You are on page 1of 25

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI

)
REKOD KEMAHIRAN BAHASA MELAYU
Nama murid: ...............................................
BIL

1

KEMAHIRAN

Prabacaan
pratulisan

dan

OBJEKTIF

TARIKH
MULA
BELAJAR

TARIKH
MENGUASA
I

Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran murid dapat:
1. Mendiskriminasi
bentuk, saiz, warna,
arah dan kedudukan
objek.
2. Mendiskriminasikan
jarak.
3. Menyelaras
pergerakan
motor
mata dan tangan.
4. Melakar
mengikut
arahan guru.

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

2

Huruf-huruf
vokal (a, e, i, o,
u)

Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran
murid
dapat:
1. Menamakan hurufhuruf vokal.
2. Membunyikan hurufhuruf vokal.
3. Menulis huruf-huruf
vokal.

1

TARIKH
MULA
BELAJAR

TARIKH
MENGUASA
I

BIL

3

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

Huruf kecil a-z

TARIKH

TARIKH

MULA

MENGUASA

BELAJAR

I

TARIKH

TARIKH

MULA

MENGUASA

BELAJAR

I

TARIKH
MULA
BELAJAR

TARIKH
MENGUASA
I

TARIKH
MULA
BELAJAR

TARIKH
MENGUASA
I

Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran

murid

dapat:
1. Menamakan

huruf

kecil a-z.
2. Membaca

huruf

kecil a-z.
3. Menulis huruf kecil
a-z.

BIL

4

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

Huruf besar A-

Pada akhir pengajaran dan

Z

pembelajaran murid dapat:
1. Menamakan

huruf

besar A-Z.
2. Membaca huruf besar
A-Z.
3. Menulis huruf besar
A-Z.

BIL

KEMAHIRAN

OBJEKTIF

5

Suku kata KV

Pada akhir pengajaran dan
pembelajaran murid dapat:
1. Menyebut suku kata
KV.
2. Membaca suku kata
KV.
3. Menulis suku kata KV.

BIL

6

KEMAHIRAN

Perkataan KV+KV

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran
2

2. Menulis perkataan KV+KV+KV. Membaca perkataan V+KV. 3.dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KV+KV. Membina perkataan KV+KV+KV. 2. Menulis perkataan V+KV. 3. Menyebut perkataan KV+KV. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran 3 . BIL 7 BIL 8 BIL 9 KEMAHIRAN Perkataan V+KV KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KV KEMAHIRAN Perkataan KVK OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. Menyebut suku kata V+KV. Menulis perkataan KV+KV. Membaca perkataan KV+KV+KV.

Menyebut suku kata KVK. Mengeja perkataan V+KVK. Membaca perkataan V+KVK. 2. Menulis suku kata KVK berdasarkan gambar. BIL 10 BIL 11 KEMAHIRAN Suku kata KVK KEMAHIRAN Perkataan V+KVK OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3.dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan V+KVK berpandukan gambar. Membaca perkataan KVK. Menyebut perkataan KVK. Menulis perkataan KVK. 2. 3. 3. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 12 Perkataan KV+KVK Pada akhir pengajaran 4 . 2. Membina suku kata KVK.

Mengeja suku kata KVK dan suku kata KV. BIL 14 BIL KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVK KEMAHIRAN OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.dan pembelajaran murid dapat: 1. Mengeja suku kata KV dan suku kata KVK. Menulis perkataan KV+KVK. Menulis perkataan KVK+KV. Membaca perkataan KVK+KV. 2. 3. 2. Membaca perkataan KV+KVK. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 13 Perkataan KVK+KV Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVK+KVK. Menyebut perkataan KVK+KVK. 3. OBJEKTIF 5 . 2. 3. Membaca perkataan KVK+KVK.

Membaca perkataan KVK+KV+KVK dengan betul. 3. OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.15 BIL 16 Perkataan KV+KV+KVK KEMAHIRAN Perkataan KVK+KV+KVK BIL KEMAHIRAN 17 Perkataan KVKK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVK+KV+KVK yang disebut oleh guru. Menulis perkataan KV+KV+KVK yang disebut oleh guru. Membunyikan suku kata KV+KV+KVK dengan betul. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran 6 . Mengeja dan menyebut perkataan KVK+KV+KVK. 2. 2. Membaca perkataan KV+KV+KVK dengan betul. 3.

Membaca perkataan KVKK. 2. Menulis perkataan KV+KVKK. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BIL KEMAHIRAN 18 Suku kata KVKK BIL KEMAHIRAN 19 BIL 20 Perkataan KV+KVKK KEMAHIRAN Perkataan V+KVKK OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyebut suku kata KVKK. Mengeja dan menyebut 7 . 3. Membina perkataan KVKK. Menulis perkataan KVKK. 2. Menyebut suku kata KV+KVKK. 3. 3. 2. Membaca perkataan KV+KVKK. Membaca suku kata KVKK. Menulis suku kata KVKK. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.

