You are on page 1of 28

PROIECTAREA UNEI CAMPANII DE

COMUNICARE INTEGRATĂ
PENTRU PROMOVAREA FACULTĂȚII DE
MARKETING
ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU

Proiect realizat de: Cristea Adina-Valentina
Cristea Mădălina-Andreea
Kozhokaru Olena
Grupa:1726
Seria:A

cristea.adina95@yahoo.com
olenakozhokaru96@gmail.com
cristea.madalinaandreea@yahoo.com

1

Partea I: Analiza contextului comunicării de marketing
Societatea românească se află într-un proces de schimbare
în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au
cunoscut o nouă dinamică în încercarea de a se adapta la condițiile
existente. Importanța învățământului superior devine tot mai
evidentă în societatea românească.Universitatea devine resursa
instituțională indispensabilă economiei și societății românești
pentru contruirea unei „lumi” bazate pe cunoaștere și realizarea
obiectivelor de redefinire a fundamentelor competitivității.
Înainte de 1989, adică în perioada comunistă, sistemul
învățământului românesc superior era supus deciziilor arbitrare
venite din partea statului, iar calitatea procesului de învățământ nu
a influențat prea mult relația sa cu mediul extern.După această
perioadă și chiar și în prezent, sistemul românesc de învățământ se
află într-o criză existențială, în mare parte deoarece au apărut

2

Funcția fundamentală pe care o îndeplinește un sistem superior de învățământ este aceea de a oferi societății o forță de muncă adaptabilă.În anul 1864 a apărut prima școală comercială elementară. utilizatori. printre care: „Bugetul de stat”. iar consumatorii se confruntă cu o ofertă tot mai mare.Piața globală este din ce în ce mai competitivă. Sistemul național de învățământ superior trebuie să reflecte nevoile și tradițiile în materie de educație ale societății. „Finanțele industriei” și „Creditul și evidența băncii”. regională.După alte reforme și schimbări care au avut loc dea lungul istoriei. „Asigurările de stat”. firmele trebuie să se afle într-o continuă dezvoltare. știința 3 . O afacere sau organizație există pentru că există și consumatori. cumpărători. mobilă și ușor de ocupat. economic și social extern.ce urmărea intruirea teoretică și practică a elevilor.Aici intervine marketingul.anumite relații destul de puternice între mediul universitar și cel politic. în 1954. beneficiari. pe scurt. căci există furnizori care să le satisfacă nevoile. clienți. cu scopul de a aunge capabili de inițiativă în domeniul comerțului extern și intern. Învățământul economic românesc își are începuturile în secolul al XIX-lea. la un moment dat.Tocmai de accea. capabilă să aplice abilitățile cerute de piața locală. s-a ajuns la stabilirea anumitor secții economice ce se regăseau în acest domeniu.

Marketingul este cel care pune în legătură directă clienții cu firmele. potrivit rapoartelor realizate. În anul următor. cea mai bună situație a facultă ții din anii precedenți. depinde întro foarte mare măsură de marketing. observăm că aceasta se află în scădere. aceasta dispune de un foarte mare număr de locuri disponibile în cadrul facultăților sale.Spre deosebire de alte universități economice. adică 2028 de studenți. de strategiile tehnicile pe care acesta le pune la dispoziție. cât și internațional. 11 în total. fie la programul de licență.Astfel. cea mai cunoscută universitate economica este Academia de Studii Economice din București.Numărul acestora se află în scădere. orice domeniu existent pe piață. în anul 2013. deci și cel economic. fie la master.Două 4 . așadar. Marketingul se studiază în cadrul mai multor facultăți din România.Este. de concepțiile. la zi sau la distanță. au existat aproximativ 2400 de studenți înscriși la programele de studii din cadrul facultății de Marketing. academie recunoscută atât la nivel național.3 %. situația este puțin diferită. difența în procente fiind de 15. facultatea afirmându-se cu un număr mai redus de studenți înscriși la toate programele aflate la dispoziție. Studiind cererea din ultimii ani pentru această facultate în cadrul ASE-ului. dar dat fiind faptul că este strâns legat de economie.Astfel.care se ocupa de promovarea produselor și serviciilor.

