG V
UI cN pK WOFA WOM_ cN wU_ lML l u bb w WKUL W uN
rNzU w dF w UN d WJd bd U
w UOuL u wK_ uL VU lM S
] p l
OL lU dI qz w bOd U wUF WHOK b vK dONA W O U rNJ
WU Wb WOFA WOM_ d L vK
dF
^ qN sL WOFA VuI wU_ U QA
XK d b v UdL w WOFA UOM_ b uF ULMO U_ w X U U b UM w pK
UdN* qH(dU
WOu WOM_ bd
UM( UM (

bd dU

tM d WJd WJ v uML UOuL s l c uLUUM 

U D UM S UNOI UNe UNuO w UH pc


uFA UIOu sO r
UNLbI sdHM sOFL U U s lOL
uI WOFA wU_ u UNMO lL U
dA

v dFL s]K s d U rb
S UL P bOKI sbOI
f

dO U jO qJA
uNL UM UM fO d s K K] bUe qOKN w Wd UM X d d
BU
^
UMH u uNLU tHQ c vMFLU
X u w UNMJ wHUF
wA
uM v qOL UN] WOMODKH UNM WOFA WOdF UUIOu WIOI

=
tH vK U E U wI wMODKH UMF WOdF UM bM qO_ wFA
h dU
UL t

] Wu WuO
^
UMOL UUF u L
]
WOMK VuI WOFA U_ dN qF
UF sUUF
u* sUMO*
lb s UuFb
b kHK n
ndE
s WU WM w eMF dH'
WMOL dJ UdL
eG d GBqeG
=
wA* w WOM WOM WO
WO
WNK* dOM* WKFA s qFA
c uLK U UNKF
V(U dOM t VK qFA
5MOF VU w dA
^
5Fb

u q= e G UO
uD n U UuF b
dH
]

qF A uK dL
WO] WO] ne
w dA
^
^

W
dA lO{u
u bK dzU w UL
WOMODKH WOFA wU_ b

OL WuHD s b WOMb UH UO_ s b


U 
wN

UI vK Y
WUL dU d =
c d_ d _ V(
^
=
UM tO UL t e tUL suU vM G WUO s b

U u u vK wHC U U U O e UNCF
qLF
wU_ iF
uJ d V

bu WOM_ w W LUM W Kb d_ c b U dO


UF dL s
WB
U U U wMb lUD
b rNUI ZO lu s b

wU_U
] s UNCF

bu rNCF d UbM U UUML w UNd WMbL nd


wU U b ndA uM
buL
=
UNM bb U O wM UbM UE u bF
? ? ? ?D? ? ? ?? s? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
U?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? t ? ? ? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ?
d?

U?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?M ? ? ?? U?? ? ? ? L? ? ? ? ?? ? ? ? ? ^

b ? ? ?? ? ? ??L? ? ? ??
? ? ?L? ? ? ? p?? ? ? ?K? ? ? ? L? ? ? ? ??
? ? ? ?

uK U dO
rN rNb rNU UH_ O WUML jd
WuHD wU U
VUM w wU_ t wM G v_ WF_ dN_ w nzUHK s d cM UbO Vb b 
t wM G tu dd w tFC
W b fLU UbO
_ nK uM bM dL

u b( dzUWuA
u' s dzU

t ? ? ? O? ? ? ?K= ? ? ? F ? ? ? w?? ? ? ? p?? ? ? ? ? ? ? ? ? L? ? ? ?O?] ? ? ?

t ? ? ?O? ? ? ? ? ? s?? ? ? p?? ?O? ? K? ? w?? ? ? u?? ? ?


U?
? ? M? ? ? p?? ? ? u?? ? ? v?? ?K? ? s?? ? ?
d? ? ? ?

t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?b?
] ? ? ? U?? ? ? ? ? t?? ? ?K? ? ? O? ? ? U?? ? ?F? ? ?

t ? ??u?? ? A?? ? s?? ? ? p?? O? ?K? ? w?? ? u?? ?


U?
? ? M? ? ? p?? ? ? u?? ? ? v?? ?K? ? s?? ? ?
d? ? ? ?

t ? ? ?u?? ??d? ? ??L? ? ?? w?? ? ? p?? ? ? ? ?L? ? ? O?] ? ?


b?
? ? ? ? ? ? ? ? M ? ? ? ? U?? ? ? ? t?? ? K ? ? ? ? ? ?O? ? ?U?? ? F? ? ?

WOFA wU_ s d
_ rI vM G
d
cO d?? ? _ d?? ? _ w?? WOMODKH
tUB tUL t U d
c VO
w dAML uNAL Ud wU s??

nDB
YO W wU dG c
vMG n q
w sOKUI sO H] w Ud

qUL
p VUB
rNu qL qUIL nB
U rNOK d tF s tHK U d UOQ Ud b

 _ nB
sOKzU UMGU
bO sbOU Z
^

U
rNOK dO
sOKzU d nB
=
^
` qIF

eO w VO
= U


`U u w w
dO U rJO

bF dJ XO w VO U


uL u w w
dO U rJO

U sOU U r
bM w q d UL UAM su u uO
UNM WJb h
l l vMG U U w pc
d_ w uNAL wU_ s UuFb
]
U??u??? ?? w?? K? ? u?= ? ? ? w??K? O? U??
??H ? ?K ? ? w?? U?? ? ? d?? L? ?
U??u??O? F? ? X?

t ? ? u?? ?F? ? v???K? ? t ? ? ?u?? ??F? ? ? v???K? ?


w???d???L? ?
q?? ? ? u?= ? ? ? w??K??O?? U?? ?

UNM UNzUM UNLE w uOFA dFA U U dO


eOL u UUF UMOL wU_
p??U?? X?
? ? M? ? ? W?? K? ?O? ? ?? W????H??

? U?? d?? ?? ?
w?? ?d?? ? U?? ? U?? ?O? ? U?? ?
p?

d?? ? W???M? ?H ? ? u?? ? ?B?


? ?F ? ? K ? ?
? X?

p?? U?? d?? ?? ?? d? ? ? ? U?? ? ?


w?? ? K? ? ?

sOFL sdHM UO UO uD n wU UM Ud wMG

?? ? ? ? ? ? ? ?? u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r?? ? ? ? ? ? ?] ? ? ? ? ? ?

q?? ? ?? ? ?
? ? l? ? ? ? ? ?K ? ? ? ? ?
U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? d? ? U?? ? ? u?? ? ? ? ? ?

t?? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K? ? ?u?? ? U?? ? ? ? ??L? ? ? ? ? ??

u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N ? ? q?? ? ?u?? ? ? U?? ? L? ? ?

t?? ? O? ? ? b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?F ? ? ? ? r? ? ? ? ? ??J? ? ? ? ? ??

d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ?M? ? ?? ?


d? ? ? ? ? ? ? ? ?{

U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? `? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

UNKL w w d_ rEF l qb WOFA wU_ s dO


WU vK W OMu W OM_ ld

WdG c tM UF b vC s bK tUL tM U b td pL v ub su bL

WOUDd uI b vK WOMODKH WUIL UD s W b d U wH UN `{u


d dUM XIKD
U??? R?? ? u???L? b? ?L? ??
?
UuL t??F? ?
?M? L? 
w??U??? ? b?

U???M? ? X?? F? ? K ? ? U??J? ? s?? ?? s?? 


