You are on page 1of 8

IC;OZU m ij nerim var;, Ha.l1ria rsanll" 'dlefllm~fl!!l ~ lk foI:YlLannda, yer verdij}~ mil; bl r Ib()~i..n"Ijmi.Jz ·""iudl.

C;o1iUm '00en lern 5U'U,JYOf00 k. bTkh ,[1[~ylal1l. ~ '~Y' yirle g,u~e!l of .. konwa! ~ea rDfr mu1ml slzlnle pcay~a$mak ~'stedfm,

8Ud~i inu gn~f1~ *I'!imb '"pditika, ve ~em;t~k 1'1' de~ki Glarak. ~~yor.

Sir ~1d YHl d~lr:!ldl ~ i:eJ'lli;i~iinl dUfll'1"lUM h'~ deift"lll'Tled'i~ij'mlzj iOMUI!n., SU konumuz ~'se ~en~J~g,i1!!l son.nlan Ile 1111111 dlaeak. KOl!!lumwUl ~Ik~ noktas ~se s~tiiimiz a.y k.ut~j!j maya ~lli~'bilm1lZ, A'tatJur-k"i_i iii Ilma; seru;~~k ve ~ Myr.!l rm 0-

~aca'k,

Balli k~ Y~Zll~nn&, da bellrtild], 1 '9 MwI.YJ5i deylnce akhn Il)~ hemen ~ yal:nla!!!l 'g6sterie;r ieliyOIl', deiil miJ Pm 1i1zce ieJ"lol;~!!'II'~ ikenctilelinoe !in ,ot!!1lnI bu baYRim1 l!Iell" ~ten lbu ;ekJ ldle mI kmlamak ISlJyorITaIbU kl ha;nr.. Ancalk daha aCISI va. GerI!!;~erimi ~ (:0- gliln LugUI ii!i rtlk ba.yl1lrm ~lLItlamlyor. Hj~ [pmfesycn~~ bir spYlCLIEY(I. !'haynuI'!lQ kW:ilul d5U1'" diyen~' !l0mlLllnm mu? Sam rim ,Ok komlk ,_~ rdl slz~. Ounlklu bayralTllnl adb spor Iba,ynm11 elsa dl!i, spor,eu!llr ~In bj r ,In ia in jf'l!i. de etmiyolf .. AocaJk bu biil~lll1~ 5pDf![uiI.~nn b iii YIfiUfI 11 oLabUh". 'SpJrcULaIf lle sm~lel" b~1f ~raya '!3:e~erekJ t:ecrube~eMden ibahsMebilfrlell'. 8eraber ~or yapabilirler. 'G!!n;ek In Lamdl bir Ira)"1 l!Iel;p', birbiflerinin bI~mLannl kiuUayablllrler.,

Bu tiir bir Qfian'imwOl'U.Il tek yaq:nLacagl )l'e'f oi.all Sta.d~1I1f ve '§;por sa looLa flI; ,~yla.rca ~"' ~~¥J)iIi ~BI r lte yapll~n ve gen(;~erfnl h h; :z~ a ~Nad, Ida 111 nl ~edjgl ~teil1lef' Ile· ~ul,ed~ ~~yor, AriGlk 'ieru;lef!, bu NyralTll Iha1dkaten OOy~e kuUamak 15tem~yor. Geru;;ler 5pl!I'" SiLloni~nnOO O)i'n.il mak ·i5itlyOf. Gen~~er 5tad ~a rda 'Olillilmak istiyor, Enen yatta prof~ otal!!l bil'iipiOk 'lfPOrcu. dlhI 10 'si!!!le ielmedein spDru tn rl~. Nilddi 'imkinnzllklar bi r ya!!!ll ~ ~orr YIp-leak ~ bulaffluyor bu ge~ler, Ancak ,oIwl Oi retmen1l ~erinf.n rekelt.e sdku'.mmJ'~ ve an La_mmja$o~ n tmava ~1.l~La." bUI bayrari!!11' boyle ~ide~ ,daha -;:ok e.Lqtirilir. Abttirk·i.J a]1ma kcnlJSil,lJM iirmi~ bi lei 0 kall.Udak~· sa ptl rma 1.1 . "Ie' alda tmlca.la n baika ~i1:Z~ ~a rda IkGnu ,ed!VOI1!.il% laten 'sik Slit

lionuya sen b1er:sek~ serUt~enn 'SfJor Yilpacak yer ooLama(hi~ ndan hahsetrlk, Anca k itek 50fUl tabU Id yelf bulamamakta ,diej~i. Gel!ll!;liii!!!l mooe konan 'lie ,mUI '5Ulla~ klliUeyen tUni¥eiI'"1~teye 'lIiri~ '!f1stem'~ iieten'n kooIU hakiklMa'ki yeit!enl:zlli~' 'lie (:ocuklanl1l disl,pUn ~er konUSLIIMa, va nlli· yOf'I'lenmes1i", '~lf~ln M(inde~j .aljer ,en!le~ler o~'afj!lk wrmakm. Bir de sem;liihl ikendi ya prn;iII!.l set'"lek.en ooe.v~e.r ·""ar.Oriu::e!ik i!*e biliisaya r ~,i[~lQdj!j n

~ kafklnak, ttittiml ve a lkc:tdenl uui( durabilmek ~ellyor. Anc.al]!; it biriler1ft bm~ ~'stemiYQl", 'Vine· ••.•

\nL"l!:'7] f")lll, ~l .......... h,r F\t'" r Il'~:!1 FlC'l:"!1. m

!Ii •

A.L)d Pl···· rtl N ~d~~~-d ii"'!I' .... ru 1:" ..... ..11-- ..II --'-h d.· ... lll--I1

TI '74;! )lhH'i a ~,jJl Q:a stim IIiI! r..aISrai ~~mln~ I!i.lU~r Y. y,L.I' IjJ! i;I] IU!l.iStJ 1 iM.U eiiil .1>' !II

