You are on page 1of 6

1.

Bevezetés

Ez a dolgozat egy folyamatban lévő PhD disszertáció része, mely Nagy-Britannia és az
Egyesült Államok az 1974-es ciprusi konfliktusban játszott szerepét vizsgálja. A
disszertációm azt vizsgálja, vajon felelősek volt-e nevezett két ország - akár mulasztás,
akár közreműködés útján – a görög puccsért, majd az azt követő török megszállásért, mely
a sziget jelenlegi megosztottságához vezetett. Ez a dolgozat a július 15-19. utáni brit
politikát veszi górcső alá, s azt igyekszik feltárni, hogy milyen hatékonysággal tudta a
Whitehall kivitelezni politikai döntéseit.

2. 1878-1960

1878 június 4-én a Berlini Kongresszus döntése következtében az Ottomán birodalom
bérbe adta Ciprust Nagy-Britanniának mint de facto bázist, hogy megvédje az Ottomán
birodalmat az oroszok térnyerésétől. Negyvenöt évvel később a Lausanne-i Egyezmény
20. és 21. cikkelyében az újonnan alapított Török Köztársaság lemondott a Ciprus fölötti
korlátlan hatalomról a Britek javára. 1925-ben Ciprus a Brit Korona gyarmata lett. A II.
Világháború után a ciprusi görög népesség szót emelt az Enosis-ért, azaz a
Görögországgal való egyesülésért. Eközben a külügy így vélekedett Ciprus feladásáról:
Elképzelve a legrosszabb, ámde távolról sem lehetetlen helyzetet, hogy az egyesült
Nemzetekben való lobbizás eredményeként az oroszok megvetik lábukat Palesztinában, és
Ciprust átengedjük az időközben kommunistává lett Görögországnak, nem csupán
egyfajta vákuumot teremtenénk a Közel-Keleten, deközel járnánk ahhoz, hogy hagyjuk,
hogy az oroszok töltsék ki az űrt.2
1955 április 1-én fegyveres megmozdulások kezdődtek, az EOKA (Ethniki Organosis
kyprion Agoniston) harc, hogy elérjék az Enosis-t. Nagy-Britannia továbbra is eltökélt
volt, mint azt Eden miniszterelnök 1956-os Norwich-i látogatásán elmodta:
Ha nincs Ciprus, nincs semmi, ami biztosan megvédi az olajellátásunkat. Ha nincs
olaj, akkor munkanélküliség és éhezés köszönt Britanniára. Ennyire egyszerű.3
Négy év fegyveres harc után – mely időszakban Nagy-Britannia szándékosan felkeltette
Törökország érdeklődését a sziget iránt – nemzetközi megállapodás született Zürichben,
majd Londonban Nagy-Britannia, Görögország és Törökország között. 4 Az egyezmény
jórészt az Egyesült Államok háttérben játszott szerepének tudható be, s ez volt az első a
számos alkalom közül, amikor Britannia boldogan engedett utat a nála hatalmasabb
szövetségesnek Ciprussal kapcsolatban.5 Következésképpen Ciprus lett az első ország a
világon, melynek saját alkotmánya tette lehetetlenné, hogy a többségi döntéest hozzon
magáról6, s mely alkotmányt úgy jellemeztek, mint a világ legmerevebb, legrészletesebb