U?? w?? ? ?F? ? U?? r??N? O? K? U?? ?

wMODKH dzU te b vK r HU UN


w UM WOFA bOBI dF s sOOMODKH s qOK
VJ UNUJS wUJ s w b r J dEM
U
WKO u w WUIL UD b u

d{UL u s d
c dJ WOC s U fH w

u?? ? ? ? ? ?u?? ? ? ? ? ? q?? ? ? ? ? ?L?= ? ? ? ? ? ?J? ? ? ? ? ? ?U?


? ? ? ? ? ?

d?? ? ?O? ? ? _ w?? ? ? ? K= ? ? ? ? ? q?? ? ??O? ? ? ? U?? ? ? ?

d? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? d? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
u?? ? ? U?? ? ? M? ? ? ?

d?? ? ? ?? ? ? H ? ? ? ? o?? ? ?O? ? ? H? ? ? `? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

u?? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ???= ? ? ? ? ? ? ? s? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

u?? ? M? ? ? A?? ? L? ? ? `?
? ? ? d? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ? ?U?? ? ?

? ? ? ? = j??O?? U?? ?
w??d???? q? ? ? ?
w?? E? ? U?? n?
w??U?? X??O? ? ? ? ? U?? s??O? X??O? ? s? ?J ??L? ?
?O?
n??O? U??
wUU p??b??S?? X?
?I ? n?
?C?
u??b?? d?? ?] ? J? ? U?? { V??U??? ?
? q??L? ?
w?? ? ? ? ? ? ?? U?? ? ? ? ? ? ?? w?? ? ? ? ? ? ??F? ? ? ? ? ? ? ?
t ? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? u? ? ? ? ? ? ? X?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?
w?? ? ? ? ? ?u?? ? ? ? ? ? b?? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? s? ? ? ? ? ? ? ? ? 

u?? ? ? w?? ? ? ? ?F? ? ? ? ??


s? ? ? ? ? ? ?E? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ??L? ? ? ? ? ??

q?? ? ? ? O? ? ? ? ? U?? ? ? ? W?? ? ? ? ??A?
U?? ? ? ?N? ? ? ? L? ? ? ? ?F? ? ? ? ?D? ? ? ? ? s?? ? ? ?O? ? ? ??

u?? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ?I ? ? ? ? ?M? ? ? ? ? A?? ? ? ??L ? ? ? ? ?


U?? ? ? ? U?? ? ? ?N? ? ? ? w?? ? ? ? C? ? ? ? ?I ? ? ? ? ?

U?? ? ? ? ? ? ? ? ? w?? ? ? ?K? ? ? ? ? ? ? ? s?? ? ? ? O? ? ? ? ?M? ? ? ? ?

U?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? G? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? N? ? ? ? ?K? ? ? ? ?


U?? ? ? ? ? ? ?u?
? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ?b? ? ? ? ? ? ? ? ? w?? ? ? ? ? ?

w?] ? ? ? ? ? ? ? ? ?K ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? K? ? ? ? ?


X?? ? ? ? O? ? ? ? ?K ? ? ? ? ? w?? ? ? ? ? M? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ?

u?? ? ? ? ?? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ?

d?? ? ? ? ? ? ? ? ? w?? ? ? ? ? ? ?U?? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ? ? ?

n?? ?O? ?
w?? ? ? ? ? ? ?d? ? ? ? ? ? ? ? d? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

sODK UM UNOK d w W dI W dG WdG c


c

^ d
u
? s? ?? ? ??? W??d? ?G ? vK `??
p?

? ? ? U???
? ? ? ? = u?? ?D? ? ? n?
p??] u?? U?? ? n?

U??M? U??? d??O??B?? n??O??


r? ? ?K ? ? F? ? ? t ? ? K? ? 

u?? ?d?^ ? ? W???O?= ?? U??H? O? s?? ? U?? ?d? ? ?U?? ?

qUF fM
U sLC WOb t
d rz UQ qLF UM tH s d
= wMODKH
r
^
zU tKM e N= UB ru w UB

cN
]
?? ? ? ? s? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? U?? ? ? ? ? ? w?? ? ? ? ? ? ? ? ? K? ? ? ? ??
? ? ? ? M ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m?? ?? ? ?? ? ? U?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?B? ?? ? ??K? ?? ? ??
u?
] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? w?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?K? ? ? ? ? ? ? ? M? ? ? ? 
e?] ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? s? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? U?
? ? ? ? ? ? ?

ue U q W U UMU w d{U Ub w W WOFA UMOU vI UMd vI cJ


w{UL o s rN nOC UH_ v qIM rNUb b_ UUJ UM wJ rD uK
dOJ wA

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB dO UF U U WOB UF U U l{

5F qzU
v WOFA WOM_ V M

WKuI uL
s d d qO s uIM* UMG vK bOBI oKD
rNJ rNzU w uM c uMG uU sc WJd bd v u* q ld ?

bOd U b vK WOU
UUA l
u UNQA l
u bb% u WOFA wU_ q w W
b v d
_

`{u WdG c td p L su bO9 v UNKL w WOMu WOM_ ub ?

UN
WUI* t'U c u{u* U
UMd s U LN U U WOFA WOM_ bF
U*
Ub
UNO W Oz d UM W u WOU dIH w WOFA WOM_ ndF wCI
WOFA WOM_ hzUB s U F d

XKL w UNdI VOd


o Wd dO WUI* w VUJ UNUM w W Ozd UJ_ s b wQ ULO
hM w UL UN UNOK

wM GL YO
s WOFA WOM_ U
UNHdF WOFA WOM_ uNH
WOMODKH WOFA WOM_ UIOu WFO ?
WOFA WOM_ U
WOFA WOM_ q
?
WOFA WOM_ lO{u
WOFA WOM_ U
u wMOD KH dzU UN bOB
UM WOFA bzUBI s

UN v
UN{d U
tK
t su
UNA v tO dOA c XO b
?

u?? ? ? ?U?? ? ? ?M? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? ?

w XO w duB UL `{

d?? ? ? ? ?H? ? ? o?? ? ?O? ? ? H? ? ? `?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


WUIL u{u qOUH
d d s

`KDBL bb ndF
WU UL UD
WK_ d
?
nOMB
> vK q=
UNM q

uG
Vb
rKJ* dzUL{ v WO WKF* UF _ bM

U eO

WO{dF WUJ
WO WK_ q ] Q
WO{dF WUJ

uKF 

b L L V
s Q  b q K
s OO {U
sU
b
H uN s

uKF 


b L] V
W Q  b q]
W O] {U
u
W F t X
O c
U
b
H t s J 

d q
dO

bF X

d O
bF
Wd I w

s u X
F uN s O U

 U qF OI h
N u
X
u X
L 

WOz WUJ

W UI lOI
L 
B
] W u WN u

WO{dF WUJK WO juC ZM WO{dF WUJU WOz WUJ WUI WK_ W bF

tM VJ oDM U
suu
sQW Q bb bLLb Lq d U B U F U u VJ suM

q K qq
bbA pH bAL d
ppU c U cq VJ W cL U UL n
s
sJVJ
sJ
sJ

n
uN t q W
d fU U d VJ VzUG d
cL dHLK dOLC U W
d XF ?
wN t
uL r
lA W
dL lL rO
tKVJ W kH n
lA e XO b w dO_ d W
d
tM c q VJ oDM U U OU
U qK U vK Wd q WdI w q s
U XOK W bL
d
rKKF qb rKFL ub
u uq WUL bF W UH n_
p udL
Xd q WdI wuK q uKF q J w U qu eL
Vb
WO{d WU WO qL ULKJ V
ybF
sc
uuNL uM R
WbM WKF w W
wQ w
dzb b wU vK

Vb
w UL w UL WO{d WU WO WdFA UO_ V
U
U?
?C? N? p??u??N? s?? b??O? F?