Boli..imLiinuJl bitirdi. lNNOB iMaki~a ~hEl)di~Jmi ada ~ Ba ~.n hSl~, Ankiil ra Ik:lediye Ba$kaiiilll~~ll" Kei!llt Kcop Batlkeont Koout Kcop" 5lrlf~1 8a~unLr~l, liu~ye Beledlye~er

mo' II'T' . ~ -I.. - '11k t ri l1'li- It. - til - - iI:Ii rii'"'· K - -- - - 11'1< ",1..,., - Il- T - \/) .... - """"'" ~ -" I'N" -

1Il!1 ri_~!ll ve 1!5l!dm u .. e. <e Di:Il~I!!._en ~er D '. 8'1 iururu Daf" ....... nl!lll .. , .!"!..!"!., ve' Ai'!;. rm uOlilleli1l1

AAklU'a~ Xlll'nci DOOm'll BlUm Mme:~vekiU~B:i. l~ Dl~hleri Komisyonu Ba$kam~~ill" nle'illett Rall!.anhSI, NA1D Piii rLamnenter As;amb~esi fUnk Gru'bu l()ye~fQJ. lR.MNt

B,a~.l!'Ivcki lIigi 'gb~lc~ I1de bIW1IWod 1II. 0 ld'bUstmde mC'C.~j'~ ba~ld~liS~ [Borevini Li5,tlenrne~ kt.eyd'I" ~Ilksan~~51 YILdrz.lbraMIlnOVii ~~e ev~~ o~iln All mnQeor Ib[r ii;ocuk IbabaslVdl.

~i'r dCfleml An~m Retedi~esi'nde !!l0rev yapillill 50syat dernokrBt: lk.adm~3 niFi ba~nb ~aJ~~lIn, ~lmif' IBi.iyUk~llfU' Be~edi'yesi taraflnd~n a~LaI!!l uYelie1 Yijl!'l,etimd~ De'Yil1iTli Yapaliltann ~klusti·~ a.dl~ ie\rg~' ~ ~e gUGlIuiiiilhllze 'ta~mdl. 1971 a, 119801 YlUa i1I arasmda A!n~ r~, 6C'~ediye ~ ~I!!;anh.gl ~QrEli'1i'n~' bflj~ rlIytt) Y~rUtelm ~E' Nl~an ~Ylllda Y.iJ~IT"'1l'I yitirEO A.~~' lD1noer'inl aJl~ili!ila kaKieffilahlr IDln~r ltaraflnd~rn lllI,aiDr~iinln 's.er;I, 6·~ 91 ~1.IIb.2ij't 1008

till i!i~lleni a Fil5iI nda IZlfIilir' ~UyilJqel1nir Belediye..si I~etflfll Emeilf Silfiat. 'GalElns]mie IzmirUlof'f"le bulu~!b.ll. Soku Il)eflisl"nifli de! Y!Jkmcian 'hkip etligi Sleflide, Igunumtiz be\le(UyeciUiil!!le onemli omeUer oLuitur.acak proj;e~ei!' \tar!!:!l.,

Serglnln iii~ll~l 1& 'SUbat l,QOS'de (;eUnlEiiff'ie~ Saifila.t Ga~en~l'ii'!Jde ~e~k_le$tlrHdl .. ~~1~; eUy~k$eljfJ'[r

Bciediyc Ba¥iIl 111 A.~n·~ Koeaogtu~, i:zmiF IE~ki Millcu:ve'km fUrka~ iYd~OO8:~ liil n, Ir1IT!ir 6¥k~~hir ~cl,erliycsi ue!'! ell Sell!.ret~~ EiiSU IH~'Zli!'~ sergly~ Mmrla,yaii'!l lall~ ii" III ni;eii"~ lbeLedlye bfIJ_nlkra tilan ~ mK~~i Oyelert ve la1li3lb.2lillk IMr dav~ e,tU ~nUbu lka hld 'II., 'Sef"'giy~ luJrka Fi NJ~{lIo§UU"Jli ve lahir Dfri~er ~ le birHIH\fl' gezen Ba~kanr Azill KacaoBLu; re'Slrfl1e;~ be~",elef' ve c done'!1le ,ah. ,~fi~leri dlikbUe 'inoeledi. 11la~.aJ SCI!!I'r3 ~~k n IKoclogt!.l! ve beraberiruf.ek~ te~ ~fII'!Ij iLe Il;glll ~oflU~erlnl arn ,!!:i'ef'lerfiiile Y~17:I k clumnswle$tlr,Il:I'I. Se~lnln 1ge:zllmne~'Fitn aJrdl iiildan koM!eYl ~en;,elde$tJ rlldl. ~ '911 -1980 Yllla n Pl!da 5cllediye ~-a~k.el.ll1!hi,lll1!ll bi!l~!lll i~c 8en;ckL~~til'iCi!l #r.l'i [)~n~e r ve ckilbi~ilrn 'yaptli~ '~devrim

n1 teU8Ind'ek] ~~ ~~lr$mala ii, ierglde ya::nll!!ir~ r,K1 m~er ve a dCineme aU: a:f~i~eii" He anLa:t1,l1iyOl'.

i&~ lI)in~e.r ye el!!;m~ nin Iba_~Fi i;iykJl.JcsUl 3Q y~i cin,ce', 11 Arnhk 197Tde yaP] ~j)n y,ET,:ei se~illl1llelrrd~ Anbm

til l'~ 1l;r:1t l - - ~'II' ,rLJ iii ...~il; 11'\'1 .... <3ft ~ .. ~ I' ...II .. ", b,M1l b ~ -~' _. - j. i~'

lIiIe 'l/il!.l!~}'e ~I~_ln Ig~ nat s~-,;",~e:n 1!i..IlF !iylYli Mi~ ILoI'ln9G!r. 'v _U yaI'ijt'B1nn aJ:m~ 'Sen~ .r e"'!J:J eo ~IW.ye YOI!!l<et m.n.