Aceștia trebuie sa aibe studiile medii absolvite (liceul). putem spune că Facultate de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București își menține poziția pe piață. pe de o parte. taxa de școlarizare. În 2015. pe de altă parte. serii de programe diferite de master. deci se pot înscrie și persoane din alte țări. Făcând o scurtă analiză. altă religie. nivel de pregătire. înscrierile sunt în ușoară creștere față de 2014. Analiza macromediului: -mediul demografic: acesta face referire la repartizarea e grupe de vârstă. dar în scădere față de 2013. însă a crescut numărul îmscrișilor la studiile de licență.De asemenea. lansând an de an.În cadrul facultății de Marketing se pot înscrie studenți începând cu vârsta de 18 ani. datorită lasării seriei cu predare în limba engleză.cauze principale ale acestei scăderi ar fi.Nu se impun reguli în ceea ce privește etnia studentului. tipuri de familii etc. oferind studenților diferite oportunități prin stagii de practică. activități extracurriculare etc. studenții pot proveni și din mediul rural și din mediul urban. altă etnie. până la.Avem astfel 2008 studenți înscriși la programele facultății. programe de bursă. proba scrisă în examenul de admitere. categorii etnice. din 5 . în medie 35-40 de ani. nu foarte mică.

legislația privind educația. -mediul natural: din acest punct de vedere . căci taxa de școlarizare (pentru cei aflați în cauză) nu este o sumă redusă. într-o continuă dezvoltare. dar care se află a o distanță relativ mare de locația facultății. -mediul legislativ: există norme juridice și reglementări care privesc calitatea serviciilor. București. unde veniturile sunt în mare parte medii și peste medie. cu aparatură funcțională. oraș cu un potențial economic ridicat. -mediul tehnologic: știm cu toții că orice instituție de învățământ dispune de tehnologie.În cadrul facultății de Marketing există laboratoare de informatică.familii cu venituri cel puțin medii. -mediul economic: Academia de Studii Economice din București în cadrul căreia se regăsește Facultatea de Marketing se află în capitala Romîniei.De asemenea. întrucât este un oraș mare în care majoritatea oamenilor circulă cu automobilele. putem spune că peisajele naturale sunt puține la număr (parcuri. de exemplu). măsurile de respectare a calității în învățământ. protecția consumatorului. nivelul de poluare este ridicat. 6 . -mediul politic: este prea puțin sau deloc prezent în cadrul instituției de învățământ.

ASE.Analiza emițătorului: Academia de Studii Economice din București Denumirea organizației este Academia de Studii Economice din București. Oportunități: -stagii de practică pentru stundeți oferite de facultate și/sau posibilitatea alegerii unui stagiu în afara celor propuse -programe de studiu: ERASMUS -programe de dezvoltare: Work and travel Amenințări: -concurența 2.De-a lungul timpului. apărând mai întâi sub denumirea de „Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale”. ASE a 7 . albastru. cu logo-ul alcătuit din inițialele denumirii. conferințe culturale și sociale organizate în cadrul facultății.Sigla este una simplă. Academia de Studii Economice din București își desfășoară activiatea începând din data de 6 aprilie 1913.-mediul social-cultural: activități extracurriculare. într-o singură culoare. fondatorul său fiind Carol I.

antreprenorial din Europa. Academia de Studii Economice din București este prezentă anual la diferite conferințe din domeniul economic. Notorietatea sa este cunoscută prin asocierea cu diferite evenimente care pun imaginea academiei față în față cu posibili viitori studenți și/sau firme care îi pot recruta pe aceștia din urmă.De asemenea.Una din funcțiile academiei este de a pregăti forța de muncă pentru mediul economic.contribuit la dezvoltarea educației în economie și afaceri. creânduși imaginea de lider al învățământului economic și de business din Romania. fiind cunoscută și la nivel internațional. Punctele tari: -6 cămine -bază sportivă -cantine -biblioteci (clasice și online) -săli de lectură -cabinet medical 8 .