U??O? n??O??
W??? O? ? ? s??O? D? ? K?

5DK vLK u

w??U??C?N? p??u??N? s?? b??O? F?

U??O? n??O??
X??? O? ? q??M? O? D? ? K?

w u bL

U??U??? t ? ? ? U?? L? ?? ? v?? K? ? q? ? F? ?

U??U?? ?? ? b?? ? ? w??? K? u?? K? ?

wM*

UO
U VKI lu
wO

X UH

UB

= v?? XF u? ? U u XIK

Ud UO

VK 
U?
e ? UL

? YOK

U?? ? e ? ? ? s?? ? l?? ?O? ? d?] ? ? W? ?e?? M? ?L? ?

] w UOH UD vH e^ F


b
wUGL w?? U ??O? V?
?F?A? w??U??G?

u?? ? ?? o?
? ? z U?? ? U?? ?O? ? ? ? 
]

t?? W ? ?K? ?zU?? d?? ?L? ?? V?


? K? ? U?
? ? ? ?

wM*
w u bL

dOF
w dUM W s wLKF wu{uL UIL uJ
VO WLU dF WbIL
=
UNM WK_ s b s WbIL
UIL u{u U
u{uL c WOL U
u{uL u UIL UNUMO w UIM r U
BH
c s WDI q
d r YO UIM rYU R WU
U d qLO dF U
ZzUM vK UIL w u UJ _ r vK qLA WLU wQ b dI u w UIM
VUJ UNO qu
] w

UI V
U b UN sOF sJL UIM s b d wQ ULO wIDM w e bOUI s
UNO dE WN
vL
WOMOB WOD u WOD
u u WD 
UN u U UO XM W D r
]
U _ su_ WUu r dF UO
dH s eM
= rF s
vK UH vL
WUH d WD 

UH b
de sOUN qUAL sKL s
] fdF v HL UM wQ UH Wb w
b?? ? U?
? ? ? u?? ? ?? ? U?? ? w???
w??M ? N? w?? ?M ? ? N? ? L? ? ? w?? ? K ? ? ? w?? ?
t?? K? ? s? ? ? ? ? X?? ?? ? ?K? ? U?? ? ? ? w?? ??
w?? M ? ? w?? ?K ? ? V?
? ?O? ? ? U?? ? ? w?? ? ?

dF u
q U e o w bF
UM WKO dF WOM
WOe XO v dF qI
W e V
u fdF UL U e u
UA wMG fdF UE w

t??O? K? t?? ?K ? ? r? ? ? ? ??
t???K? ?

U??L? ?? s?
? s? ?e ? l??K ?

t??O?K? d?? D? ? F? ? w?? u?? ? ??

U??L? ?? s?
? s? ?e ? l??K ?

t???O? ?u??? t?? ? ?U?? ? ? q?? ? ? ?

U??L? ?? s?
? s? ?e ? l??K ?

s 
= w d L

b??

5DK U oO u

b*

d
c
] w d
c
]

O Yb( dL
UUJ(
UL fK UN dL w

d L 
WLK ^E UA w UM
UL
d_
ub w Wee w

V
lL UL
> WB
b NM
]
VK
WUJ bM bu

]
VF
dL

^ bM qK= N
d

UCG* UdJ WEKGnKB

K s
e _
n
b=

tD d WUN

^EK WUN s r VF
UE
WO U b WFzU s D s

V]u
s
e
dL_
VFA t w

bu tF w dLMU tAdLM
]

d L] M tOMO w q 
s
U_
u s u _ tL s

dJ
VA
s
^ tO u

Ub s
b
=

V> s UO s
dM s 

s ozb
s b

dJ


d
c wd
c
]
UA w UM
UL
d L
WLKE
]
d LF
] rOd WU
b s dM UNM WOd WKO f
e UIKF* dF s dUdM
wdF dFA w WuD
UN ed b s dM WuWK
 U UO
qU u dJ s qU

uI w q* t dC VOK

d'
wN b u ub u
w WKOI wM WdG WdG
UN uBI* b u UNM
U WdI 5OMODKH d

f
dMs

s wJ

dL_
UNHU s WK s

U

s
b u
U

U
O G U_ WdG] s
ULNQ
sOKD s
uIBL nO
s
sb
] w
dC_
V
s U AF s
=

wF U
uF d UM s d{b M] 

b= M] u U
bM w s vK U
b NF vK u U U
s w WIO{ dWee

t ee
d
r
= c

t UC rKE uO
u
t Ud
UI

p
uKBL d L I U
] HM
bOF
uKL o
pO

]
UD WOBH w uD

UL_ qO s bG uD


U dA v
d
e vI v

h
M] u^
b
dUM WMb w b wMODK
dU
U oO u
b

UM rJU vK b
UNM WdF
s
vU b Wd
^

uN c tM w uL W O u w dO
dUA

WUIL dF d s
hM
s w dL
^ b^ F WOMODKH

s tO d
t
u _
U uL

U dUA

s dO
WuL l UNMO q I s
w td
sOOUO

rNF U
dJF
rJ
=

Wd l b UNO l
dUE d

lM
uKJKHU W vK u rOd tL q{UM
b wMODKH
=
UMG w cQ WUd d LF
w pM] s W U

= U
s
U dUA
w= u

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB
d O UF
U
UF
U
U WOB
U l{

U s w dL

WUI*
d F vK
h
^ b^ F

uNI* uFA
e
_U dUA
bB

^ U LJ hM

UO(
w td& vK b
?
= w dUA

bOBI
w wFA
d
dUA
n
]

b
u{u
bOBI ?

bOBI UN u b
w WUF

dJH U

dO
u s s 
w rd L w ub
uU 
t v _
w dUA
dOA

] lDI*

rNF s ub%
] ,

rNF b
uH ,

s 
w tU vK UNOM G U w rOd wU jd
,
?