Nagy-Britanniát egy Joint Truce Force (közös. és ezzel lényegében fenntartotta magának a jogot. hogy az egész szigetet katonai bázisként használja. hogy1972 április 1-től a britek évi 11. fegyverszünetet ellenőrző rendfenntartó egység) felállítására kérték a további erőszak megelőzése érdekében. s ezáltal demonstrálni és biztosítani a brit pártatlanságot. 9 Ettől a ponttól a Wilson és a Heath kormány is a „nem-részrehajlás és nem-beleavatkozás” politikáját folytata.7 Hozzáadásra került egy protokoll további három egyezményről. 10 Nagy-Britanniát mindvégig leginkább a hadi létesítmények fenntartása volt a szigeten. haszonbérletet sem fizettek az aláírt megállapodások értelmében. hogy az Egyesült Államok vezető szerepet kapjon a ciprusi események alakulásában. két hatalmas Sovereign Base Area (SBA) azaz Szuverén Bázisterületen. A ciprusi kormány 76. az utolsó évben 1. és 1964 január 25-én a brit kormány felkérte az Egyesült Államokat egy nemzetközi békefenntartó erő alakítására. ami végül a United Nations Force in Cyprus (UNFICYP) létrejöttéhez vezetett.5 millió fontot kért Nagy-Britanniától abrit létesítmények használatáért az 1965 április 1. hogy Britannia fizessen katonai területeiért és létesítményei után. Ez nem tartott sokáig. és 1972. minden tényezőt figyelembe vevő egyeztetés után – megegyeznek a Ciprusnak a következő öt évre juttatandó anyagi segítség mértékében. amely NagyBritanniának fennhatóságot biztosít 99 négyzetkilométeren. mivel Nagy-Britannia csak ilyen módon tudja garantálni a két közösség közötti egyenlő elosztást. amely 12 millió angol font értékű segítséget jelentett 1965-ig. Az 1960-as tárgyalások során a ciprusi komány letett korábbi követeléseiről.13 A következő évben a fizetési felszólítást megismételték. hogy határozzanak meg ötéves intervallumokat.48 millió fontot fizessenek Ciprusnak. de 1972-ben a Makarios kormány kérte.14 További követelésük volt.12 Mivel az SBA-k szuverén területek. egyre csökkenő részletekben kifizetve. decemberében harc tört ki a közösségek között. 3. A két SBA mellett (Akrotiri és Dhekelia) Nagy-Britannia megtartott különféle kommunikációs és megfigyelő helyeket szigetszerte. Ezt egy állami kötelezettségvállalási szerződésben rögzítették.5 millió fonttal. március 31. hogy Britannia fizessen egyéb létesítményei után.11 Valójában a Ciprus kormányt 1965 márciusában arról tájékoztatták. melyekben – a ciprusi kormánnyal való részletes. 15 Ennek következtében Whitehall arra kérte a vezérkart.és legbonyolultabb alkotmányát. egyebek mellett egy Területbirtoklási Egyezményt. hogy értékeljék újra Ciprus stratégiai . hogy a további kifizetéseket a közösségek közötti kiegyezés irányába tett haladástól teszik függővé. 1960-1974 Amikor 1963.8 Ezen létesítmények megtartása és biztonsága uralta a ciprusi brit politkát a következő tizennégy évben. és elfogadta Nagy-Britannia javaslatát. lehetővé téve. közötti időszakra.

hogy Washington ellenezte Britannia kivonulását Ciprusról. hogy maga is a pénzügyminisztere. hogy ha egy területről kivonul. hogy legalább egy SBA támaszpontról kivonul 23. és 1973 decemberében közölte a ciprusi kormánnyal. mind a nyugati világ egésze számára. A februári általános választások után ez az egész megváltozott. tájékoztassa a ciprusi kormányt.22 Nagy-Britannia már korábban felvetette. Oliver eljuttatta a miniszterelnök üzenetét Makarios elnökhöz. s miután Wilson elkötelezte magát egy védelmi felülvizsgálat mellett. amelyeket már nem kíván hosszú távon megtartani. hogy „hatékony kollektív szolgálatot” tartson fenn. tájékoztatva őt. Aikent komolyan foglalkoztatta a kérdés. az idő nem alkalmas az érsek anyagi követelésének megvitatására. végül a tervekből semmi sem lett.25 Azonban 1974 májusában egy szigorúan bizalmas irat felvetette. s egy 10 milliós.18 A külügyminiszter.19 Május 9-én.16 Ugyanakkor Whitehall vonakodott teljesítani Makarios kérését. s mivel bármely további kifizetés az 1960-as kötelezettségvállalás szerint kell. hogy bár a követelés megkérdőjelezhető. Mint mindig. nem lett volna bölcs dolog Nagy-Britannia részéről. Patsalides nyomására cselekszik. vajon módjában áll-e Nagy-Britanniának 10 millió fontot kifizetni a ciprusi kormánynak. aki új politizálásba kezdett a védelmi felülvizsgálatra készülve. hogy a benyújtott követelések jogilag megalapozatlanok. végül úgy határozott a Védelmi és Tengerentúli Politika Tanács ülésén 1973 karácsonya előtt. hogy biztosítsa az SBA-k további használatát. hogy NagyBritanniának újfent pénzügyi támogatást kell nyújtania Ciprusnak. Sir John Aikent aggasztotta az amerikai jelenlét mértéke Akrotiriben.5 millió fontos kifizetésekről 1974 áprilisától 1980 márciusáig. hogy a brit haderők Közel-keleti parancsnokát (CBFNE). milyen minimum költségekkel járna. Mr. hogy a vezérkar új eredményei megegyeznek az 1971-es véleménnyel. Sir Stephen Oliver. akkor nehezebb lesz megtartani a többit. Makarios megértőnek bizonyult. 21 Tudott. s próbálja megbecsülni. s megkérdezte Olivert. mivel minden a Területbirtoklási Egyezményben rögzített fizetési kötelezettségének eleget tett a brit kormány17. hogy mi történne. azonban Washington gyengéd unszolására24.fontosságát. s hogy a brit főbiztos. ha Nagy-Britannia teljesen feladná ciprusi bázisait. a ciprusi kormánynak visszamenőleg fizetendő összegről. hogy az SBA-k és egyéb megtartott területek jövőbeli sorsa „csakis a ciprusi kormány jóindulatán” múlik. és úgy találta. Edward Heath leváltásával és Harold Wilson kinevezésével. hogy tekintettel Nagy-Britannia súlyos gazdasági helyzetére. ha vállalásokat tesz olyan területekkel és objektumokkal kapcsolatban. így a Hadügyminisztérium segítségét kérte további amerikai U2 kémrepülőgépek . ám jelezte. történjen. miszerint Ciprus jelentős geopolitikai fontossággal bír mind NagyBritannia. hogy a a hírszerzés helyettes hadügyi vezetője dolgozzon ki egy javaslatot arra vonatkozólag. Sir Alec Douglas-Home.20 Whitehallnak írt üzenetében Oliver kifejtette. 26 Emellett egyre több bizonyíték mutat arra. hogy javaslat készült éves maximum 2. Britannia nem zárkózik el a téma megvitatásától. Egy július 7-re dátumozott hadügyminisztériumi iratból megtudjuk. s abból a megfontolásból.