2. Membaca perkataan KVKK+KV. 3. BIL 21 BIL 22 BIL KEMAHIRAN Perkataan KVK+KVKK KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KV KEMAHIRAN OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.perkataan V+KVKK. Membaca ayat mudah. 3. 3. Menulis perkataan V+KVKK berpandukan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar. Menulis ayat berdasarkan gambar. OBJEKTIF 8 . Membaca perkataan V+KVKK. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KVK+KVKK. Menyebut suku kata KVK+KVKK. 4. 2. 2. Menulis perkataan KVKK+KV.

Menulis perkataan KVKK+KVK berdasarkan gambar. Membaca perkataan KV+KV+KVKK. 3. Membaca perkataan KVKK+KVK. Menulis ayat. 2. 2. 9 . 3. Menulis perkataan KV+KV+KVKK berdasarkan gambar. Membaca ayat. Mencerakinkan perkataan. Membaca perkataan KVKK+KVKK.23 BIL 24 BIL 25 Perkataan KVKK+KVK KEMAHIRAN Perkataan KVKK+KVKK KEMAHIRAN Perkataan KV+KV+KVKK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis perkataan KVKK+KVKK. 2. 3.

3. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.BIL KEMAHIRAN 26 Perkataan KV+KVK+KVKK BIL KEMAHIRAN 27 Perkataan KVK+KV+KVKK BIL KEMAHIRAN 28 Perkataan KVKK+KV+KVK OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan KVK+KV+KVKK. 10 . 2. Menulis ayat KVK+KV+KVKK. Menulis perkataan KVKK+KV+KVK. Menulis perkataan KVK+KV+KVKK. 2. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mencerakinkan perkataan kepada suku kata. 2. Membaca ayat KVK+KV+KVKK. 4. Membaca perkataan KVKK+KV+KVK. 3. Membaca perkataan KV+KVK+KVKK. Melengkapkan ayat. 3. Menulis perkataan KV+KVK+KVKK.

3. Menyebut suku kata diftong. Menulis ayat dengan teknik yang betul. 2. 3. Membaca perkataan diftong dan vokal berganding. Menyebut suku kata yang melibatkan huruf konsonan bergabung. 2. Menulis perkataan KV+KVKK+KVK. 4. BIL KEMAHIRA N OBJEKTIF 30 Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membina perkataan diftong dan vokal berganding dengan huruf yang sesuai. Menulis perkataan diftong dan vokal berganding. 3. 2. Membaca perkataan KV+KVKK+KVK.BIL KEMAHIRA N OBJEKTIF 29 Perkataan KV+KVKK+K VK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Menulis perkataan 11 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . BIL KEMAHIRA N 31 Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.

Menceritakan semula petikan yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman. BIL KEMAHIRA N OBJEKTIF 33 Bacaan dan pemahaman Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membina ayat mudah. 2.BIL 32 KEMAHIRA N Membaca dan membina ayat mudah yang melibatkan huruf konsonan bergabung. Membaca ayat mudah dengan sebutan dan intonasi yang betul. 12 . OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. Menulis ayat mudah. 3.

... Menyatakan kumpulan objek melalui perbandingan: e) Banyak atau sedikit f) Lebih atau kurang g) Sama banyak h) Tidak sama banyak 13 ...................... 2..........RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI) REKOD KEMAHIRAN MATEMATIK Nama murid: ... Mengkelaskan bahan konkrit dan semi konkrit mengikut: a) Warna b) Saiz c) Bentuk d) Jenis OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan kuantiti kumpulan objek banyak atau sedikit secara intuitif... BIL 1 BIL 2 KEMAHIRAN Pranombor KE MA HIR AN Kons ep nom bor OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menentukan kumpulan objek melalui padanan atau perbandingan: a) Banyak atau sedikit b) Lebih atau kurang c) Sama banyak d) Tidak sama banyak 3.......... Menamakan objek mengikut: a) Warna b) Saiz c) Bentuk d) Jenis 2.

Menulis nombor 10 (angka / perkataan) BIL KEMAHIR AN OBJEKTIF 5 Operasi tambah dalam lingkungan 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nilai nombor 1 hingga 9.BIL 3 BIL 4 KEMAHIRAN Nombor hingga 9 1 KEMAHIRAN Nombor dan 10 0 OBJEKTIF TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis nombor 1 hingga 9 (angka / perkataan) 4. Mengenal nilai nombor 10. Melengkapkan turutan nombor (menaik / menurun) OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 3. 5. Menyatakan nilai nombor 0. 2. 4. 6. Menulis nombor 0 (angka / perkataan) 4. 2. Menyatakan angka 1 hingga 9. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 3. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah. Mengenal angka 10. Menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. Menyatakan konsep tambah melalui proses penyatuan. 2. Mengenal angka 0. 14 . 3.

Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. 2. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian.5. 2. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak. Menyatakan nilai nombor 11 hingga 50. Menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 6 Operasi tolak dalam lingkungan 10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 7 Nombor 11 hingga 50 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 5. Menyatakan konsep tolak melalui proses pengasingan. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak yang melibatkan nombor hingga 10. 3. Melengkapkan turutan nombor (menaik / menurun) 4. Menentukan nilai tempat puluh dan sa. 4. Menulis nombor 11 hingga 50 (angka / perkataan) 3. 15 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I .

3. Menolak secara spontan fakta asas tolak. Menambah secara spontan fakta asas tambah. 3. BIL KEMAHIR AN OBJEKTIF 9 Operasi tolak dalam lingkungan 18 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tolak. 2. Menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk lazim. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah melalui proses penyatuan. 5. Menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim.BIL KEMAHIR AN OBJEKTIF 8 Operasi tambah dalam lingkungan 18 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak melalui proses pengasingan. 4. 4. 5. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. 16 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . 2. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah.

Menambah dua nombor. Menambah dua nombor. 2. Menambah dua nombor. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 11 Operasi tambah dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. 2. 3. satu digit dengan gandaan sepuluh dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. dua digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 10 Operasi tambah dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. satu digit dengan dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. Menambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 17 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . 3. Menambah dua nombor dua digit dengan mengumpul semula.

2. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. Menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit 18 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . 4. Menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. Menolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula.BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 12 Operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. BIL KEMAHIRA N OBJEKTIF 13 Operasi tolak dalam lingkungan 50 dengan mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 2. Menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 3.

Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor gandaan sepuluh tanpa mengumpul semula. 5. 4. Menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. Menentukan nilai puluh dan sa BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 15 Operasi tambah dalam lingkungan 100 tanpa mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nilai nombor 51 hingga 99. 2. Menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 3. 2. Menyelesaikan operasi tambah yang 19 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASAI . BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 14 Nombor 51 hingga 99 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menulis nombor 51 hingga 99 (angka / perkataan) 3.daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. Melengkapkan turutan nombor (menaik / menurun) 4.

BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 16 Operasi tambah dalam lingkungan 100 dengan mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.melibatkan nombor satu digit dengan nombor dua digit dan sebaliknya tanpa mengumpul semula. Menyelesaikan operasi tambah dua nombor dua digit tanpa mengumpul semula. satu digit dengan dua digit atau sebaliknya dengan mengumpul semula. 3. Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor dua digit dengan mengumpul semula. 4. 3. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 17 Operasi tolak Pada akhir pengajaran 20 dan TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . Menyelesaikan operasi tambah yang melibatkan dua nombor. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. 2.

4. Menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. Menyelesaikan operasi 21 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . Menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. Menyelesaikan operasi tolak nombor gandaan sepuluh daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. 3. Menyelesaikan operasi tolak nombor dua digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula. 2. 2. 3. Menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit tanpa mengumpul semula. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 18 Operasi tolak dalam lingkungan 100 dengan mengumpul semula Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Menyelesaikan operasi tolak nombor satu digit daripada nombor dua digit dengan mengumpul semula.dalam lingkungan 100 tanpa mengumpul semula pembelajaran murid dapat: 1. 4.

Menyelesaikan masalah mudah dalam situasi harian. Menyelesaikan masalah mudah operasi darab. Mengenal symbol bahagi (÷) 3. Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagi. 5. 5. 2. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 19 Operasi darab BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 20 Operasi bahagi hingga 45÷5 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1.tolak nombor dua digit daripada nombor gandaan sepuluh dengan mengumpul semula. 4. Melengkapkan ayat matematik darab 2 hingga 9. 5. Menulis ayat matematik operasi bahagi. Mengenal konsep darab melalui proses penambahan berulang. 6. 2. Menjawab secara spontan fakta asas TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 4. Menulis ayat matematik darab 2 hingga 9. Mengenal konsep bahagi melalui proses pengagihan. Mengenal symbol darab ‘x’ 3. Mendarab secara spontan fakta asas darab. 22 .

Menolak yang melibatkan wang. 5.bahagi. BIL KEMAHIRAN OBJEKTIF 21 Wang hingga RM10 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 6. 3. Mengenal duit syiling dan wang kertas hingga RM10. Menyelesaikan masalah mudah operasi bahagi. 23 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . Menyata dan menulis simbol sen dan RM. Menambah yang melibatkan wang. 4. 2. Menyatakan nilai sen dan RM.

Membandingkan nilai ringgit yang diberi dengan nilai wang kertas yang sama.Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tolak. Membanding nilai ringgit dengan syiling. BIL KEMAHIRAN 22 Masa waktu dan OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. 9. Menyatakan waktu dalam sehari. 4. Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang. 7. Menyatakan waktu dalam jam. 3. Menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tugas harian menggunakan operasi tambah. 10. 2.6. 8. Menyatakan waktu dalam pecahan (suku 24 TARIKH MULA BELAJAR TARIKH MENGUASA I . Menyatakan aktiviti pada waktu siang dan malam.

jam / setengah jam) 5. Menyatakan maklumat dari kalendar. Menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu. 6. 25 .