You are on page 1of 5

Concursul “Paşaport pentru cultură – Limba şi

literatura română, Etapa I”
Pentru clasele a II-a – a IV-a

Grupul Editorial CORINT vine în întâmpinarea
dumneavoastră şi vă propune un
concursGRATUIT organizat de Asociaţia Corint
PRO Lectura şi Corint Educaţional în cadrul
proiectuluiPaşaport pentru cultură în parteneriat
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
care se adresează elevilor din învăţământul
preuniversitar.

Proiectul PAŞAPORT PENTRU CULTURĂ se
desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, conform Protocolului nr. 37574/
21.06.2010, fiind aprobat cu adresa nr.

49500/13.06.2013 eliberată de Direcţia Generală
„Educaţie şi Învăţământ pe Tot Parcursul Vieţii”.

Concursul se adresează elevilor claselor a II-a – a
IV-a, respectând programa şcolară în vigoare.
Organizatorul doreşte să vină în ajutorul elevilor în
scopul optimizării pregătirii la disciplinele limba şi
literatura română. Testele sunt concepute în aşa fel
încât să ofere o pregătire cât mai bună elevilor
participanţi la concursurile naţionale.

Regulament de desfăşurare

1.

Concursul Paşaport pentru cultură – Limba şi
literatura română, Etapa I este organizat
de Paşaport pentru cultură în colaborare cu
Asociaţia Corint PRO Lectura şi Corint Educaţional
şi se organizează în şcoli, la nivel naţional, pentru
elevii claselor a II-a – a IV-a;

2.

Pregătirea pentru concurs se poate face
studiind cu precădere următoarele lucrări :
Limba şi literatura română. Caiet pentru
clasa a II-a
Autori: Ioana Câmpean, Anicuţa Todea
- Limba şi literatura română. Caiet pentru clasa
a III-a
Autori: Ioana Câmpean, Anicuţa Todea
- Limba şi literatura română. Caiet pentru clasa a
IV-a
Autori: Ioana Câmpean, Anicuţa Todea

3.

Perioada de înscriere este 21 septembrie 2015
– 21 octombrie 2015;

4.

Proba se va desfăşura în data de 28 – 29
octombrie 2015;

5.

Durata probei scrise va fi de 120 de minute, iar
subiectele vor fi propuse din lucrările menţionate la
pct.2;

6.

Concursul Paşaport pentru cultură – Limba şi
literatura română, Etapa I va fi organizat şi evaluat
de profesorii din şcoala în care se desfăşoară
concursul;

7.

Înscrierea pentru participarea la
Concursul Paşaport pentru cultură – Limba şi
literatura română, Etapa I se va face în mod
individual pe site-ulwww.pasaport-cultura.ro ;

8.

Subiectele şi baremele vor fi trimise pe email în
dimineaţa zilei de 28 octombrie 2015;

9.

Şcolile câştigătoare vor fi anunţate în data de 10
noiembrie 2015;

10. Pentru a putea participa la acest concurs
recomandăm înscrierea a minimum 4 profesori (câte
un profesor din fiecare clasă/ an de studiu din
fiecare şcoală participantă);
11. Alte informaţii pot fi obţinute telefonic, la
numărul 021.319.88.33/fax:021.319.88.66, mobil:
0758.255.410, sau pe e-mail scoli@edituracorint.ro.
12.

Premii:

- Pentru elevi: Toţi elevii participanţi vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE.

- Pentru profesori: Toţi profesorii vor primi ADEVERINŢE DE IMPLICARE întrun proiect naţional organizat de Asociaţia Corint PRO Lectura şi Corint
Educaţional în cadrul proiectului Paşaport pentru cultură în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Adeverinţele vor fi semnate şi
ştampilate în original.

- Pentru şcoli: Se vor acorda 3 premii la nivel
national: locul I, locul II, locul III, care vor consta în
seturi de cărţi. Premiile vor fi acordate şcolilor cu cei
mai mulţi elevi participanţi la concurs.