11stlemimf,iU, 12 Eyl~~, ~'9&!l rri.Od:allll,alell sonn'a'S'lmida i!l:orev.dlemi aillfii!ifil bu e:klp~ '$!!idece I ~~f 91 !al/, § 'g~ ~ibllklsa blr dO!ll!e!!lll lore-v ya ~rna La r'!n~ nlif!l1len I~~llknrnoklfillt fkLcdiYCEi Uk' ,af!,~aY1f1f!U'!1 h~~!'11 ~~ DlfJlelde',ri!1~' '\m!frl!ld~~rdi. C:;e.c_ekood'llI~~iJiI'iaj ile 'Efttk~ Fi Im[jli!::ade~e f~ln IS,S bln lli;onULtLllIk SaUkeii'!J'tt. proj,esfii'!JfI ha%lrlamnl$LaJ~!, ·dla IIiI a, SMiI'a tliiim araziyi ve yaplm-'iha~~' y.etkiSiin], IkiJIl"rliJIklan Kelill't. Koop ~oout Kooperalffle,n BirHgi'ne' ~evre,tmi~i~lrdi,

ILI.la~ m iOi'Ui'iUi'iUiiiI ~6zUmUI h;~ Fi lb!J.I~uiiil l!'Ile~mIbLil~, IOla,r,2l1!;: y.er!.'idcn LIYBIW Uamayar kO!l1!lIILami) otlooiUrs 1000e~ yolundlaJ ekspres sef'enieor dOzen ~eim"d~,~ ~ernl. Proj,esi] t:ekndlD] isi! ya purn ,~, lI!;aynagl i le 'wnnU¥le- Ray:ll S'i~tem 'Soal!!layisi Ilu'!lI'UlIN.'S~ 11);io ~.aJ~;ml~· ~ii rdl. 9! Eytm 119BO ta M'[Fide !at~ ~an Uk metronun

'reline li, ], lB,u!m !i£Iflr,2l1 ser~k l~r!! ~ 2 Eyli..i~ 'iLe ,d lIIrldu .. ~ IllIlm!JI$t!JJl. Illko~!JJ'l ogren cllertnln to;p1ladikilan ,dwii'!J fflJ5' ~.arze:t_e kili1 Ua nim degedendi rerelk 1 milyon '~ocu'k lkitS!bl MnTmlJ~ ve cl/1;u ~grdl da.inmli~ln:h. Be~ediyel· ertn ya p -ibolilllniJI ,ooLemnek iiJTi;aoyLa, Plairn ~afl'i)[i B~'rtl'mfl ~unnlW~l~u; AJty.a,PI ~<imli2tLeri E~sfdulIi1llel!lm:~' PliO] e!~~~ni ~SU~ii maY,1l Iba'i'laml$~ii rdl. [Unli;ier ve e.k1:til~u lli:en~ mETk_ez"~ nde ilk Ike'z a.ra,~ 'h'angine kilpa'll yay ..

bo1Res~ de OhJ~'lUrmUl~la rd~,

P.~'h~~UM::;OlleJ kayafi w ~ar,::filral~Diill~ 'd~IiJ' l!.llh~ p;l ~~rill Ilf' ~'Mli fifJidtJl'dalJrtltqJi !Jf1Jsdr ,'ia(I'iJ1: SfJ{C"1l pail''' d1JIIIJ i1~'fr{l1, lIiJ1lgin: it:J JdQr?

Si::.~; sot ih' ifaif"i JiJ{~ fol{J i(gi(uJr(f.ccl ~,'f ifii~ "ljIi/~ gf(f'UIf:j'~ 1t115U ~ir JOf'f{:;c6if~'ffJmi a.r..iJtfr:ercu~.JlI,

d'etkrrre,l"m !Jdl1~ (Jr:~"Jl{:ri'li'dr ycr arrrwh

C/)i;,:,.'in ilfJ/~lllltfa iifliJ:mdfl'ej JDij' ,di{.lI'lIm if~"~ 6-ir fuwyraj ff'if'Cr.!l~ w 'D~~~}'j;i' (i.l1n'to.Jtru P~'!:1(.aA-.c.

K~'m~tl: InB1Uz s41'rWrQies~ ela n u'l~Ne A,li!Iote fon~fulm Pl paJrtlsJ %41 ay a,~a raJ<. blrtrtd :nrada 'tamamnLac] se~lmL I!(otombiy~: [lumley' ~rika' d'alkf ~kUI,Blkl md;1Tl'E,tki~emlmCl'Co ender Ulkel.erden ,illl~1inI ~a'liElfl'!hiY'a,' ml ~~ bera I, l(lP' ~ ~ 9' ~ ~ le blrlnli:l ~Ik'~ ve koalfi5YQM Iba'ibakan 'g6ndlefdi. IKoo~1SYOim ,artakLanndlan birl de demomtlk 'sosyalllS-Jt pam A!DP~ ~B ay ald].

Komor~i1f:Olkede s.iY,~S!Jl isA!.!Jm ~emen,A.A.1M. 'Sawn~i (jlk~ cnu~i bI~Mnl !itat~lIlIde 'yone'tlIYOf'~ ~~i\edist,e ~se C~I '112 san!!:l\a,~ye salh~ bL Yennik(:~ve mel1kezcl CRe lse 6 sandaJlye saMbt

Kon~o: [skil ~rk5i5t-lemlil!liist Konga, r~~i iJ,alrtisi I 41 SC!i l!i!da'lye sahibl Idurumurllda. OLkellil'!1 hll~l nda D. ~SS_(llJ~ N!,e~, IbuLunii rna Ua ..

