You are on page 1of 1

TAKWIM PANITIA BAHASA INGGERIS 2017

BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AKTIVITI
Menyediakan bahan RPT, SP
Melaksanakan proses PdP mengikut perancangan
Mesyuarat Panitia
Proses PdP
Pemulihan Bahasa Inggeris
Latihan Aktiviti Kokuria
Penyertaan Aktiviti Kokuria

…………………………………..
(NUR-RAIHAN IZZATI BINTI AHMAD ZAIDEE)
KetuaPanitia, PendidikanMuzik,
SMK Kuala Repas.

TARIKH1
Jan-Mac
Jan
Februari, Julai, September
Sepanjang tahun
Sepanjang Tahun
Jun
Ogos