You are on page 1of 5

RT-7600 Instrucţiuni pe scurt şi operaţii de întreţinere V2.

0e

RT-7600 INSTRUCŢIUNI PE SCURT
Această schemă prezintă numai operaţiile de bază, pentru alte detalii consultaţi MANUALUL DE
UTILIZARE

Pregătirea

Pornirea

Verificare

Eşec

Testul blank
Succes

Omogenizare probă
Puteţi edita
informaţiile pacient
înainte sau după
testare.

Selectare mod

Editare
Profil
pacient

Testare probă

Printare raport

Oprire
1. Pregătirea
Înainte de începerea lucrului, operatorul trebuie să verifice următoarele:
a) Verificaţi dacă aveţi suficient Diluent, Lyse şi Cleanser; asiguraţi-vă că tubajele nu sunt răsucite sau
ştrangulate şi ca sunt conectate normal; goliţi vasul de deşeuri.
b) Verificaţi cablul de alimentare dacă este conectat corect şi ferm.
c) Verificaţi dacă aveţi suficientă hârtie în printerul intern sau cel extern şi dacă hârtia este instalată corect.
Pentru conectarea corectă a vaselor de Diluent, Lyse şi Cleanser consultaţi MANUALUL DE UTILIZARE.
2. PORNIREA INSTRUMENTULUI
Porniţi instrumentul din comutatorul aflat în spatele aparatului.
3. TESTUL DE BLANK
Apăsaţi butonul de aspiraţie pentru a începe testul de blank. Domeniul acceptabil pentru testul de blank
este:

Biosystems Diagnostic
Bucuresti, str. Crisul Alb Nr. 6 Sector 4, 040728
Tel/ Fax: 021.335.78.15/ 13, Mobil: 0729.930.412, E-mail: service@biosystems-diagnostic.ro

repetaţi paşii de mai sus până când rezultatele ies bine. 040728 Tel/ Fax: 021. pregătiţi un tub.5 % PLT ≤ 10 × 109 / L 4. TESTARE PROBE A. Nu scuturaţi tubul energic. B.15/ 13. apăsaţi butonul de aspiraţie. faceţi click pe “Profile” şi editaţi informaţiile pacienţilor înainte sau după testare.2 × 109 / L RBC ≤ 0. Notă: Probele pentru testare trebuie păstrate la temperatura camerei şi pot fi măsurate în maxim 4 ore. Dacă timpul de păstrare este prea mare sau dacă proba nu a fost bine agitată. pipetaţi cu precizie 20 ul sânge periferic şi agitaţi. 6. din meniul de rezultate. 8. Apoi încercaţi să folosiţi funcţii ca “Remove Blockage”. Biosystems Diagnostic Bucuresti. puneţi-l sub ac. Metoda sugerată: Scuturaţi tubul sus şi jos. “Cleaning” şi “Concentrated Cleanser Soaking” din meniul de service pentru a rezolva eventuala blocare a aperturii. pentru a urma procedura corectă de oprire.930. Mobil: 0729. feceţi click pe “diluent”. apoi instrumentul va aspira proba. “Back Flush”. VERIFICARE Dacă rezultatele testului de blank nu se încadrează în domeniul acceptabil. 6 Sector 4. În caz contrar.0e Parametru Domeniu acceptabil WBC ≤ 0. Selectaţi butonul “Mode”. PRINTARE RAPORT În fereastra de testare probe. Aspiraţi apoi amestecul pentru testare. acurateţea rezultatelor va avea de suferit. astfel 700 ul diluent vor fi pipetaţi în tubul de test. Omogenizare probă.78. str. apăsaţi butonul de aspiraţie. Proba de sânge trebuie bine omogenizată în tub înainte de testare.RT-7600 Instrucţiuni pe scurt şi operaţii de întreţinere V2. b) Instrumentul începe analizarea probei. OPRIREA INSTRUMENTULUI Faceţi click pe “Shut down” înainte de oprirea instrumentului.335.412. verificaţi dacă reactivii şi conectările tubajelor sunt bune. C. Atenţie! Înainte de testare. faceţi pe butonul “Print” pentru a printa raportul.ro . rotiţi tubul pentru 3-5 minute. 7. Acest raport poate fi printat şi ulterior. E-mail: service@biosystems-diagnostic. se poate bloca apertura. asiguraţi-vă că aţi selectat modul corect şi că aveţi pregătită proba de sânge corectă.02 × 1012/ L HGB ≤1g/L HCT ≤ 0. bara de stare din partea de sus a ecranului afişează “Testing…” c) Când testaţi sânge periferic pre-diluat. Testare probă Procedurile de test sunt: a) Puneţi tubul cu proba sub acul de aspiraţie. Crisul Alb Nr. 5. EDITARE INFORMAŢII PACIENT Din fereastra de test. Dacă testul nu iese bine nici după 5 repetări.