I!lernokratik NOlI'Igo~ Yenidelill Yilp~'li3inll1na :siB_'2iunul part] i~inde de IwUananJ Joseph l(,abilaJ 'run pp RD'~5i \122, oy !JIII"I'k an.a fkti d'ar paJrti~I,a1d!.l!. P~ nti ,alyrlca smya U's.t enternl'~lilIa~ UJye~i.

Ifrosova :Ha~m 'T1!i~I' IliIfllil DPK I~a rtlsl~ \ 14 ay a,~ail':a~ bll1nc:I,dldliJ. Yenllba:~u'l!!l:uzllk kazanallil olkede 'sclcu etll!.IU d'e~~ ~. Kosta R~ k~,.: Jose IFisue res.. in Ub.llsall B-4I'gll'!l1!51lhk P,~rti5i (INLP') ~ 57 s.jiu"ui~,lycden 2.5 'h!!] Ii ~a Fa'k i..ilkefle' ikt~dara 'gc~di. P~rtfilllfilil GUlley Airnlei1ka,~'d!!lk~' so~ ,all1.~md!!in etll!.Jllendlg~ !ijOy'lenebmi!'.

Wu¥eyit_~Demdkrn'iilmflill Dotmnadig'll ulkede tek pa.rtflll'i~amfiIEngk. Me.diste tum '5an:da,~ye~ere 5.i11111,p'lBI'".

K KT( :'Sosyall de-mok.r:aUa r!!!II kumuj,u Oumhu riye.tl!;i lftur!k IPam"!I'i, .. 1<4 ~ .a.Larai!!; 'ikUd~l'ida buhJ!IiIUYor~

Ktaey Kore:Klm JOilil~,-ll~~'n d[kt.aJtlSlndalld iUUtede 11~llpafMs1 'lie sosyal'~~iii!lo'kil"al parU mecLf,5dlell!.l M Ipartl.

K uha :IK!LIT!u!I1!i5t birkil~ U lkedel!1! biri '~~nJ Kuha· d~ l'tJL.uba Kornt.unist IPil,rti[~i iktidar. laa~nlBln Ise Ril'lill (aSillm.

Ld~: ~j,lke<lle kOiiif'i~n~'s;tt. PtRJPll~ Laos ~a.~k die-vrlm lpa ~'sI1 ~ Ikt~da rda.A2 '~~Yldil korrtin 1st olkelemeiiil blr1dl r.

leso'lo: Kr-aU~~~iiI yooetHen-n ulk..OOe~ ~~.~ rnlere ~k 'M,1fuiaJ Ipa ru ka'itii ~flilIilkt.a,d'll!". IUida rna Ise l~t(l!l DerTtIJkrnsi KOnt!lJies1 yeli a'lm2ikta.62 ~ndl~Yeye ~~fp'leli.En ivl solC1!J1 partil ise' IKi Partis,l.,oolar d2i ~ICI '~ndl_tye sahibf. lLetcnya:Ulkede fUldaJf sa~,ClI Halk PalrtlsJnln elln:de~ IIv19 OIJ aLd~~ar.SosyalIOem" I~ ~arULSI~nln I~e ~l 0j!lI vaf. lLibErva~O~ke[fe Bfri~k Pantj:5f1~nlnl ~kUd\an ~uLuii'llma'ktaJ"IBu partlden dev~et ba~unh~1 ~azi3lnanl E~len Jahn~rm~ Sirilea:f i Afrika' nm ~ Lk k~dln dev~ot ool~kan I ,Bldu.li kinEi 5lfB;ml ise eski 1UIDOh:ul GeMge W~ah 'UII partisl Den1l1akrnl~ Uk II)~fi$lm Cephesj yel!" allryOf.'ScOlo!JJ par~~ ~ei!' ;lj;~U d!JJ rumdla deiU.

L1bVa. ~Mlwallfill'JlelF lia,aIlaii'ln1_n t1f'k Bidam rn..arak yQirnoettii~ ulkea:e ~)i'~~~, ~5)I'alizmnO! ~lJjraUa inl S,~edl" Ye~iI sosyal-, iD'M bjr Inlalllnd'al Ara.p haJLkln~ ~dJa.lPte edilml~, sosyal1iM1 dfy~bHhi"Z.Anak uyg~~arm!tjl ~e!i:e:FliHI!I; aiZdlll'. ILledhten:ite.l~ n ~lY.orhllll Ile ~etHeilii uIUtede,! mulffla'f'uaM r F1BL r;atanda/$ hafiekeU)~ IYlkede mUiiiI zanmandlaiiil bert iktida rS'DI, pam yok.

lLitv2ilnva:Ulkede ~k;th.1al!"ll l pa'rtl g.citiUrUyor.,Aina ~ktfditlr ~:se [~I Part~sl (DP)'ye a1t:.Oi;er 'ikitldar orta~1 Ise LSDP. llJubn an: 0 lkede selcula inli1l ,dla yer a,~dlill 14 MoiI'ft, cephesl iktidi3ir' durumnalaJ. n saTIdaolyeye sahlpler; ll.JuksembYIl::Kr~l'llk ~le ytmetilel'li y~ed:e IHrri'StJyall!i Siosya1l1haU(ln Ipartis-i' fktid\!rdl~ikillllc] slroaodl iw L~mw~ SosyaLfist I~' Pa rrttld yef a naktta .Iktlda rm df~e;r orta~1 lse Ye$~ ller lPilnJI's1.

Maca rista n: MS.1P' ~li.i\ae~ nrta n S!o5)l'aLi5t 1P.B,ritJi.~i ~ !liM sc~imlerde 2. tl!.[rm ~~ride' ka ~5a dBI ko.alisyoo il.e iktida'Fa gel.mey~' b~;a rd)" ParU yellilfl sosy,a.lf'st akJ mta man etkllenmnl~, Ibfr pC!lltlkaya 'sa'hfp' .

