You are on page 1of 16

Návrh remeňového

prevodu
STK – 3.ročník
Program č.3

prepočítajte a konštrukčne vyriešte remeňový prevod. ktorým bude poháňaná prevodovka podľa obrázka.ZADANIE: Navrhnite. SCHÉMA: 5 3 1 – elektromotor 2 – hnacia remenica 4 3 – hnaná remenica 4 – remene 5 – prevodovka 6 – spojka 7 – pásový dopravník 1 2 6 7 .

2 = zmennosť prevádzky: s = poháňaný stroj: pásový dopravník (pre ťažký materiál) materiál vstupného hriadeľa: 11 500 .ZADANÉ HODNOTY: výkon elektromotora: P= [kW] otáčky elektromotora n1 = [min-1] prevodový pomer: i1.

Zhodnotenie troch variantov riešenia remeňového prevodu a výber optimálneho variantu. 4. 3. Návrh a výpočet remeňového prevodu: a) s plochým remeňom b) s klinovým remeňom klasickým c) s klinovým remeňom úzkym. Výpočet minimálneho priemeru vstupného hriadeľa do prevodovky. 5. Návrh poistenia hnacej a hnanej remenice pre vybraný variant. Návrh a výpočet spojenia: a) hnacieho hriadeľa s hnacou remenicou b) hnaného hriadeľa s hnanou remenicou. 6. 7.Pri riešení úlohy vykonajte: 1. Nakreslite: a) zostavný výkres remeňového prevodu b) výrobný výkres hnanej (hnacej) remenice. Návrh rozmerov hnacej a hnanej remenice pre vybraný variant. 2. 8. . V strojníckych tabuľkách vyhľadajte vhodný typ elektromotora a jeho označenie pre pohon dopravníka.

DOPORUČENÁ LITERATÚRA: Kříž a kol. pre 3 roč. kontrola výpočtov 4. Rysovanie výrobného výkresu 6. SPŠ strojníckych Kříž a kol. Rysovanie zostavného výkresu 5. Vávra a kol. Zadanie a vysvetlenie riešenia 2.: Konštrukčné cvičenia II. Riešenie výpočtov.: Strojárska konštrukcia I. Dokončenie a odovzdanie programu . Riešenie výpočtov 3.: Strojnícke tabuľky ČASOVÝ PLÁN: 1.

Zadané hodnoty: P.80 1 12. 5. 4.50 1 7.0 960 4.0 960 3.75 1 6. 4.5 1450 3.č.0 965 4.00 3 2.5 965 4. 11.40 3 4.00 3 3. 7.55 2 5.0 720 4.40 3 17.00 3 16. 5. 4. 5. 4. 4.30 2 10.00 2 9. 7.54 2 11.00 3 .5 950 5. 11.5 720 4. 4. P[kW] n1[min-1] i1.0 1450 4.2 s 1. 7.5 1450 5.50 2 14.40 1 13.0 715 3.00 1 8.63 2 15.5 95 5. 7.0 720 4.5 1450 3. 7. 11.0 715 4.0 950 4.5 720 4.

Druhy remeníc Sústružené remenice .

Odlievané remenice .

Zvárané remenice .

Plechové zložené remenice .

Spoj hriadeľa s remenicou .

Osové poistenie náboja na hriadeli a) nastavovacia skrutka priečna b) nastavovacia skrutka pozdĺžna .

Zostavný výkres remeňového prevodu .