You are on page 1of 4

Qu u t Chng khon Vit Nam (VF1)

Nm ti chnh 31.12.2014
HP S B CHUN B KIM TON BO CO TI CHNH 31.12.2014
Ngy:
28/11/2014
Gi
14:00 15:00
a im:
Vn phng VFM
Thnh phn tham d:
VFM VF1 :
ng Nguyn Minh ng Khnh - Ph tng G kim Gim
c ti chnh
B Ninh Th Tu Minh Ph trch VF1
B Nguyn Trn Hoi Hnh Ph trch VF1
PwC :
ng Nguyn Hong Nam Lnh o kim ton
B on Trn Phng Tho Trng nhm kim ton
ng ng Th Ha Ph trch VF1

NI DUNG THO LUN


1. Gii thiu chung v i ng v quy trnh kim ton nm 2014
PwC team:
EL Nguyn Hong Nam
TM on Trn Phng Tho
SIC ng Th Ha
Khng c QRP v khng cn nim yt
VFM team:
Anh Khnh CFO
Ch Minh Fund Controller
Em Hoi Accountant incharge
SCB H Ni (ngn hng gim st + qun tr Qu, bao gm book
keeping)
Ch Hng TM
Ch Giang V In charge
PwC lm vic vi SCB v s liu bo co. Nhng im cha r/ th XN
s c VFM ph trch gii quyt.
PwC team lm vic qua email vi SCB, s n vn phng VFM vi bui
check s liu trn VSD. Mt pwcer t HN Office s n vn phng
SCB HN kim tra chng t.

Qu u t Chng khon Vit Nam (VF1)


Nm ti chnh 31.12.2014
2. Cp nht tnh hnh hot ng ca Qu, chin lc u t v
cu trc danh mc u t ca Qu t khi chuyn i (thng
10/2013) n nay
T khi chuyn i Qu ch u t vo CK nim yt (do quy nh hn
ch u t ti TT183).
NAV trn 1 chng ch qu tng cao (22k 23k ng/ccq), tuy nhin
s lng ccq ang lu hnh gim (thng 10/2014: 42 triu ccq tng
ng 42% vn iu l qu. Do , cn nghe nh gi v kh nng
hot ng lin tc ca Qu.
Xem chi tit ti ph lc 1 Cp nht VF1 10/2014.
VF1 - update Oct
14.pdf

3. Cp nht cu trc qun tr v h thng kim sot ni b


thit lp cho Qu
Nh trao i s b vi VFM v SCB, khng c thay i ng k.
4. Tho lun nh gi ca ban qun tr Qu v ri ro gian ln v
khng tun th
Nh trao i s b vi VFM v SCB, khng c thay i ng k.
PwC check website ca SSC v nhn thy VFM c 1 ln b x pht
hnh chnh (4/8/2014):
Ngy 4/8/2014, y ban Chng khon Nh nc ban hnh Quyt nh
s 580/Q-XPVPHC v vic x pht vi phm hnh chnh i vi Cng
ty C phn Qun l qu u t Vit Nam (VFM).
VFM b pht tin 60 triu ng do b tr ngi cha c chng ch
hnh ngh chng khon thc hin nghip v, v tr m theo quy nh
php lut phi c chng ch hnh ngh chng khon.
Cn tm hiu ngi ny c lin quan n VF1 hay khng, t nh
gi mc tin cy ca bng chng kim ton lin quan nu pwc c
s dng cho mc ch kim ton.

Qu u t Chng khon Vit Nam (VF1)


Nm ti chnh 31.12.2014
5. Tho lun v cc c tnh k ton v n tim tng (nu c)
Nh trao i s b vi VFM v SCB, c tnh k ton ch l trch trc
cc chi ph ca Qu vi s tin khng ng k.
Ngoi ra, Qu c cc khon phi thu v phi tr tn ng lu nm
(t trc nm 2008) v n nay cha gii quyt c do thiu giy
t, chng t v ngi ph trch khng cn ng nhim. Do ,
VFM ang xem xt xa s cc khon ny.

Danh sch chi tit:

MLP VN-VF1
31.7.2013 - lasted.pdf

S tin ny khng trng yu (PM nm 2014 d kin l 4,4 t ng)


6. Tho lun v cc bn lin quan ca Qu
Cc bn lin quan bao gm Cty QLQ, NHGS v cc Qu cng do VFM
qun l.
7. nh gi ca ban qun tr v kh nng hot ng lin tc
ca Qu
Qu s buc phi ng nu nh NAV gim xung di mc quy nh
(10 t) trong 6 thng lin tc hoc do i hi nh u t quyt nh.

8. Lch kim ton

cht vi VFM v SCB:

VF1-31.12.2014
Timeline.pdf

Qu u t Chng khon Vit Nam (VF1)


Nm ti chnh 31.12.2014
9. Nhng vn khc