.Madagas:k.at:Marc Ra'i.1'a.~olTli!lll1lana tarafmdaJi IkiJjF'li~iln "'I LO'i.!'e I'iladaSiI'Sc_a rl'! partlsl ,Ilj lkede teik pam 'iktida'llna saMp.O lkede so~ PI rd ~er '8e;ne~de kU;iuk ve If!l>era,ll~m~ YaJtkln pl1rti le;r.

Ben toU< bir U,derimj, kifi'sede jotojra!,m., c:,e,kemezs,;'nizl

'ramo ',da Sm-kaqr"ye ~QllJ s,efJmlerJ hlybe.r.tiUe'fI m~rn .smyorlst. ~J'~j 'nln Iidel~'jj/~ O,~D !ii'E'jalfe\riI:e Ro~l, /tl'11ya',rtia biM'" Ii: iUSJ€-rk ,du€J1 MIE",r,keil ~e'kr/,"n:~ fatoj,mJlclflm ~111~yc:m Par~s Match der8i~rrP€ ··Ialkljk "' dava.u lIlrf'J. framo ~'1Iia 1'905 lfI"~ooal1 00 yanili ViJr.UrWUe ,O~m1' ialJrljk' YMOS'l cunftJl.u1y;etln en lfoemU JlapMllfJar~ni!hlrJI ,f)Ilfj !UlilGmJ:: i:ahJl e.dlliyDr. AII"Q_i NJrni.m 5arkDzy "rrin Cumhu.r~J:DJilJI ~.efUmf"5iJljn il2iFd,rrml'an ·j100 VIUlk laj~iikvmmJr;;da d'ril.~fkUk }IQP!lmCltJ. ~tlnuzdQ din in' I!',fici.si ,aFf!Y'l""' Qf,A:/ammJVia'6iit.~ ultun' ]IlUGr Mnm I'll!: ,iel ~'Qi~kUl sl:vasetln enemll ,gUndem mOOdel~I~'Mt'Iln tdrJ cldl;'. MlJoole/e'ttekJ SosyaUS!' Parti {£e' keooJsini bu ym:orJ',rn d~,r~m~' saVifImlt:U~' GtJl;1r~~ ilan etO 'iii!" "IIVc5 ~fl!ii,rr;nn re~ ,k.elimesin@' biJe doILtUJ'llJi'mas;IM flln vef'me~ceklerlnj G(lk ~'odJ.

l~t,e' ta-m ,tw' t{ilrt.~'yti'af"n Q_~'evl.emijJ ,SUJdeT,d.e Blli:el"ilir.JI IE"JiI 'ifO! s.atmJI mf1S'rl'ttin df"I!'.51 ,Paris ,Mat"h~ 5e-!CI~lu! Royal'~n 'ra~'va'"'n Ffom~ ~le'fltind'!'J:J SaInt' EsprIt:' MU5es~'Jrrde dil ¢kmii~ cWo ederke~' ,~e~Umf.:; f'Ot~rof.iM~{n ,yaym1'mtl. ve kJI,yamet kcptu. O1nUmil:EdeA.J1 V,I yapll.acak 01011 pa'J"tj' turul.taymdo SoosyaUst ~J',rJ t,f dt!j'J. iii if<f~ adl;Jll iOJduj,f,lfOU ,t.7fil',ki~n F.rar.li!Hl ,5iymf'1,i min ,de fj iyj' .OO"ll et.tijillJ ~'~'G1d!. G'f'm~~jni' de ~'oU:Ut tart~.flT.I'OlarHl(li oofladJ'.

'TlJrki,ve ~d'e MiJ'slumanl.'ar din inli IDzgUrc,i VQ~'QyQm,f yor

,!)if~le£J ,Maru JW 8c:iI00ccn. Avrupa P.aFlamer:rrosu '000 (mjJI'nde dliln' yaptl,§J lkooUfmmJnthJi~ rarki,Vi' 'de ~~n M.il5WlTi'aQ ~oSi.rJ'diJjull dinlni ~~Il1!iIOOQR' pi:i'nm.

Ke'Mi'siM TiJF~iVe'"d'e' ~aya_J1' d~n~' CU'JRlddan mldarl Ije UaiU soru soN1M ~M" ~~ fflj{Jf ('l!!1/Ci!bl t',er:ere~~ Alriame:nterlttle AKP'~I$Ir;QOn lalkU§ln taJWlfUlH vapl,: "TOrlklll;!'(jt' sm1N.t' ~av.rlmUsJ'm m'IfltlJdM

!WII II.. .. I II 11"1 I I ••. Ii II II - 1111, ..... .. .• iI II

deM;~J i MilslufflO-fJ 'rQj'u,I"iI/Y'~ dfJ d,ru olsurlukierle IlS'II~ 50Funicrr ~'~YOF, Ulkede- son diWFfflde. 'aJld~,1!r ekS€n~~ brr

ta-rttflll'Gya hlml ol'ujl'OfUl'. ,SJl:fm laj~~Uk ~;Q1Um'Im~.l ';01 ~Ik; DCR' 'Ve' dev~'flt ~'~/e\f'nln O!fllt :f.2eIk1f,cle; bl.rbJrllid'eil ayri rmm-J., De\!'I'E'~lrJ1 de ,flJrryienll dJn,nin' ~re§'ni yelflne 3e't,rml~'ine mihlaoo/e f"tmeme5f ¥e hf'lf dine tflYni rn.eSta/me' va-.Ua:tmasl,. "fabi~ 'bizJm l~j~ljk ,a._J1i~f.mJZ'~. dinj' o,qii.rj'ijld!!i"n ,s~~'arrma5J onemii. farA:h ;00"· ~ia}.: j/t'Irn, fnan.mayaillarm ,da bu "Z!OrW~ or:ta.rrw:rdan f'Q¥CMrQJmb}lme1~ ~~·lJVOt. '

,8fl'ce'!S"ayrn ,Bab:acao .. UJtl,rtn ~sdfa edfn.,Sllfn .!I'bf (Jli'ilerf bakaol,o,lm'QZ ois,unJ'

MiJ'slUman iJ,lke Avrupat~ o,(lamOl'

fr(Jnm (umhurbQ~knm Hi cola,S! Sar(~lazy mrkiye~nJ,~' AvrupllllJir~'if~ ,~l ifiu:@ Vine kar~i' ~ rk tl ve blJ df!.~(J' Mustuffl'onl J!I gerek~e sosterdf.