privit ca domeniu al ştiinţelor economice. de sttudiu.-burse: sociale. metode şi tehnici prin intermediul cărora organizaţia evaluează mediul în care îşi desfăşoară activitatea (cercetări 9 de marketing).Analiza obiectului comunicării: FACULTATEA DE MARKETING – începând cu anul 2014-2015 Marketingul. de merit. de performanță. nefuncționale -taxe de școlarizare mari 3. defineşte . include un ansamblu de concepte. instrumente. Erasmus -programe de studiu pentru străini -predarea în limbi străine: engleză. germană -inernet gratuit -organizații de voluntariat Puncte slabe: -clădiri nemodernizate -săli fără aer condiționat/căldură -mobilier învechit -băi nedotate -lifturi neîncăpătoare.

pe plan naţional şi internaţional. Studiile universitare de masterat (2 ani) aprofundează şi completează pregătirea de bază furnizând competenţele manageriale in dispensabile planificării.obiectivele şi elaborează strategiile pentru atingerea acestora (planificare strategica de marketing). coordonării organizaţiei. într-o manieră responsabilă social. care formează competenţe şi abilităţi profesionale necesare realizării unui portofoliu variat de activităţi de marketing. şi controlului Studiile dezvoltăcompetenţe de activităţilor universitare cercetare de de marketing doctorat ştiinţifică ale (3 ani) avansată . cu un consistent caracter aplicativ. activităţile operative (programe de marketing) în scopul satisfacerii nevoilor consumatorilor şi al maximizării profitului. proiectează . Studiile universitare de licenţă (3 ani) asigură pregătirea esenţială .prin abordarea unor direcţiii novativeşi de impact. realizează şi controlează . Activități extra-curriculare: Online Marketing Academy by Google 10 .

Concurenţa Specializarea Marketing din cadrul Universităţii din Bucureşti Specializarea Marketing a Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti. Rompetrol Internship Program 2015 – Marketing șiComunicareRompetrol oferă studenților Facultății de Marketing șansa de a fi implicate. 4.Google Romania șiFacultatea de Marketing asigură cursurigratuite Online Marketing Academy. Companiaoferăoportunități de practicășiangajare în domeniiprecum marketing online. Programul se adreseazăstudențilorinteresați de promovare. Germania. Oferte de practicăpentrustudențiiFacultății de Marketing la Trivago GMBHTrivagoesteunuldintrecelemaiimportantemotoare de căutare în domeniulserviciilorhoteliere din lume. cu șediul în Dusseldorf. pentru 3 luni. servicii cu cliențiișivînzări. având forma de învăţământ zi. aparţinedomeniului 11 fundamental „Ştiinţe . într-un program de practică în Departamentul de Marketing șiComunicare.

Scopul specializăriiMarketing este de a se integra structurii Facultăţii de Administraţie şi Afaceri ca o entitate stabilă şi performantă. fundamentat pe abordare apractică şi pe cercetarea ştiinţifică. specializarea urmăreşte promovarea unui sistem de învăţământ de calitate. aptitudini şi competenţe necesare construirii unei cariere de succes în domeniul marketingului. interactiv şi inovativ.economice” şidomeniului de studiiuniversitare de licenţă „Marketing” conform H. Oferta educaţională Specializarea Marketing*** Titlul acordat Licenţiat în economice Forma învăţământ Numărul de locuri de ZI taxă 46 12 ştiinţe . 1175/2006. orientată continuu către dobândirea de către studenţi de cunoştinţe.G. pe în curajarea modului de gândire independent şi anticipativ.

