You are on page 1of 2

MJESEČNI PLAN RADA

Predmet:Bosanski jezik i književnost
Razred: II
mjesec:decembar

od26.12.do30.1
5. sedmica Od19.12do23.124. sedmica od12.12do16.12.3. sedmica .od5.12.do9.12.2. sedmica Od1.12.do2.12
2.

1.sedmica

Sedmica
i datum

R. br.

Nastavna jedinica

Školska godina: 2016/2017.

Tip sata

50.

PČiP:Usavšavanje tehnike pisanja

vježbanje

51.

PČiP:Usavšavanje tehnike čitanja i
razumijevanje počitanog

vježbanje

52.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo L l

obrada

53.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo Lj lj

obrada

54.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo N n

obrada

55.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo Nj nj

obrada

56.

Usavršavanje tehnike pisanja

vježbanje

57.

Vježba usmenog izražavanja: Pričanje događaja
predstavljenog nizom slika

obrada

58.

1.pismena vježba: Pričanje događaja
predstavljenog nizom slika

vježbanje

59.

utvrđivanje

60.

Ispravak i analiza 1. pismene vježbe:Pričanje
događaja predstavljenog nizom slika
PČiP:Veliko i malo pisano slovo U u

61.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo V v

obrada

62.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo P p

obrada

63.

PČiP:Veliko i malo pisano slovo R r

obrada

64.

Usavršavanje tehnike pisanja

vježbanje

65.

KI: Pisanje čestitke

obrada

66.

MK: Crtani film

obrada

67.

Usavršavanje tehnike pisanja

vježbanje

Napomena:

obrada

Očekivani ishodi
učenja
Znati pravilno
usmeno i pismeno
se
izražavati,pravilno
pisati velika i
mala pisana slova.

Čitati
riječi,rečenice
napisane pisanim
slovima,pravilno
pisati pisana
slova.

Pravilno i uredno
pisati pisana
slova.
Moći pravilnoi
smisleno
govoriti,pisati po
zadanim pravilima
moći napisati
događaj.

Razumjeti riječi i
rečenice napisane
pisanim slovima.
Pravilno i uredno
pisati pisanaslova

Pravilno pisati i
povezivati slova u
strukturu riječi,
moći napisati
čestitku.

...................... ........ Direktor........... ..Potpis nastavnika............... ......................