SaJ"k(jt~, ;Oevlet:, la'k oba do nufusunun b.uyaJ( ~o§unltJju MUsUjman alan blr Jlikey' AwuptJh O[£ilfiGk ;r~!,annem'· dedi,

S'arka-zy ,(i~dd'amjj,Si'm .Pota~'Va ~ii~iJblfl He jftMp t,jJ l'iy;aret,te yQpti'~ Fn'Jl5l!]' Cum,fuJroo.~k1(jlm' I ";;:b?ilim i(ln Avrup('fnfR .birl'je?'! Jrade?ye' ve topllUmlal des t ele' .sahJp (l!~'mGy'Qn bir varllk hann~' Je~mem~:if ~'ok oRG'ml r dlye kOinu~ttl!.

Sa.fik:o~ dt'lha oncek'f a';lkiamala_f'i'ooa Turldye)w' ftfr,(fl sefek~esf otorak. Ulkenfn' "kulture,i fflf~h,hjuu" ve "AvrtJ,p(i'~m1J (o,!rafi s~mr,i,~r'Ull" dll~flda o'm~5,~t' !,Q5teriyordu.

Bu lly soida neier oidi '

$nf1 )18 ii11iSl ~ 1 '9i1l~901 VIlla r1I a rii'S1 iiTlda u.i Uteyl dewnlr ytJiJnNkLaJ yomreten ve ik~ 'yn'l ooce olen AII.!!ust:o PinMhet dijncl!1I1i yelt1d~; lenne lkartl dev blr operasyoo Iba$~a'tU. IPfiiilccl!ilet fktidannliiil ~ lk YlUa nI ndai

1 '119' mlciUl nmllhaUfin k.a,yholrna_sl ve 42 ki~1 nln 'i~ketnce edilerek iJi!duridmesiy1e ~ 19i li ,d~v,aYI bakan ya "11'1; Vlctcr ~n'tf8lc. ar,!lLanll!lda dOiiilemln, g.ll'l~~ polls ve' a£kerterlnln de b!l..l~Wldu!,u ~ 100 yetkm hilkX1lii1da tutJUlkl8ima h'~r1I a1ldl. K8irnF ~imdi¥c kflldalf PlnQlthet donemine .dla,iF yaplLa il1I lim Ibtly~k ~peraSYOil1l oh:h.Jl.

Hllu yar"!llLaIl1l1i3Ji'i,lrll AUE!!i'i,de ve ar!k.ail:l;a~la I!1l111ln !1iesablnln 3(!!rull'llaiSi!l'1I, ~m IIiI~Uu ve AI!!I1e;nKaIl!l smJ~erya~~zmfni da rbel,tu1e ya~yaJnl 'tUm I\~Uda n n mu.ic:a<!leLerine' omeilt;, o~~ml d1L1yorm. U'lllIlili a d1B,letirnil bu alaYl,i:kmek ahp, sc~ek Slu;lul~UiUl yanglLB,r.

VenezUeUa~dti HUlSo ChSlve2'ln 1998 :i!~~~nM 'iktldara QieliiinK'&y~e hararetle nen "Latin #i.f!I1!eri~a "da sola ,ej,iI:i!!1!l til rbyor rnu, yaksa I!m

sa d:e~e popiUUS'l btr d!3llg.aLa ii'!U"fi.a, m"~!' 'sonJsu] ,~et;'l~gimnll lhana yaplLai!h Palrnsuay 5e¥inmleti lle yine !gundelme' se1dt

C!oI01"ialdo Pa rtis~' !mil!!! 60 yn ~llk iktlda rI1na son 'ifererek M~I!4;~n h~ Ikoltug!JJ na a~ura ii!I ,Kk1i vai:z IFernando LugCl'~ lijnl! 5liI~dan~, liIIe de snldan' old Uljunu hell "TlfSatta yim;lles.e de, ~~~m S£IOu.n;:llall1 i ILa ti!l1l A..merlka,~daJ ABCI Ik2iIlIUl~lmn yUMe(lI~ne btr ~6steFse o~_a'rak

. .11 'r" rt ·J1'·ld·

uegB' ienetn 1.

Loao."nLmJ '''m~' sai.!me sol" a~lk_l.aJin2ilS'na ra~liIfIen, GUney Arnen· l~ ~ya ~,u devr[1iiIlC1 ail'!! ~alll'$iln p~rtlsJ taraf1 il1Idan da benllTiSe!ndl~,f1 siioI~eni!IjQF. O~eUikle Ame!fi]<a'mll ibiasklli1 f'!1 ve Ikur;es.cll~enin Yi~uCQtbi~ s.orun~ai!' lall1lsmd1aJJ Pai'ii!U2iV'U1 dill sol dailQ:aJda yer a~aca!il '~6yleni~ ygr.

SlHP' Geit'llel8!!i~am MiJlralt KarayaL.;Ii'!I'ln~, SHP'lnl'n 1. alaian Ilmrultfllyma bek 8ida~' GbI,r~,k sirdi ve StlIP' 'nin 8,en1leL ba~kam ·!i~,i~di. Kurul,'~ayda 9'41 it tiern"HcJ~~ Qiene~ lba'~mi se;fml ~ 60 kl$llik P,l!Jl,ftl MecJhi1 it!I51l ve yedek, 'uyesii ile 9 IkJ~iden olUl~n Meirk.ez l)i~ipUIlll I<!lJIrlJilllJ1 aiS!ll ve ye~~k tiyeleril!!l'ilm ~mi i~~'n 0'/ Ill! lLa_~d,. Set;iml'erin ,,00, ndan hlJlFll.i'lta:i! ~l1 ~lan fin '~e:k !!!:Uil1Ide '~iimam~ad, 'lie veinl~ yCUieUm Ibel.irilendi.