16 octombrie 2015 Workshop cu tema Empirical Methods în Macroeconomic Policy Analysis Masa rotunda cu tema: Mediul universitar și mediul de afaceri Puncte forte:   Profesori bine pregatiţi Studenţii sunt bine informaţi prin intermediul facebookului Puncte slabe:   Locuri puţine pentru studenţi Organizarea nu este pusă bine la punct 13 .Taxa de 150 lei înscriere Taxa de 3100 lei şcolarizare Durata studiilor 3 ani Proba 1 . notat cu calificativul ADMIS/RESPINS.Scrisoare de intenţie (eseu motivaţional – 300 de cuvinte).Media examenului de bacalaureat (100%) Evenimente Săptămîna Calității : perioada 12 . Proba 2 .

prin activitățididacticeși de cercetarestiințifică. în cadrul și internațional al calificărilor. în cadrul unor organizații precum: firme naționale și transnaționale.Facultateade Marketing din cadrul”Universității Creștine „DimitrieCantemir” Facultatea de Marketing din cadrul Universitatii Crestine „DimitrieCantemir”. Absolvenții facultățiinoastre pot desfășura activități în funcția de economiști specialiști în marketing. organismeguvernamentale. organizațiiinternaționale. Facultatea are în vedereformarea de specialiștipebazaunui plan de învățămant modern cudeschiderecătreînvățământuluniversitar internațional șipracticaeconomica din acestdomeniu. adecvatespecificului actual al mediului de afaceri internși internațional. deplinaconcordanța cu meseriicesunt. București are misiunea de a pregăti specialiști cu studii superioare. în domeniul marketingului . în prezent. agențiișireprezentantecomerciale din țarășistrăinătate. bănci. Ofertaeducațională 14 național . unități de cercetareșiînvățămînt.

100 locuri Evenimente Facultatea de Marketing aorganizatSesiuneaștiințifică a cadrelordidactice. concursul de admitere la programele de studiiuniversitare de licenta se realizeazapebazamedieiobtinute la examenul de bacalaureat. „Provocări ştiinţeimarketinguluiînnouaparadigma ale a economieibazateperesurse” joi. Caravana UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" Vreausafiuantreprenor la "UniversitateaCreștinăDimitrieCantemir" 15 .Pentruanuluniversitar 2015-2016. Programul de studiiuniversitare de licență: MARKETING 3 aniînvățământ cu frecvența (zi) . 7 mai. taxa 550 de euro. 2015. În cazulmediiloregaleobținute la admitere de cătrecandidațiișituatipeultimulloc. criteriul de departajareva fi nota obținută la probascrisă la limbaromînă de la examenul de bacalaureat.

studenți. evenimentul”Vreausafiuantreprenor”la care au participatspecialiștiînpromovarea de programe de finanțare a afacerilorpentrutineriantreprenori. promotori de afaceri de succescare au beneficiat de suportfinanciarprinintermediul HUB Romania. profesori. Puncte forte:  Elaborareaunui plan de învăţământ modern  Clădiridotate cu aparaturămodernă  Taxă de şcolarizaremaimică Puncteslabe  Nu are foarte mare notorietate  Nu esterecunoscută la nivel internațional estecunoscută Academia de StudiiEconomice 16 cum .HUB România a organizatîn data de 2 martie 2015 la Facultatea de Marketing încadrulUniversitățiiCreștine „DimitrieCantemir”.

al comerţului exterior şi al afaceriloreconomiceinternaţionale care. cercetareapieţelor.Facultatea de Marketing şiAfaceriEconomiceInternaţionale. negociereacontracteloreconomice. proiectareastrategiilorcomerciale. vordominaeconomiaromânească. UniversitateaSpiruHaret Facultatea de Marketing şiAfaceriEconomiceInternaţionale se înscrieînrândulfacultăţiloreconomice private care dreptmisiunefundamentalăpregătirea au de specialiştiîndomeniulmarketingului. paralel cu practice menitesăasigurestudenţilorcondiţiileoptimepentruînsuşireacunoştin ţelorteoreticeşi a deprinderiloroperaţionaleprivinddomeniilemenţionate. înperspectivaapropiatăşimaiîndepărtată. conjuncturapieţelorinternaţionale etc. distribuţiaproduselorşiserviciilorpepiaţainternăşiexternă. activităţistiinţificeşi Înacestscop. facultateaprogrameazăsidesfășoarăactivităţididactice. Puncteforte   Multesucursaledeschiseîntoatăţara Clădirişidotărimoderne 17 .

