You are on page 1of 2

PETA A ( GEOGRAFI TING.

1)
1. Koordinat tasik ialah ________________________________.
2. Arah hospital dari padang rumput ialah
________________________________.
3. Jaringan pengangkutan dalam peta ialah
_______________________________
dan _______________________________________.
4. Apakah yang terletak di timur peta ?
__________________________________.
5. Penduduk Pekan Maju mungkin sekali beragama
______________________.
6. Tanaman utama dalam peta ialah
_____________________________________.
7. Koordinat kuari ialah _______________________________.

8. Ciri budaya di Pekan Maju ialah
____________________________________ ,
________________________________ dan
__________________________________.
9. Panjang landasan kereta api ialah ______________________ km.
10.
Sungai Juru mengalir dari arah
________________________________ ke arah
____________________________________.
11.
__________________________________________ terletak di
utara masjid.
12.
Arah masjid ke jambatan ialah
______________________________________.
13.
Bangunan yang terletak di koordinat 4217 ialah
______________________.
14.
Petempatan berkelompok terletak di
__________________________________.
15.
Apakah arah Kg. Bahagia dalam peta ?
________________________________.

16.
Panjang jalan raya dari jambatan ke simpang empat
Pekan Maju ialah
___________________________ km.
17.
________________________________ berfungsi sebagai pusat
perkhidmatan.
18.
Tempat ibadah di Kampung Bahagia ialah
____________________________.
19.

Panjang Sungai Juru ialah _____________________ km.

20.
Pola petempatan Kampung Ria ialah
________________________________.
21. Ciri fizikal di bahagian barat daya peta ialah

__________________________.
22. Arah Pejabat Daerah dari hospital ialah

_______________________________.

PETA B ( GEOGRAFI TING. 1)

1. Bangunan yang terletak di koordinat 1328 ialah
______________________.
2. Arah hutan paya dari Kampung Wira ialah
_____________________________.
3. Jarak dari jambatan ke Kampung Dili ialah
_________________________ km.
4. Jenis petempatan di Pekan Baru ialah
__________________________________.
5. Ciri fizikal yang terdapat di timur peta ialah
__________________________,
__________________________________ dan
___________________________________
6. Koordinat kilang ialah _____________________________________.
7. ___________________________________________ terletak di barat

daya peta.
8. _________________________________________ ditanam di dataran
pantai
9. Pola petempatan di Kg. Suria ialah
____________________________________.

Fungsi Hutan Simpan Maung ialah ____________________________________. 17. Arah kilang dari balai polis ialah ______________________________________. _______________________________________ menyediakan kemudahan ibadat untuk orang Islam. Kilang di utara peta mungkin menghasilkan ___________________________. ke arah ____________________________________. Petempatan ______________________________ terdapat di Kampung Wira. 20. 19. Jarak dari simpang tiga Pekan Baru ke Kg. 11. Koordinat tempat ibadat bagi penganut agama _______________________ ialah 1529.10. Ciri budaya di Pekan Baru ialah ____________________________________. Suria ialah _______________ km. ____________________________________ berpotensi dimajukan sebagai pusat pelancongan pantai. Kegiatan ekonomi utama yang dijalankan di barat daya peta ialah ___________________________________. Sungai Indah mengalir dari arah ________________________________ 12. 16. 15. 14. 18. . 13.