UM YU
lDI*
w
tF

dUA

,
tF

s 
w td& u{
w tF
rK
U
dUA

qO s bG

dD w d uB UL
` {
UL_
w dFA
=

uD
=

UN U MO
UL
bOBI
w

U
UNM W d
w WdG ? uBI*
U
UO G
U_ WdG s d UA u

= W U
wQ ULO dF
d D q
>

d9
d
] VF
^ bM q K= N
V
> s UO

WO
W dFA
d D_ w dNE
w nuF
U

bM w s vK U

U* b NM
V
> W B

lL
bM u UwF U

s w dL
bOBI
uM wu ,

WO
W dFA
d D_ w hOA
` {=

V]
u e s

d LM
] tOMO w q s

b

hM
bO Q
UNM d_
bOBI
w dJ
U
^ s

= s p vK q = d c

uG
Vb
wQ U bOBI w w UIAL u s 
WNAL WHB
qOCH r

uFHL r
qUH r
= vK q
bOBI s u q

tOA

W

b _U
dL
] UO tOA
] WuHK tOA Q d

WH w UdO
X
U UO U O
q bI
WUA
U NA
WUA w WH w b_
dL

] t U NA

wLM

d WUA w
] b_
] d L
c vL
t tAL
tAL
sO W
dAL
WHB w
] t vL
UJ wN UM tOA U tA

]
]
t tAL
t AL
wL
tOA U
tOA] tA
tAL
WF_ dUMF
] t t tAL

]
]
]
]
sJLO
u tOA w d
ULNOK

tA
c

] t _ U tOA w ULNM
> c

ULNM b
b dL
WUA w b dL
b_U
dL
uIM
q Q

tUA t
UJ tOA s
]

Vb
wQ ULO tOA U
5
=

U UFL W uF dd q UH dFUL UH uU
qHD

u w j AL

UMQ
UM
tLK e w d
t] Q
UML K= F

Vb

wQ ULO tOA] U s cL


sO
tOA wd 5
=

q M L U
UOb
UNb w d
fLA

dAL bG rd
r q_ u
rUH_ UN

dOF
wLK wUO u{uL
oK F WO UUC u b b WA UML u s u UIK WKUIL

U
UbU t s UHK W W UBU
qzU s d t hB wUL
sdJHL sOOUO sOO UB UJ d Ud UL
WO_ rNUL s rNuO s ub
U_
UUCI s UdO WOMb WOLKF WOUL WOUO UUCI w r b
W s
w WOCI vK W F

tK b^ F ULU
W dFL UL
UNA UM
w dH
UIM u{u UU w WOB A w d

VUJK o
^ WU c w uKIL dN bFL dN wU o WKUIL dF
> b

fJF WOL q _ v b
WOL d
_U b bI WUOBK sOOMH sOUI
s

tM W UO VzUG UI WK wHB VUJ dD rNL s


w u p w V tB w UNK
= sUUD iF W KUIL sLC b
VUJ o
VKD UL
WLU WbIL
]
WKUIL u WOB A s WI]u UuKF vK U U bLF W KUIL sJ
bN c Wb wH Y d
wKL fKL fOz WbL db q wDO w WOB dF VU
l

W KUI d
d w UN ab
L
U VO

WOK (

b??

UUu

W OB sOHuL d s d w sN
s w UIOd UIO_ UOH p s XU

]
We dN b

 UNb sJ r
WKO bOd gOF sLC U bOF e oI b
UUO X
d q d
wM q s e V rNH dF UMK UNHAJ
WOuLF UFL wHu s dOG nuL UNe
] kK

dOI sJL c w gOF UL w d rOFMK XIK UNQ dF ULK


U HOM UNOK `K r_ U

w UO_ c XU
e
] ULI WKzU bUIL WKUF b c sO
dNL e
]
d% bd
=

U
VCGU Ub b u r_U UNH bd
= UNI w d d UNO sDH

wud fM' s WOud

UNK w k u l{uL UNO dOb vK uI w WOud dOGB WU dEM

u u UdHs_
dBI
j f UMD

f UMD
UNb
WUB s_U rK XU
dzU _ W d

sOU U
Wed `OUBL
UNOC WO dA
b d dOBI qd w sOUH

lOu bFIL w

tODG tOAG
=
dd( s UO Ub

Ud tKL
tO AG r H uNU rK XU

= oO b U_U rbI Ub


dJ t U b_ h l dBF YU_ qF dDF oO_ uUBUrdJ
rNUI UM wNA sL

WN jM t w U U UD l b UN U dbL bzUL vKUAF v XK UL


WFU WLUM WOA_ w dJH w XU
c tM vN r w rK c VO U tK WO{
uJ u gI w u
s u u q
s
Uu* UO

_ w
w U _ uB b se
wu ZzU w WF WOCH

uOD u s u b

uL
pL r q
Q w WUN WeG UHL w WOF UB
]

w bI WONA u_ w dJH XU


dI U s WU w WdG UO_ aU

b
sLL

p V
^ w dL t d
] UL UO WOK WM pKL sJ r
sed

lM WDG U l{u uJ


] ULU p dOG XIK UNH sE

U
iLL
r_ _ Ue dJ XUJ Wb UIO s WOM WIb UN U
b b _ uOF
]
e QO n_ wb WU eG ub `H uD U_ XK UL bzU w UNI d

p U O U c UI id
b w W L tN vK UN U U wH
UNO V
WuD W UD tM d uI G i
] r
w dU
 WKH uC ULUdA tKOI qubO
 ud tKOI WOuLF UFL d
U
UL
g
b jG jM b UNMJ wU uU s dA sU sOM u u u w UI
uI w j VC w bzUL vK W UD X UN
ud
cN lM bd U
bIWKOL U I WKOL Wd c b sOd p cN sd
p wee U XMM wMJ
Wd q
UNO ud UM q
WIAL
bN s suB
U W UD c vK uB qO w XKL
^
]
tO dEM t]K
wLd rUF UM sd bI
] UN uF
UNM sOHuL uDF r wF q

WKzU dH r VCG dE
WKH c w wL vK l{
bd U
WLGL uH w U tMJ c w d ]J b e sJ r
WL q
rz
U vK t dL v t sOc c u bM

w s bM sOEOK sOF dB wJ t sO J tOK u gb c r


WLL w U UNL w v UNOMO
p U p U
UNb vK lb `L w U uB tU nOMF bNU UNH vK XKU
W UD c jQ WKH c v U ]c lOD pc t se U pK w dO w
O
r
bOKU U d_ w dEMM U e QU W r UN wM s td uJ pz s
d U d u lC d ]JH WUML c q w pOMG w WLzL WDO WMe UMHKJ
dL u XU r bBIL e i Vu dOGB nuL g dO tK c mKL

WUG c v w mK pd WLF s W b t vK p d
iF l nOB w UN UDB WO bM t dAO tUL mKL c d] b U
t_ OK e t dH

td U p l dOM qN w U b_


qOL u UNM p uJ bNU pd WLF pODQ sJO
UN UN UI WIK WuLN WMe dNE UL
e UNMJ qu bO WM XO qH u U
WKO
Wd U w U W cM p sb U
u u
Q d bF s U O UM t vK UL pK WOK w uJ wMeO w tUQ
WO_ c v V dO s WO U
qH w s
tuI UNu vK VIF
U sO sOU UJd dAF qBH c w t d w qL p WOFOD ueU sOK
dNE Wd{ U u UO_ b S
XU WdI Ub
vK J c bM rK u u b s
dIH dNEL UOM_ dC w
zU UN U UN sJ
iF UNM dOFU tOOu bO pIb v w U b U
]
c XU dH WO XUB p qL l U W F oO W bB rb s ULJMO S wK
wU vK d r t VF s `O
Xd v UuJ lL bJ rK UNL
UNL
] UNIb v X bG WO w
] U UNOK XBI
uI w qu bO v tb t U Cd U bM UNM XdQ UNe v
wee U U
w bM VOK vK r RRK s b I vK r U_ vK l U ] UdB l u
dL w wK UNH vK Xd UM b UU tF b Vc s
r UNIbB XUI b U cQ U vK eF lDI rK dO UNc r
d w pb bF

vK pF U d wS w vK UNUQ
UL s dU u_ Ub s WK w b WG sO
UNb]KI WdDC bO UNUM r WKL Wd uH UNK oH
UNu vK
w b U UO w u U vK w S eNL
]
c wMdOF sOFOD oK d w UNIb XQ q_
p rFUNIb UNUQ I c w I
cN Wd X] r d WOL w tKI Ud vK uQ

eM J

W N W U W U UM s UdC s d

XUJ qu bO X dU W KH XLO


uKI uN uKI XB

UE_ XdU WIQ WIQ d w XI b


Ud oU uKI XB
]
UNF h d UNO dF UNM R v u fK wHu WU

dJH bF rK w q
UNM s v b WDG s uA w h d XU
tU UNO vI t H du
v

Xb w UO UNOK tD UF s oO q w UUB b w UNUL UB w


qUJ uH UNO XEIO w Ud UNOK U c U UNO
UN VBU

dL R d ZN c
qOK nBM cM UN U
UB s WFd WU U qH X
d
U
subL
s W u UM s dOG uN w b d cQ uM tK b
=
sNB
w suK
sHBI

vI dBU u w XL ULK d UA w sHBI se rU


UNUI d UM Wc WF{u UO w d K Ub
w UO UNOH
vK
v q]K Q pc w dF b h dL WM s fK U W U l