elevii 18 . cu medii de peste 8 (diferă de la an la an) pentru programul licen ță la zi-buget.De asemenea.Puncteslabe   Nu esteatât de cunoscută Nu are foarte mare credibilitate Ofertaeducațională Cu frecvenţă (IF) –acreditatpentru 300 locuri Cu frecvenţăredusă (IFR) –autorizatpentru75 locuri Învăţământ la distanţă (ID) –autorizatpentru 75 locuri Candidatul se vaînscriepebazadosarului cu actelenecesare plus diploma de bacalaureat. iar cei cu medii mai mici pentru programul licență la zitaxă. taxa este de 2200 de ron. 5.Publicul-țintă Publicul țintă căruia i se adresează Facultatea de Marketing din cadrul ASE-ului este format din absolvenții studiilor liceale. în funcție de disponibilitatea locurilor.

6.com/marketing.com 1.Publicitatea 1.ro/?fref=ts . facultatea poate primi studenți din licee de orice profil.1.youtube.3. ziarul facultății. probabilitatea de intrare fiind mai mare față de intrarea cu admiterea standard cu examen.ro . Elevii pot proveni din mediul rural și urban.ase. pagina de facebook https://www.Însă datorită faptului că s-a renunțat la admiterea prin examen scris. enumerând astfel: 1.Televiziunea: asocierea imaginii ASE-ului cu posturile de televiziune 1.2. din familii cu venituri medii sau peste medie. filmulețe promoționle pe www.ase.care doresc să urmeze programele facultății de Marketing.Mediul online: site www.Presa scrisă: reviste.facebook. luând în considerare taxa de școlarizare.Analiza comunicării actuale Tehnicile de comunicare de marketing utilizate sunt cele standard. 19 . în general trebuie să fi absolvit un liceu de profil economic și/sau real.

detalii despre facultate. flyere-lor.Târgul RIUF este unul de acest gen care se realizează anual și este cel mai mare târg de facultăți.Relații cu publicul Prin această metodă se interacționează direct cu potențialii studenți prin diferite metode. Partea a II-a: Propunere privind campania de comunicare integrată pentru promovarea Facultății de Marketing 1. conferințe etc.Cea mai des întâlnită metodă și care are efect pozitiv este organizarea târgurilor de facultăți.1. cursuri. unde li se prezintă oferte și programe de studiu. prezentând în detaliu ceea ce prezintă facultatea: stagii de practică. cursuri. 3.Aici sunt prezenți studenți ai academiei.2. profesori. fiind prezente universități din toată țara.Promovarea prin metodele standard: utilizarea broșurilor.Promovarea vânzărilor 2.Poziționarea 20 .2. în cladirea Facultății de Marketing. organizații studențești etc. afișelor. care stau de vorbă cu elevii.Promovarea la locul vânzărilor: evenimente precum „Ziua porților deshise”. unde elevii din anii terminali de liceu sunt așteptați în cadrul ASE-ului. 2. burse.

Campania de promovare a facultății de Marketing se va realiza. 21 . ştim informaţiile concrete de care sunt interesaţi. 2. pe de altă parte. cum să-i abordăm şi cel mai important. cei ce au încheiat cu brio studiile preunversitare și caută să-și îmbogățească bagajul de cunoștinte prin a opta către studiile universitare. devin targetul sau țintă comunicării. Am ales această metodă deoarece credem că un student care a trecut prin această situaţie este cel mai potrivit să vorbească despre experienţa pe care o trăieşte.Definirea țintei comunicării Am ales ca metodă de promovare a Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București contactul direct cu ținta. definirea țintei comunicării îi va avea în vedere pe absolvenții de liceu. Contactul se va realiza prin deplasarea studenților din cadrul facultății în licee. Fiind apropiaţi de vârsta liceenilor ştim cum să vorbim cu ei. pe de o parte. în liceele pe care le vom vizita. în cadrul facultății. Fiind una dintre etapele foarte importante în desfășurarea unei campanii. Altfel spus.

