You are on page 1of 2

MINIPROJEKTY

Sterownik rygla
elektromagnetycznego
Prezentowany modu idealnie
sprawdzi si w domowej
automatyce, jako wyduacz
czasu zwolnienia rygla
w elektrozamku, ktry
standardowo montuje si
w furtkach.

czytnika RFID czy odbiornika zdalnego sterowania. Te wejcia maj izolacj galwaniczn wpostaci transoptorw. Zcze oznaczone, jako WEJCIE3, do ktrego naley
doczy przycisk chwilowy suy dolokalnego uruchomienia procesu odliczania
zadanego czasu otwarcia.
Do nastawy tego czasu suy przecznik S1. Odpowiednie przeczniki odpowiadaj: 5, 10, 30 i 60 sekundom. Zaczenie
dwch lub wicej przecznikw powoduje
odmierzenie czasu wynikajcego z sumy
nastaw. Jeli aden przecznik nie zostanie

+5V

WYJCIE 2

RN1B
10k

US2

WYJCIE 1

P
+12V

+5V
US1
78L05

M1
DF08

IN
+
C1
1000uF

ZASILANIE 2
GND

OUT
GND

C2
100uF

GND GND

VCC

GND

C3
100nF

14

GND

GND GND

WEJCIE 1-2

R1
1,5k

1
2
3
4

3
PC817

RN1H
10k

RN1G
10k

RN1F
10k

S1
ON

WE1

RN1E
10k
4 3 2 1

DG301

OK1

SW1
SW2
SW3
SW4

8
7
6
5

+5V
LD2
R
LED1

LED2
R4
470

GND

DG301

OK2

R2
1,5k

WEJCIE 3-1

WE2

R3
100

GND

Rysunek 1. Schemat ideowy sterownika rygla elektromagnetycznego


ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2016
R6

C5
100nF

PC817
WEJCIE 3-2

+5V

PK1
G5L

D3
1N4148

WE3

DG301
GND

RN1A
10k

D2
1N4148 1

+5V

RN1C
10k
4

WEJCIE 2-1

62

LD1
G

R5
470

GND1

WEJCIE 2-2

SW1
SW2
SW3
SW4

GND1

RN1D
10k
5

D1
1N4148 1

LED2
LED1
REL

ATTINY24

+5V
WEJCIE 1-1

WE3
WE2
WE1

6
7
8
9
10
11
12
13

(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7
(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6
(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5
(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4
(PCINT3/T0/ADC3)PA3
(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2
(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1
(PCINT0/AREF/ADC0)PA0

C4
100nF

4
5
3
2

(PCINT11/RESET/DW)PB3
(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2
(PCINT9/XTAL2)PB1
(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0

PK1

ZASILANIE 1

zaczony, to sterownik zadziaa z 1-sekundowym podtrzymaniem czasu zaczenia.


Diody LED wiec w dwch kolorach:
zielonym LD1 iczerwonym LD2. Dioda zielona migotaniem oznajmia doczenie zasilania do moduu oraz prac w stanie czuwania. Gdy ukad jest wtrakcie odmierzana
czasu, dioda zielona wieci cigle, a czerwona jest zaczana z niewielk czstotliwoci (okoo 0,5 Hz). Gdy czerwona dioda
LED jest zacza z wiksz czstotliwoci
oznacza to, e sterownik koczy odlicza
nastawiony czas.

Schemat
ideowy
sterownika
elektrozamka pokazano na rysunku 1. W zalenoci od moliwoci i potrzeb, ukad mona
zasila napiciem zmiennym 612 V AC
lub staym 815 V DC. Dla doczanego
napicia staego polaryzacja nie ma znaczenia dziki mostkowi prostowniczemu.
Napicie za mostkiem trafia na stabilizator US1, ktry dostarcza napicia +5 V.
Prac moduu steruje taktowany wewntrznym sygnaem zegarowym mikrokontroler
ATtiny24, adokadniej zawarty wnim program. Poprzez zcze WEJCIE1 lub WEJCIE2 sterownik mona wyzwala sygnaami napiciowymi pochodzcymi ze sterownikw nadrzdnych np.: domofonu,

H2

GND

T1
BC547

GND1

REL
R7
4k7

MINIPROJEKTY

dodatkowe materiay
na ftp:
ftp://ep.com.pl
user: 11754, pass: 208655ee
W ofercie AVT*

AVT-1919

Rysunek 2. Schemat montaowy sterownika rygla elektromagnetycznego


Ukad
naley
zmontowa
zgodnie
zrysunkiem 2 najednostronnej pytce drukowanej Monta ukadu rozpoczynamy
odwlutowania wpytk rezystorw iinnych
elementw oniewielkich wymiarach, akoczymy montujc stabilizator US1 i kondensator C1. Urzdzenie zmontowane bezbdnie, ze sprawnych elementw i z uyciem
zaprogramowanego mikrokontrolera bdzie
dziaao od razu po wczeniu napicia
zasilajcego. Na rysunku 3 pokazano przykad, jak poprawnie doczy do ukadu
zasilanie, sygnay sterujce i odbiornik.
Styki przekanika wyprowadzone na zcze WYJCIE/RYGIEL przenosz napicie

podawane na zcze ZASILANIE AC/DC.


Sygna sterujcy z domofonu naley doczy dozcza WEJCIE1 lub WEJCIE2.
Przycisk ze stykiem zwiernym naley doczy do zcza WEJCIE3. Aby sprawdzi
poprawno dziaania sterownika, naley
nacisn przycisk doczony dozcza WEJCIE3, co bdzie rwnoznaczne z zaczeniem przekanika PK1 i odliczaniem nastawionego czasu.
Pytka mieci si wobudowie Z-107 domontau na szynie TH35. Obudowa ma szeroko
53 mm, coodpowiada 3 moduom S.

Mavin
mavin@op.pl

Wykaz elementw:
R1, R2: 1,5 kV
R3: 100 V
R4, R5: 470 V
R6: 0 V (zwora)
RN1: 10 kV
C1: 1000 mF
C2: 100 mF
C3C5: 100 nF
D1D3: 1N4148
LD1: dioda LED 3 mm, zielona
LD2: dioda LED 3 mm, czerwona
M1: DF08 (mostek prostown.)
T1: BC547
US1: 7805
US2: ATtiny24
OK1, OK2: PC814 (PC817)
S1: DIPSWITCH 4 sekcje
PK1: przekanik JQX3FF
ZASILANIE: zcze ARK2/7,5 mm
WYJCIE: zcze ARK2/7,5 mm
WEJSCIE1WEJSCIE3: zcze ARK2/5 mm

* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A
pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie wersji
A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B
pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

ZASILANIE

WEJCIE1

AC/DC

WEJCIE2
5
10
30
60

WEJCIE3

LD1

S1

LD2

W YJCIE

RYGIEL

Rysunek 3. Sposb doczenia sterownika rygla elektromagnetycznego dodomofonu

http://

www.ep.com.pl/kap
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2016

63