UN U UN
dH nUF
sbd s d_
UM
UNLK
] dO dUH

UL UN dUE XUB


]

zU
t
s XUB
UNMJ Wd VKQ d pOB bI dE
]
ULK
UOAL W
d b r UA w U ULK r]K vK Wd b

Wd d c UB( ozUU u

nI t UU U u
bF vK dB

Ud w dN 5
UH&d UH dI

WIA bN _

bF bu d s UH dI sODU
sODU
sO v ULNKO c

r WLzU w dO w V
dL pK s WIO W
d tHO vK _
UNM `{ w UNUN dNE e ULQ
qOK X fU w d
UN w U sOMe U bNA U w UL v UU

uJ t s d
c t u U tO XU
U UCI vK d
w UO dL U UNOH
s XC dUF WU u u w
Ub w w dO d UNH v dEM v UN db
b r UN dJM WO XU v UbO w kK qO bJ r
I pK Ud vK
WFU tO XHU UNU U UNQ tUO nB w UN UNOK q Q

jI UH

tK UH b U LzU iHU tOOu bO b UUuI


e s
c uJ sJL nO
U
c uO w nDFL Uu w u UUM w U UIH
X WeK e UI Ub rK UM UM UJ q
w
tUQ h dL X
d WU pIM w XU
I s sOI vK
XM
u pMJ UN UI u eOK w U bO UNL bI rF
w uJ b XDI sO UNF UMFL UMJ UA w s UNbI

UNUQ W
dL r d
c qN ezU c rF t XUI W
dL
pKL UL
tO XUNO Ud
tUQ UNOEK r X
e s R
w odD w lQ U tUO fK qu vC dO
dN UO w td d d r Ub wKFK b _ vK UUMFD


nFCu )

b VKD uM wNA bUIL b vK u s XIK b


Y U U O b dO s WFU WU w U r dJH pKL

dOGB UdF W
d v r Q UJL sKF nB v r uIHL q WdA dz v b
q_ s hOB tO tbN UJ q
v r W
dL bAM
tu rU qu U UL w tu uc s WLO_ UNU vK UNM u dEM w XU

pA UNMd pIb v wJ b te U d_ UO UL U O nAJ r t_ U nU

UNOK U XJ d dOb c M WKNL UMODF p tOKB qO p dJ I


I b dA WKO s b qu sKQ QO UH vK UNU XH u_ d w
bF UI UNM Q UNOK tL V
c du v UN U WOK WK c bG U w
w UdDC Uc jI WKF c XFM UL I lM c wbO U U X t v l
sO
U
b s U
w d_ d b v U Q mzU v mzU s IM du u
w{ du sJ pd n sOF UNML U
tA q
uIHL I ULdE w tA UL s
ULNM UNdAO u uF tOK Ud U W q b_ UNFO tM ud U H sO W UNM eM
U d v_ I b UL pd n sO WFQ
s U H d w U dI s UM u t UN
d pd n dA WOUL pKL qu U

UM s U UM s dO fL s WLL c
= v nK d
dI q

 =q
vK d WdL uJB tH vK V

e
]
bb U uU d

] UL U u sLC u tzUCS dU dD K dL d d


]
tF u U qIL uL s td
UL U d VKI UN nd U w

dA V VKI Wu r Ud s UA U gOF R s


pd n sO W du bCM vK lC bb I

U
bI WU WN W{U WO w UN XU qu bO s WOK tOOu bO c UL
UNO WU w XM
bI p q UNd wGM
U UNHM uI XU
bIK UA XU
U UNIb pc XHJ UNH s WKF XF r
WB wM I dO I XE tOOu bO sE v

u WU w b WF p s UNOB XKL sA dL suFL gO qu bO X


W d dQ eML s XKI U s XMG tOCI UH s b
] c UC s b U

U_ XKG aDL w WCOG u_ dU XO w WEOKG UL_ X uD b vK


UNdA d WBL _ WCO_ s c I XM w_ r bI b w Wu UUH XHK
X VF s bFB fHM WI q
bM nI ULU bFB U q
w UA XD r q vK
dJ WuH; WLF_ lzUb

UI uUB
e' UBI

b
wUN
UH v XHK W u U
WK UN vK UBI

dB
] S WKOKI UuI s U q
s sG l b UI U
WKN VKD U J b U J w u UNOK V dNA

a M qOK w dU U iOO UL w qGA e U

c vK Ue pd ld WH q
u_ iF s u
gUH dF t]K
s b
] U b UU
bL c WUN w sOM dA U
w b UNb] XIK b qu bO XU
V
dL t
Wu X eML RA UNUO u s U
VOAL w UN
u W uKI bO dL dFA UF Ud UJ WO U W EOK
w Ud pMJ dLG ULU dG qG J w UNu l d
w dJH VJL v UN fK sO c UM v fK UNU iF
uKI uN UNO XU
w dU WKH pK w Wc WO_ pK
b s bIH r WOK c u b U
c U sO_ d
U M UuJ b pUO pu VKI WFd u_ Wd UO
UO_ dIQ

l teOeUA U w u_ UM UNH s t d bKOU XU


ULMO U s b w
s WIz dA W U e XU
t{d teM qH UNF tOOu bO vK Q UdB
U q
bI r rF UNLKJ UNO Vc oK dD{ Ud b UdU `L WU
UNO w qJ wCH rK UNOK

UN XU WLbI UNIb s qu bO X


U U dO U
WLGLG XUI WHK
dO s UNUM WH_ cN odD d s d lL UNA UNdJ UNIb sJ
qu bKOU U
UN XUI pOK t b d_ uJ b wbO sJ
bKOU WMOJL wIb XU gb WO bO XUB
uLN buLN Ud

UQ XOU uLN Ud bU
bI rF XUI bF dOG U bA
p tK
p pM X cM gOF
p nO
w

u WKH u UU wMd w WOUL I pK p sd


c p
bF rF
UNF{ wM
w
] UN b UNF{ nO

tA q
UNNA d pO bI
uL WOU bOU sOLKF UL
UMOK dOOU p fO UNML w UUMOC u dA pK w U
bO XUI WDG WO{ bA c vK X tK bL d_ vN b qOK bN V{U
j R w tOOu
w b UL s Xd p sOuI
w w UNM nK UN t p wE r rF
bO sJ Wc dJ vK rM WU s Ud b UUH XU

VF UH WN w UN XU UNb w UNb c tOOu


WU
XU
w bKOU
wIb U WMOJ
]
pd WLL vK be UNML U
U

h
M] u^
w WBI
VUJK dOB W B WOK
] vK UIM
c
XFL b UUu w wdH


u A dOBI WBIK
UNO d u w WUHL WUNM dOBI WBIK
W OU_ dUMF
qUJ uL_

UJL
W UBL ouA qd dUM UNO d u UL
WUNMb WOIDML UuLUe

rd c Ue
VUJ WBI

rd WUNM uK b wb duD WuIFL


s bL dBL
wdH
_
UL s dO

qOK
UFO
rNHWA UM*
wQ ULO WOB dO UF U U WOB UF U U l{

bd U q
wM
UN du d

WKD XU
q s eU rK% WBI

UUu w w dH
V_ WBI nR

Ue s bL dB*
V_ WOdF v WBI rd ?