cît și pe programul lejer ce permite studenților doritori să intre pe piața muncii să se angajeze. Ținta noastră sunt elevii de clasele a XII-a.După cum am menționat și mai sus. Se va pune accentul atît pe seriozitatea cu care se lucrează în facultate și bagajul încărcat de cunoștinte care se acumulează. campania noastră va fi desfășurata (poziționată) în licee. “aventurile lor din facultate” şi placate şi neplăcute. experiențe. Acețtia vor expune. și cum acesta ajunge să influențeze atît marile întreprinderi cît și viața de zi cu zi a indivizilor. dar nu vom neglija nici liceele cu profil diferit deoarece s-a demonstrat în ultimii ani că Ase-ul are success tot mai mare în cadrul acestor licee. Ce le vom prezenta concret tinerilor? În primul rînd. dobîndite doar cu ajutorul acestei facultăți. printr-o perspectivă subiectivă. deoarece aceștia sunt principalii ocupanți ai locurilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. vor vorbi despre cît de important şi interactiv este domeniul marketingului. desigur. le vor fi prezentate experiențele trăite de studenții ajunși în fața lor. Ne vom axa în special pe liceele cu profil economic. dar și cei de clasele a XI-a. în primul rând. Un plus în faptul că studenţii vor prezenta oferta educaţională a Facultăţii de Marketing este că elevii vor putea să se 22 .

23 . Acestora le vom pregăti atît o prezentare PowerPoint. Prezentarea Power Point va ilustra informaţii despre Facultatea de Marketing. cât și pliante.exprime liber fară reţinerile pe care le-ar avea dacă în faţa lor ar sta un profesor. motivele principale pentru care elevii ar putea să aleaga această facultate. datele de contact ale facultăţii şi o invitaţie pentru ziua porţilor deschise unde elevii vor putea vizita facultatea şi vor participa la o conferinţă cu profesorii din cadrul Catedrei de Marketing. Sperăm să atragem cît mai mulți viitori studenți. Pliantele vor contine informațiile principale ce vizează admiterea la facultate. iar campania le va pune la dispoziție și un grup pe Facebook unde li se vor raspunde toturor întrebărilor acestora atît de către studenţi cît ți de către profesori. evenimentele si conferinţele la care vor putea să participe în cadrul acestei facultăţi. despre stadiile de practică în cadrul unor companii renumite şi joburile pe care le vor dobândi când vor absolvi iar ultima parte va fi dedicata oamenilor de success ce s-au format pe băncile acestei facultăți.

fără vreun scenariu creat dinainte. 24 . iar profesorii vor povesti din experiența de cadru didactic.Fiind una dintre etapele foarte importante în desfășurarea unei campanii. Scopul nostru principal este să atragem potențialii studenți. inclusiv master. 3. care sa-și împărtășească parerile legate de facultate.Astfel. pe de o parte. 2 și 3. foști studenți și profesori.Pentru a fi cât mai reale. corecte.Avem. obiectivele de comunicare au în vedere atragerea absolvenților de liceu spre continuarea studiilor în cadrul Facultății de Marketing. definirea țintei comunicarii ii va avea in vedere pe absolventii de liceu. coerente și ușor de înțeles. studenții își pot da cu părerea despre cursuri. pentru a căpăta încrederea liceenilor. vom crea câteva clipuri în care vom filma studenți din anul 1. profesori.Definirea obiectivelor de comunicare Definirea obiectivelor de comunicare este una dintre etapele foarte importante in realizarea unei campanii de promovare. precise. concise. sesiune. clipurile vor fi spontane. devin targetul sau ținta comunicării. Altfel spus. cei ce au încheiat cu brio studiile preunversitare și caută să-și îmbogateasca bagajul de cunoștinte prin a opta către studiile universitare. deci obiectivele noastre trebuie să fie clar formulate. De asemenea. filmate pe loc.