s hogy az Egyesült Államok jobban tenné. .27 Egy 1973-as memorandumban Henry Kissinger amerikai államminisztet arról tájékoztatták. ha visszavonulna a térségből. Egészen 1974. s hogy a védelmi felülvizsgálat után megfelelőképp indokolható lesz-e ilyen nagymértékű brit katonai jelenlét a szigeten. hogy az ismételt baloldali sajtóhírek fényében a britek fölöttébb aggódnak Akrotiri amerikai használata miatt. b) Washingtonnak jobb esélye legyen Akrotiri használatára egy későbbi időpontban. s a brit politika ismát fogékonynak bizonyult a washingtoni döntésekre. Nagy változások előtt álltak. a megmaradt területek szempontjából nézte Ciprust. milyen befolyással volt Amerika a brit ciprusi politikára. hogy a) ne a briteknek kelljen erre kérni őket.28 Ez ismét jól illusztrálja. július 14-ig nagy-Britannia kizárólag az SBA-k.és katonai állomány Ciprusra való telepítésének megakadályozásában.

Full Circle.. p. . hogy előnyben részesítenének egyfajta a NATO erők által garantált függetlenséget a szigetnek. p. 1982. from Oliver to Sir Alec Douglas-Home. hogy nincs szüksége az egész szigetre katonai bázisként. 1980.414 and p. 24/10/47.” „Főfontosságúnak tartottam. amely azt állítja. guaranteed by NATO powers. ahol az amerikaiak hangsúlyozták. 9 Ball. de ha egyszer felingerelték. Inc. published 28/12/61. ‘Cyprus: The Enlarged Intercommunal Talks’. 1960-1980. 8 See Klearchos Kyriakides. p.H. Johnson. 24/10/73 and PRO: PREM 15/31: Under ‘Kyprianou calls in on the Secretary of State’.” 5 PRO: CO 926/977: The US expressed their concern to Whitehall in June 1957. 10 PRO: DO 204/19.. FO and US officials covertly met at the US Embassy in London. 4 Eden. he is implacable. but only required bases on the island. hogy egy becsületbeli megállapodást sikerült kieszközölni Görögország és Törökország miniszterelnökei között a függetlenségi tárgyalások során. Az USA titkolt szerepét nem szabad aláértékelni. Sir A. Prime Minister Anthony Eden in 1955: “I considered it capital that we should carry the Turks with us in any new move…” after all “In early 1955 their passions were not yet inflamed. Faustmann & Peristianis.2 FO 371/67084. 2006.396. és hogye megállapodás titokban marad. 3 The Times. mely kimondta.. és csupán néhány bázist igényel a szigeten. hogy Nagy-Britannia egyáltalán nem tudott a Görögország és Törökország közötti egyeztetésekrő.340. s ezt ismételten mutatja a tény.21. E beszélgetésekről készült felvételek rávilágítanak. in ‘Britain in Cyprus’. Minute by C. Part C’. 1960.G. The Past Has Another Pattern. engesztelhetetlenné lesz. PRO: FO 371/144640: The clandestine role played by the US cannot be underestimated and is once more underlined by the fact that a Gentlemen’s Agreement had been reached by the Prime Ministers of Greece and Turkey during the independence talks stating that that they would ensure that the two Cypriot communities had to outlaw communism and that this agreement would remain permanently secret. 17/7/70. On September 12th 1957. ‘Cyprus: Question of Cession to Greece’. Cyprus from Rebellion to Civil War. PRO: CO 926/627: Following some subtle American pressure. where as the US was surprisingly well-informed. hogy a Britek esetleg teljes egészében kivonulnának Ciprusról. ‘Intercommunal Talks. but once roused. Cassell. Cyprus: Conflict and Negotiation. G. where the Americans emphasized their preference for a form of independence. mikoóözben az USA meglepően jól informált volt. Finom amerikai nyomásra Nagy-Britannia elfogadta. Az USA aggodalmát fejezi ki Whitehallnak 1957 júniusában a félelmekkel kapcsolatban. The records of this conversation highlight the fact that Britain was completely ignorant of the discussions between Greece and Turkey. New York: Holmes & Meier Publishers. Britain had accepted that she no longer needed the whole island as a base. over fears that Britain may pull out of Cyprus altogether. P. Their concern was to a certain extent due to US communication facilities situated in Mia Milea and Yerolakkos. Baltimore: Penguin p. for the island.164. London. Band 19. which states that the US reached a pre-independence agreement with Britain for these facilities. hogy az Egyesült Államok elő-függetlenségi egyezségre jutott Nagy-Britanniával e létesítmények kérdésében. London. 6 Foley. ‘The Outlook for Cyprus’. as confirmed by CIA File. Aggodalmuk bizonyos mértékig az Egyesült Államok Mia Milea és Yerolakkos-i kommunikációs létesítményei miatt volt. Peleus. 1957 szeptember 12-én külögyi és amerikai tisztségviselők titokban találkoztak az egyesült Államok londoni nagykövetségén. for the Turks is slow to anger. a „Ciprusi kilátások”.. mert a tötök nem haragszik meg hamar. hogy a két ciprusi közösségnek be kell tiltania a kommunizmust. Norton and Company. mint azt megerősíti a 28/12/61-es dátumozású CIA akta. ‘The SBAs and British Defence Policy Since 1960’. Legacy of Strife. 7 Polyviou. June 2nd 1956. hogy a törököket is bevonjuk bármi új lépésnél…” végül is „1955 elején a szenvedélyük még nem kapott lángra.

