You are on page 1of 5

ACTIVITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

DE PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ȘI VICTIMIZĂRII MINORILOR -PRIORITATE
NAȚIONALĂ. AU PARTICIPAT elevi de la clasa a IX-a B (dirig. Voiculescu Mihaela) si
cls. a X-a S (dirig. Doba Oana), prof. Coordonator Marin Sorin,
iar din din partea I.J.P. COMPARTIMENTUL DE ANALIZA ȘI PREVENIRE A
CRIMINALITĂȚII- AGENT PRINCIPAL DE POLIȚIE -FLORESCU RALUCA.