Uso da TIC

Felicitación do Conselleiro de Educación

Orientación académica e
profesional

Web do centro - Blogs do centro
Facebook do centro
Blogs do profesorado
Aula virtual Plataforma Schoology
Avaliación (cuestionarios)
Envío de información
solicitada.
Charlas grupais e titorías – Programa
Orienta

Asesoramento sobre becas.

Titorías
individualizadas
Programa de colaboración
cun centro educativo de
Boston (USA)

PROGRAMAS EUROPEOS
CARTA ERASMUS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Ao longo do curso
Asesoramento e orientación académica
Apoio pedagóxico.
Newton South High School
Plataforma virtual Schoology
Uso do inglés como lingua
habitual.
Estudantes de 2º de
Bacharelato
ERASMUS +
European Healthcare Alliances
Finlandia (2016/2017)

Outras interesantes
iniciativas

Programa CUALE (aprendizaxe de Inglés
para alumnado de Ciclo Medio de TCAE)
Club de conversa en Inglés
Semana da Saúde – Club de tiro con arco

AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN
DOS ESTUDANTES

Avaliación do funcionamento do centro
por parte do alumnado.

Formación en centros de
traballo (FP)

Convenios de colaboración
con 84 empresas

Asesoramento e axuda
para a creación de empresas

Viveiro de empresas
do IES García Barbón

Related Interests