UNIb s UNUF w I WBI


WKD bI

uM fL sb
b dG ?
PUH* s WBI
uK

dF U UNb tM uD c n uL WuL WOB AU ndF WBI Wb w


Ue UJL b_ US

Wb w b UL
WuL WOB A WBI WKD WOU `L b

WBI WKD UO w k bI s >q


sO
dOG XIK UNH sE dO s d
t WBI WKD XU
c U ?
U UN UN U w WuDL W UD u U
j VCG bzUL vK ub W UD WBI WKD X UL ?
tO dN c n
u* 5
WuIF* WUB* WBI d UM s

j
VC
w uI w bzUL
vK W
UD bKOU bO X UbM W_
Wb XKL
w wL vK l{
bd U
bd U W KzU
dH UbM W_ XL
UH cN lM

WKH c
sOU UK w e

U U

UNUD UO s sOOM sOd WBI uB

b b
s q

tOOu bKOU s q
vK WOU dH dOQ s O
=
n uL Uu w uI q
lL UbM dB r tO r q WUN WB qJ

b UL
UN oI b WDI w Wb
teOeUA U w tOOu UNIb v WBI WKD bKOU XC UL
bKOU s tFL U vK tOOu oOKF U
U
5O 5OMH

5uB ` {
Ub
b
u
r_U UN H

bd UNI w d d UNO sDH w UO_ c XU


VCGU

d ( UNK
w k
u WU) dEM
U

5O 5uB `{

WLzU w dO w V d* pK s WIO W d tHO vK _ bF bu

w_ r
bI b w Wu
UUH bKOU bO 

XHK

uG
Vb
> u sO
UN d WO UIAL s q

VO WO{ dbL
c

dOF
dOBI WBIK WOU_ dUMF
Ue v

UJL s WBI w UOB A WOB A s


b_ d UL ?

b_ b nO

WUNM U

b wb duD WuIFL W UBL ouA dBMF


Ud u V d dUM UM
tc b VUJ UI UNF dFA WIdD WUNM uK dB v uu WOG wMH

WBI qOK%
vK d
UL
p vK WBI uM bU WBI uLC dF

^ vK qOK w d

U
UNUOB r w VUJ uK s O
= WOze b_ fOzd b hO K

b
s
WBI w dEM WNu tB UOB U{ w VUJ U b U C
=
WBI w WG^K vK o K= dO ULNM q
W UNO UJL Ue

WOId s WU

b??

q UJ e

dB wU d rU

UC
UNHK= G wu s dL
W UG

nK*
nOJ dA qOG
t d c

qB u UM UdH WM _
`d
W Wd UdH d(
bb( s dOB
qLFd b

d( w
bbA d_ eH uN

q l w

U?
= ?I?K? U??O? ? V?
? d? ?H? t?? s? ? 
u?
?N ?
wMKD qOG
? W ? M ? _
d?
U??

??

UJ
c b w g
d u N K V

d

t ? ? ? ?O? ? ? ?zU?? ? ? M? ? ? ? U?
? ? ? ? ?I? ? ? ? ??? ? ? ? ?? s? ? ? ? ? ? ? ??L ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? K ? ? ? ? ? ?
t ? ? ? ??O? ? ? ??b?? ? ? ? u?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ? ? n?
w??
?A? pO
sOMU
Y?
?F? U ? U?? u?

sd
cqOL
w{UL ld U OML

?e?? UL l? ?
uD
U?
?_ e?
? d?

uN
w??d?? vK U??b?? U?
?G? ^ d? ?
bI q d UdH qdL
uD* 5D s
UM
fO q UdH uu
q'

uI
wdL w wKG UI_ qd
?u?? d?
u?
b A U?? 

? dH
^ sOHe

d? ? ? ? c?? ? ?M? ? ? d?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? v?? ? ? ? ? ? ? ?
d? ? ?O? ??? ??J? ?? u?? ? ? ? ?? ? ? ? ? s?? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
W
dOG rNHQ ud 5LI
= 

sOL
?M] ?
I
= U??U?
? u??{U?? UM UM X?
M= S?
sOLO
s?? UMHK
^ ULA s UB


qU U
 w U

dLFL
w?? d? ?O? u??M? ? l? ? X?
?M?
u??O? 

dI
w??K? X??? d ?? q?^ ?
?
?? w??
U??

bF

? M? ? u?
u? ? ? ? s?? u??I? ] b???
d?
? ? ?

???F? ??? U?
e?
??? X?? U??
r??N? K? U??M? w?? U??M?O?K? u??F? K?

U?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? U?? ? ? ?N? ? ? ?
? ? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? ? u?

?
]c?? ? ? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? q?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?

sO_
rNA
bzUI UM
d??H? u

tJ nK

? c??
sOB
U
n?

w??d? ?B?
?F?
? q? ?Q?
? b?? R??H? u??L?? X?
dB n]KJ b]K&
jIU

w??F?? b? ?L? ? U?? ? ? r?? b??K] ? ? w?? ?b?? ? w? ? ? ? ?


?u?
wF XU
w p?
?I?
? bOL w b?
? O? L? U ? U??? b?
w??F?K ?{ ??L? U?? ?

? I? ?

w?? ? ? ? ? ? X?
U?? ? ? A? ? ? ?
d? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ??
U?? ? ? ?A? ? ? ??D? ? ? ? ? t ? ? ? ? ? ? ? ?M? ? ? ? ? ? ? ? d? ? ? ? ? ? ? ? B?
= ? ? ? ? ? ? ?
pKN u

sOL

w?? V?
?zc?? u?? V??zc??
] d??H??

sO
q?= ?
w?? w??u?? q??? U??? U?? U??

d?
?O? w?? w? ?G?? ucF v v??S??
?? q?
uIKG b
bu

u{ s UB_
UB
uCLG rN wu

U?
b?? b?? u??
?H?J? b? ?O? U??

s UMb UL u?
?B? X
J s
] ?I? u?

