You are on page 1of 1

Qu u t Chng khon Vit Nam (VF1)

Nm ti chnh 31.12.2014
HP S B CHUN B KIM TON BO CO TI CHNH 31.12.2014
Ngy:
28/11/2014
Gi
14:00 15:00
a im:
Vn phng VFM
Thnh phn tham d:
VFM VF1 :
ng Nguyn Minh ng Khnh - Ph tng G kim Gim
c ti chnh
B Ninh Th Tu Minh Ph trch VF1
B Nguyn Trn Hoi Hnh Ph trch VF1
PwC :
ng Nguyn Hong Nam Lnh o kim ton
B on Trn Phng Tho Trng nhm kim ton
ng ng Th Ha Ph trch VF1

NI DUNG THO LUN


1. Gii thiu chung v i ng v quy trnh kim ton nm 2014
2. Cp nht tnh hnh hot ng ca Qu, chin lc u t v
cu trc danh mc u t ca Qu t khi chuyn i (thng
10/2013) n nay
3. Cp nht cu trc qun tr v h thng kim sot ni b
thit lp cho Qu
4. Tho lun nh gi ca ban qun tr Qu v ri ro gian ln v
khng tun th
5. Tho lun v cc c tnh k ton v n tim tng (nu c)
6. Tho lun v cc bn lin quan ca Qu
7. nh gi ca ban qun tr v kh nng hot ng lin tc
ca Qu
8. Lch kim ton
9. Nhng vn khc