lipsurile acestei insituții. acela de a merge la facultate.Elevii sunt conștienți de acest lucru și se îndreaptă spre acele facultăți care le promit un viitor frumos.Pentru a putea face parte dintr-o instituție. și anume că funcția facultății este de a crea forță de muncă. așadar. prieteni.E irelevant să le promitem că vor avea un loc de muncă asigurat. care sunt plusurile. minusurile. tot sub formă de clipuri. care primează în marea majoritatea a alegerilor pe care le facem. dar putem să le aducem.Fiind un pas important pentru studenți. prezentări ale studenților care au promovat facultatea de Marketing și locul în care aceștia lucrează. orice persoană are nevoie să cunoască ce avantaje i-ar aduce. dorința acestora este de mai avea alături cel puțin o persoană pe care să o cunoască. așadar. rolul nostru se rezumă la aceste obiective.Stabilirea axului comunicațional 25 .Aceste obiective se bazează pe rațiune.bine-cunoscutele obiective cognitive. Obiectivele conative sunt cele care ne revin nouă. Pe lângă obiectivele cognitive. 4. la ceea ce am spus la început. elevii punând des întrebarea „Îmi asigură loc de munca?” Revenim. căci noi trebuie să convingem elevii să urmeze programele facultății de Marketing. se mai găsesc și cele afective. colegi etc.

În mediul intern vom asigura o comunicare eficientă atât între nivelurile ierarhice cât și între ele prin diferite platforme. 5.Alte acțiuni destinate publicului extern pun accent tot pe dezvoltare și aici putem menționa interviurile. seminarii.Publicitatea-campanie publicitară Publicitatea offline se realizează prin metodele tradiționale: afișe. în care aceștia își exprimă așteptările pe care le au de la facultatea de Marketing.1. teleconferințe etc.site-uri.Mai simplu. lansarea de știri. canalele de youtube pe care vom distribui vidoclipurile cu studenți și profesori. conferința de presă. discursuri.Mixul comunicațional 5. reviste pe care le distribuim în cadrul liceelor. colegi 26 . bannere. un concept în jurul căruia este construit tot mesajul. este o idee. simpozioane.Axul comunicațional este inima procesului de comunicație comercială.Pentru ca dorim sa inspiram incredere si simpatie in randul publicului. flyere. Publicitatea online se face prin bine cunoscutele site-uri de socializare. am ales relatiile publice care dau valoare atat in interiorul institutiei cat i in exterior. Considerăm că o campanie publicitară eficientă în atragerea cât mai multor studenți la facultatea de Marketing constă în filmarea unor elevi din clasa a XII-a. de la profesori.

studenții care au participat. aceștia putând să experimenteze „viața” de student dinainte de a începe facultatea. vor fi motivați prin diplome de viitor student economist. 5. La sfărșitul acestei experiențe.2.3. povestind experiența pe care au avut-o în facultate.Astfel.și cum se văd la sfârșitul celor trei ani de licență. comparând cu așteptările pe care leau avut la început.Comunicarea prin eveniment „Fii student pentru o săptămână” este un eveniment care aduce elevii din clasa a XII-a de profil economic(primii 20 de elevi din liceu.Alte tehnici de comunicare considerate eficiente 27 . 5.Aceași elevi sunt filmați după terminarea studiilor de licență. în funcție de medie) pe băncile facultății. ei participă la cursuri și seminarii ca niște studenți obișnuiți.

ase.ro/?fref=ts https://www.ase.facebook.ro/test/studenti/cercetariFundame  ntalePrograma.ecol.com/marketing.marketing.ase.Bibiografie:  http://www.ro https://www.ro/content/despre-educatie-si-miturile-    reformelor-post-decembriste www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDIIECONOMICE-DIN-BUCURESTI-195529883835960/? fref=ts 28 .php http://www.