u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


u?? ? ? ? ? ? ? ? u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? u?? ? ? ? ? ? ? ? Q?? ? ? ? ? ? ? ?
? ?O? ? Q?? ? U?? ?L? ? d?
s? ??d?= ??L? ?? ?L? ?? s?? ? U?? ??? ? ? p?
] ? ?
sdLF
L K uL
uFL dI s

hM u^
dNE rK WU WOFU' WM w u W KO q
b
t UUC
U dB s wd
dU wUd rU

uM lzb

We dLF 
bM
WOB
dUA UNO hLI
WU WOId s VJ WOU

UMb 5 w bOBI

c M
W
UF u sdLF *
uF vML tb ULF UNO dF
tOD v WdF

qOK
UFO
rNHWA UM*
wQ ULO WOB WU e u dz l{

bOBI w dUA UNBLI


U
w WOBA

dzU
q{UM

dLF
 bM

dLF bzU

hB
n= R
tU dUA qd s*

t v

t= v

tODv

tMv
bOBI w dB b s

rbzU
uM' 5

nK UC( 5

5
rK * eUF nOFC jK * uI

_ VU b * dLF *
5
W U) Wu]K w UB u{ ed

qOK VIF c wIOI(


UB

Ud%
uFA Wd

^ WOL

_ w V UG UI

rN{ s u^ U


M S 5LI
s UMHK
s UB
u
W U ?
^ ULA

u{U UM
UM XM] dUA
 UU
5LO
UBM U U d rNNu* u uN

sdzU WU sdLF *
u

u

sdzU nF{ sdLF *

uD
K
 UF sdLF * `^
_ lDI* w dL WUGU uBI* U

bM'
tO d1
p `{

^ c uO b WU WuK rd


bOBI w b UL ULF bM'
WOd dUE U

p v w U_ U UO H
U dDC WFd WuK w bM' b
WUd c u U sdLF * v bOBI WUN w W{ WU UM
wQ U2 >q W `{

dI wK X% d q
^
dH u
5
bzUI UM

_ rNA

5O 5UF s >q w WOMH uB `{


=

d F UM u
u
s uI b

qd
uI( wd* w wKG UI_
bOBI w d d _ nuF U
wQ ULO bOBIK U Iu U U VU U l{

U dUA `M c WOUI w luM UNO bOBI


dOFK V

WOK
bOBI UN ub w rOI
ULF s dUA n
u bOBI fJF ?

wI K* fH w d d U UM
WUL qO dUA bL
b dUA UO ?
bOBI WG
WduB

bb dUE s dNE WdF


WU WU

U b WOU
WeM

uG
Vb
wQ ULO dO J lL rU YR* lL rU d c* lL e O
=
WM _ bOU 5He qUM sdL* U

w{dF
lODI

U V
WUJ
] oU b w UME
bU vK bLF WO{dF
J k HK U w b WU

V
J k HK
_
kHK dL
uKL
dL
dU WM
U U
U W uDML d
dL
W
d

WK_ w UL
U F s
U dL
kHK s
U uKL
dL
d dH

 pc
dH sOF XEH W
d rOLW
d
 W
d
sOF r K

rOL
rOL U dH dH sOF XEH pc W
d
 W
d
sOF s r K

WM
U uM W
d
rOL _ U F UEHK uM

v_ sOF XEHK WM


U v_ U XOK b W
d
sOF q r K

y XEHK W
dL
dH ULNM q

rOLU XOK b W
dL
WOU U
U F


p `{

b q q WbL
lDIL dOB U FDI vL
d
b d s uJL
lDILK U ed
s uJL

u U FDI vL

s
U d
sO d

wQ UL WIU
 ULKJ lODI uJ


WbL

r K
r K K

r K
sL K

b qK
X
q s 

q q


b 

r K
r K

WOz WU
WO{d WU
lODI
u

ZM
WM
U W
d
Uu W uDML d

ULMO w UsOU
q tK c dL
l s
U d kHK lODI w

tOK c dL
d kHK
V

q dH d

? d
tOK c dL
dK ed

? tOK c s
U dL
sO dK ed

Vb

UL w UL
U O{d
WO qL lD

=
dUF
nB

q n

dU
h
q `

Ue w fOK
d O

l? ?L dF

u uJ rKFL

c t qF
uK

X
]
wd U q

Vb

UL w UL
U O{d
WO UO_ lD

U?? ?F? ? O? ? ?? ? ? U?? ? O? ? ?I ? ? ?K^ ? ? ? V?


? ? ?O? ? ?? U?? ? ?

wU e

U?? U?? I? ? U?
? ?? d?? L? ?? ? q?
? ? b? ? ? w?? 

U U U
r
b 
q
w


UwU
o q

U
dOu
wd s


r? ?D ?H ?M ? t ?L? ?D ?H ? U?
?{d?? V?
= ?
d?
? ??
w?] ??K? ? u?? ?M ? ? { w?? ?K? ?

vK V
fHM

] t K L N qHDU

e?? e?? w?] ? K? ? U?


? ? ? ?? ?

?O? K? w?
d? ? p?
?N?? u??N? K? U?? ?
???J?? e ? ? ?? ? ? r?? ? U?? ? d? ? ? r? ? O? ? ? ?
u?

LO l?
dB
p

? b?? w?] ?B?

?? ? u?? O? ? w???K?I? U??F?? X??U??


u?

wbL d u
dO s VF

VOF dIH _

b??

_ w rOd

w dO uJ bOB uuu
q U sOOJd_ uMN s UL_ UO d bOF s cM

6= Wz tA q UFL uO Wz tA Wzd uN lA sO Wbd nuF


VIF
w wUOK

d
d UdH d

u( tO e
] c l{u*

vbI uOId UNE w w UNH


Wzd c UB d w UD
jO U qJA XU u U s U u s r UNOK uIK
b n W sOL sO d UH vK WO{_ dJU

W OzUdNJ UMA
ULKF
bIF t dF c uM vK dUE cN dOH ULKF dF r

dUM s U dBM5
_
Wzd rFD uK .b uN
u U* w WKO{ WM c
UM uOK fHMK

w sO
_ W U v R Wbd nuFK VUBL d s W UM

UN pL `D v UL_


U
c U c UL s WOD UID
b I w q
qF s U sUOB

uK uKJW U s WFOD b{ s tUL c wuO bF dOQ X _ WI wH


WOHM u WF_ s d

WOL
dL `L U UdO U nOOJ eN s ZUM udJ
U
WO UuKL
UI w _ jK d WN s bK Ud U w dD
WCH ML u

wzUOLO
wU{ U p s ZMO UNH fLA WF X uJ U
w uA u w d_
fU WIKFL WU Wzd d s dO
qOUL nK wCL dDL u v R U

qOUL wUL b
v W U{
wzUOLOJ UN bF U wH dJ X w d_ iF U _ b U b b
s nAJ bF WOd UOKLF d dOND w tb U du _ u tu s sOOu wUL_
VOD tb UL
uL s dO
W UdOH UdOJ q wUU dUMF b
vK WKzUN tb
d v W U{ bK VOB w d_ s dO
w U n dwUL_
u uUM UdHdOuM
WOLUF d w W
UAL WOUL_ uO U UEF UUN dOuM
vK r' W w b9 Wd
WH WIO{ Wu qJ

vd w _ b w XFu c n UA
s v_
v{dL u dOND w R L
UL b UL
WuKL d WU d

U Ud U iF w _ Wd U s uJO q wUL_ VOD U r rNUM


U _ b w sOOU sbIF
w uIKD sc UL_ U_ s dO
p w tF

uN l UFL WOF qzUuK U OKOLJ U dHM U U


u WHK L d_ s dOJ
Ub dL c w _ b U_ iF U sdAF dI s UOMOUL w b
UM s UN Q
UM s WUH Ub d_ s dO
w U OU _ b 
wu r WbB Wc
U l bBU oO{
UMU
tO oOC wFA ud
fHM dFO Wzd UOF

