You are on page 1of 3

Spesifikasi batubara PT.

Bukit Asam

Spesifikasi Bahan Bakar Solar
Karakteristik
Masa Jenis (g/cc pada 60/60ºF)
Titik Nyala (ºF)
Titik Tuang (ºF)
G.C.V. (kKal/kg)
Endapan, % Berat Max.
Total Sulfur, % Berat, Max.
Kadar Air, % Vol. Max.
% Abu, Berat Max.

Bahan Bakar Solar
0,82 - 0,87
150
65
10.500-10667
0.01
Sampai 0,5
0,05
0,01

Dirjen Migas No. 004/P/DM/1979 .Sumber : Kep.

16 1.56 11.88 .1 x 2.11 Nitrogen 0.99 58.43 13.Biomasa Padat dari Sawit Parameter Batubara India.96 4.24 Bahan Mineral (1.02 0.33 Hidrogen 5.61 Batubara Indonesia.00 Sulfur 0. % Kadar Air 10.41 Oksigen 38. % 9.71 Abu) Karbon 43.