Kurultay sa l 00, !lJfi dlaJ l' Ata'tui!'k Vf: M:!JIrnll: Ka rny,at~ ii"I ~1i"II pQS;ten-ll~ erinin YilLnl s~ rn '~IKa~liiillll parti:d 'SHP'~, "S:HP' 'Turk~ye'~ln~ n pY5!JJ1BlSil ~ !>YCk~'llui!~ YO~Stml~1 sQm~MJye sen", ~Dev~eti yen:id'enl

yaplLa ii'iId, i"iiCil'Q;lI" yoksu~liJl~,U yreMleceQJI'~~, ~jlEtnJk kok~ere ve 'Inaii'il~: terci~ ~erille bFkh' da¥lraru~bu !Sona ereC)ek C~ j '·in ~dll'! a! sail i!l1!adll11!a, SlHP~' y,IUlll pa i!!IM rtttar b!ltl!JJ ndUI.

I ... , ...

,

.... f"

tlIM .. _- ""U' ~::

/ .... ' J

....-~--

Dt"lI.rimc,i rot TUrkiY.'€ ~2: E:yfIii1,dar:be~i OJ!il{C~~ ,~~ ~,t:' ,hQJ"ck~t,i€'riJfildero1~.r. JIIk M]V'st ~ ~1S 1'971 YJI~ndo ,~mlQMn ,Oewl'Im,cJ Yt:d' iJEl;rglsJ eUQfjndo ~J1'llfl~nE"n' har!('ki?t~11 ~hm!la .bu tan,hlp ,alU ~'r. lOOIl~min'n er,r E"Ui~~f ve kjitl~er ~r~,k€niiNin-' de~ olmasJOO fOJmm 'f2 EVW~ darbesi :SOOn7S~ O'!Utfei anlamd'Q OO!~'rm~w: GURU'· miizdE' de hu hI!1Fe,ikf"Un 00z1 If:t"lYJIs~ldlf"F! ,~~, t~i ~d~if part~ ve' GfJl!1nizmJDnhzrda f).D1~ f,r~ looliyctlflFlr.re d€'V6m €'tm~Jc t~d'f.

U ~'rr ,Aski:l'N dOl'besJ mnFml 'r 97'4~ ~ 9'5 ymcrmo ikadQr sUren bfi!' ~lrJJl/fk ~tGn soJl flu~'l~ltlef' aOU'~Udp iJJIiI,"v~~1ih?J.i?J'de al1H-J~I~t' S',r~iar ol(;ilro~ ~rt(im1il~ ~l!\1r~ar:. B~ 3rulJfar~n ilk ydlarda}j ~,~an Jf'~'JfE"tI mJ mmh1~ ooreie,tle:re l_a'll ~efu:l~jl~J"I'ftf kO'U1'fiDl o~'am~ ~im'enm~ daJ\l~sMro Uikr!' mru.r'ilar' iItP. m¥'is,t te'(!!rik hl.rt~~malaF d8 gffi~Ji~ ,,~jnf1e' ta ... ih~~lan kOMlar ooline Jf"fmJ.~~ir., ~larda~' tU oj'ren(j' derneldel'~ !!~Jia.fmdrJ &,~IQMn ,soi Jen,,'ijc 1976, y,i~'ndQ OOVr,dn ,f~""Jfj'm(j G~~,UA: ~rJul'kJ!I!'ri f!!d!!fa" syooo} lur,urmosJyla ,iiMha merMezl bl, i',,:rlinUm o~m~~u·. Bu 5Ufe~ ~f'Me gern;lfk MllI?ietl blJpk ,fehl,{erlfi' ~celu}JI'uju wm t~i"'~I1~ ,de' ~ f'm~ ~hlml~h" Oilnljlj sDSycdis t h,,::rfl!i'kif'ti~e" Ui~lcjn yt)rum far/dl f,"tilr~. fiQr/dl ru.rUye' t,ahm~~I'I' Ue 11lrlik f'e ~,P,nljllk harei!::e',fJ 1'.;111*' ~ b'Jr' ,tGiU'D 5.atl~ma,h:rF ~~ndinJ ,~t,e-tmi"j1e baflam,~' !Ve' btl flMeA:!E"tten li!lJd,E'DfiCek b.k ~l!Jik d!E'lIf'im"~ ~_r'f'ket'n lzlel"'r.r' veiJ'J"ie<ye ~lamji~hr.

SU' dO'lIlenl Son,asl ~_urul(:j!!1 '~ 'fHKP'· (' 'ni~ devanu OI1M' idd~m'ndalti biJl' ~i: ~jymJ ~Un ayn ,ay" arg,iJtier e~f,(Jflr:rtro bf.r,rE"ft~:~J dl\irN:'m~ ~lfs r Ki'I ~'.;lnO'e'kJ tar:tlfmiJilafida. ge.;mff ~fI'Orfk yajJ~Imlal' rve k_(i\iTifilrnl~r arurrnli bir yer j~jQl f!ilf!F. Iu tifilrtj¥JmlC:ilnn ,d~:;;w~ ~f.,~st, diJrryOOQi~' ("iJ1"Savyeit.' ~utu:p/~~~' ~eW'e5fm1l' «ft,ayo C'lko~ rt,aJ'rl~ma,!QJ'h'Ji KUrt ,SOFunu ve TUr' SOSVOnSil' soIUfUJIi) 1~~.Im ,o(Ma'k tm1'm/adj~I ,qirt sof pol! tJ~i!'li 'VIE" ,bas:l!rdara kaf¥1 mik:adeie kOltfjjtuJdaJ:J tiQrh'~'aln{' ~ 914- 'r 980 Vi ~lar,~niR t.eaf,U:' itart"vna a'_l:Inil'U

olu~ tumrlar; Bu fartlfj"l1ai'ar "970 oncesi tOOO/>L'1l11'D d:evanu o/>L'1l,.a_~ ~endjni s&teririm TlfrtJ,ve devrimjnfn scs¥Ol '~erlgl. ~§~I' slfllfm~n aPldJ~'lil roUJ ~ nJtelljl. re:me~ :g~ ~ KE"lOOllzmle- U'tff~~ ilbi lMulann' fse OinemfnJ