26 PRO: DEFE 11/729: ‘Value of intelligence collecting facilities in Cyprus’. US documents reveal that Makarios was fully aware of American use of the SBAs for U2 flights and that “he has been very good about it. CFPF. Legalábbis közvetlen kifizetés nem történt. p. 17th July 1970’. Weidenfeld and Nicolson. 15 PRO: FCO 46/1017: B. 1970-73. 28/11/66. Chief of Staff Committee. 16/11/66. 21 PRO: DEFE 11/729: Oliver to Wiggin. CFPF. November 1974’.. Cyprus: telegram from US Embassy London to State Department. London. 13/5/74.” . vol. Cyprus. CFPF. p. 27 Supported by: PRO: DEFE 68/90: Note of a meeting between CBFNE and VCDS. Appendix R. 25 PRO: CAB 148/81: D& OPC. 22-49. 14 This was not for the SBAs.11 PRO: AIR 20/12691: ‘Cyprus – Financial Claims for Facilities. memo for President Nixon.Stanbridge. Political & Defense. 23 PRO: FCO 9/65. On the other hand. PRO: CAB 148/29: D & OPC. ‘Rundown of Forces’. Air Commander. Political & Defense. Secretary. 17 PRO: CAB 148/131: HMG pays £1 million p/a for certain services and facilities. GR of the DoS. 19 PRO: CAB 148/131: D & OPC. 13/9/73. Also: Wilson. 22 PRO: AIR 20/12691. H. See Lord Carrington. The letter had been written by Wilson on 20/4/74.805: At least. there was no “direct payment”. Cyprus. 24 NARA: RG 59. 18 PRO: AIR 20/12691.327. 5/6/74.” See: NARA: RG 59. 14/12/73. 16 PRO: FCO 46/1017: ‘The strategic importance of Cyprus’. Defense. 28 NARA: RG 59. 20 PRO: DEFE 11/729: Oliver to Wiggin at the FCO. A brit kormány 1 millió fontot fizet évente bizonyos szolgáltatásokért és létesítményekért. és hogy „nagyon elnéző volt ez ügyben. 13 Hansard. 2/6/67: Report by the Defence Review Working Party. November 1974’. A levelet Wilson írta. Final Term. 1964-66. 1970-73. 1979. Secretary of State for Defence in the House of Lords. PRO: CAB 148/18: 24/11/65. 22/10/70. hogy az USA U2 gépek számára használja az SBA-ket. 2/2/72. hogy Makarios tökéletesen tudatában volt. 26/9/73. 1974-1976. GR of the DoS. November 1974’. 7/7/74. ‘Cyprus – Financial Claims for Facilities. ‘Cyprus – Financial Claims for Facilities. Másrészről amerikai dokumentumokból kiderül. The Labour Government. 12 PRO: PREM 15/31: ‘Kyprianou calls on Secretary of State.