You are on page 1of 1

o n

em
D
str a
i-e stem etodac are
etodlucrinf oriluensa eazrntuio alizrecopb uneil/vt.A
m
cas iult
as upra aciunrelz pecart. oar ed
xer iu
cadrulE
lactes vitlorem /oreltdac orde,n
practiv e,datpim
gn einporact/ nderabilct eactizv tea

x tranp
nE
lic sm
iterad am
esjuin luicrom trepoan
rea lizedcarop/ azobiedm
lvf ctivelonsra,f inueam
t. estuilorf
o n
C
ve rsa
i- seba zeap e
nsedia am
loges dacexinju, plicaetsn audm
iteh fostnica
code pi/elucr levituafosc tnsuidecrz icue,a. m
sr

Metode i procedee
de instruire n scopul
formrii abilitilor
practice