',,,,,' ..lI'~. ",~ b"j' ,A< j ;h t ,I. ~..J • I II, ...J" j ". "";hj ,b." •

Yl~:,r!f'I!if~.s'J SDy.eoe 'i.r.,rr., 'I"rl('101 ,~ar~ l~mli:ll Ili:QI'iIUSU w ayrlf,pna IlEllllem iClI (;iI~~ I!l.e-m.m OJlillii1yr~i Ve.' ,o,S'aD:~iE"~JTU? uil~ll'm-'

~f'rf J~terUeb,IUr;

,Oell.rimd YO~'~ dI1jRf"mh'n1e Tiitii'iE"¥e aZSu bir' t.im',E'kf"t ,yaratmfi liiabtttJrJdadJ'r; IlE'v ... imd YaJ ,ft"vJ'>e,si, ~915- ~98D VllIanndald. ~USf hQre~!'.t-le.r~n;. portH't"rin bit' ~oIunun' i(indi!' alduju SBKP-(,KP-AEP' ~pl~IJlH'D dlf.lnm kill/tr. f'Urlly.eY;e tifg~ ,o1'QR' l;j'r 5OS¥tl';Zm ve a~lJ.t.lenme Q~/atfLI De~7Jfrr('I' YOI M~~er'Jl'jn (\i'fie ~'~~'mu ~iUesd?U~rnes'ni s.ajJayal1' ~i!ca {okt& {;!Jii1rQ~ ,:srtuh?FUebWr. 0 ~mt1Jlil1C:ilr OiE"'l",r'Jl'Id' ral·u~ shl,:~'t,1 kullallii1~,gJ~ ~' ItGrtlL~1 rdJ§1 "SO::l:~ ~nJ. loFm' }Uloor Harlot, 1JfEI'tM b/Jtr: ~PJEI'te'{l d~ biz o.fac~~l~~ ~t)l.ren~'~ Komit.eIE'i'~ 8~ ·ihl/~ komitel!E"f'J a J P5a5yaUst df"moihmi· Jlbj sla_gl!1J1 ve kav,f!timlt:lt, (it Ji1UaniG' ae"",rhl'\iCI '701 if'PIff'f"SJ {~J'Ind:an 50'un !iinde'miJl'l~ :scku/mu~~tur Y\!' !t~rItI~~lfJ''Urf'r.

,O-evI'ImcJ Yofun Of'cfil,rlUfJ form UfE"slnd~ !lrJ.~trSl~' Ye,.,e~ yt#J'~tlm denev~ ~'''gUtlin yCirreltlm ,anlaylf~M iimek. ~t~"U,~ F~tm~oo teni A~ri 5oJ!ilrn~ bi:Jj~m1,rl od~·,l!}taFl]~ belediye ~kaJlJ' ,5~~rIiF. fh.r it~Pd~:k~ Jar:JUyeJt.leiil' tUm 'TiJr:Uye :de-' IlJJ liE'! i.l~'enJr. ~Ife nol~!IJi ope,.myon~ adl vf'rllePl m~~/1 l'dr ~reJ;iJito mOJ'\uzlkGl,r; ~IN ~orm:;u:·z ViE" 1J~'l0J:: iman tllfhJklaiUr biE"lf"d;,e- yQflet,mi OOjitl rcrr.

~ 9'8D' darbmMe~ s.onM DeVf1rnc~ '(oi '0 l~1 djiel .$0$ ,olSiitle.r ~a,allndcm~lJeJ~UM e'1>e'~tir";el~'n I!Jl yanltl clam f'n' kiUesel lir:gtit OlmaslM r,afmll?n' f 2' ,f;yWI m-J:en miJd2ht1/eslne lG'll ,etllU biT dlJ',enj'~

olUl ru~rnalm~ aJmas.rr.rdfl,~~dwur. Own",,"; raj t'e'~Jid'€ri r~u"~/l,II1~dcm bu !I!!',i€~ti.ri ~m.r~ f'-dUm€ld~ bi.r~,r~tE" 00 durumutl cl/~e'l' li"atlew l~rKlE" J~f'f~'J o/!i1.u:§uoo :stIylerle,ii'. Ar::rcal 1'9.139 s.on_M5~nda' 1 duyuru ~RlQf' ve soiL! b.rrliE':f'1liE" ViE" VE"tilden 81':~rili~lf"me,'fi' 'ifa§!nrlar. Kamdf'J!!iIrz, f.,giE" '!If" GUrJ'e, AMdOlu·.JIiIlU'Ji '~'.r:ml alanJooa dJ'Fen'~' oJl!iIiUemeyf' ~/~lfl anca_k ~fkW olMJ'JQd~'.

,O-ev- G~flf glbJ bafla Ci'''''Jar~'erl de' bil.rr,reslooE" ooiHl'dmm Mr~Jni:l'tln bilyijik ~ogunlu.§U. tJUP 'fU~R ktll'l"u/~Qnda ,farlev ald,~. D~Ii" rat rse iirJ,ut (i!/amk bi,r .m, kun.!!/~dl.