You are on page 1of 3

CORRELATIONS

Correlations
ESQ
Pearson Correlation
ESQ

Sig. (2-tailed)

.762**
.000

N
Pearson Correlation
CS

CS

302

302

**

.762

Sig. (2-tailed)

.000

302

302

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HO: r = 0 : Tidak terdapat hubungan di antara


Keberkesanan

E-library

dan

Kepuasan

Pelanggan dalam Perkhidmatan E-library


dalam kalangan pelajar UPSI
H1: r 0 : Terdapat hubungan hubungan di
antara Keberkesanan E-library dan Kepuasan
Pelanggan dalam Perkhidmatan E-library
dalam kalangan pelajar UPSI.

H : r = 0
H1 : r 0
r = 0.762
p-value VS alfa
0.000 < 0.05
= Reject H

Kajian menunjukkan hubungan di


antara Keberkesanan E-library dan Kepuasan
Pelanggan dalam Perkhidmatan E-library
dalam

kalangan

pelajar

UPSI.

Didapati

bahawa terdapat hubungan yang signifikan di


antara

kepuasan

pelajar

UPSI

terhadap

perhidmatan E-library. Jadual menunjukkan r :


0.762 dan p :0.000.