You are on page 1of 2

AMS I_ID, AP I_ID

TEME PROIECT

MANAGEMENT GENERAL
1. Rolurile manageriale (Luaţi cazul concret al unei firme/instituţii şi analizaţi posibilităţile de
exercitare a rolurilor manageriale. De asemenea, analizaţi aceste roluri in funcţie de cele trei
categorii generale de manageri.)
2. Manageri şi antreprenori (Realizaţi o comparaţie între manageri şi antreprenori şi explicaţi rolul de
antreprenor jucat de manager în cazul concret al unei firme/instituţii.)
3. Manageri şi lideri (Realizaţi o comparaţie între manageri şi lideri şi explicaţi când şi dacă este util
şi/sau necesar managerii să îşi asume rolul de lideri pe cazul concret al unei firme/instituţii.)
4. Funcţiile managementului (Analizaţi principalele trăsături ale exercitării
funcţiilor
managementului în cazul concret al unei firme/instituţii.)
5. Cultura organizaţională (Identificaţi cultura organizaţională a unei firme/instituţii din România.
Identificaţi valorile şi importanţa acestora în activităţile şi performanţa organizaţiei.)
6. Etica managerială (Analizaţi trei dileme etice ale unei firme/instituţii din România. Cum veţi proceda
dacă v-aţi confrunta cu astfel de situaţii? Ce efecte ar putea avea asupra dumneavoastră sau asupra
firmei/instituţiei adoptarea unei anumite decizii cu efecte negative, de exemplu, asupra mediului
înconjurător?)
7. Misiunea organizaţională (Căutaţi trei organizaţii cu acelaşi obiect de activitate şi identificaţi
misiunile acestora. Comparaţi cele trei declaraţii şi subliniaţi caracteristicile celei mai bune
declaraţii de misiune organizaţională. Încercaţi să construiţi o astfel de declaraţie de misiune
organizaţională pentru o organizaţie non-profit.)
8. Controlul managerial (Ce tipuri de control recomandaţi unei organizaţii ce prestează servicii de
educaţie, de exemplu, o universitate? Cum se poate realiza controlul postoperativ?)
9. Controlul performanţelor salariaţilor prin managementul resurselor umane (Insistaţi asupra
următoarelor în cazul concret al unei firme/instituţii:
- Controlul preventiv al resurselor umane prin: planificarea şi asigurarea resurselor umane
- Controlul resurselor umane prin: stabilirea standardelor de performanţă şi evaluarea
performanţelor
- Managementul prin obiective şi controlul performanţei)
10. Modele de planificare strategică (Descrieţi trei modele de planificare strategică. Explicaţi modelul
celor cinci forţe a lui Porter pe o firmă.)
11. Strategii manageriale (Daţi exemple de firme ce utilizează strategia diferenţierii şi firme ce
utilizează strategia dominării globale prin costuri. Daţi exemple de firme ce aplică aceste strategii
în mod simultan. Prezentaţi riscurile aplicării unor astfel de strategii.)
12. Procesul de luare a deciziilor în organizaţii (Identificaţi la nivelul unei firme/instituţii o situaţie
decizională. Pentru soluţionarea acelei probleme întreprindeţi un demers structurat după modelul
procesului decizional. Insistaţi mai mult asupra următoarelor aspecte:
- culegerea informaţiilor necesare;
- recunoaşterea existenţei unei probleme;
- identificarea problemei;
- generarea soluţiilor alternative,
- specificarea criteriilor de decizie;
- evaluarea soluţiilor alternative;
- alegerea unei soluţii.)
13. Puterea în organizaţii (Descrieţi sursele de putere în organizaţii. Precizaţi care sunt sursele de
putere într-o firmă/instituţie.)
14. Structuri organizatorice în management (Evidenţiaţi principalele tipuri de structuri organizatorice.
Analizaţi structura organizatorică a unui firme/instituţii.)

2.Aria de control . . Insistaţi mai mult asupra următoarelor: .15. Proiectul va cuprinde 15 – 20 de pagini. titlurile centrate.Stilurile de comunicare) 17.Barierele de comunicare . tehnoredactat Times New Roman 12 pt. Consideraţii privind funcţia de coordonare în companiile private/ instituţiile publice (pe exemplul…) 19. Proiectarea şi adaptarea organigramei în managementul firmelor româneşti (pe exemplul…) 20.5. alte surse) 4. Aspecte privind relaţiile informale în cadrul unor firme/instituţii publice (pe exemplul…) 24. textul justifiy. 3. şi aspectele menţionate între paranteze. incluzând. Elemente ale funcţiei de organizare (Alegeţi o firmă şi prezentaţi factorii determinanţi pentru structura sa organizatorică. Se vor menţiona toate sursele bibliografice folosite. Proiectul trebuie predat în formă listată în data stabilită pentru examen.Gruparea posturilor în compartimente . Comunicarea organizaţională (Analizaţi comunicarea într-o firmă/instituţie. Aprecieri privind deciziile strategice în managementul firmelor româneşti (pe exemplul…) Observaţii: 1. Aprecieri privind definirea misiunii şi obiectivelor firmei/instituţiei (pe exemplul…) 25. articole de specialitate. în cazul primelor 16 teme. Principalele teorii motivaţionale în literatura de management şi reflectarea lor în practica firmelor româneşti (pe exemplul…) 22.Ascultarea eficientă . Consideraţii privind funcţia de previziune în companiile private/instituţiile publice (pe exemplul…) 18. spaţiere la 1.Încurajarea transmiterii de mesaje .Comunicarea verbală şi non verbală .Postul . Locul şi rolul motivării în managementul firmelor private/ instituţiilor publice (pe exemplul…) 21. inclusiv sursele web (rapoarte/site-uri oficiale.Delegarea de autoritate şi responsabilitate) 16. Analiză privind personalitatea şi stilul de management în firmele româneşti (pe exemplul…) 23. . ţinând cont şi de: . Proiectul va cuprinde o parte teoretică şi o parte în care vor fi prezentate studiul de caz/exemple de firme sau instituţii cu referire strict la tema aleasă.