You are on page 1of 2

1.

Zadané hodnoty
. Navrhni řemenový převod mezi elektromotorem a dmýchadla s rotujícími písty.

P := 90kW

Přenášený výkon

n1 := 1450min
n2 := 570min

−1

−1

an := 870mm

Otáčky motoru
Otáčky korunové nadstavby
Navžená osová vzdálenost

2. Návrh převodu
Převodový poměr

i :=

n1
n2

= 2.544

Součinitel dynamičnosti zatížení a pracovního režimu

c2 := 1.2
Jmenovitý výkon převodu

Pj := P⋅ c2 = 108 kW
3. Volba řemene

VOLÍM ŘEMEN C
Návrh průměru hnací řemenice

dw1 := 355mm
Průměr hnané řemenice

dw2 := i⋅ dw1 = 0.903 m
Průměr hnané řemenice zaokrouhlíme

dw2 := 900mm

⎛ dw2 − dw1 ⎞
⎟ = 0.308
2⋅ an

γ := sin ⎜

γ := 17.93deg
β := 180deg − 2⋅ γ = 144.14 deg

VÝPOČET KLÍNOVÉHO

1/2

4.09kW c1 := 0.339 kN v Síla na hřídel a ložiska FR := 2⋅ Fo = 6.971 m 2 dw2 − dw1) ( 2 q := = 0.678 kN VÝPOČET KLÍNOVÉHO 2/2 .90 c3 := 1 z := P⋅ c2 Pn⋅ c1⋅ c3 = 7. Počet řemenů Pn := 16.63 m 2 180 Lw := 2⋅ an⋅ cos ( γ) + Skutečná délka řemene 3750mm Lw := 3750mm Skutečná osová vzdálenost p := ( π⋅ dw1 + dw2 ) 2 = 1. Volba délky řemene a osové vzdálenosti Teoretická délka řemene ( ) ( ) π⋅ dw1 + dw2 dw2 − dw1 ⋅ π⋅ γ + = 3.25⋅ ⎡ Lw − p + ⎣ ( ) ( Lw − p) 2 − 8⋅ q⎤⎦ = 0.796 m 5.458 8 ŘEMENŮ C-3750 ČSN 02 3110 Obvodová rychlost −1 v := π⋅ dw1⋅ n1 = 26.952 m⋅ s Obvodová síla Fo := P = 3.149 m 2 a := 0.