WbB Wc Wub b uB b UN VKI d q


ud sOzdU seL bU
wHM UN d VKI WKC n u
qKA q d d WUML UN d uzd UN wFA
UdO b Ud wIDML bB dLUe Ud

dO
U iF s UNCF nK w d_ s dO
w b _ o UL `C
q t WUBL uBI W dL WFO WN s U C sJ dLK VL dBMF YO s jI fO
dR tOKU XU
ULN b lOD q d_ c q
_ ZUF nOJ WF uL tUN
t uFMIL UNOb w WOKUH _ cN U
WHK L d_ s lu nOD c q
w
VD U w tb Ub vK d s d
d r F w WIdD c dAM r ULK
UH( qUH Wd UeOH%
s U be U q
UOLJ w
w dQ qUH Wd
tUN bM qUH cN

UCO b Ud
U eOH UNM dO
nzU v _U F R
q dL b U Wd U wdJOL eG b{
] _ U b j
v R UL
_ wdJOL eG WUI vK r eOH UdOH
r W w sO
_ W U Uud
bON b

F v UL qOUU WbMJ WU uI UL


b s uM c UA b w V uF UL
bbNU sJ jI qUU fO b{ wD lLL u v W U{ VD UOK
w b _U
t UL
dL w _ ub sc U_ s WMNL WUL hOd V U C
dJ w W LF W_ U
d UNMO s dJ WOD URLK U OIOI bbN qL nOUJ qOK
q UIF UdHdOUIF
b

sL WEU W b U w WU UOHAL WbOKI dO UIF

d X U U_ S
] v{dL w _ b vK d s d
d r dO
VD
WUL VKI UL w qb VD
WuEM s dOJ qIL UM wQ UL tbzU tOKU s b
QK

se d l qb dOOG WLz WOLKF


WdEMU bL s
w bb WH `H

qOK
UFO
rNHWA UM*

wQ ULO WOB dO UF U


U WOB UF U
U l{

WOBA
dUA* U
b ozUI(
d c _ h
e
= w VUJ

q wU*_ d_
iF
U _ b
s

U
s U _ ?
WUM

bL_ iF
w qb
WK

UNOIM WU u nOEM w _ b
U v W_ U d Q' pc nOUJ kU _ WDu F ?

WOD dO
UIF

_ d
=

_ WI
UH
v R c qUF U
_ WI UH dU U

UNM W d d_ s d O b
w _ b

p d 
= dJ WOD
U RLK U OIOI bbN _ q1

p vK WK
W d WOLKF UKDB* b hM

w lOA

wQ U2 tO d NE
b
uK_ hM c q1
= wLKF
w hzUB)

dOQ .bI s U

nuF s
uK

WOu{u* UO( ?

UJ_ u{
?
Wb b tUH

WU* d OUF uB s U

uG
Vb
wQ ULO bL* uBI* uIM* r s `OB r eO

wU{
uN n uF vd' dL( WO{d*

dOF
WOu{u
d u s b
WUJ uM b wHB
oOI
] sH
v tM rKF v d u WOHB

tO rKF
dUAL s dEM dB d
oOI VU
v wHB
ozUI dF UI qI dO
b
^
nuF
v w U_ s nAJ w tLN
sLJ c ULdO
R s WU w oOI WLN

WO W WK_ nOu d U dU b


UI ozUI UODF ozU v UM UL nO
U s v s
tU

WOu{u
ozUI d
p qK WLNL
UUCI v b
WOL
UuKFLU oOI WU
b

q _
UL R s WU UNLU qL w WOL
r
d
_ UUCI v VUJ b
w{_ UL dU s wIDM w UDO dU s sOH b w U IOI V
u
L WUCU U dU

ld* UB*
dO dAM UbK WOdF WR* wdF _ w WOUu ` U U
dB0 UF* wd* wBBI _ qJO bL
XdO XdO WFU bNF WOb WUJ s WO UB WBI wFJ U

dO uF U oO u u U oO u
dO dAM UbK WOdF WR* UO) WFM WIOI( WFM d rOd d

b Ub WKK b bN w tF WOMODKH WUI* dF uL wM


UL U e lu dAMK WOdF WU
u
dO qO' WBI WU
s wUI 5
UHO dAM WUDK u dOBI WBI rU UM u UM
tK UL dA WO_ WUJ uM VOD) qOK
bI dAMK b s WR dOF WUJ s VN_ b
dO u_ wJ UbM wMO( sbUF s
dO WOdF WR* sd vIK w U U bF s W d
dO qO' UUC n u UIF uL U
bG dAMK bOd wBBI bIM w U U' b
dAMK WU sdAF dI WUN v WOKU' s dF dU Wuu wKzu rOJ( b
UL
b wUH Yb( dBF w VdF WOdF WGK WHOK .dJ b
XdO XdO WFU _ 5DK w WOFA WOdF wU_ wud nODK b
dO dO WJ u UO d nODK b
dUI wdF dJH tuM _ qOUL sb e
bI sb 5DK w ULF qLF wU wKOK) wK

dUI d* w dEM b_ U R
dB0 UF* WUL( ub w d* d w WOMH WO_ UUCI vO u w
dO UF* WJ e' WUNM Wb wIAb dO
s
WOdF dB WuNL ? bF dM WK
e bI WJ UUUC UNuM WOdF WGK wu dJ bL
bI bI WOIA dLK uI dOI uL
dO uF WKUJ WdFA UL_ uO 5F
ld bK* wU rI WOMODKH Wuu*
wKzu Wuu
oA dO dBM U_ lL qCH u wbO*
XuJ b W dF* rU WKK U d sb bF WLd WOKI U
U
uAO

dOUbK WOFU' WR* Yb( wdF dFA w bb u


U dD qOK U UAO

bI U_ UM V
u
d rU WKzU
oAlu dAM lDK wU_ oA uwU e
U1 WJ wU d rOd b oOI% WKUJ UL_ wU d rU u wU d rU
uBM*
UJd w dJHK w*UF bNF* UOI Vb qO VUD UA

qLF c U w uUAL

aU du d Wu ZUM* WM'


uC du VM
d 5 5U 

uCbU) dOM
uC dD bL

uC WU UN
uC qO UA

U Oz hL( u rOF
fOzd VzU rFM* b tK b

WFULK WOMH WM]K


UI M 5U 
uC hL( u dL
uC U UHO

uC d u U
uC bUJ w
uC bF u qOL

UJ d WM'
fOL V

uU u rOJ( b

bO uL

UJ qL U w uUA*
e qbM W O
e WN uIF bL
e rU bU
fu U W w
fu U U dO O
fu U U u dOL
` U b
` uF u vO

qOK) uN vM
tK qUL bL
VbuC) U
fKU wUMD qOK
WUu ` bL
e u uIF
e UL qOK
euLN dB
e5U vO
e Wu dL

5M vu WO
WOU Ud dO
dJu qOK' b 5M
WOKOIK nu W
XOHK eeF b UOH
tK VOD) UL
bI wu{ UO uNA
bI wK ee
r( XOde U
qOK) u O

VOD) sb rK
qU w
WGK^ WKLF

WOdF
UNMbL
rOJ% WM'
dO?A vKO
W u uL u U uK s
wud nODK b

]
tK bL _ e' -