Crisul Alb Nr. procedura “Concentrated cleanser soaking”. de cel puţin 2 ori.ro . E-mail: service@biosystems-diagnostic. Mobil: 0729. 040728 Tel/ Fax: 021. Faceţi apoi click pe “Concentrated cleanser soaking”.0e Când ecranul se face negru. “Remove Blockage” şi “Cleaning” . curăţaţi acul cu o cârpă moale sau o hârtie curată înmuiată uşor în soluţie concentrată de curăţare. folosind o cârpă umedă. efectuaţi testul de blank şi verificaţi dacă rezultatele sunt mari. RT-7600 PROGRAM DE ÎNTREŢINERE (Notă: Insistăm ca utilizatorul să efectueze operaţiile descrise mai jos) A.Zilnic a) Curăţaţi acul: înainte de oprirea instrumentului. Lunar Curăţaţi capacul de protecţie al camerei de numărare: Curăţaţi capacul de protecţie al camerei de numărare dacă vedeţi că e murdar. b) Opriţi instrumentul de la comutatorul din spate cel puţin o dată pe săptămână şi lăsaţi-l închis cel puţin o oră.930. b) Curăţaţi aperura: În meniul de service.335. Adăugaţi 2 ml de soluţie concentrată de curăţare în fiecare cameră de numărare.15/ 13. Faceţi acest lucru pentru a împiedica mizeria (praful sau alte obiecte) să intre în camerele de numărare şi să blocheze apertura. consultaţi paragraful de rezolvare a problemelor.412. c) Curăţaţi suprafaţa: Ştergeţi eventualele urme de lichid de pe suprafaţa sau din interiorul instrumentului. Biosystems Diagnostic Bucuresti.RT-7600 Instrucţiuni pe scurt şi operaţii de întreţinere V2. B.Săptămânal a) În fiecare săptămână efectuaţi. C. 6 Sector 4. Dacă rezultatele rămân mari.78. efectuaţi câte o dată operaţiile “Back Flush”. opriţi apaartul de la comutatorul din spate. d) Dacă rezultatele testelor vi se par anormale. str.

335. Verificaţi dacă tubajele de la reactiv sunt bine conectate. 2) Nu mai e Diluent Înlocuiţi Diluentul. str. efectuaţi procedura “Back Flush”. Efectuaţi şi procedura “Concentrated cleanser soaking”. Verificaţi dacă electrovalvele lucrează corect. dacă nu este în domeniul 15C ~35C. blank rămân mari Verificaţi dacă reactivul este expirat sau contaminat. urmaţi procedura Prime -> Diluent din meniul de întreţinere.15/ 13. Verificaţi dacă pistonul pompei de vacuum a ieşit din corpul pompei. Curăţaţi acul de aspiraţie. porni Verificaţi conectarea cablului de alimentare. 4) Nu mai e Lyse Înlocuiţi Lyse. 040728 Tel/ Fax: 021. Faceţi din nou procedura “Prime”. Dacă zgomotul tot nu dispare. Dacă metodele de mai sus nu vă ajută. 5) Vasul de deşeuri este plin Goliţi vasul de deşeuri. Verificaţi presiunea din interiorul instrumentului în service/debug/target value. efectuaţi procedura “Concentrated cleanser soaking”. Verificaţi în program setările imprimantei. luaţi măsuri pentru corectarea situaţiei. verificaţi dacă sunt obiecte care blochează componentele în mişcare.412. urmaţi procedura Prime -> Lyse din meniul de întreţinere. 7) Rezultatele testului de Verificaţi dacă mai aveţi reactiv. 10) Nu se poate printa Verificaţi dacă aveţi hârtie suficientă în imprimantă. 3) Nu mai e Cleanser Înlocuiţi Cleanser. dacă problema rămâne. Mobil: 0729.0e REZOLVAREA PROBLEMELOR DE BAZĂ Probleme posibile Solutions 1) Instrumentul nu poate Verificaţi sursa instrumentului. Sau verificaţi presiunea cu un barometru. Dacă da. urmaţi procedura Prime -> Cleanser din meniul de întreţinere. Biosystems Diagnostic Bucuresti. 9) Bule de aer Efectuaţi procedura “Cleaning” din meniul de întreţinere.930. Reporniţi instrumentul. Verificaţi dacă în reţeaua electrică sunt şocuri de tensiune sau dacă sunt interferenţe cu câmpuri magnetice. E-mail: service@biosystems-diagnostic.78. 8) Blocaj în apertură Efectuaţi procedura “Remove Blockage” din meniul de întreţinere. 6) Temperatura anormală Faceţi click pe “System Info”->“System status” în meniul principal. 11) Zgomot instrument anormal în Deschideţi cele 2 uşi laterale ale instrumentului.ro . duceţi pistonul spre corpul pompei şi împingeţi-l la loc. Din meniul de service. Verificaţi tensiunea din sursa de alimentare. efectuaţi procedura “Burn”.RT-7600 Instrucţiuni pe scurt şi operaţii de întreţinere V2. 6 Sector 4. Verificaţi dacă temperatura şi presiunea sunt în domeniile normale. Verificaţi dacă printerul şi instrumentul sunt bine conectate. contactaţi service-ul. îndepărtaţi-le. Crisul Alb Nr. verificaţi temperatura din laborator. dacă sunt.

6 Sector 4.ro .412. 040728 Tel/ Fax: 021. Mobil: 0729.15/ 13. E-mail: service@biosystems-diagnostic.335. Crisul Alb Nr.0e Biosystems Diagnostic Bucuresti.RT-7600 Instrucţiuni pe scurt şi operaţii de întreţinere V2.78. str.930.